Obrazy na stronie
PDF
ePub

SCRIPTURAE.

Act. XX.: Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit Episcopos, regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo.

1. Tim. III.: Oportet Episcopum irreprehensibilem esse etc. doctorem.

Hebr. XIII.: Obedite praepositis vestris.

Ephes. IV.: Et ipse dedit quosdam quidem Apostolos etc., alios autem Pastores et Doctores ad consummationem sanctorum in opus ministerii, in aedificationem corporis CHRISTI.

I. Cor. XII.: Quosdam quidem posuit DEUS in Ecclesia etc. tertio doctores etc., numquid omnes doctores?

I. Cor. IV.: Sic nos existimet homo, ut ministros CHRISTI, ct dispensatores mysteriorum DEI.

Act. XV.: Et quidam descendentes de Judaea, docebant fratres: Quia nisi circumcidamini secundum morem Moysi, non potestis salvari. Facta ergo seditione non minima Paulo et Barnabae adversus illos, statuerunt, ut 28cenderent Paulus et Barnabas, et quidam alii ex aliis , au Apostolos et Presbyteros in Hierusalem, super hac quzë stione. Conveneruntque Apostoliet Seniores videre de verbo hoc. Cum autem magna conquisitio fieret, surger Petrus, dixit ad eos: Viri fratres, vos scitis, quoniam antiquis diebus DEUS in ncbis elegit, per os meum aud... gentes verbum Evangelii et credere etc. Nunc ergo qu. tentatis Deum, imponere jugum super cervices discipulorum etc.? Tacuit autem omnis multitudo ,- et audieban! Barnabam et Paulum, narrantes, quanta Deus fecisset sixta et prodigia in gentibus per eos. Et postquam tacuerun: respondit Jacobus, dicens: Viri fratres , audite me etc Propter quod ego judico' non inquietari eos, qui ex gentbus convertuntur ad Deum: sed scribere ad eos, ut abst- ! neant se etc. Tunc placuit Apostolis et Senioribus cur

manus

omni Ecclesia, eligere viros ex cis, et mittere Antiochiam cum Paulo et Barnaba : Judam, qui cognominabatur Barsabas, et Silam viros primos in fratribus, scribentes per

eorum: Apostoli et seniores fratres, his, qui sunt Antiochiae et Syriae et Ciliciae fratribus ex gentibus, salutem et caetera. Visum est enim Spiritui sancto et nobis, nihil ultra imponere vobis oneris, quam haec necessaria : ut abstineatis vos et caetera. Et paulo post: Paulus electo Sila , perambulabat Syriam et Ciliciam, confirmans Ecclesias, praecipiens custodire praecepta Apostolorum et Seniorum,

Et capite sequenti: Cum autem pertransirent civitates, tradebat eis custodire dogmata, quae erant decreta ab Apostolis et Senioribus, qui erant Hierosolymis.

Deut. XVII. : Si difficile et ambiguum apud te judicium esse perspexeris inter sanguinem et sanguinem , causam et causam, lepram et non lepram, et judicum inter portas tuas videris verba variari: syrye et ascende ad locum, quem elegerit Dominus DEUS tuus. Veniesque ad Sacerdotes levitici generis , et ad judicem, qui fuerit illo tempore, quaeresque ab eis : qui indicabunt tibi judicii veritatem. Et facies, quodcunque dixerint, qui praesunt loco, quem elegerit Dominus, et docuerint te juxta legem ejus, sequerisque sententiam eorum. Nec declinabis ad dexteram, neque ad sinistram. Qui autem superbierit, nolens obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino DEO tuo : ex decreto judicis morietur homo ille, et auferes malum de Israel, cunctusque populus audiens timebit, ut nullus deinceps intumescat superbia.

Matth. XXIII. : Super cathedram Moysi sederunt Scribae et Pharisaei. Omnia ergo, quaecunque dixerint vobis, servate et facite: secundum opera vero eorum nolite faccre.

P A T R E S. 1. A. AUGUSTINUS in Psal. XLIV.: Pro patribus tuis nati sunt tibi filii. Genuerunt te Apostoli, ipsi missi

sunt, ipsi praedicaverunt, ipsi patres. Sed numquid no

biscum corporaliter semper esse potuerunt? Et si utus Philip. 1. ipsorum dixit: Cupio dissolvi et esse cum CHRISTO

multo magis optimum est, manere in carne necessarium propter vos. Dixit hoc quidem , sed quamdiu hic manere potuit? Numquid usquc ad hoc tempus? Numquid usque

in posterum? Ergo illorum abscessu deserta est Ecclesia? Psal. 44, 17. Absit. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii. Quid est:

Pro patribus tuis nati sunt tibi filii ? Patres missi sunt

Apostoli, pro Apostolis filii nạti sunt tibi, constituti sunt Episcopi A. Episcopi. Hodie enim Episcopi , qui sunt per totum mupostoloruung dum, unde nati sunt? Ipsa ecclesia patres illos appellat, in Ecclesia. ipsa illos genuit, et ipsa illos constituit in sedibus patru.

Non ergo te putes desertam, quia non vides Petrum, qua non vides Paulum, quia non vides illos, per quos nila es: de prole tua tibi crevit paternitas. Pro patribus is nati sunt tibi filii.

1. B. CANON Apost. 38. vel juxta nov. translat. 36.: Do Conciliis Bis in anno Episcoporum concilia celebrentnr, ut inter se dogmata ex: invicem dogmata pietatis explorent, et emergentes eccleplorantur, et

siasticas contentiones amoveant.

2. CONCILIUM I. Nicen. can. 5.: Visum est per Concilia epi.

singulos annos in singulis provinciis bis in anno Episcopo scoporum cür rum concilium fieri, ut simul in . unum convenientes e

communi provincia, hujusmodi examinent quaestiones, at ita demum hi, qui ob culpas suas Episcoporum suorun offensam merito contraxerunt, digne etiam a caeteris elcommunicati similiter habeantur, quousque in commui

vel ipsi episcopo suo visum fuerit, humaniorem circa e Quadragesi ferre sententiam. Fiant autem concilia sèmel quidem ano

dies Quadragesimae, ut omnibus, si quae sunt, simulta bus amputatis, mundum et solemoe Deo munus possit e ferri. Secundum vero agatur circa tempus Autumni.

4. SOZOMENUS L. VI. hist. Eccl. c 1.: Ubi so decessit Constantinopoli Valentinianus, per Thraciam ! mam versus iter fecit, Episcopi Hellesponti et Bithynis et alii omnes, qui filium Patri consubstantialem assere dum putabant, mittunt ad cum pro se legatum Hypaci num Heraclcae, quod est oppidum Perinthi, Episcopus

oratum, ut sibi de doctrina fidei rite constituenda in unui Sacerdotum conveniendi potestas permitteretur. Qui cum venisset a. rum est de ne. Valentinianum, et Episcoporum postulata ei exposuisse: ecclesiasticis respondit ille, sibi , qui unus e laicorum numero judicare non non licere se ejusmodi negotiis interponere: et ideo S pum saecula- cerdotes et Episcopi, inquit, quibus haec curae sun:

negotia ecc clesiastica componuntur.

celebrentur,

mae dics.

et

pos.

tum privatos

quamvis ma

seorsum per se, ubicunque ipsis lubitum fuerit, in unum conveniant.

4 THEODOSIUS Imp. in ep. ad Cyrill. Alex., quæ est IV. inter ipsius Cyrill. epist. : Nos sane non patiemur, ut simul et urbes, et Ecclesiae turbentur, neque ut inex- , cussa

nobis sit ca doctrina, cui dijudicandae praefici Doctrinae oportet eos, qui circumquaque sarerdotio praesident, et praefici opor

iet Episcoper quos in sententia veritatis firmiores et sumus,

posthac erimus.

5 BASILIUS imperat Act. 19. in fin. Synod. 8. gen. Egregia Basiin orat. ad Synod. ipsam: De vobis laicis, tam qui in dig- ris ad Laicos nit atibus, quam qui absolute conversamini, quid amplius

tum in digui. dicam non habeo, quam quod nullo modo vobis licet de tato constituecclesiasticis causis sermonem movcre , neque penitus resi. tio, ut sui orstere integritati Ecclesiae et universali Synodo adversari. dinis, memo: Haec enim investigare et quaerere, Patriarcharum, Ponti- sc ecclesias. ficum, et Sacerdotum est, qui 'regiminis officium sortiti interponere , sunt, qui sanctificandi , qui solvendi et ligandi potestatem res, sed oves habent, qui ecclesiasticas et caelestes adepti sunt claves: esse cogitent, non nostrum , qui pasci debemus, qui sanctificari, qui li- sapientes et gari, vel a ligamento solvi egemus. Quantaecunque enim Episcopus

catholicus, religionis et sapientiae laicus existat, vel etiamsi universa virtute interius polleat, donec laicus est , ovis vocari non lus, pastoris

dignitatem desinet.

