Obrazy na stronie
PDF

vivemus cmm Christo: scientes quod Christus resurgens ex mortuis, jam, non moritur : mors illi ultra non dominabitur. Quod enim, mortuus est, peccato mortuus est semel : quod autem vivit, vivit Deo, Ita et vos existimate, vos mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo in christo JESU Domino nostro. Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupiscentiis ejus. Sed neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis peccato : sed exhibete vos Deo, tanquam ex mortuis viventes : et membra vestra arma justitiae Deo. C o I o s s. III. : Igitur si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt, quaerite, tibi Christus est in dextera Dei sedens : quae sursum sunt sapite, non quae super terram. Mortificate ergo membra vestra, quae sunt super terram : fornicationem , immunditiam etc. Nunc autem et deponite vos omnia : iram , indignationem, malitiam, blasphemiam, turpem sermonem de ore vestro. Nolite menti*i invicem , exspoliantes vos veterem hominem cum actibus suis, et induentes' novum eum, qui renovatur in agnitionem, secundum • imaginem ejus , qui creavit illum. Induite vos ergo sicut electi Dei , sancti et dilecti, viscera misericordiae etc. ' P h i 1 i p. III.: Nostra autem conversatio in caelis est : unde etiam * Salvatorem exspectamus Dominum nostrum ” JESUM CHRISTUM, qui reformabit corpus humilitatis nostrae, configuratum corpori claritatis suae, secundum operationem, qua etiam possit subjicere sibi omnia. Ep h es. IV.: Deponite vos secundum pristinam conversationem veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris: * Renovamini autem spiritu mehtis vestrae, et inducite novum hominem, qui secundum DEUM creatus est in justitia et sanctitate veritatis. Propter quod depo—

mentes mendacium , loquimini veritatem etc. Estote autem invicem benigni etc.

I. Petr. I. : Bcnedictus DEUS et Pater, Domini nosrti JESU CHRlSTI, qui secundum misericordiam suam magnam regeneravit nos in spem vivam per resurrectionem JESU CHRISTI ex mortuis, in haereditatem incorruptibilem et incontaminatam et immarcescibilem, conservatam in, . . . caelis etc. - : * • • • ì I. C o r i n t h. XV. : Sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in CHRISTO omnes vivificabuntur. Unusquisque aùtem in suo ordine, primitiae CHRISTUS: , deinde ii, qui sunt CHRISTI, qui in adventnm ejus crediderunt. · · · · II. C o r i n t h. IV. : Scientes quoniam qui suscitavit JESUM, et nos cum JESU suscitabit. ' ' . I. T h e s s. IV. : Si credimus, quod JESUS mortuus est, et resurrexit : ita et Deus eos, qui dormierunt per JESUM, adducet cum eo. Hoc enim ' vobis dicimus in verbo Domini, quia nos, qui vivimus, qui residui sumus in adventu Domini, non praeveniemus eos, qui dormierunt. Quoniam ipse Dominus in jussu et in voce archangeli, et in tuba Dei descendet de caelo : et mortui qui Christo sunt, . resurgent primi. Deinde nos, qui vivimus, qui relinquimur, simul rapiemur cum illis in nubibus obviam Christo ' ' in aëra, et sic semper cum Domino erimus.

[ocr errors]

I. A. IRENAEUS: Ipse Dominus tribus diebus con- $'i;:;.:; versatus est, ubi erant niortui, quemadmodum Propheta ££

[ocr errors]

ait de eo : Commemoratus est Dominus sanctorum mortuo- ;;;„';;;; rum suorum, eorum, qui ante dormierunt in terram stipulationis , et descendit ad eos, extrahere eos, et salvare eos. Et ipse autem Dominus: Quemadmodum, ait, Jonas in ventre ceti tres dies et tres noctes, mansit, sic erit filius Matth. 12• *• hominis in corde terrae. Sed et Apostolus ait: Ascendit Ephe. A. s. autem, quid est, nisi quia et descendit in inferiora terrae? Hoc et David in eum prophetans, dixit: Et eripuisti animam meam ex inferno inferiori. • Resurgens, autem tertia É;£;, 417 clie, et Mariae, quae se prima vidit et adoravit, dicebat: Noli me tangere , nondum enim ascendi ad patrem meum : sed vade ad discipulos, et dices eis : Ascendo ad patrem meam et patrem vestrum. Si ergo Dominus, legem mortuorum servavit, ut fieret primogenitus, a mortuis, et com

moratns nsque ad tertiam diem in inferioribus terrae, post deinde surgens in carne, ut etiam figuras clavorum osten, deret discipulis, sic ascendit ad patrem : quomodo non conJoann. 20, 48. fundentur, qui dicunt inferos quidem esse hunc mundum, - qui sit secundum nos , interiorem autem hominem ipsorum, Âï hic corpus, in supercaelestem ascendere locum ? Cum enim Dominus in medio umbrae mortis abierit, ubi animae mortuorum erant, post deinde corporali'ter resurrexit etc. - - , • §¤ „* 2. AUGUSTINUS epist. 99. ad Evod. : Et Dominum §εδήάissô, quidem carne, mortificatum venisse in infernum satis conritio stat. Neque enim contradici potest vel prophetiae , quae Áçìöf. $2$ dixit: Quoniam non derelinques animam meam in inferno. * Quod ne aliter quisquam sapere auderet, in Actibus Apo* stolorum idem Petrus exponit : vel ejusdem Petri illis ver, bis, quibus eum asserit solvisse inferni dolores, in quibus nemo nisi impossibile erat eum teneri. Quis ergo nisi infidelis nega££{£;„;;, verit fuisse' apud inferos Christum?” Quod si movet ali;;.;nfero- quem, quemadmodum accipiendum sit inferni ab illo solu' * tos dolores. Neque enim coeperat in iis esse. tanquam in vinculis : et sic eos solvit, tanquam si catenas solvisset, £!••,: quibus fuerat alligatus, facile est intelligere sic eos solutos, Ëò sì quemadmodum solvi possunt laquei venantium ne teneant, ******* * non quia tenuerunt.^ Potest et sic, ut eos dolores eum solvisse credamus, quibus teneri ipse non poterat, sed quibus alii tenebantur, quos ille noverat liberandos. Et paulo post: Si causa quaeritur ,, cur voluerit venire in infer

num , ubi dolores -illi essent; quibus teneri omnino non

*salm. 87. * poterat, quia erat, ut scriptum est, inter mortuos liber, in quo princeps et praepositus mortis non invenit aliquid, quod supplicio deberetur, hoc scilicet, quod scriptum est: Solutis doloribus inferni, non in omnibus, sed in quibusdam accipi potest, quos ille dignos ipsa liberatione ju* dicabat. Et de illo quidem primo homine patre generis A$$y;,,: humani, quod eum ibidem solverit, Ecclesia fere tota ÉÉ¢íôåit sentit: quod , eam non inaniter credidisse credendum est, **"* undecunque hoc traditum sit, etiam si canonicarum scrip' turarum hinc expressa non proferatur auctoritas. 3. IDEM Augustinus Epist., 57. ad Dardanum, ex$*,;;: ponens illud : ' Hodie mecum eris in Paradiso : Non ex his Ęi;i;;: verbis in gaelo existimandus est esse Paradisus. Neque áëï; §§ enim ipso die in caelo futurus erat homo Christus Jesus, ********** sed in^ inferno secundum animam, in sepulcro autem secundum carnem. Et de carne quidem quod eo die in se

pulcro sit posita , • manifestissimum est Evangelium. Quod

vero illa anima in infernum descenderit, Apostolica doctri-;;;;;;,;; na praedicat: quando quidem B. Petrus ad hanc rem testimo- m. 15, 10 nium dc Psalmis adhibet , ubi de ipso praedictum esse demonstrat: Quoniam non derelinques animam meam in inferno, neque dabis Sanctum tuum videre corruptionem. Illud de anima dictum est, quia non ibi est derelicta, unde tam cito remeavit. Istud de corpore, quod in sepulcro corrumpi , celeri resurrectione non potuit. Sed in sepulcro Paradisum nullus intelligit. Restat igitur, ut si secun- £*£*£iis; id dum hominem edictum est: Hodie mecum eris in Paradiso, $;;;9;; in inferno intelligatur esse paradisus, ubi erat eo die fu-******* turus secundum humanam animam Christus. 4. IDEM Augustinus L. XX. de civ. Dei cap. 45. .. Si enim non absurde credi videtur, antiquos etiam sanc- £!:,£g: tos , qui venturi Christi tenuerunt fidem, locis quidem a;;; Fí$í: tormentis impiorum remotissimis, sed apud inferos fuisse, :;:; iiieradonec eos inde sanguis Christi, et ad ea loca descensus e. erueret : profecto deinceps boni fideles effuso illo pretio jam redempti, prorsus inferos nesciunt, donec etiam receptis corporibus , bona recipiant, quae merentur. 5. IDEM serm. 137. dé temp.: Nulla necessitate, sed propria voluntate in ligno se suspendi permisit, clavis cor-,„ cha pus suum perforari non renuit, animam ponendo mortem Š; sustinuit, carnem in sepulcro posuit, et comitante secum :::;:.";„i: anima, ad inferna descendit. Per hanc electi, qui quam- liberavit. vis in tranquillitatis sinu, tamen apud inferni, claustra tenebantur, ad Paradisi amoena reducti sunt. Quod ante , passionem dixit, in resurrectione sua Dominus implevit: ,, $i exaltatus fuero, inquit, a terra, omnia traham àd me.*** *** Omnia etenim traxit, qui de electis suis apud inferos nullum reliquit. Omnia abstulit, utique electa. Neque enim infideles quosque et pro suis criminibus aeternis suppliciis i£:;:;."; deditos, ad veniam, Dominus resurgendo reparavit : sed il- iateris. los ex inferni claustris rapuit,: quos suos in fide et actibus recognovit. Unde reéte étiain per Osee dicitur: Ero°******** mors tua o mors , ero • morsus tuus, inferne.,, Id namque quod occidimus, agimus, ut penitus non sit . Ex eo au- tem, quod mordemus, partem abstrahimus, partemque ,._:;;;u• ilinquimus. Quia ergo in electis suis funditus occidit mortem , mors mortis exstitit. Quia vero ex inferno partem abstulit, et partem reliquit, non occidit funditus, sed momordit infernum. Ait ergo: Ero mors tua o mors: ac si aperte dicat: Quia in electis meis te funditus perimo: Ero Juorsus tuus inferne, quia sublatis meis, te in parte trans- „„„, pem

figo. Tunc etenim Dominus noster JESUS CHRISTUS il- ts£E

alligavit.

lum tenebrarum ; et mortis principem colligavit, legiones illius perturbavit, portarum inferni vectes ferreos confreveetes fer- git, omnes justos, qui originali peccato adstricti terieban;;;** ***** iur, absolvit, captivos in libertatem pristinam revocavit, £;; £;** peccatorum tenebris obcoecatos splendida luce perfudit. Ecce audistis, quod defensor noster ultionis Dominus libere egisse describitur. Postquam enim exaltatus, id est, a Judaeis in cruce suspensus est, ut haec breviter cuncta u„;., a;.;.;. perstringam, mox ut spiritum reddidit, unita suae divini;;;;;;;;*;;* tati anima, ad inferorum profunda descendit. Cumque teiiïêëìceiiT nebrarum terminum quasi depraedator splendidus ac terridit. hilis attigisset, aspicientes eum impiae ac tartaricae legiones, territae ac trementes inquirere coeperunt, dicentes : ....„„. ., Quisnam est iste terribilis, et niveo splendore coruscus? Ę. Nunquam noster talem excepit tartarus, nunquam in no• • stram cavernam talem evomuit mundus. Invasor iste , non debitor, exactor est, non peccator : judicem videmus, non supplicem venit jubere, non succumbere: eripere, non mamere etc. ad longum pulcherrime. Ephes. 4, 9. 6. HIERONYMUS in IV. Ephes.: Inferiora terrae 8q. infernus accipitur: ad quem Dominus noster Salvatorque Alias. •. descendit, ut sanctorum animas, quae ibi tenebantur inĘ clusae, secum ad caelos victor abduceret. Unde et post £!£th;37, 3; resurrectionem ejus, plurima corpora justorum in sancta

Infernus est T.T. - - - - - ÉTÉÉrîi civitate visa sunt. Quod autem infernus in inferiori parte Ę*;;: terrae sit, et Psalmista testatur, dicens : Aperta est terra, Ę.:: :: et devoravit Dathan, et operuit super congregationem ATbyron. Et ipsum in numerorum libro plenius explicatur. Alio quoque loco legimus: Veniat mors super eos, et de

scendant in infernum viventes. ,

7. IDEM in cap. XIII. Oseae: Liberavit omnes Do„;„ c„;. minus, et redemit in passione crucis, et effusione sangui;;;,;^,i:;;: nis sui: quando anima ejus descendit in infernum, et caά.λόii- ro ejus non vidit corruptionem: et ad ipsam mortem atque ;;;;;'° °* infernum locutus est: Ero mors tua o mors. Idcirco enim mortuus sum , ut tu mea morte , moriaris. Ero morsus

tuus inferne, qui omnes tuis faucibus devorabas.

« PoprzedniaDalej »