Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

Na zemli Streczenskoy meszczanin t, daiet na tuiu cerkow pozema 2 hroszy. Na zemli michayłowskoy monastyra horodenskoho meszczan 21, s kotorych na monastyr poziema prichodit kopa y 12 hr.

Na zemli Bohoiawlenskoy meszczan 8, s kotorych na tuiu cerkow prichodit poziema kopa y 6 hr. y 5 pienież.

Na zemli Ofonasowskoy meszczan 23, s kotorych na tuiu cerkow poziema prychodit 2 kopie y 16 hr. y 5 pienież.

Na ziemli Nikolskoy meszczan 17, s kotorych na tuiu cerkow prichodit poziema kopa 56 hr.

Na zemli Kuzmydcmianskoy meszczan 23, s kotorych na tuiu cerkow poziema prichodit 5 kop 35 hr.

Na zemli Ekimanskoy meszczan 3, s kotorych na tuiu cerkow poziema prichodit 15 hr.

Na zemli monastyra Borysohlebskoho meszczan 33, s kotorych na tot monastyr poziema prychodit kopa 27 hroszey y 5 pienieżiey.

Na zemli monastyra Łuczenskoho swiatoho Nikoły meszczanin odin, kotory na tot monastyr poziema daiet polskich ó hr.

Na zemli Piatnickoy meszczan 115, s kotorych na tuiu cerkow poziema prichodit kop 13 y hr. 8.

Na zemli Turiewskoy 1 meszczanin, kotory na tuiu cerkow poziema daiet 5 hroszey.

Na zemli cerkwi Woronochoy 1 meszczanin, na tuiu cerkow poziema daiet 10 hroszey.

Na zemli yhumeninoy meszczan 4, s kotorych na ieie prychodit poziema 2 5 hroszey.

W tomże posadę meszczan na zemli szlacheckoy ą5, S kotorych pozem pry imenach opisan.

Suma wsich meszczan, w tom posadę semsot semdesiat y 1 odin meszczanin.

Druhij posad za-Połockij.

Sowostian Tumaczowicz, na ieho zemli meszczan 2, s kotorych iemu pozioma prichodit 12 hroszey.

Iwan Mylnik, na ieho zemli meszczan 2, s kotorych iemu pozioma prychodit 8 hroszey.

Meszczanie kotorie sami po inszych posadech żywut, a w tom posadę na ich zemlach inszyie meszczanie sediat, a im pozicm płatiat:

Na zemli Iwana Samuyłowicza meszczan 3, daiut iemu poziomu 14 hroszey.

Na zemli Wolkowie meszczan 2, daiut iemu ] aziomu 36 hr.

Na zemli Markowoie meszczanin 1, daiet iey pazioma 15 hroszey.

Na zemli Kostka Sancowa 1 meszczanin, daiet iemu pazióm(u) 7 hr.

Na zemli Mitka Bałamuta 1 meszczanin, daiet iemu paziomu 10 hr.

Na zemli Tiszkowie meszczanin 1, daiet iemu paziomu 4 hr.

Na zemli Matweiewie 1 meszczanin, daiet iemu paziomu 4 hr.

Na zemli Iwana Mihuna 1 meszczanin, daiet iemu paziomu 4 hr.

Na zemli Abrama Rozhołowicza 1 meszczanin, daiet iemu paziomu 5 hr.

Na zemli Andreiewic 1 meszczanin, daiet iemu paziema 5 hr.

Na zemli Michayła Lcnidowicza 1 meszczanin, daiet iemu paziomu 2 hr.

Na zemli Zanka Kozlaka 1 meszczanin, daiet iemu paziomu 20 hr.

Na zemli Hordka Krawcowa 1 meszczanin, daiet iemu paziem 4 hr. Na zcmli Kuprianowie i meszczanin, daiet iemu pazioma 7 hr.

Na zcmli Hanusowie 1 meszczanin, daićt iemupaziema 5 hr.

Na zemli SI es a rowie 1 meszczanin, daiet iemu paziema 10 hr.

Na zemli Ślaz ko wie 1 meszczanin nie daiet tot niczoho.

Meszczanie tohoż posadu kotorie na swoich zemlach żywut a susedow swoich ne maiut.

Kostanowiawa wdowa, Tumasowaia wdowa, Iwan Beły, Maxim, Michalko honczar, Chodan Mecznik, Iwan Hołpyna Puzynka, Wołyncowa wdowa, Petr Puszkar, Kopot Marszałków, Bohdan Kozak, Iakim Kormnik, Selezniewaia wdowa, Iwan Kożemiaka, Fiedor Kormnik, Indrych Niemiec, Wąsko Cyhan, Zanko Waruszyn, Stanisław Vhryk, Chroł Kalitnik, Iwan Konowka, Iackowaia wdowa, Iwan Wilniewiec, Iwan Kormnik, Anania Torhowec, Semen Torhowczyk, laków Chomutnik, Kuzma Torhowec, Omelan Kormnik, Choma Kormnik, Wąsko Sedelnik, Wąsko Hrycow, Dawyd Hrycow.

Meszczanie tohoż posadu, kotoryie na zemlach cerkownych sediat.

Na zemli swiatoho Ducha meszczan 4, s kotorych na tuiu cerkow prychodit paziema 18 hroszey.

Na zcmli Pokrowskoy mieszczan 6, s kotorych na tuiu cerkow paziema prychodit 27 hroszey,

Na zemli Mikolskoy meszczan 7, s kotorych na tuiu cerkow prychodit paziema 41 hroszey.

Na zemli cerkownoy Kuzmodemianskoy meszczan 50, s kotorych iemu paziema prichodit kop 4 y hr. 22.

Na zemli cerkownoy Niszczcnskoy 1 mieszczanin daiet na tuiu cerkow paziema 5 hroszey.

Na zemli cerkownoy arechwienskoy 1 meszczanin, daiet na tuiu cerkow paziema 5 hroszey.

Na zemli Ihumenie mieszczaniny 2, s kotorych prychodit 10 hroszey.

Na zemli klasztora Bernadynskoho 1 meszczanin, kotorij paziema im ne daiet.

W tomże f osadę na ziemiach szlacheckich mieszczan 5i, s kotorych poziemy przy imieniach ich opisany.

Suma wsich mieszczan w tom posadę 191.

Tretij posad Ostrowskij.

Meszczanie kotorie na swoich zemlach żywut a susedow swoich ne maiut: Iwan Krawcc Iwan — na zemli monastyrskoy swiatoho Iwana Predoteczy, w tomże meszczan 121, s kotorych na tot monastyr pozieu.a prichodit kop 7 hroszey 24, 2 5 pienieziey.

W tomże posadę na zemli Zemianina Połockoho Wasila Kartenia meszczan 30, s kotorych poziema pod imieniem spisałł.

Suma wsich meszczan w tom posadę 153 (sic).

Czetwerty posad lakimanskij.

Meszczanin kotoryie na swoich zemlach żywut a susiedow swoich ne maiut.

Stefan Kudinowicz, Filip Torhowec. Na zemli meszczanskoy Iwana Humina odin meszczanin, kotorij iemu paziema szest hroszey daiet.

Meszczanie tohoż posadu, kotorie na zemlach cerkownych żywut a na cerkwi paziema płatiat,

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »