Obrazy na stronie
PDF
ePub

Factaque deinde per me Prosecret, de prædictis SS. D. N. relationc, Sanctitas sua sensum sac. Congregationis approbavit, eademque decreta in Missali apponi et imprimi mandavit. Dic 29 Septembris ejusdem anni 1714.

F CARDINALIS DE 49004. PETECTI'S.

Loco · Sigilli.

N. M. Tedeschi EpiscopUS LIPARITANUS, Sac, Ril.

Congr. Prosecretarias.

URBIS ET ORBIS,

ANCTISSIMOS D. N. Pius PP. IX. ex Sac. Rit. Congr. consilio summalim apponi

et imprimi mandavit in principio Missa iis duo ab eadem S. Congreg. alias edita decreta, videlicet :

Quando occurrit Dedicatio Basilicarum SS. Salvatoris et ss. Apost. Petri ct Pauli infra Octavam Dedicat. aliarum Ecclesiarum, sumatur pro Commemoratione alia Oratio de Communi, nempe. Deus, qui invisibiliter. Die 25 Septemb. 1706 ad XI.

Orationes pro Romanorum Imperatore tam in Missa Præsanctificatorum, Feria V). in Parasceve quam in fine Præconii Paschalis, Sabbato sancto, ob sublatum Romanum Imperium, non amplius recilentur : excudanlur tamen ut antea in novis Missalibus. Die 23 Septembr. 1860 au III. Die 14 Martii 1861.

CEPISCOPUS PORTIEV, RS, RIE, CARD, PITY.S. PO PRE.

Loco + Sigilli.

H. CAPALTI, S. R. C. Secretarius.

URBIS ET ORBIS,

UUM Sacra Rituum Congregatio Decreto lato dic 25 Septembris 1706, in una

Urbis et Orbis edixerit, ui initio Missalis apponerentur tria quæ sequuntur Decreta, videlicet :

Feria VI. in Parasceve Crux ad Altare thurificari debet eo prorsus modo, quo fit in aliis Missis, non omissis debitis genuflexionibus, transeundo ante Sanctis. simum Sacramentum. Die 5 Julii 1698 in Panormitana el 11 februarii 1702 ad 1 in Lerico.

In Missa Rogationum in Festo Sancti Marci, si incilit in Dominica, non est dicendum Credo, quia est Missa ferialis. Die 25 Septembris 1688 in Mutinen.

Quando Festum Annuntiationis Beatæ Mariæ Virginis transfertur, in Choro dum cantantur verba : Et incarnatus est, omnes genuflectere debent in dic translationis tantum. Eadem die 25 Septembris 1706. Urbis et Orbis novum Missale.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX voluit, lit hæc tria Decreta imprimantur in nova editione Missalis Romani propediem a Typographia Sacræ Congregationis de Propaganda lide publicanda. Die 10 Julii 1862.

( FPISCOPUS PORTIEN, Pt S RUFINE, CARD, PATRIZI, S, R, C, PRÆF,

Loco · Sigilli.

D. BARTOLINI, S. R. C. Secretarius.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]

TITULI S. BERNARDI IN THERMIS, SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIÆ PRESBYTER CARDINALIS DECHAMPS, DEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA, ARCHIEP. MECHLINIENSIS, PRIMAS BELGII.

Omnibus has visuris salutem in Domino.

