Studien zur frühbyzantinischen Architektur Kappadokiens, Tom 138,Czê¶ci 1-2

Przednia ok³adka
Verlag d. Österr. Akad. d. Wiss., 1979 - 175

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis tre¶ci

Vorwort des Herausgebers
7
A DIE BAUTEN UND IHRE TYPEN KATALOG
23
B ENTWURF PROPORTIONEN AUSSTECKUNG UND MASSEINHEITEN
89
Prawa autorskie

Nie pokazano 2 innych sekcji

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne