Obrazy na stronie
PDF
ePub

TULLENSE

ILLUSTRISSIMI AC REVERENDISSIMI

IN CHRISTO PATRIS
D. D. SCIPIONIS HIERONYMI

В B E GON,
Dei gratiâ , & auctoritate fanctae Sedis

Apostolicæ, Episcopi & Comitis Tullenfis,
S. R. I. Principis jussu & auctoritate ,
necnon de venerabilis ejusdem Ecclesiæ
Capituli consensu editum.
PARS HT E M A LI S.

Vanit 8. lib. non compaftum.

TULLI LEUCORUM,
Sumptibus suis ediderunt Typographi Usuum Tullenfium.

M. DCC. X LV II I.
CUM PRIVILEGIO REGIS.
Et vænt Nanceii apud A LESEURE, Typographum

Rögium, fub Signo S. Joannis Evangelifta.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

S CI PIO
HIERONYMUS,
Dei gratiâ , & auctoritate sanctæ Sedis
Apoftolicæ, Episcopus Comes Tullensis,

S. R. I. Princeps , &c.

UNIVERSO CLERO CIVITATIS ET

DIOECESIS NOSTRÆ TULLENSIS.

Pf. 23

SAI VILM E T BENEDICTIONEM

IN CHRIS I O J Es u.

NA equidem, & quæ neminem prar

terit, lex eft hominibus impofita , ut
U

Vacrificio laudis ab omnibus honoretur Pf. 47.
magaus Dominus & laudabilis ni-

cujus eft orbis terrarum , &
universi qui habitant in co : Hinc utique ab
omnibus enixè rogandus , qui fit in misericordia
dives in omnes qui invocant illum : inde exo-
Tandus humiliter qui sedear super thionum Pl. 9.
judicans justitiam : hinc gravè benedicendus, qui Jacob. 1.
det omnibus affluenter, & nor improperet : inde 1. Thes. 5.
sine intermislione invocandus , qui operetur

in

Philip. 2. nobis velle & perficere pro bona voluntate.

mis 2

Rom. TO.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cap. 56. 2. Cor,

[ocr errors]

Lib. de Ec- Quia enim nullum credimus ad falutem , clet. Dog- nisi Deo invitante, venire; nullum invitatum mat. inter falutein suam , nisi Deo auxiliante , operari ; Opera S. nullum, nisi oraniem , auxiliuin promereri ; Auguftini,

l, omni um quotquot fumus , quanti refere adjutoren

deprecari Deum ex quo noitra sufficientia eft? 3.

Verim illa, qua ex summo Dei imperio , & ex noftra virium & rerum inopiâ omnibus communis eft, multa vobis impensiùs incumbit orandi necessitas; vobis , inquam, Fratres charissimi , qui divinis mancipati specialiùs , o ab anxiis feculi negotiis kberi, pro Deo ad populum legatione , & pro para pulo ad Deum mediatione ex inftituta vestra conditionis forte fungimini, Sacrorum enim administris injuncium quis nefciat , ut, uum aliàs alii avocantur , manus ipfi ad cælum fupplices attollant modò Nimen pugnantibus depre:aturi propitium ; modo peccatoribus eracum exarmaturi.

Eo quippe Clericis demandatum est precarionis publice munus , quo vocem & pietatem populo quasi vicariam commodent , veren.lasque Angelorum

vices imitats, incensa multa, quæ sunt orationes Apoc. 5. Sanctorum, ante sedem Agni suppliciter offerant,

Permagnum sanè religionis opus ; quod quanto prasa
tantius, tantò ab Ecclefio fuit ordinandum accue
Tatiùs; ut facrificium illud laudis odorem coram
Deo suav: jimum ex 'alaret.

Hinc , quia rudioribus fæculis in Libros Offic eii Ecclefiaftici nonnulla irrepferant novi satis exiitte digesta, quæ divinorum parum fiiperent Canricca rum majestatem ; Sacrosancta Synodus Tridentina ex iis omninò voluit expunetun quidquid divini cultûs decori minùs congruum videretur , aut dia. gnitati. Quod cùm in multis olim teritatum legimus , sum in vis vidimus perfetum Breviariis , qua non minori laude. quiam diligentiâ nuper edidere plures Galliarum Epifcop:.

Quorum perutilem laborem æmulati, cùm nulla vel pauca siepereßert 'veteris Breviarii Tullensis exemplaria, novum ordinari & excudi curavimus, quod ad incorruptas fidei morumque regulas exactum, meliori ordine digestum , diligentiori examine probatum, recisantium p'etatem verbi divini pabnlo alerei, veritare formaret , exemplis accenderes ;illa

>

fibi commissos scientià Salucis poßens instruere facin liùs. Tancã porro sedulitate , eoque conaru opus elam boratum eft , ue jam in lucem prodeat , vestris om. njum vais excipiendum illud cura Paftoralis noftrae munus; cujus formam ý texturam , licee in Offe ciorun decursu fusiùs explicatam , in ipfo tamen operis limine breviter delineare abs re non fuerit.

Ae primo quidem , omnes fingulis annis Scripture facre Libros legi, & integrum fingulis hebdomadis providemus recitari Psalteri um , eo digestum ordine , quo , distriburis ad Horas breves , juxta antiquiffimum Concilii Narbonenfis Canonem divisis in Conc. Nar. plures Doxologias longioribus Psalmis , fimul & bonenf. nimic Offiorum inæqualitati , & prolixioris Can. 2. Pjiulmodice gravamine præcaveretur.

Quoniam autem amica, ut ait fanétus Cyprian Cypr. Lib. nus, & familiaris oratio eft Deum de suo ro- de Orat. gare; Invitatoria, Antiphonas, Versiculos , Capio Dom. pok sula y Responsoria ex facris Codicibus defumpta von init. luimus ; ifta quidem ex gemino tum veteris, tum novi Tetamenti textu confluta

ut collatis cum veritare figuris, cum evene u promissis, mirus urring que concentus cuique mox obvius occurreret : quod eo frequenter fucceffu peractum est, ut Scripture veteris Teftamenti in primis Vesperis Gin Officio Nocturno prelette, quafi nofti aurora in Laudibus , 6 qua i tenebris lux in cæteris Horis aptatus accederei novi Testamenci textus.

Licèt firma asserendis Dogmatibas Carholicis argumenta, o frequentes moribus componendis adhortationes in hocce Breviario noftro disponere ftu. duerimus; ne tamen, qui ex instituto ad precationem publicam comparatus eft Liber, is in controversiarums vel adhortacionum lečtionem plus æque defineret , & imprudenser fubtraheretur cordi quod totum vel nimium menti tribueretur; in eo maximè insudavi. m4s , ut precationis formam & fenfum exprimerene textus sacri ad Antiphonas , Responsoria do Versiculos affumpri ; qu:bus avocatus forid, quafi intersertis precibus ad Deum revocatus, alacriús affiera geret

recicantium animus , & illis, quasi sparsis hinc inde fcintillis, repefcens aliquando pretasis ignis Kardefceret.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »