Obrazy na stronie
PDF

Dilectio quae quomodo per tria distinguatur Dilectio quid a quibus exigat Dilectionis ordo quis, autTunde pervertatur Dilectionis probatio quid Dilectionis mutuae vis et auctoritas quanta Dilectionis Dei causa modusque qualis aut quis Diligentes Deum plus quam se 1psos , qui DiligentesTDeum perfecte?qui Dilectionem Dei, explicari praeceptis tribus: proximi, septem 346. Diluculum mystice quid 190. Dimissio peccatorum mutua cur tam necessaria I63. 164. Dionysii Areopagitae de oblationibus et orationibus pro defunctis sententia 396. 397. de traditionibus apostolicis assertio Discedentem ab ecclesiastica umitate, cum haereticis necessario inveniri Discedite illud , et Venite, qutbus vel timendum, vel speran

223. 225.

213 225.

382. 218.

213. 213.

389.

[ocr errors]

dum 126. Discenda ubi sit veritas 136. Disciplina quae cui audienda 470. Disciplinae ecclesiasticae potestas

apud quos quanta 481.

Distinctio mandatorum Dei quae cur Augustino magis pláceat 345. Distinctio inter Apostolos quae 424. Divertere a malo, quanti sit momenti 4. Divina super quos maneat ira 103. Divinis literis ac scripturis solis cur alligemur minime Docendum ac sentiendum cum doctoribus Ecclesiae 135. Doctores qui quibus in rebus au-* diendi l35. Doctorum ac pastorum observa

tio in Ecclesia quo maxime conducat Doctrina quae a qua, quo modo internoscenda Doctrinae dijudicandae praefieiendi necessario qui Doctrinae de praeceptis ac traditionibus Ecclesiae fructus ac usus quis Dogmata Apostolorum partim scripta , partim non scripta Dogmatum et edictorum differentia qualis Dogmatum ecclesiasticorum divisio quae 495. Dominus tecum, qui dictum Mariae 180. 184. 186. Dominica dies qui celebranda 544. Dominicae diei observatio qua

459. 137.

[ocr errors]

495. 389.

3%).

lis 473. sq. Dominicae orationis vis et excel

lentia 147.

forma quae 149.

Dominico die mom jejumari, traditionis apostolicae esse 392. Dominicis ac festis diebus quú agendum aut omittendum 474. Donatistarum per Augustimumimcrepatio et confutatio Donatistis cur operta sit Ecclesia Dormientes qui vocentur mortui Dormitantius quis a quo recte

[ocr errors]
[ocr errors]

appellatus 296. Dormiiitio mystice quid 120. 121. Dubia quae quo referenda 423.

Dubiis in rebus quo confugiendum Dubitare quavis de re, quorum sit aut fuerit 9. Duces, propugnatores et custodes hominum, qui Duodecim Apostolis, 12 articu

[ocr errors]

280.

los symboli respondere 16. Duodecim in corona virginis . 207.

stellae, mystice quid

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Catholica quam sit longe lateque dispersa, qualisve congregatio 81. 83, , qui sit aut cur dicatur sancta 82. 96. mons qualis aut quantus 90. cur aut qui haereticis invisa, opertave, alioqui apertissima 90. super quam aut cujus sit fumdata cathedram 91. 408. ut una, sic et unica ejus est fides super quem (juxta S. Cypriamum) aedificata 95. 94 quid juxta divum Bernardum in se habeat 96. cur in sole posita 98 triumphans militanti opitulatur lo2. cur tanquam mater amanda 107. qualis quantave sit cujusvis mater 107. quid sit 407. quibus dotibus ac beneficiis a Deo illustrata 429, Ecclesiae auctoritas quanta 10. 89. 135. 484. 487. 488. 491. catholicae unitas et caput quod 8l.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ecclesiae praecepta qui observanda 387. judicium quale quantumve 367. 434. cujusque morem, ubicunque sit, cuique servandum 401. nomen qui sibi falso arrogent 407. Rom. dignitas et in Apostoli

ca fide constantia 412. pastor, caput ac fundamen

tum adamantinum, quis 416. salus unde pendeat 420. universalis curam Romamae Pe

tri cathedrae incumbere 421. catholicae episcopus quis 422. Rom. primatus unde 423. laus et commendatio 427.

dignitas et auctoritas quae aut qualis ubi et quo maxime necessaria 428. 480 — 482. statuta dissolvi non posse 472. praecepta singularia quae aut quot Ecclesiae inesse aut inhaerere, quanti sit momenti 2. 3. qui et cur datae claves 112. Ecclesiae seu ad Ecclesiam deferri quid sit Ecclesiae cuinam cur adhaeremdum Ecclesiae cur potius , quam haereticis post exortis , credendum Ecclesiam, et apertam et manifestam , non solum visibilem,

exortes, alienique ab ea qui 83. et arcae Noëticae collatio 88. et solis venusta comparatio 92. et Evac lepida assimulatio 92 unitati scindendae haereses a

satana adinventas 92. nomen quid signet 93.

verae inveniendae quam facilis sit ratio

primatus cur Petro a Christo i

delatus
paci quantopere consulendum 101.

de resurrectione generali 120.
decreta quanti habenda 135. !

472.

387. 417.

D •

48

esse - 90. Ecclesiam a Christo numquam recedere 94. Ecclesiam esse S. Trinitatis do. mum , templum et civitatem 96. Ecclesiam non agnoscentes matrem, Deum non habituros pa| trem 107. 93. j Ecclesiam facile videri 97. Ecclesiam nulli ignorare licere 97. 93. j Ecclesiam sine episcopo aut summo sacerdote non esse 411.

Ecclesiam esse Christi amicam, sororem, et sponsam unicam 430.

Ecclesiarum omnium cura cuinam incumbat 420. 426.

Ecclesias in Germania haud aliter ac Hispanas, Irenaei cre

didisse tempore 92. Ecclesiasticae unitatis momentum seu auctoritas quanta 103. Ecclesiasticae consuetudinis aut traditiomis vis 391. Ecclesiasticorum praeceptorum fructus aut usus quis 479. Ecclesiasticas traditiones scriptas ct non scriptas, ejusdem fidei esse 392. Ecclesiastica tractare negotia synodice, quorum sit 440. Edesseno régi quomodo Christus. suam miserit effigiem 326.

Edicta et dogmata qui differant 390. Editio librorum sacrae scripturae authentica quae Editionis Bibliorum vulgatae auctoritas quanta Effigies apostolorum Petri et Pauli quomodo Constantino per visum apparuerint Eifigies quae qui per quam symodum adorari jussae • Ego sum Dominus Deus tuus, quid ubi prae se ferat Eléemosynam extra Ecclesiam, ad salutem mom prodesse Elisaei ossa am immunda Judaeis habita Emmanuel quid somet interpretatum 33. Enchiridiom Graecis quid 5. Enoch et Heliae cur quis martyr

487. 135.

317. 321. 226. 103.

297.

comparandus 302. Ephesini concilii I. de Christi generatione sententia 37.

Ephraem (seu Ephraemii) Syri de S. Cruce encomium 48. de laudibus ac honoribus Mariae assertio 194. 195.

Ephraem qui martyres sanctos invocarit

*e*ueverus, graece quid 162.

Epiphaniae vigilia quandqnam adhuc in Germania jejunabilis 476

Epiphanii de traditionum necessitate sententia

278. 163.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Evangelium in sensu, non verbis,

esse 49!

[ocr errors]

Eucharistia qui olim ex traditiome apostolica sumi soleat quoties cuique quotannis et quando sumenda Eucharistiae usus olim quam frequens 162. 163. Eucharistiae * custodiam sedulam et amxiam, traditionis apostolicae esse Eulalia virgo Lusitama , qui a Prudentio vate honorata Eunomii haeresim quam qui Vigilantius imitatus EvzsAsia, quid Eusebii Emisemi de

[ocr errors]

391. 283. 296.

247. fide senten.

tia apophthegmatica ll. Eusebii Caesareem. mira de Cru. cis virtute testimonia 54. Eusebii Caesareen. de visione Crucis in aëre nira piaque narratio 53. de sanctis honorandis assertio 293. 294.

de imagine Christi et haemorrhoissae de Mosis et Christi dogmatum diversitate de Ignatii martyris erga traditiones apostolicas studio et affectu Eustathiani haeretici quales aut qui Eu$tochium qui de obitu matris Paulae consolatus sit Hieronymus Euthymio Ecclesia quid sit, aut qui eam repraesentent *E£2iguras graece quid

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

405. 299. 278. 388.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Facies Dei quid

1Facilia Dei mandata esse

Factores in scriptura commendati aut justificati qui

Pallax spes quae

Fatuae virgines quali quibusnam exemplo sint

240.

383. 147.

130. | Felix martyr Nolanus qui mor

Examinatio quae cui incumbat ß22.427.
Excommunicandi potestas qualis
aut ubi sit 492. 493.
Excommunicati : quo in periculo
sint 83.
Excommunicatio qui timenda, et
qualis sit mystice gladius 105. ■44.

qui aut in quos utenda 195.
Excommunicationis vincula du-
rius quam ulla ferrea vel ada-
mantina , ligare 105.
Excommunicationi terror quis
ubi a Christo adjectus 493.
Excommunicatione ubinam subse-
dendum 512.
Exemplar quid sit 514.
Exbibitio operis, quale cujus rei
indicium 224.

Experientia , quac quantum fidei adimat aut noceat 11. Experientia de sanctorum quo

rumdam auxilio et beneficiis 288. Explicatores symboli apostolici

singularcs ac praecipui qui 17. Extra Ecclesiam qui est, Christia

num non esse o

Extra Ecclesiam nulla salus aut sanctitas 82. 103. 105. 418. 444.

Extra sanctorum communionem salutis mil esse 85.

Extra Ecclesiam nil boni aut sa

lubris esse 102. Extra Ecclesiam Christianos non esse 105. Ezechiel qui Mariam prophetice praesignaverit 188. Ezechielis signum Thau, quid sibi voluerit aut velit 47.

208.

tuus civi alicui suo opem tulerit 290.

Felicem Nolae urbis martyrem,

a S. Paulino ejusdem urbis

episcopo invocari 291.

Felicitas aeternao vitae quan

ta 130.

[blocks in formation]

Eidem esse gratuitum Dei donutn 7. Fidem ratione metiendam non

esse 10. Fidem mon aestimationem, sed certitudinem esse 9. Fidem a demonstratione haud pendere 10. Fidem humana experientia nitentem, meritoriam non esse 1!,

Fidem esse veluti lampadem magnam , errantibus a Christo exhibitam 12,

Fidem et spem absque caritate mon

sufficere 2lJ. Fidem veram non mutari secundum tempora 43).

Fide ac spe magna, quanto sit major earitas 209. 210, Fide per successionem perpetuo conservata haereticos confundi 412. Fidelis proprium quid 11. Filium Dei esse , mystice quid 490. Filii quid suis debeant yarentibus 348. Filiorum Ecclesiae diserìmem quod qui unde facile fiat 49fi. Filiae quae qui incedere solitae $$t. Fimbria mystice quid 3υδ. Fistulae morbus ubi aliquando ad cujus reliquias tactas sanatus 299. Flagella I}omini qui excipienda 16s. Flores qui ubi quam mire mulieri caecae visum restituerunt Florentini concilii de Spiritu sancto et Rom. pontificis potestate decretum 81. ll:. Fluctuationi quali qui maxime resistatur Fons signatus, mvstice quid Fontis unius rivuli multi, quibus aut cui mystice conferantur Fraternae dilectionis officia et indicia Fronti imprimere Crucis figuram quo valeat Frontem signaculo Crucis terere undenam didicerimus 46. Frontibus ac fenestris Crucis formam imprimendam Fructus benedictus quis 1SS.

299.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »