Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

tus norma esset, et ipsius dogmata pro fidei Orthodoxae lege haberentur etc.

DAMASCENUS in sermone de defunctis : Accedit ad hos Athanasius ille vita et sermone circumspectus, ecclesiaeque Dei fundamentum.

RUFFINUS L. I. hist. Eccl. c. 14.: Sed hujus tanti in Eccle. Actor. 9, 16. sia pro fidei integritate agoncs fuerunt, ut etiam de hoc dictum videatur, quod scriptum est: Ego enim ostendam ei, quanta eum pati oporteat pro nomine meo. In hujus etenim persecutiones conjuratus universus orbis, et commoti sunt principes terrae : gentes, regna, exercitus coierant adversus eum. Ille autem di- Psal. 26. 3. vinum illud conservabat eloquium , dicens: Si consistant adversum me castra , non timebit cor meum : si insurgat in me praelium, in hoc ego sperabo etc.

DE HILARI 0.

HIERONYMUS in epist. 141. ad Marcel. : Tantum virum, et temporibus suis disertissimum reprehendere non audeo : qui et confessionis suae merito, et vitae industria, et eloquentiae claritate, ubicunque Romanum nomen est, praedicatur etc.

IDEM in prooem, II. L. Commentar. in Galat.: Hilarius Latinae eloquentiae Rhodanus etc.

AUGUSTINUS L. I. adv. Julian. Pelag. c. 2. : Ecclesiae Ca. tholicae adversus haereticos acerrimum defensorem, venerandum quis ignorat Hilarium Episcopum Gallum ? ET lib. secundo: Ca. tholicus loquitur, insignis Ecclesiarum doctor loquitur, Hilarius loquitur.

DE BASILIO M A GN 0.

GREGORIUS Nazianzenus in epist. ad Basil., inter ipsius Basilii epist. 26. : An vel nos vel te ipsum non agnoscis, cum ochlus sis orbis, magnifica vor ac tuba, regiusque dicendi splendor ? Anni tempestates vere uno, et astra solo uno decorantur, cae. lum unum complectitur omnia : ita vox tua omnes una superat.

IDEM in oratione de laude Basilii : Quis se ipsum magis spi. ritui purgavit, atque ita praeparavit, ut dignus esset, qui oracula divina explicaret? Quis rursus scientiae luce uberius collustratus est, et profunda spiritus prospexit, ac cum Deo, quae Dei sunt, perquisivit ? Laudatur apud Davidem Solis pulchritudo, et

Psal. 88. 103.

106. 135.

magnitudo, et cursus , et pernicitas, et vis ac facultas. Basilio itidem pro pulchritudine virtus fuit, pro magnitudine Theologia, pro cursu perpetua virtutis agitatio, continuisque incrementorum gradibus ad DEUM ferens, pro viribus denique doctrinae semen ac distributio , adeo ut nihil sit, cur mibi dicere veren.

dum sit, in omnem terram sonum illius exiisse, atque in fine, Psal. 18, 5. orbis terrae vim illius verborum.

THEODORETUS L. IV. Eccl. hist. c. 17. : Valentis tempore Basilius praeclarum orbis terrarum luminare Ecclesiae Caesa. reensis antistes fuit.

GREGORIUS Nyssenus in vita S. Ephracm Syri : Caesaream Cappadociae divino spiritu ductus, ipse os Ecclesiae, auream illam doctrinae lusciniam Basilium vidit,

AMPHILOCHIUS Iconiensis in vita Basilii : Ephraem cum esset in eremo in ecstasi factus , vidit columnam ignis , cujus caput pertingebat ad caelum, et vocem desuper dicentem audivit : Ephraem, Ephraem : quemadmodum vidisti columnam istam ignis, talis et Magnus est Basilius. Et paulo post: Magno autem Basilio sacros libros legente, vidit S. Ephraem linguam igneam loquentem per os ejus. Et dicit sanctus Archidiacono : Vade, et dic ei : Domine Ephracm, juberis intrare sanctum presbyterium. Obstupuit ergo in istis S. Ephraem, glorificans Deum, et genu flectens, respondit dicens : Vere magnus Basilius, vere

columna ignis , vere Spiritus sanctus loquitur per os ejus. *: 9εοκόρος

DAMASCENUS L. IV. orthod. fid. c. 17. : Nam ut inquit Deifer et magnus in divinis Basilius etc.

DE GREGORIO NAZIANZENO THEOLOGO.

HIERONYMUS in catal. script. Eccles. : Gregorius Nazianzenus Episcopus vir eloquentissimus praeceptor meus, quo scripturas explanante didici etc.

IDEM in Apol. II. adv. Ruffin.: Numquid in illa epistola Gregorium virum eloquentissimum non pótui nominare, qui sui apud Latinos impar est, quo ego magistro glorior et exulto? Et in V. Ephes.: Gregorius Nazianzenus vir valde eloquens et in scripturis apprime eruditus , solebat dicere etc.

AUGUSTINUS L. I. cont. Julian. Pelagian. c. 2. : Non tibi deerit magni nominis et fama celeberrima illustris Episcopus etiam de partibus Orientis, cujus eloquia ingentis merito gratiae etiam in linguam Latinam translata usquequaque claruerunt.

DAMASCENUS in sermonc de defunctis : Post hunc item Gregorius ille divino eloquio potens, adeo ut inter alios et Theologi nomen fortitus sit etc.

DE E P H R A EM SYR 0.

HIERONYMUS in catal. script. Ecclesiast.: Ephraem Edessenae Ecclesiae diaconus , multa Syro sermone composuit: et ad tantam venit claritudinem , ut post lectionem scripturarum, publice in quibusdam Ecclesiis ejus scripta recitentur. Legi ejus de Spiritu sancto Graecum volumen, quod quidam de Syriaca lingna verterat: et acumen sublimis ingenii etiam in translatione cognovi.

NICEPHORUS L. IX. Eccl. hist. c. 14. : Multi denique alii aliter spectati viri eisdem annis viguere, atque in Ecclesiis Dei enituere: inter quos praecipue eruditione et eloquentia floruit Eusebius Emisenus Episcopus, Titus Bostrensis etc. Videtur autem omnes hac in parte gloria praecellere, atque Ecclesiam universalem exornare Ephraim Syrus. Et c. 16. : Eadem hac aetate et Ephraim Syrus praeclarus fuit, qui quidem longo in. tervallo omnes praecessit: et tantum in lingua Syrorum profecit, ut cum pietatis exercitio ad summum contemplationis pervenerit, tum splendore, facilitate et suavitate verborum, nec non densitale et gravitate sententiarum , etiam praeclarissimos quosque Graecorum, qui eloquentia antiquitus excelluissent, superaverit. Mirum quidem auditu est, eundem et Graece et Syriace legi. Quam ob causam magnus ille et oratione et vir. tute Basilius, qui Cappadocum metropolim Episcopatu suo exornavit, summopere virum est admiratus, eundemque eruditionis nomine beatum censuit, ut tanti viri tam certo testimonio manifestum sit, communiter quoque a Graecis, qui tum clarum in eloquentia obtinuere nomen, praestantissimum omnium Ephraim judicatum esse. Vox sane Basilii talis non temere prolata esse existimanda est. Eadem habet Sozomenus L. III. Eccl, hist, c. 15.

DE AMBROSIO.

BASILIUS Magnus Epist. 55. ad Ambr. Episc. Mediol, : Glorificavimus Deum nostrum , qui olim quidem ex pastoribus ovium populo suo principem excitavit, et Amos de grege capra. rum sumptum, spiritu suo instruxit, et ad propheticam digni. tatem extulit: nunc vero virum ex urbe regia, cui totius gentis principatus concreditus erat, sapientia sublimem, generis claritate , vitae splendore, orandi facultate et rebus saecularibus illustrem, ad gum Christi pasturam traxit, qui projectis hujus vitae opibus universis, proque damno habitis, ut Christum lucrifaceret, commissa sibi magni ac praeclari navigii, Ecclesiae videlicet Dei, in fide Christi, gubernacula accepit. Age igitur homo Dei, quandoquidem non ab hominibus accepisti aut doctus es Evangelium Christi, sed ipse te Dominus e medio Iudicum terrae desumptum, ad praesidentiam Apostolicam transtulit: certa bonum certamen etc.

AUGUSTINUS L. I. cont. Julian. Pelag. c. 2.: Sed adhuc vidi alium excellentem DEI dispensatorem, quem veneror ut patrem : in CHRISTO enim JESU per Evangelium ipse me genuit, et eo Christi ministro lavacrum regenerationis accepi : beatum loquor Ambrosium, cujus pro Catholica fide gratiam, constantiam, labores, pericula , sive operibus, sive sermonibus et ipse sum expertus, et mecum non dubitat orbis praedicare Romanus. Et L. II, cont. eund. : Et quis haec dicit? Homo Dei Catholicus, et Catholicae veritatis adversus haereticos usque ad periculum sanguinis defensor Ambrosius,

CASSIODORUS Senator L. de divin. lection. c. 20.: Sanc. tus quoque Ambrosius lactei sermonis emanator, cum gravitate acutus, perviolenta persuasione dulcissimus: cui fuit aequalis doctrina cum vita, quando ei non parvis miraculis gratia divi. nitatis arrisit.

[ocr errors]

DE CHRYSOSTOM 0.

DAMASCENUS in sermone de defunctis : Deinde post illum Joannes, cui ab auro cognomen, (vere enim aurea verba loqui. tur, qui et misericordiae in pauperes, et poenitentiae dux et doctor fuit praecipuus) in divinis illis commentariis in Philip. et Galat. ait, etc.

AUGUSTINUS L. II. cont. Julian. Pelag.: Sanctus vero Joan. nes Constantinopolitanus episcopus, quantum etc. Et paulo post: Merito idem beatus Joannes.

INNOCENTIUS I. epist. ad Archad. Imp., apud Niceph. L. XIII. hist. Ecel. c. 34.: Ejecisti e throno suo, re non judicata, magnum totius orbis doctorem, et una cum eo Christum persecutus es, Neque de illo ita queror, (sortem enim seu haere. ditatem cum sanctis Apostolis in Dei et servatoris nostri Do. mini Jesu Christi regno consecutus est) quamvis intolerabilis jactura ea sit: sed affligor propterea, quod primum de animarum vestrarum salute, deinde de eis, qui sapientissima, spirituali et divina doctrina et institutione ejus orbati, fame verbi Dei conficiuntur, sum sollicitus. Non enim Ecclesia tantum Constan. tinopolitana mellitae illius linguae jacturam fecit, sed et orbis sub sole totus ad orbitatem redactus est, viro tam divino amisso, persuasione unius mulieris, fabulam hanc et spectaculam exhibentis.

NICEPHORUS Callistus L. XIII. Eccl. hist. c. 2.: Ego vero supra mille ejus viri lucubrationes legi, ineffabili quadam sua. vitate diffluentes. Jam enim inde ab adolescentia amore ejus flagravi, atque in illius perinde atque Dei ipsius vocibus acquievi. Atque si quid mihi est eruditionis, id ei acceptum fero,

D E HI E R O N Y M 0.

AUGUSTINUS L. 1. adv.Julian. Pelag. c. 2.: Nec sanctum Hieronymum, quia presbyter fuit, contemnendum arbitreris, qui Graeco et Latino, insuper et Hebraeo eruditus eloquio, ex Occidentali ad Orientalem transiens Ecclesiam , in locis sanctis

« PoprzedniaDalej »