Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

Verborum ac Rerum , Sententiarumve, non quidem om-
nium , sed maxime familiarium et communium in praece-
dentem I. Tomum Auctoritatum e sacris Literis,
sanctisque Patribus.

A.

Aaronis flos et virga., cujus fi.
gura, mysticeque quid 192. 193.
Abgaro qui aut cur suam imagi-
mem CHRISTUS miserit
Abailardus cur a divo Bernardo
oppugnatus 9.
-Ab Apostolorum tempore vi-
guisse usum et venerationem
imaginum
.Abcisus (vel abscissus) ab arbo-
re ramus, cuinam mystice con-
ferendus 91. 92.
JAb. Ecclesia petenda veritas 136
Ab Ecclesia qui , cujus judicio,
non exeundum
Abel qui electa Deo munera ob-
tulerit
Aberratio hodie circa traditio.
nes 'apostolicas et ecclesiasti-
cas, quanta
.Ab haeresi (juxta Vincentium Li-
rin.) cavendi ratio optima quae 450.
.Abraham cur qua fide laudatus 10.
qui ad offerendum Isaac per.
motuS
ejus sinus quid

316.

398.

435.
223.

399

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

mationes, quales 9.
Accensiones luminarium interdiu
ratio quae 295.
Adam ex virgine terra factum
esse , mystice quid 188.
Adamum ex inferno liberatum
credit Ecclesia 60.
Adamantinum Ecclesiae funda-
mentum , quis 416.
Additiuncula ad salutationem an-
gelicam , qualis 185,
Adhaerendum traditionibus apo-
stolicis, juxta Ignatium , qui
sit 405-
*A%ai@oga quid 399.
Adiaphorae, si diis placet, qui-
busnam sint apostolicae tra-
ditiones 399.
Adimentes Petro primatum, sese
ad inferos demergere 417.
Adimplere legem , mon solvere,
Christum venisse 235.
Adinventio seu exquisitio idolo-
rum , quale ἀ 310.
Adolescentum officium 35 l.
Adonai quid 249.

Adorans imaginem regis, ipsum

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Aestimationem non esse aut dici
posse fidem 9.

Aetas ac statura resurgentium om-
mium qualis futura

regem adorat 316.
Adorantes imaginem, adorare
non materiam , sed quod re-

raesentat materia 315.

Adorare die Dominico absque ge-
niculatione, unde sit traditum 392.
Adorari principes et reverenter
salutari etiam pessimos
Adoratio Crucis unde
Adorationem aliquando stando ,
non geniculando, oportere fie-
ri , cujus sit traditiomis
Adoratores quales Deus velit
Adriani I. papae epistola de ima-
ginibus, qualis aut ubi appro-
bata 316. 318.
Ad Rom. Ecclesiam, nullum esse
perfidiae accessum
Ad te clamamus, etiam ab Atha-

318.
398.

392.
339.

420.

124.

Aeterna vita quae 18.
ejus quis fructus aut finis fu-
turus 125.
ipsa quantopere amanda \5\.

Aeternae vitae felicitas quanta 130.
Aeterma in vita quid non sit, quam
quid sit, explicari posse facilius 131.
Afer Optatus qui Cathedram Pe-
tri agnorit
Afri undenam orti
Agathensis concilii de Missarum
auditione sententia
Agathonis et Rom. Synodi episto-
lam, ab universali concilio ap-
probatam
Agnes martyr ac virgo, qui a
Prudentio laudata et invocata 196.
Agnus aureus quanti vel pretii,
vel ponderis, ubi et unde ob-
latus
Agni paschalis uma in domo co-
mestio, mystice quid
Agnum paschalem uma im domo
comedi, quid signet ,
Alexandrinae Synodi de Roma-
mae sedis auctoritate judicium 426.
Alexandrini crucem Christi quam-
topere olim homorarimt 49.
Aliis, quam orationis Dominicac,

408.
307.

475.

449.

325.

105.

107.

1 Amoris gradibus quibus quo as.

cendatur

Anacleti de sedis apostolicae ju-
dicio et excellentia assertio
Anastasii Episcopi Theopolitani
$eu Antiocheni pia de iinagini-
bus sententia
Ancillae aut concubinae; filii my-
stice qui
Andreae Hierosolymitani de lau-
dibus S. Mariae testimonia
Andreae et Petri quanta etiam
hodie apud Christum potestas 276.
Andreae Apostoli reliquiiae quo
per quem imperatorem trans-
latac 295.
Angelica salutatio qualis aut quae 176.
qui per Chrysostomum expressa
vel usa
quorsum conducat
Angeli unde quomodo pro Africa
implorati
Angeli 4. argentei a Constantino

219.

425.

320.
108.
186.

177.
183.

307.

in templo positi, quales 322.
Angelos non invidere archange-
lis aliisve superioribus 131.

Angelos et Sanctorum animas
pro nobis ac nobiscum orare 267.

Angelos et martyres obsecrandos 276.

Anima Christi ad inferos descen-
dens , quos inde liberarit, aut

non liberarit 61.
Animae lepram quibus in Eccle-
sia purgare concessum 113.

Amimae piorum qui ex inferno
per Christi descensum liberatae 62.
Animae Sanctorum ubi degant
aut sint
Animae Sanctorum non minus
nostri cura, quam angeli, tan-
guntur
Animabus in ipsis, non solum in
frontibus, Crucis figura cur

270.

271.

mobis habenda 139.
Animas quorum aut quales ex
inferno Christus abduxerit 62.

Animas defunctorum piorum ad
Ecclesiae communionem spec-

verbis precari licere : precari
alia, non licere
Alienis ab Ecclesia, nil bomi spe-

150.

randum 103.
Alienum ad altare Dei afferre ig-
nem, mystice quid 104.
Aliter Petrae vocabulum Christo,
aliter Petro tribui 415.
Alligatio principis tenebrarum
unde et quando facta 6l.
Altaria soli Deo constitui 249.

Amalech erectis (in crucis for-
mam) Moysis manibus vinci etc. \9.

Amari qui Deus mereatur 219.

Amasse Chrysostomum etiamfusi-

lem ex cera picturam 319,
Ambigui nihil in fide esse 9.
Ambrosius qui crucis virtutem

extulerit 52.

Ambrosii de symbolo Apostolo-
rum assertio, sententia , aut
testimonium - 13. 14.
de perpetua Mariae Virgini-
tate 37.
de samctae Crucis virtute 52. 53.

de Eucharistiae transsubstan-

tiatione 163.
de angelica salutatione 179.
de laudibus Mariae 200.
de imitanda virgine Maria 211.
de supplicandis aut invocan-

dis Sanctis 275. 276.
de reliquiis martyrum 303.
de parentum honore 354.
de ceremoniis Missae 396.

de quibusdam diversis diver-
sorum locorum observationi-

bus 401. !02.
erga Rom. Ecclesiam affectus
quis 421.

De episcoporum , aut sacerdo-
tum honore 467. 468.
Ambrosio symboli apostolici auc-

toritas quanta 37.

qui agnita Petri cathedra 409.
Amibrosium, fratris sui Satyri in-

tercessionem petiisse 276.

Ambulare inter spem et timorem
qua in sollicitudine oporteat 146.

Amien, simplex aut geminatum ,
quid sit aut sonet 132. 174.

Amicitiam Dei non dissolvendam 220.

tare 102.
Animas Sanctorum scire om-
nia 265. 265.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Apostoli cur, quando et qui symbolum suum condiderint 13. 14. 16. quid cur nobis orandi 265. juomodo honorandi 30 I. et a Victore Africano pro Af- • rica invocati 307. Apostoli Petrus ac Paulus qui Comstantino apparuerint Apostolorum caput ac primceps, Cypriano quis 93. Apostolorum ossa qui Itomae jam olim venerata Apostolorum Seniorumve prae

[ocr errors]
[ocr errors]

3

[ocr errors]

copta, quae Paulus custodire jussit, qualia Apostolorüm dogmata, sive scripita sint, sive non scripta, quo parem vim habeant Apostolorum os ac principem qui aut cur inviserit Paulus Apostolorum inter se discretio Apostolorum in Ecclesia locum Episcopos obtinere Apostolis a Christo dicta, ad successores Apostolorum spectare 405. Apostolos ac Martyres pro nobis orare 275, 275. Apostolos multa non scripto, $ed traditione mandasse Apostolos sua dogmata partim literis, partim sine literis tradidisse , ejusque rei causa quae 389. 391. Apòstolos non omnia literis mandasse 392. Apostolos ligare in caelo , non in caelis, quid sibi ve\ìt Apostolos honore sequitur lomanus pontifex Apostolo$ duos uno eodemqug tempore Romae pro fide Christi occisos 425. Apostolica doctrina ubi sineera

389.

[ocr errors]
[ocr errors]

494.

316,

315.

[ocr errors]

et immaculata servata 449 Apostolica de Sanctorum veneratione traditio 29S.

[blocks in formation]

. §75. Apparentium rerum non fidem,

295,

sed agnitionem esse 11. Appellandum quibus unde quo sit, aut non sit 425. 428. %46.

Arniculus decimus 108, undecimus 115. postremus 125.

Articulorum de secunda in Dei

tate persona » : summarium aut summa quae 74. Artium humanarum propositio. nes primas inquiri non posse ll. Ascensio Christi ad caelos, fidei ac spei nostrae eertitudo est 63. ejus per scripturas asssertio 63. 64. • 65. festum esse traditionis apostolicae 395. Assensus quis cur ubi necessarius 1l• Asseri tuto ac secure, quod asserit Ecclesia 492. Assertio quarum rerum diffici. lior , quam negatio 132. Assumptio nominis Dei quae qualis 331. Astutia Satanae in haereticis pes. sima quae lA90. Athamasius quid de Christianorum aut haereticorum nomenclatura tradat 2, quomodo a Nazianzeno laudatus ac invocatus 275.

Athanasii de S. Trimitate assertio, sententia aut doctrina 21. 22.

de potentia signi crucis Christi 51. de resurrectione futura 124. 125. de S. Mariae praeconiis 200. de reliquiis Sanctorum 298. de imaginibus 316. de crucifixa CHRISTI crucifi

xi imagine 323. de Rom. sedis auctoritate 426.

de his, qui se ecclesiasticis rebus temere immiscent

442.

! Athanasium esse angelicae salutationis|promotorem 182,

: Athanasium vel nominare solum quid 275.

Atfentio in orando qualis meces, saria 153.

Approbatio scripturarum quarum unde aut sit aut fiat

Aquae Tibilitanae (urbs Africae) quibus nliquando miraculis ac

503.

reliquiis insignitae 299. Aquarum significatio mystica ,

quae Il4. 115. Arcam Noë , Ecclesiae typum

esso 107.

Arcae quae, cujus fuerint figura 187.
Archadius imperator quo Samue-
lis reliquias unde transtulerit 295.
Archiepiscopus universalis quis 422.
Archimandritae cujusdam insig-
me pro conciliis adversum haé-
reticos se infestantes facinus AA5.
Areopagitae de traditionibus apo-
stolicis sentemtia 389.
de orationibus pro defunctis 397.
Argenteas Ghristi et Apostolo-

rum imagines a Constantino
in templo positas 322.
Aries rubricatus mystice quid 293.

Arietimae pelles, quae quid sibi

mystice velint 293.
Ariomanitae qui 2.
Arma adversus diabolum validis-
sima quae 47. &8.
Armatura adversus daemones
tutissima quae 52.
Arriani unde sic dicti 2.
qua in re diabolo pejores 804.
quid martyribus negent a dae-
momibus confessum 304.
quos Nicenae Synodi canones
combusserint 426.
Arrianis quomodo aestimata tor-
menta diaboli 304.
Arriamos momine Christianorum
indignos 2.
Ars magica quoto Dei praecep-
to vetita 242.
Articulus symboli primus quid
sibi velit 22.
secundus 26.
tertius 33.
•quartus 38.
quintus 55.
sextus 63.
septimus 67.
octavus 78.
momus 81.

' Audendum minime quid , licet
! hodie audeatur maxime
Auditoresme legis, am factores
justificandi
Audiri indignos a Christo, pa-

457.

68 3.

« PoprzedniaDalej »