Rursus Episcopus quantacunque sit irreverentia non amittit. plenus et nudus omni virtute , donec Antistes est, et veritatis verbum recte praedicaverit , pastoris vocationis et dignitatis damna non patietur. Quae ergo nobis ratio est in ordine ovium constitutis ? Pastores verborum subtilitatem discutiendi , et ea, quae super nos sunt , quaerendi et ambiendi habent. Oportet nos ergo cum timore et fide sincera hos audire, et facies eoruin vereri, (cum sint ministri Domini omnipotentis, et hujus formam possideant) et nihil amplius, quam ea, quae nostri ordinis sunt, requirere. Nunc autem, ut videmus,' adeo multos malitia in insaniam accendit, ut obliviscentes proprii ordinis, et quod prompli sunt

laici, qui tamn pedes sint, minime cogitantes, legem ponere velint oculis, deprehen. (non ut natura se habet) sicut ipsi cupiunt, et singuli ad praelatos. accusandum quidem majores , semper existunt promptissimi: ad corrigendum autem ca, in quibus accusantur et eriminantur, pigerrimi. Et monco et exhortor omnes, qui tales sunt, ut inaledictum et alternum odium avertentes, et judicare judices desinentes, attendant sibi, et secundum divinam voluntatem conversari contendant. Nam non quiescet supernum judicium, sed contra diffidentes divinus furor stillabit, et justam ultionem opere cunctis ostendet. In

Attendant

non

est in

rator.

Principum cadem Synodo cau. 17.: Illud autem tanquam perosām ab praesentia

auribus nostris repulimus, quod a quibusdam imperitis conciliorum dicitur, non posse Synodum absque principali praesentia necessaria. celebrari, cum nusquam sacri canones convenire saeculares

principes in conciliis sanxerint, sed solos Antistites. Code nec intersuisse illos Synodis, exceptis Conciliis universalibus, invenimus.

6. ATHANASIUS in epistola ad solitariam vitam

agentes, recitat hoc responsum Hosii Cordubensis Episcopi Ecclesiasti- ad Constantium imperatorem : Desine quaeso, et memineris, no se misce. te mortalem esse, reformida diem judicii, serva te in illan ant seculares diem purum: ne te misceas Ecclesiasticis, neque nobis in

hoc genere praecipe, sed potius ca a nobis disce. Tibi Deus imperium commisit: nobis , quae sunt Ecclesiae, coecredidit: et quemadmodum, qui tuum imperium maligr.is oculis carpit, contradicit ordinationi divinae: ita et lu care,

ne , quae sunt Ecclesiae, ad te trahens, magno crimini Matt. 22, 21. obnoxius fias.

Date (scriptum est) quae sunt Caesaris, Caesari: et quae Dei, Dco. Ibidem de eodem Constantio Cum judicio loquens: Obtendit, inquit, in speciem Episcoporum judiEpiscoporum cium: sed interim facit, quod illi volupe est. Verum ne habet impe. ita quidem latere potest, cum in proximo sit, quod ejus

vafriciem patefaciat. Nam si istud est judicium Episcoporum, quid commune cum eo habet imperator ? sin contra, istaminis Caesaris conflantur, quid opus est hominilus titulo Episcopis? Quando a condito aevo auditum est? quando judicium Ecclesiae auctoritatem suam ab imperatore accepit? aut quando unquam hoc pro judicio agnitum est? Plurimae antehac Synodi fuere, multa judicia Ecclesiae habita. Sed neque Patres istiusmodi res Principi persua

dere conati sunt, nec Princeps se in rebus ecclesiastici: Philip. 4, 22. curiosum praebuit. Paulus Apostolus habebat amicos is Caesaris familia, et per eos in literis salutabat Philippen

tamen eos in judicio socios assumpsit. Et not Antichristo paucis interpositis: Gravia sunt ista, et plus quam gravia, cos Paingipes sed tamen istiusmodi, quae congruant in eum, qui Anti

christi imaginem induerit. Quis enim videos eum in dethanasius,qui ecclesiasticis cernendo principem se facere Episcoporum , et praesidere judiciis prae

judiciis ecclesiasticis, non merito dicat illum eam ipsam Matt. 24,15.

abominationem desolationis esse, quae a Daniele praedicta Dan. 9, 27. est? Nam cum circumamictus sit Christianismo, et in loca

sancta penetret, et inibi consistens devastet Ecclesias, abrogans canones, vi cogens, ut sua obtineant, quis unquam audebit dicere, hoc tempus Christianis pacatum esse, et non potius persecutionem esse?

ses ,

non

comparat

A

sidere con teudunt.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »