Obrazy na stronie
PDF

bat, ea publico ' eircumferri scripto non decuisse uae praeter Evangelia et Apostolica scripta , in Missa legumtur, traditionis Apostolicae esse - 390. uam diligenter pro vita aeterma laborandum 131. uanta Rom. pontificis dignitas 422. Quantum boni sit , carere invidia Quartae et sextae feriarum jejunii quae juxta Ignatium habenda ratio Quatuor temporum jejunia qui observanda Quibus in rebus aut negotiis tenendum quid Quidquid sperandum est, qratione Dominica comprehendi Quidquid recte precamur, oratiome Dominica contineri ui cum Episcopo non sunt , in

390.

[ocr errors]

475. 475. 450. .148

149.

Ecclesia non esse 94. Quid, invocando Basilium, Nazianzenus ab eo postularit 275.

Quid volenti ad vitam ingredi servandum uid patres de traditionum apostolicarum contemptoribus senserint Quinque synodos evangelii instar Gregorio habitas Quinque esse praecipua Ecclesiae • praecepta uinto Dei praecepto quae, praeter caedem, alia prohibean. tur $. Quot quotamnis ex Apostolorum consilio habenda concilia 4i. uot aut quae concilia , Evangelii instar habenda • $* panis qualis aut quis 105. uotidiano lavacro recens bäpti. zatum abstinere per hebdomadam totam , traditionis apostolicae esse aut fuisse Quotuplicem acceperit Ecclesia gratiam 96. Quotuplicia sint Apostolorum Seniorumve praecepta

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

391.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Reliquiae quae qualis thesaurus 274. quam in quos Thabeant potesta

tem $T$, qui venerandae 286. 298. quae quales sint fontes $9$, quae cur et qui tangendae 30.

ad quid nobis a Deo relictae 3J. Reliquiarum virtus, honor et beneficia 29 l. 292. 30, Reliquiarum sacrarum tactus quid ubi operetur. Reliquiarum veneratio et beneficia qui unde asserta Reliquiis sanctorum exhibitus honor jam olim qualis Heliquias ad quas quae ubi miracula peracta Reliquiis sanctorum muniri civitates Reliquiis in ipsis martyrum aut

30l.

294. 299.

305.

sanctorum quidhonorandum aut venerandum Remissio peccatorum quibus scripturarum locis asserta 108 - ll 1. J{emissio peccatorum, qualis aut quantus sit thesaurus I{emissionis peccatorum qui solum sint aut fiamt participes Remissionem peccatorum extra ecclesiam nom esse 1{enunciare sathanae (aut satanae) in baptismo, undenam sit ltenumciare diabolo in baptismo, , traditionis Apostolicae esse Repurgator haeresum et errorum quus Resurgentium omnium qualis futura vel aetas vel statura Resurgentium decor et pulchritudo qualis Hesurrectio Christi quantae sit nobis consolationi Hesurrectio qui vere futura Resurrectionis generalis ex scripturis ostensio , 8. Resurrectionis Christi, et universalis omnium, per Paulum assertio - • ' et dein resurrectionis universàlis per scripturas demonstratio - - • • - 1 16 — 119. I{esurrectionis futurae, exemplar certum quod Resurrectiónis Christi festum Paschale esse traditionis Apostolicae s. * * Resurrecturos, quotquot vixerint ac mortui sint , omnes 123. Resurrecturorum caro qualis certo ,

305.

108. 108. 111. 390.

391.

124. 124.

55. 122.

57.

125.

395.

` ` futura - _ 124. Betractationes quae cur non admittendae . . . . . 459. Revocanda in dubium minime uae ; 459. Re$ et imago ejus non duo sunt , reges 314.

a.

Romäe qui primo omnium Crux

Christi erecta 54. Romae aliter olim, ac Mediolani, ieiunatum fuisse 401.

427.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Romani imperii propugnaculum
* esse Crucem * - 53.
Rom. Pontificis potestas quanta 115.
Romani pontificis auctoritas ad

quid quando implorata

- - - 419. Romano pontifici non communi. cantes, ad Antichristum spec. tare - 4l8. Romanorum pontificum a Petro usque ad Irenaei tempora cata. , logus • • 412. Romanorum pontif. successio a Petro usque ad aetatem Optati Milevitam. 4l5. ad Augustini aetatem 413. Rubricatus aries quid 293. Rubus quis cujus figura, 192. Ruffinus historicus qui Crucis for. mam extulerit 49. Ruffimi de symbolo Apostolico ' sententia 14. 15.

Ruffini de obedientia Constantinii erga Nicenam synodum, assertio •* , ! 443.

• • • • •

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Sacrificia non offerri sanctis

Salegunstadiensis concilii de pe. culiari quodam apud Germahos jejumio sententia Salvari extra ecclesiam posse ne. mtnem 105, Salvatoris statua argentea pedum V, librarum clxx. ubi et unde aliquando oblata §¤. Salutandae Mariae Deiparae mos ac modus unde 1$. Salutatio angelica qui per Jaco. bum Apostolum descripta 177, Salutationis angelicae ex scripturis assertio 176. per l}ernardum explicatio 180. lsl. auctor primarius quis, et auc

249,

£7$

trix quae 1S3. usus quo nobis proficiat 1S3. sensus aut intellectus 184. additiumcula quae qua\is Y85.

Salus extra ecclesiam miom est \03. 10′.

Salutis initia et fundamenta fidem esse - 5Ā. Samaria unde postmodum Sebaste appellata Samuelis reliquiae unde quo per quem qui translatae Sanctificandum qui sabbatum aut festa dies , Sanctificari nomen Dei petere,

379, ?95.

544.

quid sibi velit - \3?. Sanctificari cibum meritis martyrum 2S*.

Sancti qui quomodo colendi aut invocandi 249. 251. .3> Sancti qui , quamquam mortui, vivis posteris profuerint 252. 253. Sancti defuncti quomodo vivorum rebus intersint ' 367. Sanctos defunctos, non appellandos mortuos 2 Sancti qui quomodo nos exspectent, ac de nostra solliciti sint salute 26S Sancti quomodo honorandi 272.

Sancti cur et dii, et Domini, et

reges dicamtur 272.

Sancti ab Historico Theodereto invocati, qui - 281.

Sancti preces qui mostras audiant 333.

Sancti qui quómodo honorandi,

f* et cur non appellandi mortui 3oo.

*' Sanctorum comiiiunione qui quan

2. tive compraehendantuf 82.

Sanctorum communionem ad do.

;* functos etiam pertinere 101.

Sanctorum animáé quid quomo

: do videant aut nofi vidéant 266.

: Sanctorum virtute, Dei gloriam illustrari - 280.

a Sanctgrum intercessio quam non hodierna aut hesternä 287.

■ Sanctorum virtas quibus aliis in . rebus extra corpus elucescat 2ss.

f. » ... Sanctorum tumulos, Christi al. i. taria esse 295. §anct9rum potestas quanta 302. ' Sanctis omhibus quid, excepta p. Maria, profitendüm 193. ' Sanctis nón offerri sacrificia 249. Sanctos Deo vivere 278. Sanctis non offerri aut sacrifica. ri , sed Deo - 308. , San£tos pro nobis in caelo sup. plicare , 198. * Sanctos quomodo praeter Deum colamus et invocemus 250.

* Sanctos novi Testamenti, post

mortem suam non differri ab *' ingressu patriae caelestis 265, §anctos, pro nobis sollicitos esse 37ö.

* Sanctos perinde nostri cura,T\e

543

} Sapiendum qui sit , ' ' ß69. Sapientia quâs circa virtutesve,.

| setur 4•

Sapientia vera quae 5. Sapientiae et justitiae ImOmentum,

angelos, tangi 271. 3* Sanctos habitácula aut templa

Dei esse - 272. & Sanctos pro nobis orare 273. : Sanctos laudare, quid- 275.

