Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Zdań Wasilewicz maiet imenie otczyznoie w Niepodwiczach na hranicach moskowskich, ludey wolnych 8 czełowiekow, kotorie iemu s paszni swoieie so wsiakoho zboża daiut czetwerty snop.

S toho imenia ku służbie zemskoy konia stawit.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

INDEX

objaśniający rzeczy, miejsc i osób i).

Alexander korol nadania przywilejów, uwolnień od prestacyi, wy-
sługi w dobrach 198, 208, 215, 217, 221, 222, 225, 226.

Andruszkowicz Bohdan Wojewoda połocki, Niesieckiemu nieznany.

Artylerya zamku połockiego: działa, moździerze, serpentyny, hako-
wnice z przyborami, prochy 182.

Awdiejewiczy 6 mil od Połocka w kierunku wsch. połud. nad rzeką
Dźwiną.

Bab co 6 m. połud. 210, 226.

Babyniczy 3 m. od Połocka zach. poł. 214.

Berweń brus, drzewo nieociosane, bierwiono.

Beszenkowicze 9^/2 m- połud. wsch. 226.

Bezdzi ed owicz e \xli m. zach. 239.

Bikuliniczy 31/2 połud. 230.

Bircze opłata od karbowania należytości, pobierana przez odbierającego.

Bobro wszczyna 192.

Bobrowy je hony 196. Te ostatnie świadczą o istnieniu bobrowego go-
spodarstwa. «A wo wsiach naszych i obcych puszczach, hde pered
tym poddanyje nasze, bobry na nas honili i teper po perwom honiti
majut. A hdeby w rekach i ozerach naszych nowo bobry sia poka-
zali i tam łowiti majut a za pracu ich brati im bobra piatoho abo
po czerewiej od każdoho bobra* (Ustawa na wołoki: Jaroszewicz.
Obraz Litwy 2, 261). Tymczasem rewizya świadczy, że bobry w do-
brach szlacheckich stały się szlachty własnością. To stało się zapewne
przyczyną nakładania bobrowszczyny w pieniądzach, jak mamy
tego przykład 192.

Bojaryn 196 sqq. Nazwa ta, w rewizyi dosyć rzadka, kryje się pod czę-
ściej używaną słuha putnyj, ludę putni, oznaczającą właścicieli
dziedzicznych, obowiązanych do posług posłańczych (z listy hde po-

') Odległości oznaczono od stolicy Połocka, dodając mile i kierunek pół. (północ), połud.
(południowy), wsch(odni), zach(odni). Dodano tu i ówdzie oddalenia od innćj także na mapach
mniejszych oznaczonej miejscowości.

« PoprzedniaDalej »