Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Auctoritatibus (praeclaris Divinae Scripturae testimoniis

solidisque SS. \'atrum sententiis), quae ibi citantur, hic

vero ex ipsis fontibus a Busaeo Noviomago fideliter col.
lectae, ipsis Catechismi verbis subscriptae sunt »

continens Tomos quatuor.

Secundum Editionem Coloniae, apud Gernvinum Calenum et haeredes '
Joannis Quentel, anno MDLXIX. Cum Gratia et Privilegio Summi
Pontificis Pii V. item Romani Imperatoris Maximiliani II.

[ocr errors]

T O M U S P R I M U S.
I DE FIDE, SPE ET CARITATE.

[ocr errors]
[ocr errors]

Omnis scriptura divinitus in spirata , utilis est ad docendum, ad arguendum, na corripiendum, ad erudiendum in justitia, ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus. '

[ocr errors]

* Omnia, quae leguntur in scripturis sanctis, ad instructionem et salutem nostram, intente oportet audire : maxime tamen memoriae commendanda sunt, quae adversus haereticos valcnt plurimum, quorum insidiae infirmiores quoque et negligentiores circumvenire non cessant.

[ocr errors]

Quoties Haeretici canonicas proferunt scripturas, in quibus omnis Christianus consentit et credit, videntur dicere : Ecce in domibus verbum est veritatis. sed nos illis credere mon debemus, nec exire a prima et ecclesiastica traditione, nec aliter credero nisi quemádmodum per successionem ecclesiae Dei tradiderunt nobis.

[ocr errors][ocr errors]

Necesse est profecto omnibus Catholicis, qui sese ecclesiae matris legitimos filios probare student, ut sanctae sanctorum Patrum fidei inhaereant, adglutinentur, immo* riantur: profanas vero profanorum novitates detestentur, horrescant, insectentur, persequantur. 1. Timoth. 6, 20•

[ocr errors]

Hos in ecclesia divinitus per tempora et loca dispensatos, quisquis in sensu catholici dogmatis unum aliquid in Christo sentientes contemserit, non hominem contemnit, sed Deum. Ephes. 4, 7. Luc. 10, 46.

[ocr errors]

et eorum pro nobis latas contra vos sententias recitamus : nondum vobiscum certabamus, et eis pronuntiantibus vicimus.

[ocr errors]

- Hoc volumen jam recens typis eaecusum judico magno fructu in manus multorum evulgandum Ego frater Theodoricus Buscoducen, Sacrae

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

forore venerabilis Patris P E T R I C A N I sr r et de virtute atque splendore ipsius libri celeberrimi, de S u m m a nempe D o c t r i n a e C h r i s t i a n a e, scripsit, in praefationibus quisque ad editionem primam compositis et ad secundam *) (quae posterior S a n c t i s s i m o P a t r i LEoyi XII. g. m. dedicata est) operis classici, nec non in versione germanica ejusdem libri *), et in Apologia venerabilis Theologi ejusque Summae Doctrinae christianae *), atque in illa dissertatione, inscripta : ,,Lebem und ,, JJTirken des ehruwürdigen Katers und Lehrers P. Cani,,sii *) ** satis legere potest.

*) Summa Doctrinae christianae, cum appendice de hominis lapsu etc. Landishuti, ex offic. J. Thomamni, Bibli. MDCCCXXVII,

2) Hurzer Inbegriff der christlichen Lehre oder Hatechismus . . . . Dritte Auflage. Landshut bey J. Thomann, 1826.

3) Apologie oder Schutzrede des ehrwürdigen Theologem P. Canisius ctc. Landshut, 1822. bcy J. Thomanm.

*) Landshut 1826. bey J. Thomann. **

* . - a. Quod autem ad opus praesens, opus et catechisticum appellatum, attinet, non opus est editori, de isto multumn dicere, cum P e t r u s B u s a e u s , vir eruditissimus, P. Canisii auctoris coaevus ejusdemque civitatis homo, in sua sententiis copiosa et venustatis plenissima praefatione

[ocr errors][merged small]

Aetas tunc temporis (fortasse dixeris) aliter formata est ; ergo hoc opus non amplius erit accommodatum. Forma sit utique alia ! error attamen semper semperque idem remanet, non aliter ac vetus veritas, quam ille odiose. ac infeste perpetuo oppugnat. Protestantismus, Reformatio sic dicta, contra quam heroës nostri, venerabilis P. C a n i s i u s, ipsiusque coaevus B u s a e u s veritatein atque fidem fortissime defenderunt, ille Reformatisinus, quid iste illo tempore tanquam embryo in mente genitotoris sui fuit , id et paulo post fuit, et nunc est tanquam perfecte natus, videlicet philosophismus, rationalismus, indifferentismus etc.; enimvero ratio obedientiam et obsequium in }'erbum Dei Patris, Unigenitum ejus JEsvmr Ch RIsTv M , atque in sanctam ecclesia m , matrem nostram, semper recusat.

Qua de causa hoc opus clarissimum non tantum non supervacuum evasit, ac inutile , sed nobis armamentarium perinsigne accommodatissimumque est comparatum.

De oeconomia hujus operis „Admonitio ad lectorem* lectores optime docet, quam et nos operi praemittimus.

Admonemus, quod bene notandum est, nos nil aliud ac datum et donum B u s a e i reddere , denuo dare voluisse. Passim namque tantum aliquos locos ejecimus. In annotationibus vero locorum sacrae scripturae non solum numeros capitum, sed etiam versuum cunctorum , quod antiquitus non fiebat, nec tempore Busaei fieri poterat, diligentissime accuratissimeque apposuimus , quae res fuit permagni laboris.

Caeterum Deo Patri Domini Nostri Jesu Christi gratias agimus quam maximas, quod hominem inveneriinus sumptus non exiguos impendentem, qui ad hoc opus tam ampli voluminis, idque in tam splendida forma imprimendum necessarii sunt, summaque laetamur laetitia, non lucri causa (sane ! póstulatio pretii nostra est valde exigua), sed quod tam eximium et praestantissimum veritatis instrumentum (organon) in manus plurimorum pro veritate fortissime pugnantium pervenire possit.

Nolui et huic editioni Busaei nomen meum apponere, sicuti in curandis prioribus editionibus operis originalis, nec non in vertendo eodem libro Canisii ; nam me non putavi dignum, qui nomen meum omni pondere carens nomini praeclarissimi et venerandissimi Viri , in fama sanctitatis obiti, apposuerim. At vero ut frequentiori graviorique postulationi satisfaciam, istud infra apposui Doctori maxime venerando, in odore sanctitatis defuncto, qui juxta dictum Danielis (XII. 5.) fulgebit quasi splendor firmamenti, et quia ad justitiam erudivit multos, quasi stellae in ?erpetuas aeternitates, supplicans, ut ipse una cum J/ir8ine Deipara , quam singulari cum devotione semper vene

« PoprzedniaDalej »