Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

INDEX
objaśniający rzeczy, miejsc i osób 1).

Alexander korol nadania przywilejów, uwolnień od prestacyi, wy-

sługi w dobrach 198, 208, 215, 217, 221, 222, 225, 226.
Andruszkowicz Bohdan Wojewoda połocki, Niesieckiemu nieznany.
Artylerya zamku połockiego: działa, moździerze, serpentyny, hako-

wnice z przyborami, prochy 182.
A w diejewiczy 6 mil od Połocka w kierunku wsch. połud. nad rzeką

Dźwiną.

Babco 6 m. połud. 210, 226.
Baby niczy 3 m. od Połocka zach. poł. 214.
Berweń brus, drzewo nieociosane, bierwiono.
Beszenkowicze 972 m. połud. wsch. 226.
Bez dziedowicze 1/2 m. zach. 239.
Bikuliniczy 3/2 połud. 230.
Bircze opłata od karbowania należytości, pobierana przez odbierającego.
Bobrowszczy na 192.
Bobrowy je hony 196. Te ostatnie świadczą o istnieniu bobrowego go-

spodarstwa. «A wo wsiach naszych i obcych puszczach, hde pered
tym poddanyje nasze, bobry na nas honili i teper po perwom honiti
majut. A hdeby w rekach i ozerach naszych nowo bobry sia poka-
zali i tam łowiti majut a za pracu ich brati im bobra piatoho abo
po czerewiej od każdoho bobra» (Ustawa na wołoki: Jaroszewicz.
Obraz Litwy 2, 261). Tymczasem rewizya świadczy, że bobry w do-
brach szlacheckich stały się szlachty własnością. To stało się zapewne
przyczyną nakładania bobrowszczyny w pieniądzach, jak mamy

tego przykład 192.
Bojaryn 196 sqq. Nazwa ta, w rewizyi dosyć rzadka, kryje się pod czę-

ściej używaną słuha putnyj, lude putni, oznaczającą właścicieli
dziedzicznych, obowiązanych do posług posłańczych (z listy hde po-

1) Odległości oznaczono od stolicy Połocka, dodając mile i kierunek pół. (północ), połud.
(południowy), wsch(odni), zach(odni). Dodano tu i ówdzie oddalenia od innéj także na mapach
mniejszych oznaczonej miejscowości.

« PoprzedniaDalej »