Akta kapituł wieku XVI wybrane, Tom 1,Część 1

Przednia okładka

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 316 - Si linguis hominum loquar et Angelorum, charitatem autem non habeam, factus sum velut aes sonans aut cymbalum tinniens.
Strona 360 - Stanislai Hosii s. R. e. cardinalis epistolae. Wyd. Dr Franciszek Hipler i Dr W. Zakrzewski. Tom I, 1879, Tom II, cz. i, 1886, cz. 2, 1888 razem 15 „ Akta do dziejów Jana III, sprawy roku 1683. Wyd. Franciszek Kluczycki, 1883 . ... 5 » Prawa, przywileje i statuta m.
Strona 360 - Najstarsze ksiegi i rachunki m. Krakowa öd r. 1300 do 1400. Wyd. Dr Fran. Piekosinski i J. Szujski, 1878 ю „ Kodeks dyplomatyczny m. Krakowa.
Strona 223 - Poznan, iuxta illius ultimam voluntatem de pecunia per ipsum ad hoc dnis data construere volentes, ex deputatis pro eodem sepulchro curando unum Rdum dnum Stanislaum Kuninsky scholasticum Cracoviam deputaverunt, cui commiserunt, ut accepta dimensuratione sacelli et modello facto artificem sculptorem pro sepulchro conficiendo conducat...
Strona 360 - August Sokotowski, 1885 (wyczerpane). Dyaryusze sejmowe r. 1587. Wyd. Dr August Sokolowski, 1887 4 n Analecta Romana. Wyd. Dr józef Korzcniowski, 1894 14 „ Stanislai Temberski Annales 1647 — 1056.
Strona 1 - ... sufficientem provisionem ipsarum parochiarum, non obstante statute de non alienandis bonis ecclesie, quoniam in non habitis non fit alienatio, sed non acquisitio; premissa tamen visitacione sufficient!
Strona 360 - Codex epistolaris Vitoldi M. Ducis Lithuaniae 1370—1430. Wyd. Antoni Prochaska, 1882 20 „ Index actorum saeculi XV, ad res publicas Poloniae spectantium. Wyd.
Strona 360 - Wyd. Dr Franciszek Piekosiriski. Tom I, 1874, 30 kor. Tom II, 1883, ю kor razem 40 kor. Codex epbtolaris sae-uli XV.
Strona 1 - Rmum decreverunt, ut in Mazovia in villis noviter in cruda radice locatis longe ab ecclesiis parochialibus distantibus...
Strona 360 - Tom I, zeszyt ii 2, 1885, Tom II, zeszyt I, 1890, zeszyt 2, 1892 razem 41) „ Lauda sejmików ziemi dobrzyiískiej.

Informacje bibliograficzne