Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

.

tales serpentam morsus caravit. Etenim si portas inferni
perfregit, si caelorum ostia reclusit, si paradisi renovavit

ingressum, si diaboli nervos recidit : quid mirum, si pestifera Virtus signi venena, atroces bestias, aliaque hujusmodi superavit? Hoc igi

tur in mente tua insculpe, et animarum amplectere salutem etc.

11. HISTORIAE Tripartitae Lib. VI. cap. 1. ex historia Ecclesiastica Theodoreti ,, lib. III. Coepit igitur Julianus Imperialia sceptra desiderare. Quamobrem discurrens per universam Hellada, vates quaerebat responsa reddentes, consulens , an ad suum imperium perveniret: invenitque virum, qui illi desiderata se dicere fateretur. Is eum perducens ad quemdam idolorum locum, et introducens in adytam, seductores daemones evocavit. Quibus solenniter apparentibus, terrore compellitur Julianus in fronte sua

crucis formare signaculum. Tunc daemones trophaei doJulianas apo

minici figuram respicientes, et suae recordati devictionis, ttata Crucis repente disparuerunt. Quod cognoscens Magus, coepit inncs fugat.culpare Julianum. At ille et terrorem significavit , et de

crucis se dixit obstupuisse virtute , eo quod videntes hoc
signum daemones evanuissent. Porro Magus: Non hoc suspice-
ris, inquit, o bone vir, eos timuisse sicut ais , sed abominati hoc
signum potius, abscesserunt. Et ita capiens miserum, odio
replevit Christiani signaculi Julianum.

12. EPHRAEM Syr. in serm. de S. et vivif. crac. :
Nos Christiani a Gentilibus ac Iudaeis declinemus, postes-

que nostros pretiosa ac vivifica Cruce coronemus, dicentes coronandi.

cum Apostolo Paulo: Mihi absit gloriari, nisi in Cruce

Domini nostri JESU CHRISTI. Pingamus in januis, atque
Signum cru. in frontibus nostris, et in ore, et in pectore atque
bus membris in membris omnibus vivificum signum. Armemur insupe-
Crucis com- rabili hac Christianorum armatura. Ea enim victrix est

mortis : fidelium spes, lux orbis terrae, paradisi reseratrix,
profligatrix haeresum, monachorum adminiculum, firma-
mentum fidei, magna salutarisque custodia , et gloria per-

petua Orthodoxorum in aeternum. Hanc o Christiane arArmatura.

maturam diebus singulis et noctibus, horis atque momen-
tis in omni loco circamferre non desinas, nihilque sine
ipsa perficias : sed sive dormias, sive iter agas , sive evigi-
les, sive operi insistas, sive manduces , sive bibas, sive ma-
ria naviges , sive transmittas flumina , hac te lorica circum-
tege, membraque tua omnia salutari signo exorna, atque
circumsepi, et non accedent ad te mala. Hoc enim signo
conspecto, adversariae potestates conterritae , tromentesque
recedant. Crux ipsa CHRISTI veraciter sanctificavit orbem

Postes Cruco

Gal. 6. 14.

mendatio.

mones,

Daemones

Ezech. 9, 4.

ro.

fert.

fugavit tenebras, lacemque revexit. Haec eliminavit erro- Fugat dae. res, viamque monstravit.

Haec ab ortu solis et occasu, a septentrione et meridie collegit gentes, atque in unam ecclesiam, in una fide, sub uno capite in caritate connexuit. Haec Orthodoxorum inexpugnabilis murus est.

12. ORIGENES hom. 8. in divers. Evang. loc. : Filii Dei humilitas, nostra sublimitas est illius

crux, nostra victoria est: illius patibulum, noster triumphus Gaudentes levemus hoc signum, in humeris nostris victoriarum vexilla portemus. Immortale lavacrum portemus in frontibus nostris. Cum daemones viderint, contremiscent. Qui crucem ti aurata capitolia non timent, crucem timent. Qui contem- bus impres: nunt sceptra regalia, et purpuras Caesarum et dapes, Chri- sam, stiani sordes et jejunia pertimescunt. Denique in Ezechiele Propheta cum omnes, qui missus fuerat Angelus occidisset, et interfectio coepisset a sanctis, illi tantummodo Thau crucis sospites reservantur, quos T tau literae, id est, crucis

figuram pictura signaverat. Exultemus itaque fratres carissimi, et

Exod. 17, sq. ad crucis similitudinem sanctas in caelum levemus manus: cum sic nos Daemones armatos viderint, opprimentur. Quando Moyses erectas habebat manus,

vincebatur Ama-, lech. Și paululum illae conciderant, invalescebat. Antendae navium, velorum cornua, sub figura nostrae crucis volitant. Aves quoque ipsae quando in sublimiora obvolvuntur, ram homines et pendent per aëra extensis alis, imitantur crucem. Sed et trophaea ipsa et victoriae triumphorum ornatae, cruces sunt: quas non solum in frontibus, sed et in animabus quoque nostris habere debemus : ut cum sic fuerimus armati, calcemus super aspidem et basiliscum in Christo Jesu. Psalm. 90,18.

13. RUFFINUS L. II. Eccl. hist. cap. 290. : . Sed et illud apud Alexandriam gestum est, quod etiam Thoraces Serapis, qui per singulas quasque domos in parietibus, in ingressibus, in postibus etiam ac fenestris erant, ita abscisi sunt omnes et abrasi, ut ne vestigium quidem usquam, vel nominis appellatio, aut ipsius , aut cujuslibet alterius daemonis remaneret: sed pro his crucis Dominicae signum Crucis domi. unusquisque in postibus, in ingressibus, in fenestris ,, id in postibus , parietibus, columnisque depingeret. Quod cum factum fpecificis: pa: esse hi, qui superfuerant ex Paganis, viderent, in recor- lumois. dationem rei magnae ex traditione sibimet antiquitus commendata yenisse perhibentur. Signum hoc nostrum Do- Signum hoc minicae Crucis inter illas , quas dicunt ispatıxa's, id est, dotales lite. sacerdotales literas habere Aegyptii dicuntur, velut unum ex ce Aegyptii.

. teris literarum, quae apud illos sunt, elementis. Cujus literae seu vocabuli banc esse asserunt interpretationem,

Crucis figu.

naves et aves repraesen. tant.

1

[ocr errors]

ras habebant

[ocr errors]

a

sia signo cru. cis frontiTur corum

litur.

Daemones

VITA VENTURA. Dicebant ergo hi, qui tunc admiratione rerum gestarum convertebantur ad fidem, ita sibi ab antiquis traditum, quod haec, quae nunc coluntur , tam diu starent, quam diu viderent signum istud venisse, in quo esset vita.

Unde accidit, ut magis hi, qui erant ex Sacerdotibus vel ministris templorum, ad fidem converterentur, quam illi, quos errorum praestigiae et deceptionum machinae delectabant.

14. NICEPHORUS L. XVIII. hist. Eul. cap. 20.: Turcos, quos Chosroës Constantinopolim miserat stigmaticos, liquato atramento cruces in frontibus impressas Imperator habere videns, interrogavit, quanam gratia , quae non co

lerent, circumferrent signa? Illi gravem ante plures annos Pestis inPer. in Perside et patria sua pestem coortam esse dixerunt ,

qua quum multi mortales infecti interirent, Christianos quos

im- dam, qui ibi fuere, hominibus, si hoc fecissent, saluti presso repel.

suae consulturos esse regionemque eam a lue tali intactam liberatamque fore persuasisse: Idque ita esse ab eis factum.

15. CYRILLUS Hieros. Catech. IV. illum: Multi quidem

alias quoque crucifixi, sed cujus alterius crucifixi invocatio fugiunt sig. daemones expulit? Non pudeat itaque nos crucis Christi. nuin Crucis, Quod si aliquid occultet, tu manifeste signa te cruce in

fronte, ut daemones signum regis videntes, trementes pro

cul fugiant. Fac autem hoc signum, et manducans, et biIn omnine bens , et sedens, et stans, et loquens, et ambulans : in summa,

in omni tuo negotio16. IDEM Catech. 13. illum: Insitum igitur est lignum vitae in terra, ut maledicta terra deinceps frui posset

benedictione, et ut liberentur, vivificenturque mortui. Non Fronti

pudeat igitur nos, crucifixum confiteri, sed in fronte conimprimenda,

fidenter signaculum crucis digitis inprimatur, et in aliis ni actione u. omnibus crux fiat : In panibus comedendis et in poculis

bibendis, et in egressu et ingressu, ante somnum, recumbendo et surgendo, eundo et quiescendo. Magna haec

est custodia, quando propter pauperes gratis datur: sine Signum Ade- labore propter infirmos, cum à Deo sit haec gratia, sigDuomonum. num fidelium, et timor .daemonum: Triumphavit enim de

illis in hoc signo. Ostenta illud audacter. "Quando enim
viderint crucem ,
recordantur crucifixi.

Metuunt eum, qui contrivit capita draconis. Neque propterea quod est gratuitum, contemnas hoc signaculum: sed ideo magis venerare benefactorem.

17. CHRYSOSTOMUS in demonstrat. adv. Gentil.: quod Christus sit Deus: Verum tamen hoc maledictum, hoc

tendum.

[ocr errors]

eaque in om

Christianos.

Particulas

abominabile, hoc extremi supplicii symbolum, crux, diadematibus et coronis clarius factum est. Neque enim sic regia corona ornatur capnt, ut cruce, quae omni cultudignior: Figura Cru. et quam omnes prius abhorrebant, ejus figuram tantopere quae- quens apud runt: atque adeo ubique ea invenitur apud principes, apud subditos, apud mulieres, apud viros,apud virgines,apud nuptas, apud servos, apud liberos : subinde omnes ea se signant, inscribendo in nobilissimum membrum nostrum. In fronte enim nostra , quasi in columna quotidie figuratur. Sic in sacra mensa, sic in sacerdotum ordinationibus, sic iterum cum corpore Christi, in mysticis coenis fulget. Hanc ubique celebrari videre licet, in domibus, in foro , in solitudine, in viis, in montibus, in collibus, in vallibus , in mari, in navigiis et insulis, in lectus, in vestibus, in armis, in thalamis, in symposiis, in vasis argenteis, in aureis, in margaritis, in murorum picturis, in corporibus brutis male affectis, in corporibus a daemonibus obsessis, in bellis, in pace, in diebus, in noctibus, in delicatorum choreis, in monachorum ordini. bus :. adeo certatim donum hoc mirabile rapiunt omnes. Mira est haec gratia , nullus confunditur, nullus erubescit, cogitans, quod maledictae mortis symbolum fuerit: sed omnes ipso magis ornantur, quam diadematum coronis , vel multis gemmatis monilibus et torquibus. Et non solum non fagitur, sed et desideratur et adamatur, et omnes de ligai.Grucis ea soliciti sunt, et ubique fulget, et sparsa est in parieti- desiderabant bus domorum , in culminibus, in libris , in civitatibus, in ni. vicis , in locisque habitantur, et quae non habitantur. Et paulo post: Ipsum ergo hoc lignum, in quo positum sanctum corpus Domini et crucifixum , quarenam habere totus orbis ita contendit, ut qui parvum quiddam ex illo habent, hoc auro includant, tam viri quam mulieres, et cervicibus suis aptent, hinc valde honestati et magnifici, et muniti sas de collo et protecti, licet condemnationis fuerit lignum?

1. E. ATHANASIUS in vita b. Anton. ita refert An- pendebant. tonium ad daemones dixisse: Si quid valetis, - si vobis in me potestatem Dominus dedit, ecce praesto sum, devorate concessum,

non potestis , cur frustra nitimini ? Signum enim crucis et fides ad Dominum inexpugnabilis nobis murus est. Item in concione , quam ad fratres suos habuit: Solent nocte venientes daemones, angelos Dei se fingere, laudare studium, mirari perseverantiam , futura pugnabilis,fi

. praemia polliceri. Quos cum videritis , tam vos quam do- gnum Crucis. mos vestras crucis armate signaculo, et confestim solventur in nihilum : quia metuunt illud trophaeum, in quo Salvator aëras exspolians potestates, eas fecit ostentui.

Auro inclu.

causa

Sus.

Si vero

Murus ad. versus

dae. mones iner.

Armatura

mones.

2. HIERONYMUS in vita b. Ailarion.: Quadam nocte contra dae. coepit infantum audire vagitus, balatus pecorum, mugitus

boum, planctum quasi mulierum, leonum rugitus, murmur exercitus, et rursus variarum portenta vocum , ut ante sonitu , quam aspecto territus cederet.

Intellexit daemonum ludibria : et pervolutus genibus, Christi crucem signavit in

fronte. Talique armatus casside , et lorica fidei circumdaCrucis Chri- tus, jacens fortius praeliabatur, amodo videre desiderans, fronti impri- quos horrebat audire, et solicitis oculis huc illucque circontra diabo cumspiciens. Cum interim ex improviso splendente luna, li praestigias cernit rhedam ferventibus equis super se irruere: cumque

inclamasset JESUM, ante oculos ejus repentino terrae hiatu pompa omnis absorpta est. Ibidem: Ea tempestate terrae motu totius orbis, qui post Juliani mortem accidit, maria egressa sunt terminos suos, et quasi rursum Deus diluvium minaretur, vel in antiquum chaos redirent omnia, naves ad praerupta de latere montium pependerunt. Quod cum viderent Epidauritani, frementes scilicet fluctus, et undarum moles, et montes gurgitum litoribus inferri , verentes quod jam evenisse cernebant, ne oppidum funditus subverteretur, ingressi sunt ad senem

, et quasi ad proelium proficiscentes, posuerunt eum in litore. Qui cum Miraculum. tria crucis na pinxisset in sabulo, manusque contra ten

deret, incredibile dictu est, in quantam altitudinem intumescens mare ante eum steterit, ac diu fremens, et quasi ad obicem indignans, paulatim in semetipsum relapsum sit. Hoc Epidaurus, et omnis illa regio usque hodie praedicat, matresque docent liberos suos, ad memoriam in posteros

transmittendam. Princeps

3. IGNATIUS in epist. ad Philip. : Crucis signum trosignup.

phaeum est contra principis mundi virtutem, quod videns expavescit , et audiens timet.

1. F. AMBROSIUS sermon. XLIII. : Debemus ergo surgentes gratias Christo agere, et omne diei opus in signo facere Salvatoris. Nonne cum adhuc gentilis esses, so

lebas signa perquirere? Quae signa quibus rebus essent In uno signo Christi om. prospera, magna inquisitione colligere? Jam nunc nolo tuta prospe

erres in número, scito quia in uno signo Christi omnium rerum est tuta prosperitas. Qui in hoc signo seminare coeperit, vitae fructum consequetur aeternae. Qui in hoc siguo iter aggreditur, ad coelum usque perveniet.

2. EUSEBIUS Caesar. L. I. de vit. constant. M. c. 22. : Imperatori precánti visio quaedam divina , et inprimis

mundi exp&voscit Crucie

nium

rerum

ritas.

« PoprzedniaDalej »