Obrazy na stronie
PDF
ePub

Recogitate enim eum, qui talem sustinuit a peccatoribus adversum semetipsum contradictionem: ut ne fatigemini animis vestris deficientes. Nondum enim usque ad sanguinem restitistis, adversus peccatum repugnantes.

Philip. II. : Humiliavit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.

Rom. V., ut supra.

Matth. XXVII.: Et accepto corpore, Joseph involvit illud in sindone munda: et posuit illud in monumento suo novo, quod exciderat in petra.

Tit. II.: Qui dedit : semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum.

Gal. I.: Qui dedit semetipsum pro peccatis nostris, ut eriperet nos de praesenti saeculo nequam secundum voluntatem Dei et Patris nostri.

Esai. LIII.: Ipse peccata multorum tulit.

I. Petr. I.: Scientes quod non corruptibilibus auro vel argento redempti estis de vana vestra conversatione paternae traditionis : sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi et incontaminati.

I. Joan. I.: Si autem in luce ambulamus , sicut et ipse est in luce: societatem habemus ad invicem guis Jesu Christi filii ejus emundat nos ab omni peccato.

A poc. I.: Qui dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo.

Ephes. I. : In quo habemus redemptionem per sanguinem ejus (remissionem peccatorum) secundum divitias gratiae ejus.

Rom. VIII. : Ipse enim Spiritus testimonium reddit spiritui nostro, quod sumus filii Dei. Si autem filii, et baeredes : haeredes quidem Dei, cohaeredes autem Christi: si tamen compatimur, ut et conglorificemur. Existimo enim, quod non sunt condignae passiones etc.

II. Cor. I.: Scientes quod sicut socii passionum estis, sic eritis et consolationis.

II. Tim.: Ideo omnia sustineo propter electos , ut et ipsi salutem consequantur, quae est in Christo Jesu cum gloria caelesti.

Fidelis sermo : Nam si commortui sumus, et convivemas : si sustinebimus, et conregnabimus. Hebr. V.: Et quidem cum esset filius Dei,

didicit ex iis, quae passus est, obedientiam : et consummatus, factus est omnibus obtemperantibus sibi causa

salutis aeternae.

XII.

1) Tertul. de coron.militis Basil, de Spi

cap. 27. Aug.

in Joan. 118.

. et ad Fabiol, de ye. ste sacerdot.

Quis usus et fructus in eo est, quod crucem
Christi digitis efformamus, et ea frontem

consignamus ? A. Hunc sane ritum et 4 veterum pietas et ritu sancto, constans Ecclesiae consuetudo nobis commendat. de Cateches. Ac primum hinc excitamur ad gratam memoriam Nazian, orat: summi mysterii atque beneficii, quod nobis in Mode cruce peractum ac amplissime donatum fuit.

B. Deinde provocamur ad veram sanctamsoch.Chrys: que gloriam et totius salutis nostrae ancoram in 55. in cruce Domini nostri defigendam.

C. Est hoc praeterea testimonium, nos cum ce Orig. hom. inimicis crucis Christi Judaeis ac Ethnicis nihil

habere commune, sed contra hos omnes libere cephe profiteri, quem colimus, Dominum Jesum et hunc

crucifixum.

D. Hoc etiam signaculo ad patientiae stustus nit Dous. dium incitamur, ut si aeternae gloriae cupidi su

mus, (esse vero debemus omnes) crucem, quam

in 1. Co, ho.

Mat. Triphi. stor. lib. 6. c. 4. Effra em in ser. de S.cru

li: 2

8. in divers. evang, Ruff.

eccl. his, c. 29. Ni. c. 20. Cyrill. cate. 4. et 13. ill. Chrys. in demonst, ad. vers. Gentil, quod Chri

1 Pet. 3., 14. 17. 18. 2, 19 21.

colimus, et viam crucis duce Christo non grava- 2.Luc.,S: tim amplectamur.

E. Neque minus arma hinc victricia petimus sadversus Satanam olim crucis virtute prostratum, Sita B. Anton imo et contra omnes nostrae salutis adversarios ita vita B. Hila communimur.

F. Demum , ut auspicatius "ordiamur, ct s Amb. ser. majorem in rebus gerendis successum experiamur, hoc crucis illustre trophaeum arripimus, et in hoc signo 5 victuri, saepe dicere non dubitamus : In ) Eusebalik: nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.

rionis. Igaat. ad Philip:

43.

ta Constanti. ni. Niceph. lib. 8. c. S. et lib. 7. c. T et 49.

SCRIPT U R A E. Matth. XVI.: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me.

Luc. IX. : Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam quotidic, et sequatur me. I. Petr. III. : Si quid patimini propter justitiam,

, beati. Melius est enim, ut benefacientes (si voluntas Dei velit) pati , quam malefacientes: quia et Christus semel pro peccatis nostris mortuus est, justus pro injustis , ut nos offerret Deo, mortificatos quidem carne, vivificatos autem spiritu.

Ibid. II.: Haec est enim gratia , si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias, patiens injuste. Quac enim est gratia, si peccantes, et colaphizati suffertis ? Sed si benefacientes patienter sustinetis, haec est gratia apud Deum. In hoc enim vocati estis: quia et Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia ejus.

P A T R E S. 1. A. TERTULLIANUS de coron. mil. traditiones non Ex tradit.non scriptas enumerans: Ad omuem , inquit, progressum atque cis signaculo

frontom tere.

nem.

crucis eos,

Sine Crucis

untur.

bant antiqui promotum, ad omnem aditum et exitum, ad vestitum et Omnem actio. calceatum, ad lavacra, ad mensas , ad lumina , ad cubilia,

ad sedilia, quaecunque nos conversatio exercet, frontem crucis signaculo terimus.

2. BASILIUS M. L. d. Spir. sanct. cap. 27. Traditio

nes Apostolicas non scriptas in medium adducturus, quod consignantur genus est, (inquit) ut ejus, quod primum est et vulgatisChristiani ex simum, primo loco commemorem : ut signo lladit. A post.

qui spem collocarunt in Christum, signemus, quis scripto docuit?

3. AUGUSTINUS L. d. Catech. rud. cap. 20.: Christi passionis et crucis signo in fronte hodie tanquam in poste signandus es, omnesquc Christiani signantur.

4. IDEM tract. 118. in Ev. Joan. : Quid est, quod signo Sacra: omnes noverunt, signum Christi, nisi crux Christi ? Quod non perfici- signum. nisi adlıibeatur sive frontibus , sive ipsi aquae,

qua regenerantur, sive oleo , quo chrismate unguntur, sive sacrificio , quo aluntur, nihil corum rite perficitur.

5. GREGORIUS Nazianz. orat I. contr. Jul. apost. : Sane et ille, quemadmodum a multis refertur, nec a fide est alienum, in adytum quendam multis inaccessum et horrendum descendit. Aderat et multis adytis dignus, in his

peritus quidam , aut potius sophista. Cum autem generoJulianus A: sum in progressione pavor invasisset , ac assidue augeretur ritus dao- fieretque terribilior, sonitus quosdam injucundos eum aucis siguo tos divisse ajunt, nec non odores sensisse immundos, ac ignca profligat.

vidisse phantasınata , et nescio , quas nugas et deliria. Re igitur inexspectata perculsus, (erat enim in talibus nondum valde expertus) ad crucem et vetus confugit remedium, hacque ob timorem signatur, adjutoremque facit, quem perscquebatur. At reliqua terribiliora etiam praevaluit signaculum, superantur daemones, solvuntur timores. Quid inde? respirat malum, animatur rursus, iterum impetus et timores priores, denuoque signaculum, et compescuntur daemones. "In dubio igitur mystes, juxta vero mystagogus, exponens veritatem , abominationi , inquiens, illis fuimus, et nequaquam timori. Vincit, quod deterius est. Haec dixit, simul et persuasit: persuadensque, discipulum ad perditionis deduxit barathrum.

6. HIERONYMUS ad Eustoch, de cust. virginit. epist. 22.: pingat cru. Ad omnem actum. ad omnem incessum manus pingat crucem.

7. IDEM ad Fabiol. de vest. Sacerd. epist. 128.: Quod Exod. 23. 56. olim in lamina monstrabatur, in signo ostenditur Crucis.

ulim Tanc signum, juxta Ezechielis vocem, gementibus figebatur praefigura.

Ad omnem actum inanus

cem,

crucis

[ocr errors]

formam crucis habet.

consumman. tur omnia

tem

condu

in fronte: nunc portantes crucem, dicimus: Signatum est tum. Ezech. super nos etc.

8. IDEM Hieron. in II. Ezech. sup. ea verba : Omnem autem, super quem videritis Thau, ne occidatis: Antiquis Thau Hebrae(inquit) Hebraeorum literis, quibus usque hodie utuntur um Samaritani, extrema Thau litera , crucis habet similitudinem, quae in Christianorum frontibus pingitur, et frequenti manus inscriptione signetur.

9. CHRYSOSTOMUS in I. Corinth. hom. 42.: Verum quod apud eos, qui crucem adorant, et arcana mysteria communicant etc. 10. IDEM hom. 55 in Matth.: Sed veluti

coronam, sic laeto animo crucem Christi circumferamus. Omnia enim, Per crucem quae

ad salutem nostram conducunt, per ipsam consummantur. Nam cum regeneramur,

crux Domini adest: cum quae ad salusacratissimo alimur cibo, cum in ordine consecrandi sta- cunt. tuimur, ubique ac semper id victoriae insigne nobis assistit: quapropter et in penetralibus , et in parietibas, et

Fronti,parie. in fenestris, et in fronte quoque ac mente magno studio tibus et feno

. crucem inseramus. Id enim salutis nostrae, id communis mitur. libertatis, id mansuetudinis atque humilitatis Domini signum est. Quando igitur cruce te signas, universam tecum crucis causam verte, et irae ac reliquarum passionum in

In formatio. cendia extingue: quando te cruce signas, magna tuam fron- ne cruc, quid tem arma fiducia , libertate animum munias :

nec enim la- cogitandum. tet vos quaenam sint, quibus libertate donati sumus. Paulus enim cum ad capessendam veram hanc libertatem nos hortaretur, ad crucis et sanguinis Dominici memoriam redaxit, dicens: Pretio empti estis, non sitis servi hominum. Pretium autem hic crucem appellavit, quam non simplici- 1. Cor. 6, 20. ter digito in corpore, sed magna profecto fide in mente prius formare oportet. Nam si hoc modo eam faciei tuae impresseris, nullus scelestorum daemonum, cum hastam videat, qua letale vulnus suscepit, congredi tecum audebit. Nam si cum solummodo loca, in quibus capite damnati poe-eistiment,

siguum Crunas persolvunt, videmus , ingenti horrore concutimur: quid passurum putas diabolum , si mucronem tenere te viderit, quo vires ejus Christus dissolvit, et quo caput draconis magno ictu rotavit? Noli ergo tanto tu bono verecundari, ne, quando in majestate sua venict Christus, de te vere- DeCruceron cundetur. Tunc enim signum hoc super radios solis co- dum.

verecundau, ruscans, ante Christum videbis. Hoc signum et priscis et nostris temporibus, clausas januas reseravit, hoc veneno

sig rum vires exstinxit, hoc feroces bestias repressit, hoc lac- nun in caelo

apparebit.

Daemones

« PoprzedniaDalej »