Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

Cathedram episcopalem esse collatam : In qua sederit omnium Apostolorum caput Petrus : unde et Cephas appella

[ocr errors]
[ocr errors]

singularem cathedram, alteram collocaret. Ergo cathedra dra, unitas. unica, quae est prima de dotibus , sedit prior Petrus.

Cui successit Linus, Lino successit Clemens , Clementi Ana- „Successio oman. pon

cletus etc. Julio Liberius , Liberio Damasus, Damaso Siri- tíííííé cius hodie, qui noster est socius, cum quo nobis totus 5;;;"“

orbis commercio formatarum, in una communionis societate concordant. Vestrae cathedrae vos originem reddite, ;;;;;;;;:;iqui vultis vobis sanctam Ecclesiam vindicare. Š 5. AUGUSTINUS ep. 165. ad Generos.: Si ordo íí"* Episcoporum sibi succedentium considerandus est, quanto Š; í. certius] et vere salubriter ab ipso Petro numeramus, cui $;

[ocr errors]

mens , Clementi Anacletus, et caeteri, Damaso Siricius, £gat. hostes Siricio Anastasius. In hoc ordine successionis nullus Do- A$. responnatista Episcopus invenitur. In illum autem ordinem Episcoporum , qui ducitur ab ipso Petro usque ad Anastasium, qui nunc eandem cathedram sedet, etiam si quisaam traditor per illa tempora subrepsisset, nihil praeju«iicaret Ecclesiae et innnocentibns Christianis : quibus Dominus providens , ait de praepositis malis : Quae dicunt, Matth. 23, s. facite: quae autem faciunt, facere nolite : dicunt enim et non faciunt, ut certa sit spes fidelis, quae non in homine, sed in Domuino collocata, nunquam tempestate sacrilegi schismatis dissipetur. - 6. ITEM in ep. 42. ad Madaur.: Videtis certe multos,5;;;' raecisos a radice christianae societatis, quae per sedes ĘA

[ocr errors]
[ocr errors]

§tiano nomine, quasi arescentia sarmenta gloriari, quas haereses et schismata nominamus. Praevisa, praedicta, scripta

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- monia de suctamen , si omnes per totum orbem tales essent, quales ces. Pontif.,

[ocr errors]

ginem eitata manae , in qua Petrus sedit, et in qua hodie Anastasius ;;;;;;;';„„, sedet?, Quare äppellas cathedram pestilentiae , cathedram g.;:;;:!*• apostolicam ? Si propter homines, quos putas legem loqu, È.. et non facere, numquid Dominus JESUS CHRISTUS propi\:;;„';';: ter Pharisaeos, de quibus ait : Dicunt et non faciunt, $.;'- cathedrae , in qua sedebant, ullam fecit injuriam ? Nonne iatth. .3,2.3. illam cathedram Moysi commendavit, et illos, servato catheMatth. 25, 2. drae honore, redarguit? Ait enim: Cathedram Moysi sedent: sq. . quae dicunt , facite: quae autem faciunt, facere nolite: dicunt enim et non faciunt. Haec si cogitaretis, non propter homines , quos infamatis, blasphemaretis cathedram apostolicam, cui non communicatis. Sed quid est aliud, quam nescire dicere , et tamen non posse nisi maledicere ? M. C. CYPRIANUS tract. de simpl. praelat. sive de unit. Eccl., ut sup. de Symbol. quaest. 18. B. * 2. HILARIUS in cap. 16. Matth. : O in nuncupatione ££-;;;*- novi nominis felix Ecclesiae fundamentum , dignaque aedifiΕιύ" catione illius petra, quae infernas leges, et tartari portas, et omnia mortis claustra dissolveret. ' O beatus caeli janPetri pote- tor, cujus arbitrio claves aeterni aditus traduntur , cujus stas. terrestre judicium, praejudicata auctoritas sit in cae\o, at Matth. 16, 19. quae in terris aut ligata sunt, aut soluta, statuti ejusdem conditionem obtineant et in caelo $y; 3. HIERONYMUS in 16. Matth. : Sicut ipse \umen

%;'î' Apostolis donavit, ut lumen mundi appellarentur, caete£';;''""""* raque ex Domino sortiti sunt vocabula : ita et Simoni, qui

[ocr errors]
[ocr errors]

Apud Mai. scandalum mihi es. Aut quae sit tam repentina conversia, $".,' ut post tanta praemia satanas , appelletur. Sed si consideret, :;:;',;:, qui hoc quaerit , Petro illam benedictionem et beatitudiuer Pel rum. ac potestatem, et aedificationem super eum Ecclesiae in futuro promissam, non in praesenti datam , intelliget. Ae3¤; dificabo, inquit, super te Ecclesiam meam , et pqrtae u£Ίάî feri non praevalebunt adversus eam , et dabo tibi claves Ę. regni caelorum : omnia de futuro. Quae si statim dedis* tuum. ei , nunquam in eo pravae confessionis error inveneset locum. IMatth 18, 18. 4. IDEM L. I. adv. Jovin. : At dicis, super Petrur

[ocr errors]

ÉÉÉÉÉ**" et ex aequo super eos Ecclesiae fortitudo solidetur: talis

i

[graphic]

propterea inter duodecim unus eligitur, ut capite consti

tuto, schismatis tollatur occasio. 5. CYRILLUS Alex. L. II. in Joan. c. 12.: Nec Simon Joann. 1, ao.

fore jam nomen sibi , sed Petrus praedicit, vocabulo ipso Éiru, qui di

[ocr errors]

deque firmissimo suam esset aedificaturus Ecclesiam., clesia in Pe

6. AUGUSTINUS tract. 56. in Evang. Joann. : Quis Ê, Apo

[ocr errors]

7. IDEM tract. 124. : Hoc agit Ecclesia spe beata in hac vita aerumnosa, cujus Ecclesiae Petrus ÄÈÉÊ propter Apostolatus sui primatum gerebat figurata genera- Ę •££; litate personam. Quod enim ad ipsum proprie É' Éî, '" natura unus homo erat, gratia unus Christianus, abundan-;:;;;;;;;'* tiore gratia unus. idemque primus Apostolus : sed quando ;';„ priei dictum est : Tibi dabo claves regni caelorum : et quod- î"Σpáô. cunque ligaveris super terram , erit ligatum et in caelis: '"* et quodcunque solveris super terram , erit solutum et in ;';'''','',!?: caelis : universam significabat Ecclesiam, quae in hoc sae- ;;;;;* $iculo diversis tentationibus velut imbribus, fluminibus, tem- înTÉíápestatibusque quatitur, et non cadit: quoniam fundata est ;;;,:!atae super petram, unde et Petrus nomen accepit; non enim ę,;„P°a Petro petra, sed Petrus a petra : sicut non CHRISTUS a Christiano, sed Christianus a Christo vocatur. 8., ORIGENES divers. Evangelist. hom. 2. : Nemo nos Apostolorum existimet Petro Joannem praeferre. Quis hoc fecerit? Quis esset altior Apostolorum illo, qui est et dicitur vertex eorum ? 9. IDEM tract VI. in Matth. : Non inodica differentia Petro aata, - - : . c I a \ e s n on est, quod Petro quidem datae sunt claves non unius caeli,';';;'„''. sed multorum caelorum , ut quaecunque, ligaverit super $;, 18. terram, sint ligata non tantum in uno caelo, sed in omni- $! ę bus caelis : et quae solverit super terram, sint soluta non :;:-; solum in uno caelo, sed in omnibus caelis. Ad eos autem, ;;;;';;'.! qui multi sunt ligatores et solutores in terra, sic dicit, ut lis. solvant et alligent non in caelis, sicut Petrus : sed in uno caelo , quia non sunt in tanta perfectione, sicut Petrus, ut alligent vel solvant in omnibus caelis. 10. . BASILIUS M. in hom. de poenit., quae est int. Ę: hom. varior. argument. ult. : Petrus tertio abnegavit, et col- ί. locatus est in fundamento. Petrus dixerat jam antea, et Alatth. , 6, 18. beatus pronuntiatus fuerat : dixerat: Tu es filius Dei excelsi : et vicissim audierat, se esse petram, ita laudatus a I)omino : Licet enim petra esset , non tamen petra erat ut Aliter Petrus Christus. Ut Petrus petra erat. Nam CHRISTUS vere est £;;;,„;iter immobilis petra. Petrus vero propter petram. Axiomata

namque sua JESUS largitur aliis. ' Largitur autem ea non

r„„„„.s, ,s. evacuatus, sed nihilominus habens. Lux est. Vos estis lux Ę:i::;, mundi, inquit. Sacerdos est, et facit sacerdotes. 9vis est, et dicit: Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum. Petra est, et petram fecit. Quae sua sunt, largitur servis suis. . Argumentum hoc est opulenti, habere videlicet, et aliis dare. MM. CHRYSOSTOMUS hom. 87. in Joann. in verba

os et prin- Simon Joann., diligis me? Quid tandem aliis omissis de j;;;;;';; his duntaxat Petruì affatur? Os erat Apostolorum et $,$*£$° princeps et vertex ipsius coetus, propterea et Paulus eum £;ulus invi- praeter alios visurus ascendit : simul ut ei ostenderet 'jam 'έ1. 1, s. $ibi fiduciam habendam : tanquam enim negationis oblivisc„., r.at,„„, ceret"? » fratrum curam ei committit, neque negationis ££ com- meminit. Et paulo post : Nam cum magna CHRISTUS öÄÈÉ terra. Petro communicasset, orbis terrarum curam demandasset, íj,„Ä.** martyrium praedixisset etc.

demandata. 12. ITEM hom. 55. in Matth. : Quid igitur Petrus, o, et ve.t., omnium Apostolorun1 os , vertex consortii totius ? cum ££$ omnes interrogati essent, ipse solus respondet. Ibidem : ' Ecclesiae futurae pastorem constituit. Et paulo post : Quae Ecclesiae pa. Deus concedere solus potest, peccatorum scilicet remìssìo;;";j;„;;';' nem, et ut Ecclesia tot tantisque fluctibus impetu irrumĘ„£"*• pentibus immobilis maneat , cujus pastor et caput , piseator homo atque ignobilis, terrarum orbe reluctante adamantis naturam firmitate superet : haec inquam omnia,

quae solius Dei sunt, se pollicetur daturum.

Petra et ere- Má. IDEM hom. 9. de poenit. : Petrum cum dico,

ido immo- - - - - - -

ilis. petram nomino indelebilem , non se : crepidinem immobilem, Apostolum magnum , primum discipulorum, primum vocatum, et primum obedientem.

14. LEO M. serm. 3. in annivers. pontificat. sui: u„, p„,,„, De toto mundo unus Petrus eligitur, qui et universarum £$!*,: gentium vocationi, et omnibus Apostolis, cunctisque Ecí;i£i: clesiae patribus praeponatur: ut quamvis in populo Dei tur. multi sacerdotes sint, multique pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit et CHRISTUS. Primarius. Ibid. Et ego, inquit CHRISTUS, dico tibi: hoc est: Sicut

[ocr errors]

;;;;';;;;;„ tibi notam facio excellentiam tuam , quia tu es Petrus, id £$* *• est, cum ego sim inviolabilis petra, ego lapis angularis, ìåíïh. 16, 18. qui facio utraque unum: ego fùndamentum , praeter quod È' g8;: iiemo potest aliud ponere: tamen tu quoque petra es, quia $££;: mea virtute solidaris: ut, quae mihi potestate sunt propria, tra sit. sint tibi mecum participatione communia. Eandem senten

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tiam de duplici petra iisdem verbis repetivit sermone se- Eph... o, an. cundo in natali Apostolorum Petri et Pauli. : gor. s. v. M5. IDEM epist. 89. ad Episc. per Vienn. prov. constit. : Cum Petro prae caeteris solvendi et ligandi tradita £stri privilesit potestas , pascendarum tamen ovium cura specialius man- Ê,» princidatâ est. Cui quisquis principatum aestimat denegandum, £';;:.";

mm entes , sc* illius quidem nullo modo potest minuere dignitatem, sed £:: i: inflatus spiritu superbiae suae semet ipsum in inferna jüÄ. demergit. 46. AUGUSTINUS contr. epist. Manich., quam vocant Augustinus fundament. cap. 4. : Tenet me in Ecclesia catholica , ab ''''';,';;;;; ipsa sede Petri Apostoli, cui pascendas oves suas post re- £}:;;;';; surrectionem Dominus commendavit, usque ad praesentem i;i ;iiii paEpiscopatum, successio sacerdotum. ;;;;;,,?viu47. IDEM in L. de util. credendi ad Honorat. c. 17: Cui Ecclesiae Cum igitur tantum auxilium Dei, tantum profectum fruc- ;£;ere-tumque videamus, dubitabimus nos ejus Ecclesiae condere gremio, quae usque ad confessionem generis humani , ab apostolica sede per successiones Episcoporum, frustra hae- Ę: reticis circumlatrantibus, et partim plebis ipsius judicio, §§§stólicâ, partim Conciliorum gravitate, partim etiam miraöulorum “ majestate damnatis , culmen auctoritatis obtinuit? cui nolle primitias dare, vel summae profecto impietatis est, vel Nota. praecipitis arrogantiae. 48. ET L. XI. contr Faust. Manich. c. 2.: Vides in hac re, quid Ecclesiae catholicae valeat auctoritas, quae $uccessignis ab ipsis fundatissimis sedibus Apostolorum usque ad „,_ perpetuit••. diernum diem succedentium sibimet Episcoporum serie, et tot populorum consensione firmatur.

[ocr errors]

4. D. HIERONYMUS ad Damas. ep. 58. : Quorsum 3?$*

reverentia ista tam longo repetita principio ? videlicet , ut parvum sang;is;inus - - - - et doctissimagnus adspicias. ut dives pastor morbidam non contem- ìuèìïëïý. nas ovem. Et paulo post: Ego igitur, ut antea jam ;;;;;;;';'" scripsi, CHRISTI vestem in Romana urbe suscipiens , nunc $ompellat. barbaro Syriae limite teneor. Et ne putes alterius hanc e me fuisse sententiam uid mererer , ipse constitui. d f tentiam , quid } tit Verum ut ait gentilis poeta: Caelum, non animum, mutat, qui trans mare currit. Ita me incessabilis inimicus post tergum secutus est, ut majora in solitudine bella nunc communto. patiar. Hinc enim praesidiis fulta mundi, Arriana rabies :;;:;::;: fremit: Hinc in tres partes scissa Ecclesia, ad se rapere me •i^ quant, i

[graphic]
« PoprzedniaDalej »