Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

vivemus cum Christo: scientes quod Christus resurgens ex mortuis, jam non moritur: mors illi ultra non dominabitur. Quod enim mortuus est, peccato mortuus est semel : quod autem vivit, vivit DeoIta et vos existimate , vos mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo in Christo JESU Domino nostro. Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore ; ut obediatis concupiscentiis ejus. Sed neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis peccato : sed exhibete vos Deo , tanquam ex mortuis viventes: 'et membra vestra arma justitiae Deo.

Coloss. III. : Igitur si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt, quaerite, tubi Christus est in dextera Dei sedens : quae sursum sunt sapite, non quae super terram, Mortificate ergo membra vestra, quae sunt super terram : fornicationem , immunditiam etc. Nunc autem et deponite vos omnia: iram, indignationem, malitiam, blasphemiam , turpem sermonem de ore vestro. Nolite mentiri invicem, exspoliantes vos veterem hominem cum actibus suis , et induentes' novum eum, qui renovatur in agnitionem, secundum imaginem ejus , qui creavit illum. Induite vos ergo sícut electi Dei , sancti et dilecti, viscera misericordiae 'etc.

Philip. III.: Nostra autem conversatio in caelis est : unde etiam Salvatorem exspectamus Dominum nostrum JESUM CHRISTUM, qui reformabit corpus humilitatis nostrae, configuratum corpori claritatis suae, 'secundum operationem, qua etiam possit subjicere sibi omnia.

Ephes. IV.: Deponite vos secundum pristinam conversationem 'veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris. Renovamini autem spiritu mentis vestrae, et inducite novúm 'hominem, qui secundum DEUM creatus est in justitia et 'sanctitate veritatis. Propter quod deponentes mendacium', 'loquimini veritatem etc. Estote autem invicem benigni etc.

I. Petr. 1.: Benedictus DEUS et Pater Domini nosrti JESU CHRISTI, qui secundum misericordiam suam mag

nam regeneravit nos in spem vivam per resurrectionem JESU CHRISTI ex mortuis, in haereditatem incorraptibilem et incontaminatam et immarcescibilem, conservatam in caelis etc.

i I. Corinth. XV.: Sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in CHRISTO omnes vivificabuntur. Unusquisque aútem in suo ordine, primitiae CHRISTUS: deinde ii, qui sunt CHRISTI, qui in adventnm ejus crediderunt.

II. Corinth. IV.: Scientes quoniam qui suscitavit JESUM, et nos cum JESU suscitabit.

1. Thess. IV.: Si credimus, quod . JESUS mortuus est, et resurrexit: ita et Deus eos, qui dormierunt per JESUM, adducet cum Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini, quia nos, qui vivimus, qui residui sumus. in adventa Domini, non praeveniemus eos, qui dormierunt. Quoniam ipse Dominus in jussu et in voce archangeli, 'et in tuba Dei descendet de caelo : et mortui qui Christo sunt, resurgent primi. Deinde nos, qui vivimus, qui relinquimur, simul rapiemur cum illis in nubibus obviam Christo in aëra, et sic semper cum Domino erimus.

eo.

PATRES.

1. A. IRENAEUS: Ipse Dominus tribus diebus con- Christus a. versatus est, ubi erant mortui, quemadmodum Propheta commoratus ait de eo : Commemoratus est Dominus sanctorum mortuo- est usque ad rum suorum , eorum, qui ante dormierunt in terram stipulationis, et descendit ad eos, extrahere eos, et salvare eos. Et ipse autem Dominus: Quemadmodum, ait, Jonas in ventre ceti tres dies et tres noctes mausit, sic erit filius Matth. 12, 40 hominis in corde terrae. Sed et Apostolus ait: Ascendit Ephe. 4. 9. autem, quid est, nisi quia et descendit in inferiora terrae ? Hoc et David in eum prophetans, dixit: Et eripuisti ani

ex inferno inferiori. Resurgens autem tertia Joann. 20, 17 die, et Mariae, quae se prima vidit et adoravit, dicebat:

me tangere , nondum enim ascendi ad patrem meum: sed vade ad discipulos, et dices eis : Ascendo ad patrem meam et patrem vestrum. Si ergo Dominus legem mortuorum servavit, ut fieret primogenitus a mortuis, et com

mam meam

Ps. 85, 13.

Noli

1

nos ,

Christum in infernum de

constat,

apud inferos fuisse,

moratas usque ad tertiam diem in inferioribus terrae, post deinde surgens in carne, ut etiam figuras clavorum osten

deret discipulis, sic ascendit ad patrem : quomodo non conJoann. 20, 28" 'fundentur, qui dicunt inferos quidem esse hunc munduin,

qui sit secundum interiorem autem hominem ipsorum, derelinquentem hic corpus, in 'supercaelestem ascendere locum? Cum enim Dominus in medio umbrae mortis abierit, ubi animae mortuorum erant, post

deinde corporaliter resurrexit etc.

2. AUGUSTINUS epist. 99. ad Evod. : Et Dominum scendisse ; quidem carne mortificatum venisse in infernum satis con

stat. Neque enim contradici potest vel prophetiae, quae Psalm. 15, 10 Actor. 2. 24. dixit: Quoniam non derelinques animam meam in inferno.

Quod ne aliter quisquam sapere auderet, in Actibus Apo"stolorum idem Petrus exponit: vel ejusdem Petri illis ver

bis, quibus eum asserit solvisse inferni dolores, in quibus Nemo nisi impossibile erat eum teneri. Quis ergo nisi infidelis negåinfideliistum verit fuisse' apud inferos Christum ? Quod si movet ali

quem, quemadmodum accipiendum sit inferni ab illo solutos dolores. Neque enim coeperat in iis esse , tanquam in

vinculis : et sic eos solvit, tanquam si catenas solvisset, Dolores in: quibus fuerat alligatus, facile est intelligere sic eos solutos, modo saluti quemadmodum solvi possunt laquei venantium ne teneant, dicantur.

non quiatenuerunt. Potest et sic, ut eos dolores eum solvisse credamus , quibus teperi ipse non poterat, sed quibus alii tenebantur, quos ille noverat liberandos. Et paulo

post: Si causa quaeritur, cur voluerit venire in infernum,

ubi dolores 'illi essent; quibus teneri omnino non poterat, quia erat, ut scriptum est, inter mortuos liber, in quo princeps et praepositus mortis non invenit aliquid, quod supplicio deberetur, hoc scilicet, quod scriptum est: Solutis doloribus inferni, non in omnibus, sed in quibusdam accipi potest, quos ille dignos ipsa liberatione ju:dicabat. Et de illo quidem primo homine patre generis

humani, quod eum ibidem solverit , Ecclesia fere tota inferno libe. ratum credit sentit: quod eam non inaniter credidisse credendum est, Ecclesia.

undecunque hoc traditum sit, etiam si canonicarum scrip: turarum hinc expressa non proferatur auctoritas.

3. IDEM Augustinus Epist. 57. ad Dardanum, erCihnium ani: ponens illud: Hodie mecum eris in Paradiso : Non ex his mam in infer- verbis in caelo existimandus est esse Paradisus. Neque dum corpus enim ipso die 'in caelo futurus erat homo Christus Jesus, in sepulcro. sed in inferno secundum animam, in sepulcro autem se

- cundum carnem. Et de carne quidem quod eo die in sepulcro sit posita , manifestissimum est Evangelium. Quod

Psalm. 87, 6.

Adamum ex

Christus

1

no per

Chri.

sti

tae.

Anima' Chri.

vero illa anima in infernum descenderit, Apostolica doctri- Actor. 2. 3.

Psalm, 15, 10 na pracdicat: quando quidem B. Petras ad hanc rem testimonium dc Psalmis adhibet , ubi de ipso praedictum esse demonstrat: Quoniam non derelinques animam meam in inferno, neque dabis Sanctum tuum videre corruptionem. Illud de anima dictum est, quia non ibi est derelicta , unde tam cito remeavit. Istud de corpore , quod in sepulcro corrumpiceleri resurrectione non potuit. Sed in sepulcro Paradisum nullus intelligit. Restat igitur, ut si secun- Paradisus in dum hominem edictum est: Hodie mecum eris in Paradiso, sto latro fuin inferno intelligatur esse paradisus, ubi erat eo die fu- turas erat. turus secundum humanam animam Christus. 4. IDEM Augustinus L. XX. de civ. Dei cap. 15.

Animae pic Si enim non absurde credi videtur, antiquos etiam sanc- rum es intertos , qui venturi Christi tenuerunt fidem, locis quidem a

descen. tormentis impiorum remotissimis, sed apud inferos fuisse, sum liberadonec eos inde sanguis Christi, et ad ea loca descensus erueret : profecto deinceps boni fideles effuso illo pretio jam redempti, prorsus inferos nesciunt, donec etiam receptis corporibus, bona recipiant, quae merentur.

5. IDEM serm. 137. de temp.: Nulla necessitate, sed propria voluntate in ligno se suspendi permisit, clavis corpus suum perforari non renuit, animam ponendo mortem sti ad inferos sustinuit, carnem in sepulcro posuit, et comitante secum lectos inde anima, ad inferna descendit. Per hanc electi , qui quam-liberavit. vis in tranquillitatis sinu , tamen apud inferni claustra tenebantur, ad Paradisi amoena reducti sunt. Quod ante passionem dixit, in resurrectione sua Dominus implevit : Si exaltatus fuero, inquit, a terra , omnia traham ad me. Omnia etenim traxit, qui de electis suis apud inferos nullum reliquit. Omnia abstulit, utique electa. Neque enim infideles quosque et pro suis criminibus aeternis suppliciis liberavis man deditos, ad veniam Dominus resurgendo reparavit : sed il- interis. los ex inferni claustris rapuit, quos suos in fide et actibus recognovit. Unde recte etiam per Osee dicitur: Ero Oseac. 13, 41. mors tua o mors, ero morsus tuus, inferne. Id namque quod occidimus, agimus, ut penitus non sit.

Ex eo, au

Morsus tem, quod mordemus, partem abstrahimus, partemque re-ferni. linquimus. Quia ergo in electis suis funditus occidit mortem, mors mortis exstitit. Quia vero ex inferno partem abstulit, et partem reliquit, non occidit funditus, sed momordit infernum. Ait ergo: Ero mors tua o mors: ac si aperte dicat: Quia in electis meis te funditus perimo: Ero morsus tuus inferne, quia sublatis meis, te in parte trans

Principem figo. Tunc etenim Dominus noster JESUS CHRISTUS il- tenebrarum

alligavit.

Joan. 12, 52.

copfre

git.

Psal. 93, 1.

dit.

Terror et

Daemonum.

[ocr errors]

lum tenebraram et mortis principem colligavit, legiones

illius perturbavit, portarum inferni vectes ferreos confreVectes fer- git , omnes justos , qui originali peccato adstricti tereban

tur, absolvit, captivos in libertatem pristinam revocavit, Psal . 106, 16. peccatorum tenebris obcoecatos splendida luce perfudit.

Ecce audistis, quod defensor noster ultionis Dominus libere egisse describitur. Postquam enim exaltatus, id est,

a Judaeis in cruce suspensus est, ut haec breviter cuncta Unita divini- perstringam, mor ut spiritum reddidit, unita suae divinitati anima ad tati anima, ad inferorum profunda descendit. Cumque tetim descen. nebrarum terminum quasi depraedator splendidus ac terri

bilis attigisset, aspicientes eum impiae ac tartaricae legiones, territae ac trementes inquirere coeperunt, dicentes :

Quisnam est iste terribilis, et niveo splendore coruscus ? querimonia Nunquam nostertalem excepit tartarus, nunquam in no

stram cavernam' talem evomuit mundus. Invasor iste , non debitor, exactor est, non peccator: judicem videmus, non supplicem venit jubere, non succumbere: eripere, non ma

nere etc. ad longum pulcherrime. Ephes. 4, 9. 6. HIERONYMUS in IV. Ephes.: Inferiora terrae

infernus accipitur: ad quem Dominus noster Salvatorque

descendit, ut sanctorum animas, quae ibi tenebantur instus abduxit,

clusae, secum ad caelos victor abduceret. Unde et post Matth. 27, 62. resurrectionem ejus, plurima corpora justorum in sancta inferiori civitate visa sunt. Quod autem infernus in inferiori parte

terrae sit, et Psalmista testatur, dicens : Aperta est terra, Num. 16, 32. et devoravit Dathan, et operuit super congregationem A

byron. Et ipsum in numerorum libro plenius explicatur.
Alio quoque loco legimus: Veniat mors saper eos, et de-
scendant in infernum viventes.

7. IDEM in cap. XIII. Oseae: Liberavit omnes Do-
Anima Chri- minus, et redemit in passione crucis, et effusione sangui-
sti in infer- nis sui: quando anima ejus descendit in infernum, et ca-
dens, pios li- ro ejus non vidit corruptionem: et ad ipsam mortem atque
beravit
. Osė. infernum locutus est: Ero mors tua o mors.

Idcirco enim mortuus sum, ut tu mea morte moriaris. Ero morsus tuus inferne, qui omnes tuis faucibus devorabas.

69.

[ocr errors]

Animas ex inferno Chri.

in
parte terrae,
Psal. 105, 17.

Psal. 54, 16.

13, 41.

i

« PoprzedniaDalej »