Obrazy na stronie
PDF

Ecclesiam de illa consulat, quam sine ulla ambiguitate sancta scriptura demonstrat. Scriptura- 9. CONCILIUM Trid. sess. 4.: Ad coërcenda petu$,$**- lantia ingenia sacro sancta Synodus decernit, ut nemo

[ocr errors]

£;en * ficatiónem doctrinae Christianae pertinentium, sacram scripf;;:;:;::: turam ad suos sensus contorquens, contra eum sensum quem άζ tenuit et tenet sancta Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interprctatione scripturarum sanctarum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam scripturam sacram interpretari audeat: Etiamsi hujusmodi interpretationes mullo unqnam tempore in lucem edendae forent. Qui contra venerint, per ordinarios declarentur, et poenis a jure statutis puniantur. 5. VINCENTIUS in libel. adv. profan. haeres. novat, ut sup. quaest. 14. c. 10. Haeretici 4. AUGUSTINUS L. I. de Trinit. c. 3.: Nec ipsis sanc:;?';;;;; ... tis Divinorum librorum auctoritatibus ullo modo quisquam

[ocr errors]

Jcre. cum omnes ex eisdem scripturis , falsas atque fallaces opiniones suas conantur defendere.

Haeretici 5. HILARIUS Pictav. L. II. ad Constant. Aug., quem

!i;;'?, ipse ei tradidit: Memento, neminem haereticorum esse, qw

g?;;;;, se nunc non secundum scripturas praedicare ea, quibus blas

£; 'ia phemat ». mentiatur. Hinc enim Marcellius , verbum Dei £'ì'iii" cum legit, nescit. Hinc Photinus etc. Omnes scripturas £;£ *** sine sensu loquuntur, fidem sine fide praetendunt. Scripturae enim non in legendo sunt, sed in intelligendo, neque in praevaricatione sunt, sed in caritate. £££££ua . 6. VINCENTIUS Lirim. adv. prophan. haer. novat: §§§§§§ Hic fortasse aliquis interroget, an et haeretici divinae scrip!;;;;;;'"„ turae testimoniis utantur? Utuntur plane, et vehementer ;;';; iíia- quidem, Nam videas eos volare per singula quaeque sancteis. tae legis volumina , per Moysi, per Regnorum libros, per psalmos, per Apostolos, per Evangelia, per Prophetas. Sive enim apud suos, sive alienos, sive privatim sive publice , sive in sermonibus, sive in libris, sive in conviviis, sive in plateis, nihil unquam pene de soo proferunt, quod non etiam scripturae verbis ' adumbrare conentur. Lege Pauli Samosateni opuscula, Priscilliani, Eunomii, Joviniani, reliquarumque pestium : Cernas infinitam exemplorum congeriem, prope nullam omitti paginam, quae non novi aut veteris testamenti sententiis fucata et colorata sit. Sed tanto *. , magis cavendi et pertimescendi sunt, quanto occultius sub 3''„;;£$- Divinae legis umbraculis latitant. Sciuiit enim foetores suos

[ocr errors]

nulli fere cito esse placituros, si nudi et simplices exhalentur : Atque idcirco eos caelestis eloquii velut quodam aromate adspergunt, ut ille, qui humanum facile despiceret errorem , divina non facile contemnat oracula. * Itaque faciunt, quod hi solent, qui parvulis austera quaedam temperaturi pocula, prius ora melle circumlinunt, ut incauta aetas, cum dulcedinem praesenserit, amaritudinem non reformidet. Idem denique et Salvator clamabat : Attendite vobis *^**^-7, 15. a pseudo-prophetis, qui veniunt ad vos in vestitu ovium, ab intus autem sunt lupi rapaces. Quid est vestitus ovium, Haeretici nisi Prophetarum et Apostólorum proloquia , quae iidem $£'.;. ovili quadam sinceritate, egno illi immaculato, qui tollit;;;;;;';;: peccatum mundi, tanquam vellera quaedam texuerunt? Qui sunt. Sunt lupi rapaces , nisi sensus haereticorum feri et rabidi, qui caulas Ecclesiae semper infestant, et gregem CHRISTI, quaqua possunt, dilacerant? Sed ut facilius incautis ovibus obrepant, manente luporum ferocia, deponunt lupinam speciem, et sese divinae legis sententiis, velut quibusdam velleribus obvolvunt : ut cum quisque lanarum mollitiem praesenserit, nequaquam aculeos dentium pertimescat. Sed

quid ait Salvator ? Ex fructibus eorum cognoscetis eos, id fructus, e. est, cum coeperint divinas illas voces non jam proferre $:,;;;*; tautum , sed etiam exponere, nec adhuc jactare solum, sed Ę? etiam interpretari : tunc amaritudo illa, tunc acerbitas, ôïíô; £íétunc rabies intelligitur , tunc novitium virus exhalatur, tunc Ę. prophanae novitates aperiuntur, tunc primum scindi sepem *** videas, tunc transferri Patrum terminos, tunc catholicam fidem caedi, tunc ecclesiasticum dogma lacerari. Tales 2 Cor. 11,13. erant hi, quos percutit Apostolus Paulus , in secunda ad Corinthios dicens : Nam ejùsmodi, inquit, pseudo- Apostoli , operarii subdoli, transfigurant se in Apostolos Christi. Quid est, transfigurant se in Apostolos Christi? Proferebant Ęti;i.;i. Apostoli divinae legis exempla, proferebant et illi. Profere-ί, ἐ': hánt Apostoli psalmiorum äuctoritates, proferebant et illi : %$: '* proferebant Apostoli sententias Prophetarum, et illi christi. Inihilominus proferebant. Sed cum ea, quae similiter protulerant , interpretari non similiter coepissent, tunc simplices a subdolis, tunc infucati a fucatis, tunc recti a perversis, tunc postremo veri Apostoli a falsis Apostolis discernebantur. Et non mirum, inquit : Ipse T enim Satanas ' transfigurat se in angelum lucis : Non est” ergo magnum, si ministri ejus transfigurantur, sicut ministri justitiae. Ergo secundum Apostoli Pauli magisterium, quötiescunque vel pseudo-Apostoli, vel pseudo-Prophetae, vel pseudô— doc- I}agnouis s. tores divinae legis sententias proferant, quibus male inter- Ę ini

pretatis errores suos adstruere conentur, non dubiam est, quin auctoris sui callida machinamenta sectentur: quae ille nunquam profecto comminisceretur, nisi sciret omnino nullam „£*$*, esse ad fallendum faciliorem viam, quam ut ubi nefarii §¤É¤È` erroris subinducitur fraudulentia, ibi divinorum verboru m prae"°" ° * tendatur auctoritas. Scd dicet aliquis: Unde probatur, quod sacrae legis exemplis diabolus uti soleat? Legat Evangelia, in quibus scribitur: Tunc assumpsit eum diabolus, id est, p.al. oo, 11. Dominum salvatorem: et statuit illum supra pinnam templi, et dixit ei: Si filius Dei cs, mitte te deorsum : scriptùm est enim, quod angelis suis mandavit de te, ut custodiant niabolus per te in omnibus viis tuis : In manibus tollent te , ne forte '; Ε. offendas ad lapidem pedem tuum. Quid hic faciet misellis '*;, $ hominibus , qui ipsum ponlinum majestatis scripturarum £;£ profe- testimoniis adpetivit? Si, inquit, filius Dei es, ' mitte te rum deorsum. Quare? scriptum est enim , inquit. Magnopere vobis doctrina loci istius attendenda atque retinenda est, ut tanto evangelicae auctoritatis exemplo, quando aliquos apostolica seu prophetica verba proferre contra catholicam fidem viderimus , diabolum per eos loqui minime \u\, itemus. Nam sicut tunc caput capiti, ita nunc quoque membva menbris loquuntur: membra scilicet diaboli membris CìììùSii: suadet dae- perfidi fidelibus : sacrilegi religiosis : haeretici postremo ca;;;;;;';,';;: tholicis. Sed quid tandem dicit ? Si , inquit, filius Dei $'";';;;*- es, mitte te deorsum. IIoc est, filius esse vis Dei, et deseramüs. haereditatem regni caelcstis accipcre, mitte te deorsum, id est, ex istius te sublimis Ecclesiae , quae etiam tempiuia I)ei putatur, doctrina et traditione demitte. Ac si quis interroget quempiam haercticorum sibi talia persuadentum, unde probas, unde doces, quod Ecclesiae catholicae univcrsalem et antiquam fidem dimittere debeam ? statim ille: Scriptum est enim. Et continuo mille testimonia, mille exempia, mille auctoritates parat, de lege, de psalmis, de Apostolis, de Prophetis, quibus novo et malo more inlerpretatis, ex arce catholica in haereseos barathrum infelix anima praecipitetur. 7. HIERONYMUS adv. Lucifer.: Ncc siibi |»IanJianMatth. 4, 4. tur Marcionitae, Valentiniani ctc., si de scripturarum ca"Scripturae pitulis videntur sibi aflirmare, quod dicunt: cum et diabo'''''',';;;*;;: Ius de scripturis aliqua sit locutus, et scripturae non in $. legendo consistant, sed in intelligendo. Alioqui si literam ■íiíìo. sequimur, possumus et nos quoque novum nobis dogma *"**°* coiiponere : ut asseramus in Ecclesiam non recipiendos, qui calceati sint, et duas tunicas habeant. 8. IDEM in c. M. Galat. : Marciom et Basili «les et

caeterae haereticorum pestes non habent Dei Evangeliuum: quia non habent Spiritum sanctum, sine quo humanum fit Evangelium, quod docctur. Nec putemus in verbis scripturarum esse Evangelium, sed in sensu : Non in superficie, Eyangelium sed in medulla : Non in sermonum foliis, sed in radice Ἑ"„',. rationis. Dicitur in propheta de Deo : Sermones ejus boni ;;';'''' **" sunt cum eo. Tunc scriptara utilis est audientibus, cum micheae 2, 7. absque CHRISTO non dicitur, cum absque Patre non profertur, cum sine Spiritu non eam insinuat ille, qui praedi

cat. Alioquin et diabolus, qui loquitur de scripturis , et Ezech. 15, 1s.

omnes haereses secundum Ezechiel inde sibi consuunt cer- {√,.

vicalia , quae ponant sub cubito universae aetatis. Et post Ę; pauca : Grande periculum est in Ecclesia loqui, ne forte ££%$*ínterpretatione perversa, de Evangelio CHRISTI, hominis Ę“ fiat Evangelium , aut quod pejus est, diaboli. 9. HILARIUS L. 2. de Trinit. Exstiterunt plures, qui caelestium verborum simplicitatem pro voluntatis suac sensu, non pro Haercsis non veritatis ipsius absolutioneTsusciperent aliter interpretanda, {√ quam dictorum.virtus postularet. " De intelligentia enim hæ- $oli$*ntia resis, non de scriptura est: et sensus, non sermo , fit crimen. - M. EPIPHANIUS hacr. 61. adv. Apostolic. : Oportet autem et traditione uti. Non enim omnia a divina scriptura accipi possunt. Quapropter aliqua in scripturis', aliqua scriptura in traditióne sancti Apostoli tradiderunt, quemadmodùm ??,;,'''"'° dicit `sanctus Apostolus: Sicut tradidi vobis. Et alibi : ;,';;;,!!;*. Sic doceo, et sic tradidi in Ecclesiis. Et: Si continetis, -, nisi frustra credidistis. 2. AUGUSTINUS L. XI. contr. Faust. c. 2.: Usque Ę adeo invicta sunt, quae adversus vos de divinis codicibus cę;. - - - - - - cunt eas falproferuntur, ut non sit aliud, quod dicatis, nisi eos esse ίζ.. falsatos. Quae auctoritas literarum aperiri, quis sacer liber evolui, quod documentum cujuslibet scripturae ad convincendos errores exeri potest, si haec vox admittitur, si alicujus ponderis aestimatur? Et paulo post: Quid si alius simili insania , sed tamen qua tua duritia confringatur, existat et dicat : Immo illud, quod pro te sonat, falsum est : hoc autem, quod contra te est, verum est: quid acturus es, nisi forte alium librum prolaturus , ubi quicquid legeris, secundum tuam sententiam possit intelligi? Hoc si feceris , non de aliqua ejus particula, sed de toto , audies contradicentem et clamantem : Falsus est. Quid f;;;';; ages? quo te convertes ? quam libri a te prolati originem, ÉÉÉÉÉÉ. quam vetustatem, quam seriem successionis testem citabis?';;';;;;;;;'i,. Nam si hoc facere conaberis, et nihil valebis: et vides in Prorum. ,

hac re, quid Ecclesiae catholicae valeat auctoritas, quae .

[ocr errors]

g„.„....... ab ipsis fundatissimis, sedibus Apostolorum usque ad hoŠ. diernum diem succedentium sibimet Episcoporum serie, et iíèåô con$en- tot populorum consensione firmatur.

;£* 3. IDEM L. VII. contr. Donatist. cap. 55.: Sed nobis tutum non est , in ea non progredi aliqua temeritate sententiae, quae nullo in catholico regionali Concilio coepta, nullo plenario Concilio terminata' sunt : id autem sit &ura securae vocis asserere, quod in gubernatione Domini Dea nostri et salvatoris JESU CHRISTI, universalis Ecclesiae consensione roboratum est. Veritas in 4. ITEM in psalm. 57. : In ventre Ecclesiae, veritas *cclesia- manet. Quisquis ab hoc ventre Ecclesiae separatus fuerit, necesse est, ut falsa loquatur. Necesse est, inquam, ut falsa loquatur, qui aut concipi noluit, aut quem conceptum mater excussit. 1. D. CANON Apost. 38. vel juxt nov. translat. 36.: concilia eu, Bis in anno Episcoporum Concilia, celebrentur, ut inter se *°*°*°* invicem dogmáta pietatis exploreut , et emergentes Ecclesiasticas contentiones amoveant. 2. PRIMA Synod. Nicen. can. 5. : Visum est, vex singulos annos in singu!is quibusque provincüs, bìs ìm anuo Episcoporum Concilia fieri, ut simul in unum convenìentes ex communi provincia, hujusmodi examinent quaestiores, ut ita demum hi , qui ob culpas suas Episcoporum suorum, offensam merito contraxerunt, digne etiam a caeteris excommunicati similiter habeantur, quousque in communi , vel ipsi Episcopo suo visum fucrit, humaniorem circa eos ferre Sententiam, 3. CONCILIUM Later. magn. can. 6. : Sicut olim a sanctis Patribus noscitur institutum , Metropolitani singulis annis cum suis suffraganeis provincialia non omittant concilia celebrare, in quibus de corrigendis excessibus et moribus reformandis , praesertim in clero, diligentem habeant cum DEI timore tractatum. Matth. 18, 47. 4. E. HIERONYMUS in XVIII. Matth. : Quia dixe1., •,..,„„„. rat : Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethni;;;;';;;;';: cus et publicamus, et poterat contemptoris fratris haec oc;;;;;;;;^ ro- culta esse responsio, vel tacita cogitatio: si me despicis, - et ego te despicio: si tu me condemnas, et mea sententia condemnaberis: potestatem tribuit Apostolis , ut sciant, qui a talibus condemnantur, humanam sententiam divina sentertia roborari : et quodcumque ligatum fuerit in terra, ligari pariter et in caelo. - . potcstas ex- 2. AUGUSTINUS L. de fid. et operibus c. 5.: Cum

$£$: eis, per quos Ecclesia regitur, adest salva pace pote

« PoprzedniaDalej »