Obrazy na stronie
PDF
ePub

ratus est, et cum omnibus sanctis Dei intercedat pro me, mihique a Deo O. M. gratiam impetret , ut nomen meum in libro vitae inseratur, quod Deus mihi dare dignetur per Jesum Christum Filium suum.

Monachii ad Divae Virginis
infra Octavam Bennonis

MDCCCXXXIII.

HERENAEUS HAID, ss. Theologiae Doctor, libr. resign. Decanus Pondorfensis , ac p. t. Bene.

ficiatus ad D. V.

DE HUIUS OPERIS

RATIONE AC UTILITATE PRAEFATIO PETRI

BUSAEI NOVIOMAGI.

AMICUS quidam noster prudentia ac dignitate praestans, cum hunc Catechismum Doctoris Petri Canisii diu ac multum evolvisset , majorem in modum optavit, ut, quae variis ex Patribus in illo collecta breviterque tradita continentur, aliquanto fusius, praesertim in rudiorum gratiam, explicarentur. Nec enim satis fore putavit, ex aliis Catechismis, qui non pauci et utcunque elaborati circumferuntur, huc lucem majorem adferre, sed hoc postulavit maxime , ut ad verbum libro adscri. berentur , quae partim ex sacris literis, partim ex Patrum monumentis petita, circa marginem duntaxat, ut fit, succincte indicabantur.

Neque ille vero temere cogitavit, hac quidem ratione, et testimoniorum, quae diximus, adiecta luce, fieri posse, ut, quod opus multorum nunc manibus teritur, majorem quoque fructum, et plerisque singularem commoditatem exhiberet. Primum enim ita consulitur Catechistis, qui sive Catechismum

Romanum ex decreto Tridentini concilii editum , sive hanc doctrinae Christianae Summam explicent, gravi lerantur labore in conquirendis auctorum sententiis : praesertim cum nec suppetant omnibus tot libri Patrum atque Theologorum. Deinde non potest ex harum sententiarum collectione non aliqua tum utilitas , tum voluptas consequi, cum lector luce clarius videt, veteris quidem Ecclesiae sensum atque consensum huic libro tam pulchre favere atque patrocinari. Graris est enim auctoritas Patrum : quos omnino qui contemnunt vel negligunt, nae illi non intelligunt, quantopere contristent et offendant in suis electis organis Spiritum sanctum , qui etiam nunc in Patrum scriptis vivit ac loquitur continenter, magnumque lumen et robur necessarium praebet Ecclesiae Dei, tum in scripturarum interpretatione , tum in Catholicae fidei doctrina confirmanda ac propugnanda. Quam enim aliam potissimum ob causam arbitramur post Apostolos, Prophetas et Evangelistas, divinitus per

tempora et loca datos constitutosque essc Pastores Ephes. 4, 82. et Doctores: nisi, ut Apostolus ait, ad consum

mationem sanctorum, in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi, ut jam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad cir. cumventionem erroris. Quo quidem officio ac munere suo tum etiam, postquam e vita excesserint, funguntur, relictis clarissimis literarum monumentis, in quibus testatas consignatasque animorum suorum sententias prodiderunt: si eos, tanquam

qui errent ipsi, audire contemnimus : an non Deum ipsum aspernamur, cujus concessu ac munere illos habemus ? An non eundem fraudis ac mendacii arguimus , qui pro luce tenebras, pro viae ducibus et doctoribus veritatis errorum magistros atque auctores dederit, quique falsis promissis Ecclesiam sponsam suam misere deluserit? Etenim si Patres in aliquo fidei dogmate consentientes et quasi conspirantes lapsi fuerint, universam Ecclesiam aliquando in fide, quae basis et fundamentum est religionis, errasse consequetur. Aberrante siquidem Pastore, necessarium est et oves aberrare: et quo oculi dirigunt corpus, co pariter reliqua membra deferri moverique necesse est. Quo tandem igitur pacto Deus constare sibi, ac in promissis suis consentire poterit ? Quae fides , Pch. 11,1.Sq. quae auctoritas divinae pollicitationis de perpetua matin...

, 20. Spiritus sancti et Christi Domini praesentia , ac in wel veritatis fideique doctrina, stabilitate et constantia , Lucae 22, si. quam Ecclesiae promissam divinae literae plane ac perspicue testantur? Quomodo Christum Dei sapientiam a stultitiae nota vindicabimus , qui et domum suam super arenam aedificasse, et non ad Matth. 7, 26. columnam et firmamentum veritatis, uti debebat, sed ad erroris ducem atque magistram consulendam Matth. 18,17. atque audiendam ablegasse videri posset? Quare summa reprehensione digni sunt audacissimi simul et arrogantissimi homines, qui Patres omnes in doctrina consentientes prae se contemnunt, illurumque gravissima judicia in vulgi contemptionem adducunt: tum de horum erroribus et naevis

Esaiae 59, 19.

1. Tim. 3, 15.

a Leone X.

arbiti ad Erasm.

Henricum Regem Ang. liae.

ad arbitrium libidinemque garriunt impudenter. Nam quis ignorat has voces, quas Lutherum incon

dite fundere, ac temere superbeque effutire non 1) In prologo puduit: In ? omnium Patrum scriptis multos invetieulorum niri errores, saepe in oratione secum ipsos pug

nare, saepe inter se dissentire, divinas scripturas torquere: Augustinum solum disputare, definire

nihil: Hieronymum in Commentariis fere nihil as2) do servo serere, ? ipsumque et Origenem tam inepte sacras

Literas tractasse ac explanasse, ut nemo propemo

dum, suo quidem judicio, ineptius id fecisse vi5) Adversus deatur. Atque insolentius sese efferens, ' certum

se gloriatur improbeque jactat, dogmata sua , quantumvis impia, habere se de caelo: adeo ut nihil curet, si mille Augustini, mille Cypriani , ipsi quam maxime adversentur atque reclament : DEUM errare, decipi et fallere non posse: Augustinum et Cyprianum, sicut omnes electos, errare potuisse, saepiusque errasse. Melanchthonis vero, qui modestior videri voluit, quam intolerabilis arrogantia ? dum in suo de Locis communibus

rerum Theologicarum libello, quem Lutherus inDeserto victum * appellavit, et non tantum immortalitate, Erasmum. sed canone quoque Ecclesiastico dignum censuit,

6) In locis sic ait: Scripsere de libero arbitrio Augustinus et edcilmarum Bernardus, et ille quidem sua posterioribus libris, de homini quos adversus Pelagianos edidit, multipliciter rebero arbitr. tractavit. Bernardus non est similis sui. Sunt hac

de re etiam apud Graecos quaedam, sed sparsim. EGO quandoquidem non sequar hominum opiniones, et simplicissime et planissime rem exponam,

anno 21 cap.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »