Obrazy na stronie
PDF
ePub

Rękopis był snać dla praktycznego użytku przeznaczony, dlatego kopista popodkreślał ważniejsze rzeczy, jak imiona osób i nazwy miejscowości, tudzież prawie wszystkie liczby, a oprócz tego dla łatwiejszego rozglądu imiona te i nazwy wypisał na marginesach. Czynił to po dwakroć, gdyż sa dwa odmienne inkausty w tych notach marginesowych, choć jeden charakter pisma. Noty te bez świadomości rzeczy, nieraz bezmyślne. N. p. Na str. 172 obok zdania : ,W tomże miasteczku honczar (garncarz), kotory iemu na zamok horszczki" (garczki) daiet...“ zanotował kopista na marginesie: Honczar miasteczko, Horszczkiuważając wyraz honczar jako nazwę miasteczka, a wyraz horszczki , jako nazwę wsi. Na str. 220 obok zdania: Ktomuż dworu w sele ieie otczyznom Prozorockom ludey wolnych dymow 9“, zanotował na marginesie leie, jako nazwę miejscowości zamiast Prozorock, gdy ieie jest zaimek odnoszacy się do właścicielki Prozorocka, Maryny Wasilewny Hlebownej. W Krakowie dnia 20 Marca 1879.

Dr. J. Szujski.

Widimus wypisania Rewizij Połockoie czerez pana Jana Kmitu marszałka a Martina Podcewskoho koniuszoho Trockoho w roku tysiecza piatsot piat

diesiat wtorom odprawowanoie. Za roskazaniem Hospodara Jeho miłosti popis Zamku Połockoho czerez Jana Kmitu a Martina Podcewskoho koniuszoho Trockoho.

Leta ot narożenia Syna Bożoho tysiecza piatsot piatdesiat wtoroho msca marca dewiatoho dnia.

[ocr errors][ocr errors]

Weża druhaia rublena z fundamentu v try steny. Powinni jeie robit kniaz Łukomskie y wsi ziemianie Bolinskie y z Selca dobrowiekoho y ludii duchownych popleczniki ich, o kotory.ch oni lepiey wiedaiut, taia weża dobra y pokryta.

Podle toie weży try ohorodni pana Mikołaja Hlebowicza z Kołomysli.
Podle to jest horodnia Ihumena Petrowskoho nametnaia.

Podle to ie dwie ohorodni Iwana hrowia Jackowiczow z otczyzny.
Podle tych horodnia Szapczyna Martinowicza Iwana Meleszkowiczow.
Podle toie horodnia Szapczyna Martinowoie a Iwana Meleszkowiczow.

Podle toie ohorodnia ludei hospodarskich Kupryłowlan desiatnictwa Borysowa.

Podle toie try horodni Oswieyskij pana Stanisława Szyszki. Podle tych horodnia Iwana Mitropoleho z Neszczerda a Iwana Nikinonowicza Troydewicz, Waska Skaryny yhumena Piatnickoho; Łukiana Hołowienczynicza.

Podle toie horodnia Ewlanskaia, podle toie horodnia mieszczan Ekimanskich sotnik Kudi z Zubrew, podle toie horodnia turkowa Zubrykowszczyny nametnaia.

Podle toie horodnia Hleba Korsaka z Mohyłok, a pana Dmitreia Korsaka z Bolszewicz y ludey hospodarskich Vholniczan, Borysowlan y potużnikow ich.

Podle toie horodnia pana Dmitreia Korsaka z Ymency nametnaia.

Podle toie horodnia pustaia, kotoruiu rubliwali moczeż czyneta niepriatiel hospodarsky zaseł.

Podle toie horodnia Szałowskaia a Feywinowicz a Styrskij.

Podle toie try horodni Neporotolskich. Podle tych horodnia pana Stanisława Szyszki z Osyny.

Podle toie horodnia Stepana a Owfera a Karniły toliczyna Doroszkowiczow Mikity kowala.

Podle toie horodnia Semena Poludina Krywcowoho posadu. Podle toie horodnia kniaza Andreia Odincowicza z Meszkowist. Podle toie ohorodnia pana Hleba Korsaka z Weliczkowicz a z Oleszynicz Psarcow y popa Otułowskoho.

Podle toie horodnia 1) ludey hospodarskich Ładosnian. Podle toie horodnia kniazia Andreia Sokolinskoho, kniazia Michayła Andreya Wasiliewicza s Kamenia a pana Iwana Służki, pana Iesmana z Makarowszczyzny, Neczeiewa z Ostrowlan.

Podle toie horodnia pana hleba Korsaka z Błosznik.
Podle toie horodnia putnych sług z Bełoho z druczan a s krynok.
Podle toie horodnia Andreia Szypowa z Vrodo.
Podle toie horodnia pana Hercyka z Łowoża Sarniczany.

Podle toie horodnia Iwana Metropoleho z Vfiszcza z Zorowleny nametnaia.

Podle toie horodnia pana Iacka Bystreyskoho z Bikolinicz, a Iwana Hlebowicza Korsaka z Homla, a Dawyda Pankowa.

Podle toie horodnia Iwana Mitropoleho z Suszyna a panow Kublickich.
Podle toie horodnia Matwieia Pozkowicza z Hercykom.

Podle toie horodnia Bartosza z Łobina, pana Teofana, Maksima Pietraszkowicza, Iwana s Korniewa, Iwana Postrykocza , Borysa s Twietina, Iwana Szyszki, Zankowa z Twietina.

Weża tretiaia Oswieyskaia. Tuiu wežu robili ludi hospodarskie Brasławskie a perwey diey tuiu weżu byli powinni robiti ludmi z sela Oswieyskoho niżli iako derzał toie imenie w zastawie pan Jan Hlebowicz. Tymi ludmi wyszey menenymi zarobił taia weża dobra y pokryta, nay spodie toie weży zemnaia strelnica, podle toie weży dwie horodni pana Dmitra Korsaka z Bolszewicz y z Czernieiewicz.

2) Reszta wiersza niewypełniona.

Podle tych dwuch horodni tohož pana Dmitreia Stupeczyna a pana Hlebowicza z Daniłowszczyzny a ludey hospodarskich Vholniczan y Boryskowlan.

Podle tych horodnia kniazia Andreia Sokolinskoho a kniazia Iuria Mosalskoho z Horodca. Podle toie horodnia pana Michayła Sapiehi z Łużkow. Podle toie horodnia Samsona Zahowały z Zadorozia z Semenom Kopciom a s Katerniczy.

Podle toie horodnia sela Zaowutskoho starszy lakim Małowicz..

Podle tych horodnia putnych ludey hospodarskich s Twietina a Borysowa Zankowicza z bratieiu jeho i Iwaska Pankowa s popleczniki ich.

Podle toie horodnia putnychże ludiey Ontona Łanewicza z Ystu.
Podle tych druhaia ohorodnia Bezdedowskich panów Ondrychowiczow.

Podle tych try horodni pana Iwana Hlebowicza z Orechowna z Semenom kupcom a panom Zienowiewiczom, kniazia Michayła Sokolinskoho z Sołonieiewszczyzny y wsieho stanu Sołonieiewskoho.

Podle tych try horodni wsich Teliczyniczow Kozłowa Hrydkowicz, pana Iwana Hlebowicza z Hawryłowicz, pana Semonowa z Zaskorok y pana Semena Vzkoho y Władyczyny z Łutowa.

[ocr errors][ocr errors]

2) Reszta wiersza opuszczona. 2) Nic nie brakuje gdzie kropki.

Podle toie horodnia pana Semena Viskoho z Reutowiczy.
Podle toie horodnia pana Iacka Bystrewskoho.
Podle toie horodnia kniaziey Sokolinskich z Milkowicz.

Podle toie horodnia kniazia Michayła Wasilewicza z Zabelia pod neiu hora lichaia welmi.

Podle toie horodnia kniazicy Sokolinskich s Krywina, pod neiu hora lichaia.
Podle toie horodnia Borysohlebskaia Soponow pod neiu hora licha.

Podle toie horodnia Archimandryty Michayłowskoho a Ihumena Wo. skresenskoho y Piatnickoho y Spaskoho popa Troieckoho Nikolskoho s Połupiety.

Podle toie horodnia Archimandryty Michayłowskoho y Ihumena Woskresenskoho y Piatnickoho.

Podle toie horodnia Wasila Mitkowicza y sestr ieho s Krupnicy a Miszka Vstinowicza s Olicz nametnaia.

Podle toie horodnia wsich panow Wietrenskich z Wietrena.
Podle toie horodnia panow Epimachow z Daniewa.
Podle toie horodnia panow Kublickich.

Podle toie horodnia Iwana Petraszkiewicza Navmowa, Martina Szczytowa Kostiuszkowoie Kortenieiewiczow Kuzminoie Zabczynoie.

Podle toie horodnia Iwana Metropoleho z Butkowiczy z Suszyna.

Podle toie horodnia Bołotowiczow Tiszka Owtuszkowicza, pana Iacka Bystreyskoho z Suchoporowszczyny, kniazia Iuria Dunicza.

Podle toie horodnia wsich panow Korsakow otczyznaia.
Podle toie szest horoden tychże panow Korsakow nametnych.
Podle toie horodnia Borysohlebskaia.

Podle toie horodnia pani Woiewodinoy Wilenskoy z Iuriewicz, a panien Iurewskich, Wasilia Połupiety, Iwana Streżowicza, Iwana Selawy z Zacharewszczyny.

Podle toie horodnia pana Szyszczyna z Zaiewiny a .panow Michayłowiczów Reutowiczow s Prudiny a pana Iesmana Nizkołow.

Podle toie horodnia ludey hospodarskich Kuprytowlan Olekseia Proseyki a Semena kupca nametnaia.

Podle toie horodnia panow Esmanow s Owsiai.
Podle toie horodnia pustaia.
Podle toie horodnia wseie wołosti kuryłowskoie nametnaia.
Podle toie horodnia meszczan Ostrowskich, desiatnik ich Paweł.
Podle toie horodnia monastyra swiatoho Mikoły z Łuczna nametnaia.

Podle toie horodnia pana Dmitreia Korsaka s Turiczyna z dwiema czełowieki hospodarskimi Sitniany.

Podle toie horodnia podlemieszczan Ostrowskich.

Podle toie horodnia pana Iwana Hlebowicza s Orechowna y s Prozorok z Zabelany z Semenom kupcom, kniaziem Michayłom Sokolinskim.

Podle toie horodnia pana Woyny z Mohyłok nametnaia.
Podle toie horodnia mieszczan Efrasimenskich diesiatnik Doska.

Podle toie horodnia Wasila Mitkowicza y z bratieiu ieho z Skrupnicami a Miska Vtwinowicza s Owlicz a Alexandrowiczows Panszywicz.

Podle toie horodnia pana Iwana Hlebowicza z Kniażyny, Semena Michayłowiczow s Kotowicz, Iwana Kmianina y poplecznikow ich.

Podle toie horodnia meszczan Bohosłowskich z Zharbaczewiczów.

Podle toie horodnia Newedrenskaia Dewickaia z Ihumenom Kuzmo demianskim.

Podle toie horodnia Iwana z bratieiu Iackowiczom z Dochnora.
Podle toie horodnia Ososnikow Arteykowiczow.

Podle toie horodnia Oniskowa Dawydowicza Dołżeiewicza z lazna Dołhoho a Makiciewiczow z Nieszczerda, pana Hlebowa z bratieiu ieho, Iwana Mitropoleho z Swecza.

Weża piataia Michayłowskaia, zdawna rublewali wołost Neszczereckaia, a teper taia wołost opustiła. Ino gdy pan Ian był woiewodoiu Połockim zarobił jeie pospołu z inszymi wieżami ludmi brasławskimi a doyli dami naiemnymi, rublena v try steny, dobra y pokryta ktoy weży fortka k rece Połotie.

Podle toie weży horodnia Petra Sakowicza, a Hrydka Połowika z Lechina yno toie seło napisano v naszu storonu, a moskowskij toie seło pose Władyczyny ludi stym robiat.

Podle toie horodnia Wasila Kortenieiewa z bratankom ieho Mikołoiu Roscieiu.

Podle toie horodnia Tisz Oncuszkowicza z Dawydom Pankowym y lurażyn.

Podle toie horodnia Iwana Mitropoleho z Burkowicz z Suszyna y z Żurawey.

Weża szostaia Bohorodickaia, tuiu weżu robliwali Łuczanie, Rżowlanie, Sebeżanie, Zawołoczanie, Mohanie y Newlanie, tyie wołosti wsi Moskowskij poseł, a za pana Petraszka zarobili tuiu weżu Sebeżanie y Zawołoczanie y wsi wołosti Putnickiie, dobra y pokryta.

Podle toie weży czotyry horodni zarobili ich Oszpolcy y Peniancy, a zdawna ieic robliwali s pustoie Rżowy.

Podle toie horodnia Bohdana Iwana Wasilia Andreiewiczow nametnaia.
Podle toie horodnia pana Iacka Bystreyskoho Kołodczynskoho.
Podle toie horodnia wołosti Nieporotowskaia.
Podle toie horodnia Mokieiewa Kazakowa s popleczniki ieho.
Podle toie horodnia Szyszczyna Kozakowa s popleczniki ieho.

Podle toie horodnia kniazia Andreia Sokolinskoho a kniazia Iuria Mosalskoho z Horodca y ludey hospodarskich Zadorožan, a Semana Kupca y Kortenieiewiczow nametnaia.

Podle toie horodnia Drobyszowa, szto na Vsti maiet a Iuriewa s toie zemli szto Ochromey kozak derżał.

Weza semaia. Peredtym jeie robliwali meszczanie Połockie y wsia wołost Łuckaia niżli taia wołost otyszła v storonu nepriatelskuiu ino tuiu wežu zarobili meszczanie wsi Połockie jako maydeburskoho tak y zamkowoho Prawa, a hospodar jeho miłost Korol Zygimont starszy na to im ku pomoczy dał deset kop hroszy.

Taia weża rublena v try steny, dobra y pokryta.
Podle toie weży horodnia Tomkowa s Psarcy Czerswiackimi nametnaia.

Podle toie weży horodnia pana Hercykowa z Łowoża s Terebeszolcy z Czernaczany nametnaia.

Podle toie horodnia Tomkowa Geroltowa z Berezoiu.
Podle toie horodnia Ihumena Woskresenskoho.

Weża osmaia w kotoroy worota ku welikomu posadu potrebuiet fundamentu rublenia y hora pod neiu na vzwozie welmi otoptana bo most

« PoprzedniaDalej »