Obrazy na stronie
PDF
ePub

rum nomen novum.

Christianum se negans,

clesia pon ost.

4. IGNATIUS epistola ad Magnesianos: Dignos nos erhibeamus cognomento, quod accepimus: qui enim alio Christiano. nomine appellatur praeter istud, hic non est Dei: non suseipit prophetiam illam, quae de nobis ait: Vocabitur nomine novo, quo Dominus nuncupabit eum: et erit populus Esa. 61, e. sanctus. Quod et impletum est primo in Syria: nam in Antiochia discipuli, Christiani appellati sunt, Paulo et Petro Act. 11, 2. Ecclesiam fundantibus. 5. AUGUSTINUS Tract. CXIII. in Joan. : In

negatione Apostoli Petri, debemus advertere, non solum ab eo Christum neDegari Christum, qui dicit eum non esse Christum, sed ab Bat. illo etiam, qui cum sit, negat sc esse Christianum. Domipus enim non ait Petro, Discipulum meum te negabis: sed me negabis: negavit ergo ipsum, cum se negavit ejus esse discipulum.

6. IDEM Serm. CLXXXI. d. temp. c. 12.' Quisquis ille Christian ng est, et qualiscunque ille est : Christianus non est, qui in inChristi &c. Christi Ecclesia non est.

7. ITEM'in Enchirid. ad Laur. cap. 5.: Certum vero propriumque fidei catholicae fundamentum Christus est. Fundamentum enim aliud, ait Apostolus, nemo potest ponere praeter id quod positum est, quod est CHRISTUS JESUS. 1. Cor. 3. Neque hoc ideo negandum est proprium fundamentum esse fidei catholicae, quia putari potest, aliquibus haereticis hoc nobiscum esse commune. Si enim diligenter quae ad CHRISTOM pertinent, cogitentur: nominetenus invenitur Christus ri Christiani apud quoslibet haereticos, qui se Christianos vocari volunt, re vero ipsa non est apud eos. Quod ostendere nimis longum est, quoniam commemorandae sunt omnes haereses, sive quae fuerunt, sive quae sunt, sive quae potuerunt esse sub vocabulo Christiano, et etiam quam sit hoc verum, per singulas quasque monstrandum.

8. TERTULLIANUS in libro de pudicitia: Ovis pro- non sunt, qai prie Christianus, et grex Domini Ecclesiae populus, et pastor ab Ecclesiae bonus Christus : et ideo Christianus non intelligendus, qui rani. ab Ecclesiae grege aberraverit.

9. IDEM in Lib. de proscript. advers. haeret. Si haeretici Haereticine. sunt, Christiani esse non possunt, non a Christo habendo Christiani. quod de sua electione sectati, haereticorum nomen admittunt.

Hacsetici,ve.

non sunt.

II.

1 Ecclesia. stio. 1, 5, 3s. 83.

, Lib.2.Retr.

13.

Quo compendio Christianam doctrinam licet

complecti? UT nimirum Christianus ea norit et observet,

quae tum ad ' Sapientiam, tum ad Justitiam specap.63.ct en: ctant. Sapientia, ut Augustinus ' ostendit, circa 8 4. Cor. 13, virtutes versatur Theologicas, ' Fidem, Spem, et

Charitatem, quae et Divinitus infunduntur, et cum

in hac vita pure maximeque excoluntur, beatos 981er Augu: homines Divinosque reddunt. Justitia vero 4 dua

bus partibus, declinatione a malo, et boni opera

tione, absolvitur. Huc enim spectat, quod Prophebread, 33, 15. ta inquit Regius: 5 Diverte a malo, et fac bonum.

Jam ex hisce fontibus, Sapientiae scilicet et Justitiae, non difficulter hauriuntur caetera, quaecunque Christianae quidem Institutioni atque disciplinae congruunt.

4 .

1. Pet. 3, 11.

SCRIPTURA E.

Eccli. I. Fili, concupiscens sapientiam, conserva justitiam, et Deus praebebit illam tibi.

I. Cor. XIII. : Nunc autem manent fides, spes, charitas, tria haec: maior autem horum est charitas.

Ps. XXXIII.: Diverte a malo, et fac bonum.

Ps. XXXVI.: Declina a malo, et fac bonum, et inhabita in seculum seculi.

I. Petr. III. : Qui vult vitam diligere, et dies videre bonos: coerceat linguam suam a malo, et labia ejus ne loquantur dolum. Declipet a malo, et faciat bonum.

PATRES.

Job 18. secon.

1. AUGUSTINUS L. Retract. c. 63.: Scripsi libram de fide, spe, et charitate, com a me, ad quem scriptus est, postulasset, ut aliquod opusculum haberet meum, de suis manibus non recessurum. Quod genus Graeci Enchiridion Sapientia. vocant. Ubi satis diligenter mihi videor esse complexus, quo-hominis con. modo sit colendus Deus, quam sapientiam esse hominis uti- sistit in rec

: que veram divina scriptura definit.

2. IDEM in Enchir. ad Laur. c. 2.: Hominis sapientia pietas est. Habes hoc in libro sancti Job: Nam ibi legitur, quod ipsa sapientia dixerit homini, Ecce pietas est sapientia. Si autem quaeras, quam dixerit eo loco pietatem, dum LXI. distinctius in Graeco reperies Froteßilav, qui est Dei cultus.

3. IBID. c. 3.: Hic si respondero, (ad hanc videlicet quaestionem, quonam modo sit colendus Deus) fide, spe, fide, sper :: charitate colendum Deum: profecto dicturus es, brevius charitate. hoc dictum esse quam velis.

4. PROSPER in Sent. ex L. Aug. decerp. Sent 98.: JustitiaChri. Tota justitiae ratio est, ut declinentur mala, et fiant bona; obus consi. cujus observantiae inter quaslibet adversitates forma servanda est: quia hoc solum nunquam amittitur, quod operi pietatis impenditur.

Colitur Deus

stit.

Rom. 10, 4.

III. Quid primum traditur in doctrina Christiana? FIDES, janua illa nostrae salutis, sine qua no.11:1.09

. Deum invenire et invocare, DEO servire et pla- de temp. a cere nullus in hac vita potest. Credere enim verb. Apooportet accedentem ad Deum, inquit Apostolus : Bom. qui · vero non crediderit, condemnabitur, et jam , Marc. 16, judicatus est, ex Christi sententia.

1

stol. Lco ser. 4 de Nativ,

1 Heb. 11, 6.

16. 3 Joano. 3,

18.

SCRIPTURAE.

Rom. X.: Quomodo invocabunt, in quem non crediderunt?

Hebr. XI.: Sine fide impossibile est placere Deo. Credere, enim oportet accedentem ad deum quia est, et inquirentibus se remunerator sit.

Marc. XVI.: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur.

Joan. III.: Qui credit in eum, non judicatur: qui. autem nou credit, jam judicatus est: quia non credidit in nomine unigeniti filii Dei.

necessaria.

PATRES. 1. AUGUSTINUS Serm. 38. d. temp.: Constat, neminem ad veram pervenire posse beatitudinem, nisi Deo

placeat, et Deo neminem posse placere, nisi per fidem. Fides quam Fides namque est bonorum omnium fundamentum. Fides est humanae salutis initium.

Sine hac nemo ad filiorum Dei consortium potest pervenire, quia sine ipsa nec in hoc seculo quisquam justificationis consequitur gratiam, nec in futuro vitam possidebit aeternam. Et si quis hic non ambulaverit per fidem, non perveniet ad speciem beatae visionis Domini nostri Jesu Christi. Idem habet in initio sermonis CLXXXI. de tempore.

2. IDEA Serm. 1. d. verb. Apost. : Nullae sunt ma

jores divitiae, nulli thesauri, nulli honores, nulla mundi Fides Catho. hujus major substantia, quam est fides Catholica, quae rus ingons. peccatores homines salvat, infirmos curat,

catechumenos baptizat, fideles justificat, poenitentes reparat, justos augmentat, martyres coronat, virgines, viduas, et conjugales casto pudore conservat: clericos ordinat, sacerdotes consecraț, regnis caelestibus praeparat, in aeterna haereditate cum angelis sanctis communicat. Eandem sententiam iisdem verbis repetivit serm. etc. CLXXXI. de temp. c. 12.

3. LĒO M. Serm- 4. in solemnit. Nativ. D. N. J. Ch.: Magsit, files non num praesidium est fides integra, fides vera, in qua nec augeri est Ephe.4,5,

ab ullo quicquam, nec minui potest: quia nisi una est, fides non est, dicente Apostolo: Unus Dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus et pater omnium, qui super omnes, et per omnia, et in omnibus nobis. Huic unitati, dilectissimi, inconcussis mentibus inhaerete, et in hac omnem sectamini sanctitatem, et in hac praeceptis Domini deservite, quia sine fide impossibile est placere Deo, et nihil sine illa sanctum, nihil castum est, nihil vivum. Justus cnim cx fide vivit.

Fide, pisiin. tegra et una

6.

Ephe. 2, 8. Heb. 11, 1.

.

dajnenti c, 5.

3. Gencs. 1, Joan. 1, 1 sq. Luc. 2, 7

6 Constan. tien.Florent. Triden, Con

IV. Quid fidei nomine intelligitur? A. DEI' donum et lumen, quo illustratus Basil.in sem homo, firmiter assentitur atque adhaeret iis, quae Bernar

. epi. ut credantur, sunt divinitus revelata, et ab Eccle- traepist

. Fun sia nobis proposita.

B. CUIUSMODI sunt, Deum esse trinum et 2 1 Joan. 5, 7. unum, e nihilo 3 creatum mundum, Deum factum. $4 esse hominem, et pro nobis mortem sustinuisse, Hum. 5. 6. Mariam . et virginem, et DEI matrem existere, Ephe.ca. mortuos omnes ad vitam cxcitandos esse, hominem Luc. :: 33 ex aqua er Spiritu sancto regenerari, totum Chri- Joann. 3, 6. stum 5 in Eucharistia contineri, et id genus

alia religionis nostrae veneranda mysteria: quae divi- cil. nitus revelata, non humani sensus captu com- stic. 3. 13 – prehendi, sed fide duntaxat percipi possunt. C. UNDE Propheta :

Nisi credideritis, in- .Esa.... quit, non intelligetis. Non enim spectat fides na. Bapi.inPsal

. turae ordinem, non gensuum fidit experientiae : regula doc. non potentia aut ratione humana, sed virtute et mil. 20. in auctoritate divina nititur, illud plane certum ha- ad cor, bens, summam aeternamque veritatem, quae Deus est, nec falli posse unquam, nec fallere,

D. QUAMOBREM id fidei vel maxime pro- 21.Cor. 10,5. prium est, ut in ' captivitatem redigat omnem intellectum in obsequium Christi, apud quem non est difficile, nedum impossibile

omme verbum. 4Euseb. Emi.

. Haec * fides lumen est animae, ostium vitae, fun-catech. 3. ildamentum salutis aeternae.

6 Ecclesia.

36. 2. Cor. 10, 5.

1

Evang. Chrysost. in hom. 4.

3 Luc. 1. 37. Hiere.32,17

3

symb. Cyrill.

lum, Chrysosto. ser. de fide, spe, et chari. tate. Cyrill. lib. 4. in Joans.c.9.

« PoprzedniaDalej »