* Sanctos in Dominó defunctos vi.
*' vere, et puriorem ad Deum ha.

y* bere, fiduciam *, 282.
Sanctos prospicere nostra 283.
y* Sanctos in caelo degentes, no.
stris etiam interesse rebus 285.
, * Sanctos post mortem suam vivem.
ati* . tibus prodesse 288.
Sanctos ubique esse et prodesse,
ii specialiter autem suis 293.
dí Sanctos pro mobis orare 318.

quantum 4•

Sapientiae liber quomodo et quam execretur idolâ • 310. 311. Satisfactionis modus quibus unde accipiendus - 112. Satyri intercessionem desiderasse Ambrosium episcopum 276. Scala caelestis qui facta sit vir. go Maria 201. 208. Scandala quae quibus ex dά. mis orta 228. Schisma quam odibile aut grave sit peccatum *• 101. lU)4. Schismatis maculam ne martyrio quidem ablui - l07. Schismaticos nil nisi interitum, rnanere et poenam 104. Schismaticos falso nomen eccle. siae sibi vendicaro. !307. Scientia maxime necessaria quae 18. Scire nihil, quorum fuerii al;. quando philòsophorum Professuo *• **. » §cribi cur multa non debuerint 390. Scripta non esse omnia quae sint facta aut scitu utilia 499. Scriptura cur sola non sufficiat 157. et.guam diverse a diversis in.T tclligatur ] 37. Scripturam sacram non expresse 9omnia habere, ideoque trìáí tigne alicubi opus e$$e 391. Scripturae pro fegitimis et au. thenticis habendäe quae l33. Scripturae quando et qui cur non audiendae 456. Scripturae qui interpretandao. 452. Seripturae approbandae aut rejiciendae quiae 485. Scripturarúm de Christi aeftat. testimonia 27—31. de Christi resurrectione 55—57. de Ghristi ad caelos asçôsi, 63 — 66. de judicio extremo 67—70. sq. £le Christi deitate ac ómniû

tate - - . 76—77,

[graphic]
[blocks in formation]

- ritate testimonia 210. de dilectione Dei 217. 218. de caritate seu dilectione 222.

de decem praeceptis Dei 226 — 232. de praeceptis Dei observandis 234 — 238. contra idololatriam aut pro primo dei praecepto 242 — 245. de honore aut memoria sanctorum 254 — 265. Scripturarum de idolis gentium vanis et cavendis testimonia 310 — 314. de sabbati sanctificatione 336. de honorandis parentibus 348. 349. de caede aut sanguine non fumdendo 355 — 359. de moechia aut scortatione 360 — 368. et c. de mendacibus aut falsis testibus 372. de furto aut similibus vitiis 368. sq. de concupiscentiis vetitis 376

et cae. de tabulis duabus duo. busque naturae praeceptis 381. scripturarum. pro auctoritate ecclesiae testimonia 387. 388 de traditionibus 393. 399-J5, de uno summo ecclesiae capite testimonia 409, 4l0. £tio seu allegatio quae qua. 1S ill. de ecclesiae auctoritate 350 ! . 432. 435, 43. l de ecclesiae praesidibus et doc. toribus sententia 438-45). i exponendarum quanta ubi di. i versitas j. . de pastorum aut doctorum usu et necessitate 461 — 463 de obedientia et praesidentia et caete. , 459. de praeceptis ecclesiae obser. vandis testimonia 479. sq. Scripturarum de ecclesiae aucto. ritatis utilitate et necessitate testimonium 482 — A81 interpretatio qui íìerì ùebeat gss de mom seriptis omnibus scitu utilibus, item de Maiorum tr. ditionibus et c. A97—A. ' de tribus virtutibus theologicis 500. 30l. Scripturas mon im legendo, sed in intelligendo consistere j81. 48$. - 49). Scripturis ut Christum, sic et ecclesiam demonstrari Scripturis nom : omnia scitu aut i

factu necessaria haberi J£! Scrutari quae quibus vetita $ | Sculptilia quae tantum vetita $iSculptilia quae qui fieri jussa 31: .

Sebaste quid sonet, et quid mo-
minis urbs sic dicta, olim ha-
buerit -
Secundum opera cuique sua red-
dendum 2o 77. 11$
Securitas quae cur ubi periculosa. 14*
Securitatem esse matrem negli-
gentiae, ideoque hic mon pe- .
tendam 1.T.
Sedere ad dexteram, quid sit 65. t^
Sedium omnium ecclesiarum pri-
ma, secunda, et tertia quae 4*

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »