Obrazy na stronie
PDF

wysokoho a na zcmnoiu net, a obadwa vz\voży z mesta ot reki Dwiny szkodliwyie.

Tuiu wężu robiat wolost Sitnianskaia, kotoria peredtym była mnoh, niżli mnohie seła meskowskij posieł to iest Komoza, Semencow, Rotno, Sołonaia Łuka, Boyki, Krataiewano, Vs\vaie, Ławca, a teper toie wołosti ostało scło Sitno, Kreszuty, Zamoszanie, Moszlikowlanie, Zaborcy, Troydziewiczanie a Domniki.

W toy węży v zwodu y iamy pod vzwodom net, odno worota zatworystyie dwoie z obu storon tot vzwoz robliwali y iamu pod nim kopy, wali y vzwod ozwożywali tyież seła wyszey menenyie.

Na tuiu wężu z hotowanoho derewa dwadcat kop berwenia brusia welikoho piat kop, kotoroie derewo maiet spustit starosta daylidski rekoiu Dwinoiu, podle toie węży dwie horodni raeszczan Plichowskich.

Podle tych try horodni z Welikoie Vlicy y s Ondronowa zaułka meszczanskie.

Podle tych dwie horodni meszczanskie począwszy od kamennoho kresta mimo cerkow Wozncsenia do Podolnoie vlicy starszy Daniło poriadnia.

Podle toie horodnia Iwana Potelki a Petra Kudrawoho y Wasiury Panamara z mesta ot swiatoho Mikoły.

Podle toie horodnia Koptewa Medwednicza a Iwana Mosołowicza, Hrydka Kowosowa, Chodora Nikowa.

Podle toie horodnia Petra Ślepoho s popleczniki ieho.

Podle toie horodnia Ostaszka Meleszkowicza Strosnicy s popleczniki ieho.

Podle toie dwie horodni Kowalów Koniuszewskich.

Podle tych horodnia Semena Sawicza s popleczniki ieho s Piatnickoie vlicy.

Podle toie horodnia Bałamutowa s popleczniki ieho.

Podle toie horodnia Korszunowa s popleczniki ieho z welikoho Posadu.

Podle toie horodnia Andreia Bartoczewicza, Iwana Streżewicza, Dawyda Pankowa ozarynoie Stcpana Semenowicza Żuana z Liwy, Michay Obszaka, Wąska Łobszycza y inszych popleczników ich.

Podle toie horodnia Omcliana Szapczyna y ludey putnych z rubeża Ozcryskoie wołosti.

Podle toie horodnia Twctuszyna Kozakowa a Poteiewa s popleczniki ich nametnaia.

Podle toie horodnia Ontuszka Seliwestrowicza, Hawryła Szczuki, Slepcowa Fcdorowa.

Pana Andreia Popa Meleszkowiczow s Trosnic y popleczników ich.

Podle tych dwie horodni Zawołockich szto Moskowskij posieł.

Podle tych horodnia boiar Kublickich nametnaia.

Podle toie horodnia Teliczynicz nametnaia.

Podle toie horodnia Wetranskaia panów Epimachowiczow. Podle toie horodnia Alcxandra Lodziaticza nametnaia.

Podle toie horodnia Tomkowa Sczurahow a Martina Szczyta z Drysy.

Podle toie horodnia Pawła Połozowicza z Zołotkowiczow, Hrydka Nizko a Miszka Vtwinowicza.

Podle toie cztyry horodni meszczanskie desiatku Oponasowskoho nametnyie.

Podle tych horodnia Twietinskaia a Olekseiewskoho nametnaia.

Podle toie horodnia Wasila a Mikuły Kortenieiewiczow nametnaia, a Kostiuszkowoie z Drysy y z Swolny.

Węża sofeyskaia dewiataia. Powinien ieie robit Władyka Połockij so wsim duchowienstwom krom Ihumen. dobra y pokryta. Rublena v try steny.

Podle toic węży dwie horodni mieszczańskie welikoho posadu starszy Ostapko zahoroża mesnik, Piotr Kwiadaiew Potrykiey s popleczniki swoimi.

Podle toie horodnia panowie Tiapinskie, wsi derewo daiut, a pan Iwan Hlebowicz z Czerete z Żdanom Wasilewiczom robit.

Podle toie horodnia Wasila Mitkowicza a brata ieho Wasila Hrydkiewicza z otczyzny.

Podle toie piat horoden Ihumeni Połockoie z Ihumenstwa. Podle tych horodnia meszczan Ostrowskich sotnik Paweł. Podle toie horodnia Ihumena swiatoho Nikoły z Luczna. Podle toie horodni arebimandryta Michayłowskoho z Horodca.

Podle toie horodnia swiatoho Iwana z Ostrowa.

Podle toie horoden piat władycznich z władyczstwa. Podle tych horodnia Ihumena Petrowskoho. Podle toie horodnia Bohdana, Iwana, Wasila Selawiczow. Podle toie horodni dwie mieszczan Ekimanskich.

Podle tych horodnia panów Rogus y Chraszczow Byrybołdyniczow.
Suma wsich horoden w tym Zamku 204

a weż 9.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

iemu poziema prychodit 3 kopy 46 groszy a okrom toho iemuż prichodit z hrydni brackoic poziema 6 hroszey ').

Martin Szczyt burmistr mesta Połockoho, na ieho ziemli meszczan 5, s kotorych iemu poziema prichodit 39 hroszy. Dawyd Panków burmistr mesta Połockoho, na ieho zemli meszczan 7, skotorych iemu prichodit poziema 43 hroszy.

Tiszno Antosz ko w icz burmistr mesta Połockoho, na ieho żenili meszczan 5, s kotorych iemu prychodit poziema kopa odna hroszey 55.

lesko Skory na, na ieho zemli meszczan 21, s kotorych iemu poziema prichodit dwie kopie y 17 hroszey.

Maksim Szczuczynicz, na ieho zemli meszczan 27, s kotorych iemu pozema prichodit dwie kopie hroszey 95.

Pan Daniło Poradnia, na ieho zemli meszczan 26, s kotorych iemu pozema hrichodit kop 3 y gr. 31.

Petr Fediaiew, na ieho zemli meszczan czotyry, s kotorych iemu poziema prychodit 22 hroszy.

Wąsko Panków, na ieho zemli meszczan 11, s kotorych iemu pozema prychodit kopa 1 y 19 hroszey.

Iwan Stanowskij, na ieho zemli meszczan 6, s kotorych leniu pozema prichodit 48 hroszey.

Iwan Szołutka, na ieho zemli meszczan dwóch, s kotorych iemu pozema prichodit ió hroszey.

Andrey Zachaiewicz, na ieho zemli meszczan dwóch, s kotorych iemu pozema prichodit piat hroszey.

Dawyd Czorny, na ieho zemli meszczan 3, s kotorych iemu prychodit pazioma (sic) 28 hroszey.

Dmitr Suchaczew, na ieho zemli meszczan 5, s kotorych iemu pazioma prychodit 35 hroszey.

Mi ki ta Szpilka, na ieho zemli meszczan dwóch, s kotorych iemu pazioma prichodit 9 hroszey.

Iwan Mihun, na ieho zemli meszczan dwóch, s kotorych iemu pazioma prichodit 8 hroszey.

Iwan Nikowicz, na ieho zemli meszczan dwóch, s kotorych daiet iemu paziomu odin dwa hroszy.

Andrey Iakuszonok, na ieho zemli meszczan dwóch, s kotorych iemu pazioma prichodit 17 hroszey.

Wąsko Podrez, na ieho zemli meszczan dwóch, s kotorych iemu pazioma prichodit 37 hroszey.

Iwan Semenowicz Kozia, na ieho zemli meszczan dwóch, s kotorych iemu prichodit pazioma 11 hroszey.

Harasim Susło, na ieho zemli meszczan hwoch, s kotorych iemu pazioma prichodit 10 hroszey.

Iakow Zyba, na ieho zemli meszczan trech, s kotorych iemu pazioma prichodit 12 hroszey.

Hrydko Tonkij, na ieho zemli meszczan dwóch, s kotorych iemu paziomu prichodit 8 hroszey.

Fiedor Wysjcki, na ieho zemli meszczanin 1, daiet iemu paziomu 3 hr.

Fiedor Panków, na ieho zemli mieszczanin odin, daiet iemu paziomu 5 hroszey.

Iwan Czorny, na ieho zemli meszczanin odin, daiet iemu pazioma 5 hroszey.

') Poziem (paziem, paziom) z odmianami w deklinacji dajemy wiernie za przepisywaczem.

« PoprzedniaDalej »