Obrazy na stronie
PDF

A. IGNATIUS epistola ad Magnesianos: Dignos nos eihibeamus cognomento, quod accepimus: qui enim alio christi.„.,. nomine appellatur praeter istud, hic non est Dei : non sus-;''''„''*** cipit prophetiam illam, quae de nobis ait: Vocabitur no- 1 mine novo, quo Dominus nuncupabit eum : et erit populus Esa. 6., .. sanctus. Quod et impletum est primo in Syria : nam in Antiochia discipuli, Christiani appellati sunt, Paulo et Petro A.,.,,, 27. Ecclesiam fundantibus.

5. AUGUSTINUS Tract. CXIII. in Joan. : In nega- £:::tione Apostoli Petri, debemus advertere, non solum ab eo chíìíîïo.

- - - - - - 8at. negari Christum, qui dicit eum non esse Christum, sed ab illo etiam, qui cum sit, negat se esse Christianum. Dominus enim non ait Petro, Discipulum meum te negabis : sed me negabis : negavit ergo ipsum, cum se negavit ejus esse discipulum.

6. IDEM Serm. CLXXXI. d. temp. c. 42. Quisquis ille christiann.

[ocr errors]

est, et qualiscumque ille est: Christianus non est, qui in Ę; ;' clesia uon

Christi Ecclesia non est. - est.

7. ITEM'in Enchirid. ad Laur. cap. 5. : Certum vero propriumque fidei catholicae fundamentum Christus est. Fundamentum enim aliud, ait Apostolus, nemo potest ponere praeter id quod positum est, quod est CHRISTUS JESUS. 1. Cor. s. Neqne hoc ideo negandum est proprium fundamentum esse fidei catholicae, quia putari potest, aliquibus haereticis hoc pobiscum esse commune. Si enim diligenter quae ad CHRI- „„„„,. STUM pertinent, cogitentur: nominetenus invénitur Christus ÉÉÉÉÉÉÉÉi apud qùoslibet haeréticos, qui se Christianos vocari volunt, **" *"°* re vero ipsa non est apud eos. Quod ostendere nimis longum est, quoniam commemorandae sunt omnes haereses, • sive quae fuerunt, sive quae sunt, sive quae potuerunt esse sub vocabulo Christiano, et etiam quam sit hoc verum, per singulas quasque monstrandum.

8. TERTULLIANUS in libro de pudicitia: Ovis pro- $„, prie Christianus, et grex Domini Ecclesiae populus, et pastor ££$*• bonus Christus: et ideo Christianus non intelligendus, qui ÉÉ ab Ecclesiae grege aberraverit.

9. IDEM in Lib. de proscript. advers. haeret. Si haeretici $*?; sunt, Christiani esse non possünt, non a Christo habendo Christiani. quod de sua electione sectati, haereticorum nomen admittunt.

II. Quo compendio Christianam doctrinam licet complecti? ;;:!:;;:;. UT nimirum Christianus ea norit et observet,

63. quae tum ad ' Sapientiam, tum ad Justitiam spe

[ocr errors]

ÉÉÉ virtutes versatur Theologicas, * Fidem, Spem, et Charitatem, quae et Divinitus infunduntur, et cum in hac vita pure maximeque excoluntur, beatos É¤É homines Divinosque reddunt. Justitia vero * duabus partibus, declinatione a malo, et boni operatione, absolvitur. Huc enim spectat, quod Prophe$';?*** ta inquit Regius : * Diverte a malo, et'fac bonum. “* " Jam ex hisce fontibus, Sapientiae scilicet et Justitiae, non difficulter hauriuntur caetera, quaecunque Christianae quidem Institutioni atque disci

[merged small][ocr errors]

Eccli. I. Fili, concupiscens sapientiam, conserva justitiam, et Deus praebebit illam tibi. I. Cor. XIII. : Nunc autem manent fides, spes, charitas, tria haec: maior autem horum est charitas. Ps. XXXIII.: Diverte a malo, et fac bonum. Ps. XXXVI.: Declina a malo, et fac bonum, et inhabita in seculum seculi. I. Petr. III. : Qui vult vitam diligere, et dies videre bonos : coerceat linguam suam a malo, et labia ejus ne loquantur dolum. Declinet a malo, et faciat bonum.

[ocr errors]

1. AUGUSTINUS L. Retract. c. 63.: Scripsi librnm de fide, spe, et charitate, cum a me, ad quem scriptus est, postulasset, ut aliquod opusculum haberet meum, de suis inanibus non recessurum. Quod genus Graeci Enchiridion sapientia. vocant. Ubi satis diligenter mihi videor esse complexus, quo- $'j,„. modo sit colendus Deus, quam sapientiam esse íi, uti- sistit in rec

- - - - to Dei cultu* que veram divina scriptura definit. uo lueu

2. IDEM in Enchir. ad Laur. c. 2.: Hominis sapientia pietas est. Habes hoc in libro sancti Job : Nam ibi legitur, quod ipsa sapientia dixerit homini, Ecce pietas est ,„„„„„. sapientia. Si autem quaeras, quam dixerit eo loco pietatem, ÄÈÉx. di$tinctius in Graeco reperies 3iovisua», qui est Dei cultus.

3. IBID. c. 3.: Hic si respondero, (ad hanc videlicet quaestionem, quonam modo sit colendus Deus) fide , spe, £'"?**; charitate colendum Deum : profecto dicturus es, brevius charitate. hoc dictum esse quam velis.,

4. PROSPER in Sent. ex L. Aug. decerp. Sent 98.: ££j: Tota justitiae ratio est, ut declinentur, mala, et fiant bona; £'.£t cujus observantiae inter quaslibet adversitates forma servan- **** da est: quia hoc solum nunquam amittitur, quod operi

pietatis impenditur.

III. Quid primum traditur in doctrina Christiana? Rom. 4o, 4. FIDES, janua illa nostrae salutis, sine qua ΣΚ;.

[ocr errors]
[ocr errors]

cere nullus in hac vita potest. ' Credere enim ;;;;;;*?;.

[ocr errors]

judicatus est, ex Christi sententia. - s 3-us. 3,

SCRIPTURAE.

Rom. X.: Quomodo invocabunt, in quem non crediάerunt?

Hebr. XI.: Sine fide impossibile est placere Deo. Credere, enim oportet accedentem ad Deum quia est, et inquirentibus se remunerator sit.

Marc. XVI.: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur.

Joan. III.: Qui credit in eum, non judicatur : qui,

autem non credit, jam judicatus est: quia non credidit in nomine unigeniti filii Dei.

[ocr errors]

4. AUGUSTINUS Serm. 38. d. temp.: Constat, meminem ad veram pervenire posse beatitudinem, nisi Deo placeat, et Deo neminem posse placere, nisi per fidem. Fide, quam Fides namque est bonorum omnium fundamentum. Fides ******"" est humanae salutis initium. Sine hac nemo ad filiorum Dei consortium potest pervenire, quia siue ipsa nec in hoc seculo quisquam justificationis consequitur gratiam, nec in futuro vitam possidebit aeternam. Et si quis hic non ambulaverit per fidem, non perveniet ad speciem beatae visionis Domini nostri Jesu Christi. Idem habet in initio sermonis CLXXXI. de tempore. 2. I D E M Serm. 4. d. verb. Apost. : Nullae sunt maores divitiae, nulli thesauri , nulli honores, nulla mundi Ęg. Ë. major substantia, quam est fides Catholica, quae Ę peccatores homines salvat, infirmos curat, catechumenos Ê, fideles justificat, poenitentes reparat, justos augmentat, martyres coronat, Tvirgines, viduas, et conjugales casto pudore conservat: clericos ordinat, sacerdotes consecrat, regnis caelestibus praeparat, in aeterna haereditate cum angelis sanctis communicat. Eandem sententiam iisdcm verbis repetivit serm. etc. CLXXXI. de temp. c. 12. 3. LEO M. Serm- 4. in solemnit. Nativ. D. N. J. Ch.: Mag;;;;;;:;:;num praesidium est fides integra, fides vera, in qua nec auggri 6. ab ullo quicquam, nec minui potest: quia nisi una est, fides non est, dicente Apostolo: Unus Dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus et pater omnium, qui super omnes, et per omnia, et in omnibus nobis. Huic unitati, dilectissimi, inconcussis mentibus inhaerete, et in hac omnemu sectamini sanctitatem, et in hac praeceptis Domini deservite, quia sine fide impossibile est placere Deo, et nihil sine illa sanctum, nihil castum est, ' nihil vivum. Justus cnim cx fide vivit.

[ocr errors]
[graphic]

IV.
Quid fidei nomine intelligitur?
s Ephe. m, 8.
A. DEI ' donum et lumen, quo illustratus É:

homo, firmiter assentitur atque adhaeret iis, quae £;„. „,. - - - 19o. Aug couut credantur, sunt divinitus revelata, et ab Eccle- ÉÉÉÉÉÉ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mortuos omnes ad vitam excitandos esse, hominem ;;;;:;:;,,. ex aqua et Spiritu sancto regenerari, totum Chri- Joann. 3 stum * in Eucharistia contineri, et id genus alia £$';;;;.

[ocr errors]

religionis nostrae veneranda mysteria : quae divi- £ii. 6 Ecclesia

nitus revelata, non humani * sensus captu com- •';3. 22. — '

prehendi, sed fide duntaxat percipi possunt. 2. Cor. 1o. 5. C. UNDE Propheta : ' Nisi credideritis, in- ;íí*

quit, non intelligetis. Non enim spectat fides na- ij;ii;?;'.

[ocr errors]

non potentia aut ratione humana , sed virtute et E.;** Chry$ost. in

auctoritate divina nititur, illud plane certum ha- ;';';, - hom. bens, summam aeternamque veritatem , quae Deus est, nec falli posse unquam, nec fallere. D. QUAMOBREM id fidei vel maxime pro- a.cor. io,3. ri *- • - - i cr imprium est, ut 1m captivitatem redigat omnem in-,,., ,, tellectum in obsequium Christi, apud quem non ********* - - mb. Cyrill. Haec * fides lumen est animae, ostium vitae, fuu-; Chrysosto. tat o. Cyrill. Jib. 4.

est difficile, nedum impossibile * omme verbum. £;:;'j; catech. 5. illum,

damentum salutis aeternae. ser. d o fide, spe, et chariin Joan •. e. 9*

« PoprzedniaDalej »