UM a Papa URBANO VIII. decretum sit, ne quis Typogra

phus Missale Roinanum, S. PII V. Pont. Max. jussu editum, CLEMENTIS VIII. primum, nunc denuo ipsius URBANI PP. VIII. auctoritate recognitum, imprimat, vel in lucem edat, sine licentia, eaque in scriptis obtenta ab Ordinario loci, ac nisi prius ab eodem cum exemplari typis Vaticanis anno M. DC. XXXV. excuso concordare fuerit repertum, hinc est quod Nos dederimus licentiam illud imprimendi dilecto Nobis Huberto DESSAIN, Archiepiscopatus nostri Typographo. Postquam autem Missale in duodecimo, ut vocant, prædicti H. DESSAIN, opera ac typis absolutum intelleximus, et per Presbyterum, a Nobis specialiter deputatum, fuimus legitime informati illud cum suo originali, diligenti facta collatione, convenire, et insuper Missas novas a summis Pontificibus URBANO VIII, INNOcentio X, ALEXANDRO VII, CLEMENTE IX et X, INNOCENTIO XI, ALEXANDRO VIII, INNOCENTIO XII, CLEMENTE XI, INNOCENTIO XIII, BENEDICTO XIII, CLEMENTE XII, BENEDICTO XIV, CLEMENTE XIII et XIV, Pio VI et VII, LEONE XII, Pio VIII, GREGORIO XVI, et Pio IX, ordinatas accedere, ac præterea additas esse ad calcem nonnullas Missas proprias pro aliquibus tantum locis approbatas et concessas, dictum Missale in duodecimo excusum approbavimus evulgandique licentiam dedimus, prout per præsentes approbamus, ac licentiam damus.

Datum Mechliniæ sub nostris signo sigilloque ac Secretarii nostri chirographo, die 24 Maii 1880.

VICTOR AUGUSTUS CARD. DECHAMPS, Arch. MECHL. (L.; S.)

De mandato Eminentissimi ac Reverendissimi

Domini Archiepiscopi,

L. GRIETENS, Secret.

DE ANNO

ET EJUS PARTIBUS.

cen

GREGORIANO.

Abdomadas duas et quinquaginta, ei

Gregorius , Bissextum quarto. quoque

anno (uti mos est) coniinuari debere diem unum, dies vero trecentos sexa- præterquam in centesimis annis; qui ginta quinque, et fere sex horas : tanto quamvis Bissextiles antea semper fueenim lemporis intervallo sol Zodiacum rint, qualem etiam esse voluit annum perlustrat. Quater autem sex horæ sin. 1600 , ' anno correctionis proximum , gulis quaternis annis diem consti. post eum tamen, qui deinceps consetuunt : hinc annus ille intercalaris Bis- quentur centesini non omnes Bissextisextus, vel Bissextilis dicitur.

les essent, sed in quadringentis qui

busque annis primi quique ires DE ANNI CORRECTIONE, tesimi sine Bissexto transigerentur : EJUSQUE NECESSITATE, AC KALENDARIO quartus vero quisque centesimus es

set Bissextilis, ita ut annus 1700, 1800 et 1900, Bissextiles non sint; anno

vero 2000 more consueto dies Bissexlus UOD dicium est, annum continere

intercalelur, Februario dies 29 contiTrecenlos et sexaginta quinque dies, et fere sex horas, intelligeridun iercalandique Bissextum diem in qua.

nente; ideinque ordo intermillendi inest, sex horas non esse integras, cum dringentis quibusque annis perpetuo ad earum complementum aliqua mi

conservaretur.
nuta deficiant. Ex quorum minutorum
neglectu progressum est, ac si annus

QUATUOR TEMPORA.
ultra dies 365, contineret integras sex
horas; et factum est, ut minuta, qua: UATUOR Tempora celebrantur quarta,
ultra debitam quantitatem annis sin- el sexta Feria, ac Sabbato post ter-
gulis tribuebantur, tractu temporis ita liam Dominicam Adventus, post
excreverint ut invicem juncta consti- primam Dominicam Quadragesimæ ,
tuerint dies decem , qui causam dede. post Dñicam l'entecostes, post festum
runt, ut Æquinoctium vernum sedem Exaltationis S. Crucis.
suam muta eri
Cui malo occurrens Gregorius XII,

NOPTIE non solum Æquinoctium vernum re- QUANDO CELEBBARI NON POSSINT, JUXTA stituit in pristinam sedem, a qua jam a DECRETUM CONCILII TRIDENTINI, Concilio Nicæno, decem circiter diebus 1582 præceden

Adventus, usquc Kal. Aprilis fuerat constitutum, et xiv Cinerum usque in octavam Paschalis Lunam paschalem suo in loco repo- inclusive, sancta Synodus solemnitates suit, sed viam quoque tradidit, et ra- nuptiarum prohibei : in aliis vero temtionem, qua caveretur ut in posterum poribus nuptias solemniter celebrari et £quinoctium vernum, et xiv Luna permittit. paschalis a propriis sedibus nunquam removerenlur.

DE CYCLO Ut enim Æquinoctium vernum ad DECENNOVENNALI AUREI NUMERI xij Kal. Aprilis restitueretur, statuit, ut dicti decem dies in mense Octobris YCLUS decennorenna!is Aurei num., ipsius anni 1582 eximerentur, ut post

Croes

est revolutio numeri 19 annorum quartam diem Octobris S. Francisco sa- ab 4 usque ad 19, qua revolutione per. cram sequens dies non esset quinta, sed acta, iterum ad unitatem reditur. Verdecima quinta Octobris. Et ita error, bi gratia, anno 1577 numerus Cycli qui in præteritum tot annorum circu- decennovennalis, qui dicitur Aureus, lis irrepserat, in momento temporis est 1; anno sequenti 1578 est 2 et ita fuit correctus.

deinceps in sequentibus annis, uno Ut autem in posterum idem error semper amplius, usque ad 19', qui vitaretur, ne a xij Kal. Aprilis Æquino Aureus numerus cadet in annum 1595, ctium vernum recederet, statuit idem post quem iterum ad unitatem redeun

MISSALE.

do recesserat, quod a Concilio ad xij A in diem Epiphania, et u Feria yo

[ocr errors]

dum est, ita ut anno 1696 Aureus num. Tabella

Epaciarum respondentium sit rursus 1, et anno 1597, sit 2, etc. Aureis numeris ante Kalendarii

Igitur ut Aureus numerus quolibet correctionem, anno proposito inveniatur, composita est sequens tabella Aureorum numero.

Aurei num. rum, cujus usus incipit ab anno corre

1. 2. 3. . 5. 6 ctionis 1582 inclusive, duratque in per

Epacta. xj. xxij. iij. xiv. xxv. vj. peluum. Ex ea enim Aureus numerus

8. 9. 10. 11. 12. 13. cujuslibet anni post annum 1582 repe.

xvij. xxviij. ix. xx. j. rij. xxiij. rietur hoc modo :

14. 15. 10. 17. 18. 19.

iv. XV. xxvj. rij. xviij. xxix, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 43. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. 2. 3. 4. 5.

Quia vero cyclus decennovennalis Anno 1582 tribuatur primus numerus

Aurei numeri imperfectus est, cum tabeller, qui est 6, secundus autem, qui præcise ad

Novilunia post 19° annos Solares non

eadem loca redeant , ut est 7, sequenti anno 1583, et ila deinceps in infinitum, donec ad annum, cujus

dictum est, imperfectus etiam erit hic Aureum numerum quaris, perveniatur: cyclus 19 Epactarum. Quamobrem ita redeundo ad principium tabellæ, quo

emendalus est, ut in posterum loco liescumque eam percurreris. Nam nu

Aurei numeri , et dictarum 19 Epa

clarum, merus, in quem annus propositus cadit,

utamur 30 numeris Epactadabit Áureuin numerum quæsitum.

libus ab 1 usque ad 30 ordine progre

dientibus, quamvis ultima Epacta, sive DE EPACTIS, ET NOVILUNIIS,

quæ ordine, est trigesima, notata nu

inero non sit, sed signo hoc *. ProplerPACTA nihil aliud est, quam numerus

ca quod nulla Epacta esse possil 30. E : Variis autem temporibus ex his 30 munis dierum 365 annum communem

Epactis respondent decem et noyem Lunarem dierum 354 superat : ita ut

Aureis nuin. variæ decein et novem Epacta primi anni sit 11, cum hoc nu.

Epactæ, prout Solaris anni ac Lunaris mero annus Solaris communis Luna.

a quatio exposcit : qua quidem decem rem annum communem excedat : atque olim, per eumdem numerum 11, ad

et novem Epacla progrediuntur, ut adeo sequenti anno Novilunia contingant 11 diebus prius quam anno primo. dunturque semper 12 illi Epactæ, quæ Ex quo fit, Epactam secundi anni esse

respondet Aureo num. 19 ut habeatur 22, cum eo anno rursum annus Solaris

sequens Epacta, respondens Aureo num. Lunarem annum superet 19 diebus, qui quod sequens tabella perspicuum fa.

1 ob rationem paulo ante dictam. Id additi ad 11 dies primi anni, efliciunt 22

et ac proinde finito hoc anno, Novilunia

ciet quæ continet Aureos num. contingere 22 diebus prius quam primo Epactas inter se respondentes ab anno anno. Epactam autem tertii anni esse 3,

correctionis 1582 post detractionem x quia si rursus 11 dies ad 22 adjiciantur, dierum, usque ad annum 1700 cxcluefficietur num. 33 a quo si rejiciantur 30

sive. Quamvis autem vulgares Epaciæ dies qui unam Lunationem Emboli

mulentur in Martio, re ipsa tamen in smalem constituunt, relinquentur 3,

principio anni mutanda: sunt, una cum atque ita deinceps. Progrediuntur enim

Aureo numero, in cujus locum hæ Epactæ omnes per continuum augmen

nostræ Epactæ succedunt. tum 11 dierum, abjectis tamen 30, quando rejici possunt. Solum, quando

Tabella Epactarum respondentium

Aureis numeris ahibiis Octobris perventum erit ad ultimam Epactam Aureo num. 19 respondentem, quæ est

anni correctionis 1582 , (detractis 29, adduntar 12, ut abjcctis 30 ex com

prius decem diebus usque ad annum posito num. 41 habeatur rursus Epacta

1700 exclusive, 11 ut in principio, quod ideo fit, ut ullima Lunatio Embolismica, currente Aurei num

6.

8. 9. 10. Aureo num. 19 sit tantum 29 dierum. Si enim 30 dies contineret, ut aliæ sex

Epactæ. xxvj. vij. xviij. xxix. X Lunationes Embolismicæ, non redirent 11. 12.

14.

16. 11. Novilunia post 19 annos Solares, ad xxj. ij. xiij. xxiv. xvj. xxvij. eosdem dies, sed versus calcem men

18. 1?. 1. 2. 3. 4. sium prolaberentur, contingerentque uno die tardius, quam ante 19 annos.

viij. xii. j. xij. xxiij. iv. xv. De qua re plura' invenies in libro novæ rationis restituendi Kalendarii Romani. Itaque si Epacta quocumque anno Sunt autem novemdecim Epactæ, quot proposito invenienda sit, quærendus et Aurei numeri, respondebantque ipsis est Aureus numerus illius anni in suAureis numeris ante kalendarii corre- periori ordinc illius fabellæ, quæ illi ctionem eo modo, quo in hac tabella tempori, in quo propositus annus condispositæ sunt.

tinelur, congruit. Mox enim sub Aureo aj. xxij. iij. xiv. xxv. vj. xvij. L'sus hujus tabellæ hic est. Anno correctionis 1582 post Idus Oct. (de

7.

13.

15.

V.

[ocr errors]

Est ergo

nume

numero in inferiori ordine labellæ re

nas litteras quascumque, superiorem et perietur Epacta anni

inferiorem, pro una cellulal cadelque certe hoc signum Ubipusili, vel

ergo illa

annus 1587 in litteram d, quæ sextuni Epacta, vel signum

*in Kalendario in- locum in tabella occupat. veritum fuerit,eo die Novilunium fiet. In: toto eo anno Liltera Dom. d; annusque venielur autem Aureus numerus, vel ex communis est, cum littera simpl. ocantecedente canone, vel ex labella Epa- currat. Rursus sit investiganda Litlera clarum proposito tempori congruente, Dominicalis anni 1616: numera ab anno tribuendo primum Aureum

1582, ut dictum est, usque ad annum rum illius labellæ illi anno, a quo usus 1616, redeundo ad principium tabellæ, tabellæ incipit, et secundum Aureum postquam eam percurreris, pervenies. numerum sequenti anno, etc. Eodem que ad duas hasce litt. c b, septimo modo reperietur Epacta sine Aureo loco positas. Est ergo annus ille Bissexnumero, si prima Epacta labellæ tri. tilis, cum duplex lillera occurrat, subuatur illi anino, a quo ejus usus incipit, periorque littera c Dom. diem indicabit ct secunda Epacta sequenti anno, etc. a principio anni illius usque ad festum

Exemplum. Anno correctionis 1582 S. Mathiæ, inferior autem.b in reliqua Aurens 'numerus est o, nempe primus parte anni. primæ tabellæ, cujus usus incipit ab idibus Octobris dicii anni 1582, delractis Alta Tabella Epactarum responden prius x dicbus. Erit ergo tunc Epacta tium Aureis numeris ab anno 1709 xxvj quæ sub Aureo numero 6 colloca- inclusive usque ad annum 1900 extur, fietque Novilunium die 27 Octo- cluaire. bris, et 26 Novembris, et 25 Decembris. Item anno 1583 jam correcto, Aureus Aurei num. 10. 11. 12. 13. 14. 15. numerus est 7 cui in eadem tabella

Epacta. ix. xx. j. xij. xxiij. iv. supposita est Epacta vij quæ tolo eo

16.
17.

18. 19. 1. 2. anno, in Kalendario Novilunia indicabit.

3. Ut in Januario die 24, in Februario die

xxvj. vij. xviij. * xj. xxij. 22, in Martio die 24, elc.

4. 5. 6. 7. 8. Tabella Lillerarum Dominicaliumi, ab

iij. xiv. xxv. vj. xvij. xxviij. Idlibus Octobris anni correctionis 1582 detractis prius decem diebus)

A la Tabella Epactatum respondentium usque ad annum 1700 exclusive

Aureis nuu, ab anno 1900 inclusive usque ad annum 2200 exclusive.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

bag

с

cb
А fed C

8
f

Aurei num.
b
$

1. 2. 3. 4. 5.

Epactæ. xxix. X. xxj. ij. viij. с cbA

edc b d

А

6. 7. 8. . 10. 11. 12.

xxiv. v. xvj. xxvij. viij. xix. * d

f
d

13. 11. 15. 46. 17. 18. 19. e

Ad tollendam dubitationem de usu Iractis prius decem diebus! tribualur hujus novæ tabellæ Epactarum, osten. lillera Ċ primæ cellulæ, et sequenti demus rem exemplis. Anno 1700 irianno 1583 littera b secundæ, et anno buatur Epacta ix, quæ sub Aureo nu1584 dentur lilleræ A : tertiæ cellulæ, mero 10 collocatur : fietque Novilunium et sic deinceps aliis annis ordine aliæ 22 Januarii, 20 Februarii, 22 Martii. cellulæ tribuantur, donec ad annum Tiem anno 1701 tribuatur Epacta, xx, propositum perventum sit, redeundo sub Aureo numero 11 collocala, quæ ad principiuin tabellæ quotiescumque Toto eo anno in Kalendario Novilunia eam percurreris. Nam ceilula, in quam monstrabit : ut in Januario die 11, in annus propositus cadit, dummodo mi. Februario die 9, in Martio die 11. Et nor sit quam annus 1700, dabit Litte- sic deinceps per ordinem annis progrerain Doinin. propositi anni. Quæ si dientibus, redeundo ad principium taunica occurrerii, annus erit commu- bellæ, quotiescumque eam percurreris. nis : si vero dupl., Bissextilis, et tunc Rursus anno 1710 Epacta non signatur superior littera Dom. diem ostendet numero, sed hoc signo * quod colloca in Kal. a principio anni, usque ad le- tur sub Aureo numero 1, et in kalenstum sancti Maihiæ Apostoli : inferior dario loto eo anno Novilunia indicabit, autem ab hoc festo usque ad finem

nimirum in Januario die 1, et 51, in anni. Exempli gratia : Sit invenienda Narliv (nam in Februario nullum tunc Liltera Dom.anni 1587 : numera ab anno Novilunium, cum in eo signum hoc 1582, quen tribue primæ litteræ cusque non reperiatur), die 1, et 31, in Aprili ad annum 1587, tribuendo singulis cellu. die 29, etc. lis singulos annos, (computando gemi- Postremo anno 1916 Aureus nurne.

« PoprzedniaDalej »