Obrazy na stronie
PDF

trocinio martyrum medelam consequi 285. Aves qüomodo Crucis figuram imitentur aut repraesentent 48. Augustinus quanti ' suum Enchiridion fecerit 5. ubi ab Hieronymo , salva ve

ritate, dissenserit 101. angelicam salutationem qui oxposuerit 178.

quibus verbis , Mariam invocarit quomodo matrem suam Monicam, Mediolanensium jejunandi more offensam instruxerit 401. quam Cypriani sententiam cur mom acceptet 434. quanti patrum testimonia aestimet 55. Augustini de negante se Chri

200.

stianum sententia 3. de fidei dotibus 6. de symbolo apostolico 13. de majestate Dei 20. de praeceptis decalogi 239. de Crucis figura in frontibus 46. de Christi ad inferos descensu 160. de Ecclesiae excellentia 90. 96.

de manifestatione Ecclesiae de unitate , pace, communiome, latitudine et auctoritate Ecclesiae 100 — 102. 105 — 107. de remissione et poeniten

97.

Augustini de non impossibilibus Aurelianensis concilii de audiendo Missae officio sententia Auro cur olim inclusae ligni crucis Christi particulae Authentici sacrae scripturae libri tempore Augustini, qui &86. Auctoritas quae quo maxime necessaria 480 - 482.

tia 111. 112. de resurrectione generali 122. 123. de vita aeterna 130. de iis, qui extra Ecclesiam moriuntur 132. de spe, ejusque vi et usu 14l. de symboli virtute 134. 135. de scripturis recipiendis aut

non recipiendis 135. de conscientia hona 15. de credendis ad spem perti

mentibus 130. de orationis Dominicae petitio

nibus 150. de pane quotidiamo 163. de mutua peccatorum remis

sione 167. de puritate Mariae 193.

de caritate 213- 218.

Dei mandatis 24l.

de latreia aut primo Dei prae-
cepto 243.
de sanctis in Domino defunctis 279.
de martyrum honore 286,
de martyrum orationibus 295.
de miraculis Ss. Gervasii et
Protasii 299.
de intercessione Sanctorum 507.
de praecepto Sabbati
de praeceptis tabularum dua-
rum 345.
de traditionibus discernendis 395,
de festivitatibus apostolicae
traditionis 395.
de baptismo parvulorum 396. 397.
de traditionibus 40l.
de consilio, quibus quo confu-
giendum
de auctoritate traditionum aut
consuetudinum Ecclesiae 406.
de successione Rom. Pontificum &l3.
de primatu Petri Al4.
de Rom. Ecclesiae principatu \\9.
de judicio Ecclesiae -
de haereticis particulatim con-

340.

405.

cisis [A35.
de membris Ecclesiae praeci-
puis aut Patribus 459. 440.

de Rom. Ecclesiae auctoritate
450. 489.
de scripturarum discretione §84.
de libris Ecclesiae judicio pro-
batis 485.
de haereticis errores suos per
scripturam defendentibus A$$.
de haereticis scriptura convictis A9l.
de excommunicandi in Eccle-
sia potestate

de excommunicatione
Augustino qui intellecta Chri-

lA92.
493.

sti ad patris dexteram sessio 66, qui agnita Petri cathedra 508. quanti habita Episcoporum in sede Petri successio [A17. Augustinuin non crediturum fuisse Evangelio, nisi Ecclesiae auctoritate permotum 10, Augustinum quae in Ecclesia catholica teneant 98.

[375. 51.

Auctorum aliquot insignium, qui

[ocr errors]

Babylas martyr qui per Chryso-
stomum laudatus
Babylonica turris quale filiorum

302.

Noë indicium aut symbolum 15.
Baptismus extra Ecclesiam mom
prodest 103.
ÌBaptismus parvulorum unde 397.
Baptismi ex aqua et spiritu ne-
cessitas quanta
Baptisterii fons quantis aut quam
retiosis statuis a Constantino
É, 322.
Baptismi caeremomias, traditio-
iìis apostolicae esse 390.
• Baptismum parvulorum , esse
traditionis apostolicae 396.
Baptista Joannes quo honoreper-
sequendus 30l.
Raptizandum qui sit
paruch qui idololatriam Babylo.
'nic.am cavendam moneat 310.
Basilicas quas quibus aut quanti
pretii statuis Constantinus or-
marit 322.

Hasilidiani qui cur unde sic dicti 2.
Hasilius quid ubi pro nobis of-
forat 275.
Easilius a Damascemo citatus,
quid de imaginibus sentiat 314.
Basilii imperatoris pia et egre.
gia de Synodis sententia 441.
Basilii Magni de fide elogia, as-
sertio aut sentemtia 10.

de signaculi S. Crucis usu &5. &6.

de judicio extremo 74 dc non impossibilibus Dei mamdatis %4l. 250. de Sanctorum pro nobis patrocinio 273.

imagines defenderint , catajo.
gus 398.
Auxilium B. Petri et cura 290.
Auxilia martyrum a fidelibus im-
plorari 280.
Axiomata quae sua Christus aliis
largiatur l,l5.
Basilii Magni de cadaveribus
• Judaeorum etChristianorum 301.

de picturis
pictis

aut imaginibus
- 318. 320.
scripta quantae sint auctori- `

tatis 320. de Ecclesiae eorumve qui eam repraesentant , auctoritate 388.

de traditionibus apostolicis seu ecclesiasticis 389. 390. de Chrismate 397. de auctoritate Superiorum aut

praesidum 404. de Petri in fumdamento locatione 415. de traditionum vi 495. Basilio fides quid 9.

Basilium a Nazianzeno invocari 275,
Basilium Magnum honorasse et
adorasse imagines, idque ex
apostolica traditione
Beatorum solatia vivis non de-
esse
Bedae praeclarum de unitate Ec-
clesiae apophthegma
Benedicta qui unde et quam ma-
ter ac virgo Maria 17.8 sq. 181.
184. 187.
Eenedictus qui fructus Mariae 181.
Beneficium redemptionis huma-
nae quale , et cui acceptum re-
ferendum
Beneficia Mariae quanta
Bernardus qualem aut cujusmodi
definitionem fidei exsibilet 9.
quibus laudibus aut verbis Ma-
riam extulerit aut invocarit 191.

192. 194. sq.

318 280.

100.

75. 198.

qui et quantopere divum Vieto. nem invocarit 271. 272. Bernardi de S. Ecclesia assertio aut sentemtia 96. de Romani Pontificis auctori114. 4l0. 147.

tate de spe et praesumptione «de voluntate nostra qualiquali 159. de plenitudine gratiae, quae data est B. Mariae 180. de invocanda Maria 197. de Maria Virgine praeconium 201. <de caritate Dei 218. de sanctis defunctis aut dormientibus de haereticis qui mortuos vivo

[ocr errors]

rum fraudant auxiliis 279. de Sanctorum invocatione 306. de excellentia sedis Rom. 422.

de obedientia et superioritate 471.

dejejuniis in Samctorum vigiliis 477. Berytum quo et quali miraculo

illustratum

[ocr errors]

I Bibliorum editio vulgata quanti

concilio Tridentino habita 135. Blasphemia de impossibilibus

Dei praeceptis, qualis '2}l. Εlasphemi poena ólim quae 333.

C.

Caelum qui per quam repletum 198. Caeremoniae baptismi quae unde 392. Gaeremonias Ecclesiae circa baptismum, traditionis apostolicae esse Caesaraugustami X. et octo martyres qui a Prudentiolaudati 284. Caesarca quae quali aliquando miraculo insignita Calagurritani martyres qui quomodo a Prudentio laudati Calliditas haereticorum quae um , de ipsis indita 489. Calumniatores qui cur non audiendi 253. Camdelabrum Š mystice quid 188. Canones Synodi Nicenae qüi a quibus combusti Cantilenae quae cur quibus cavendae Captivitas laudabilissima et utilissima quae 7. 9. Caput serpentis unde contritum 197.

Bonae conscientiae testimonium
quam quo necessarium
Bonifacii I. de sedis apostolicae
auctoritate sententia
Bonus dicitur quis ex caritate,
non spe aut fide
Bonum faciendi nomentum quan-
tum
Bonum quod quale,

l4?. 447. 2l5.

id. aut qui diligendum quid , 247, Bo a Christiano speranda quae 111. Bonorum meritorum causaTquae 211. 212. Bostrensis Episcopi Stephani de imaginibus sententia 318. Byzantini aut Constantinopolitami conciliabuli iconoclastici damnatio 319.

390.

325. 282.

426. 360.

| Cardo et caput Ecclesiarum om

mium quod &24. Caro proprie quid \22. Carnis et corporis differentia vi$.

Carmis humanae materiam , etsi
omnino consumptam, Deo non
perire
Carthago qualis quantaeve olim
auctoritatis civitas
Cassiamus martyr Forocornelia-
nus qui a Prudentio commen-
datus $$\-
Catalogus sanctorum aliquot a
Tbeodoreto invocatorum ac de-
scriptorum
Catalogus authenticorum sacrae
scripturae librorum 484. 4S*
Cataphryges unde sic dicti 2.

125.
Al%.

2S2.

Cathedra quae quanti divo Hie-
ronymo habita 95.

Cathedra Petri aut Ecclesia Rom.
Cypriano quanti habita &£0,

Cathedram Petri oppugnantes,

[merged small][ocr errors]

Christi promissiones Petro fac- quid sit 216.
tas aut negare, aut non intel- quos patres quo adegerit 223.

ligere 408. Catholica quid sonet aut sit 82. 97. - 98. 99.

Catholica doctrina qui ab haere

tica diseernatur 137. Catholica fides quae 2l. Catholicae Ecclesiae radix ac

mater quae 421. Catholicaé fidei fundamentum 3

thesaurus quantus 6.

Em comium et necessitas ll. Catholicus verus ac germanus quis

sit 99. 451.

Catholico homini quid in aliqua Ecclesiae dissensione faciendum 99. Catholicum proprie quid 99. Catholicum unde quid dicatur 100. Catholici mom omnes, et qui ex iis soli salvandi Catholicorum , novis exsurgentibus haereticis , officium quod 450. Catholicorum in approbanda fide vera mos vetus quis l%54. Catholicis quid fere proprium _ lA99. Catholicos inter qui soli salvandi 132. Catholicos cur (si diis placet) fugiant haeretici Cavendi ab haeresibus ratio optima quae Causae quae quo referendae Causarum episcopalium examimatio, penes quem sit Celebrationes ex traditione apo

132.

298.

450. 423,

427.

stolica praecipuae quae 395. Cereis non indigere sanctos, pie tamen eis accendi 295. Certitudo fidei quanta 9. Cervicalia sub cubito ponere , quid - 491. Chálcedon qui olim Samuelis prohetae reliquiis honorata 295.

Chalcedonem.'concilii de. Roma

ni praesulis dignitate sententia
422. 448.

vera quae, et quo se prodat

indicio 224. quae in quibus aut quot praeceptis insinuetur 347.

Caritatis laus et efficacia 146. 211. 212. 215. 222, 382. 386.

vis ac potentia 212.

praecepta quot 921.

virtus quam sit multiplex 223. fraternâe officia et argumenta

38I. 382.

Caritati facilia omnia 241. Caritatem solam sufficere, et si

me ea nihil 214.

non verbis, sed factis ostendi 225.

[blocks in formation]

Christus quomodo ad judicium extremum venturus 67.

Christus resurrectionis futurae exemplar

Christus quam sit ad concedendum quod Maria postulat, fa

123.

cilis 197. Christus qui huc venisse existimandus 235*

[ocr errors]
[ocr errors]

aut
[357.
123.
209.

ae vanis contentionibus

disputationibus

coiìfirmatio unde petita Caritas quantopere necessaria

qui fortis ut mors

214.

1

Christus pro Ecclesia quanta aut fecerit, aut pertulerit

Christi a patre generati ac missi

[330.

Christiana doctrima quo com

pendio complectenda 4. Christianae doctrinae primum om

mium quid 5. Christianae fidei themata quae

quantaque 7. Christianus quis dicendus l. Christianus quis sit aut non sit 3. Christiani momenclatura ubi et

quoties in scriptura inveniatur 1, Christiani hominis sapientia quibus constituatur 439. Christiano an sufficiat ea sola credere, quae symbolo complectuntur 152. Christiano, quae creditu penitus mecessaria 133. Christiano satis non esse, fidei ac spei doctrina institui 209. Christiano Christianos omnes es

se proximos 221. Christianum se negans, Christum

megat 5Christianum haud esse, qui im

Ecclesia non est 3. Christiani videnam sic dicti ?.

Christiani quomodo aut quorum loco imaginibus ac statuis utantur

Christiani quando et cur quibus a negotiis ferientur

Christianorum nomen quale , et

309.

345.

ubi primum inventum 1. 5. Christianorum indigni vocabulo qui 2.

Christianorum auxilium martyres esse Christianorum mos jam olim 'im precandis sanctis quis 294. Christianorum solemnitates qui observentur 545. Christianis servanda praecepta

275,

quae 252. Chrysologi de Maria et angelica

demonstratio 19. Christi majestas quanta 26. 27. Christi generatio aeterna 27. christi áeitas ex scripturis asse

ritur 27. 28. Christi nativitas et conceptio ubi

aut quando factae 33.

Christi passio et mors qua tan-
tum conditione nobis prosunt
38. 39. 44.
Christi signum quid 46.
Christi aö inferis reditus , ejus-
que resurrectio per scripturas

asserta - 55. Christi apud inferos gesta 6l. Christi de judicio extremo te

stimomia 69. 70.

Christi et Sanctorum imagines
unde qui cultae aut honoratae 318.
Christi imago crucifixi, quo .£mi-
raculo apud Berytum crucifixa
322. sq.
Christi et Mariae adhuc in car-
ne degentium imagines effic-
tas 327.
Christi doctrinam falso profiten-
tur, qui summi pontificis oves
esse detrectant
Christo nil neque difficile, neque

407.

impossibile 7. Chri$tum tres dies apud mortuos . commoratum 59.

Christum ad inferos descendisse,
meminem misi infidelem negare 60.
Christum ad inferos secundum
animam divinitati unitam de-
scendisse 62.
Christum ad patris dexteram se-
dere, quid sit 63.
Christum non modo redemptorem
heneficum, sed et judicem esse
justum 75.
Christum perinde legislatorem ,
ac redemptorem esse
Christum nomina sua multa apo-
stolis communicasse
Christum in Ecclesia tantum in-
veniendum

233.
414.
l}27.

ejus salutatione elogium 179.
Chrysostomus de laude S. Cru-
cis, eaque honoranda et fa-
cienda testimonium 47.
de crucis praeconio 50.
de Ecclesiâe manifestatione 91.
de unitate Ecclesiae 104.
de potestate sacerdotali 113.

« PoprzedniaDalej »