Obrazy na stronie
PDF

C. Nimirum divina est isthaec ordinatio, „„„„„;.,. quae nec aboleri potest humana auctoritate, ut'ijio-sa. certis legibus, iisque partim scriptis, partim non scriptis, quas “apostolica nobis eommendat tra- ££!;?:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A. II. T h e s s. II. : State , et tenete traditiones, qnas didicistis, sive per sermonem,- sive per epistolam nostram.

I. C o r. XI.: Laudo vos fratres , quod per omnia nei nemores estis, et sicut tradidi vobis, praecepta mea tenetus.

M at th. XVIII. : Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus et Publicanus.

A c t. XV. : Paulus, electo Sila, perambulabat Syriam et Ciliciam, confirmans I.cclesias : praecipiens custodure praecepta Apostolorum et Seniorum. E t XVI. : Cum pertransirent civitates, tradebant eis custodire dogmata, quae erant decreta ab Apostolis et senioribus , qui erant Hierosolymis, R om. XIII.: Omnis anima potestatibus sublimioribus T subdita sit. Non est enim potestas, nisi a Deo : quae autem sunt, a Deo ordinata sunt. - M a t t h. XXII. : Reddite , quae sunt Caesaris, Caesari: et quae sunt Dei , Deo. E t XXIII. : Super cathedram Moysi sederunt Scribae et Pharisaei. • Omnia ergo, quaecunque dixerint etc.

[ocr errors]

L u c. X.: Qui vos audit, me audit: et qui vos spernit, me spernit. I. P etr. II.: Subjecti estote omni humanae creaturae propter Deum, sive regi, quasi praecellenti: sive ducibus, tanquam ab eo missis, ad vindictam malorum, laudem

•. vero bonorum : quia sic est voluntas Dei, ut bene facientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam. Quasi liberi , et non quasi velamen habentes malitiae libertatem, sed sicut servi Dei. Deum timete, regem honorificate. Servi, subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis. R o m. XIII : Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim et tributa praestatis: ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal : cui timorem, timorem : cui honorem, homorem. Ti t. III. : Admone illos principibus et potestatibus subditos esse , dicto obedire, ad omne opus bonuim paratOS eSSe. H e b r. XIII. : Obedite praepositis vestris, et subjacete eis. Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant, & non gementes : hoc enim non expedit vobis. B. I. Th e s s. IV. : Itaque, qui haec spernit, non hominem spernit, sed Deum , qui etiam dedit Spiritum suum sanctum in nobis. I. C o r. XIV.: Si quis videtur propheta esse, aut spiritualis, cognoscat, quae scribo vobis , quia Domini sunt mandata. - Jo a nn. XX.: Sicut misit me pater, et ego mitto vos. l te m J o ann. XVII. : Sicut tu me misisti in mundum, ita et ego misi eos in mundum. Luc. X. : Qui vos audit, me audit: et qui vos spernit, me spernit. R o m. XIII. : Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt.

i P A T R E S. 1. B. CYPRIANUS L. IV. ep. o. ad Florent. Pa- gis: ars:

- - - . stolis dicta pian. : Nec haec jacto, sed dolens profero, cum te judi- iì";$eã: cem Dei constituas et CHRISTI, qui dicit ad Apostolos, £tiíí" ac per hos ad omnes praepositos , qui Apostolis vicaria ordinatione succedunt : Qui audit vos , me audit : et qui me audit , audit eum, qui me misit: et qui rejicit vos, ius. 10, 1°

me rejicit, et eum , qui me misit.

2. BASILIUS in constitut. monast. c, 25.: Quod ;;;;;;;;;;;•. Apostolis dixit : Qui vos audit etc. ; intelligendus e$t in “““ commune legem sanxisse in posteros, qui aliorum futuri erant moderatores, id ex multis iisdemque certissimis divinarum literarum testimoniis , manifestissimisque argumentis probari potest

1. C. . BASILIUS Mag. in L. de Spirit. sanct. c. 27., vid sup. quaest. 2. A.

2. 3. 4. AUGUSTINUS L. IV. contr. Donatist. c. 24 ; ET L. lI. c. 7.; ITEM L. V. c. 23. vid. sup. quaest. 4. A.

5. IDEM August. L. V. contr. Donat. c. 26. : Quod,£$P$. autem nos admonet Cyprianus, ut ad fontem recurramus, Š id est, ad Apostolorum traditionem, et inde canalem in 8 nostra tempora dirigamus, optimum est, et sine dubitatione faciendum.

6. EPIPHANIUS haer. 55. contr. Melchisedechian. : ££$° Termini nobis positi sunt, et fundamenta, et aedificatio aά* fidei, et Apostolorum traditiones, et scripturae sanctae, et successiones doctrinae, et undiquaque veritas - Dei munita est.

7. EUSEBIUS L. III. : Eccl. hist. c. 30.: Ignatius cum iter per Asiam faceret, licet attentissima cura a satel!itibus, qui illum ductabant, observaretur, Ecclesias tamen eujusque civitatis , ad quam forte proficisceretur, familiaril)us colloquiis piisque hortationibus confirmavit : ac primum , ut haereses, quae jam tum primo nasci et emergere coeperunt, maxime praecaverent, sedulo admonuit. 1)einde hortatus est, ut Apostolorum traditioni mordicus Š adhaerescerent: quam quidém asseveranter testificatus, quo £ 'Äi. tutius posteritati reservaretur, necessario scriptis mandan- i;; eam

dum existimavit. ;;$i• fiuam

VIII.
Quid patres hac de- re judicarunt?

A. Origines, qui celebris et pervetustus est » t,.snnt s, auctor, in haec verba scripsit: ' Haereticus nobis

[ocr errors]

ɤ habendus est omnis ille, qui CHRISTO se cre

Pamphilo in oIogi; - - - ;;:;: §£ dere profitetur, et aliud de veritate christianae

[ocr errors]

ΕΤ* fidei credit, quam habeat definitio traditionis » 1. ,. pert. ecclesiasticae. Tum idem alibi : Illa sola cre

[ocr errors]

Ę denda est veritas, inquit, quae in nullo ab ecclesiastica discordat traditione.

3) Ad I.uci- B.. Et Hieronymi verbum est: * Ego illud te

nuum ep. 28.

breviter admonendum puto, traditiones ecclesiasticas, praesertim, quae fidei non officiunt, ita observandas , ut a majoribus traditae sunt. A) Epist. 118. C. Augustinus vero ita * docet : Si quid cap. 5. divinae scripturae praescribit auctoritas, non est dubitandum , quin ita facere debeamus , ut legimus : similiter etiam, si quid per orbem frequentet Ecclesia. Nam hoc quin ita faciendum sit, disputare , insolentissimae insaniae est. Ac rurA$$y, sus idem : * In his rebus, de quibus nihil certi statuit scriptura divina, mos populi Dei , vel £}; u. e. instituta majorum pro lege tenenda sunt. Et * sicut praevaricatores divinarum legum, ita contemptores Ecclesiasticarum consuetudinum coërcendi sunt. D. Demum Tertullianus , doctissimus et an

?';';';; tiquissimus Ecclesiae scriptor, toto libro * adver

[ocr errors]

£*"* sus eos disputat, qui nihil, quod literis sacris non sit expressum , admittunt, graviterque contendit, traditiones et observationes quasdam ecclesiasticas esse non scriptas , quae non possint, nisi ab Haereticis, repudiari. Si quis autem videtur contentiosus esse, (ut Paulinis * verbis uta- 53. Cor. w, mur), nos talem consuetudinem non habemus, neque Ecclesia De .

[ocr errors][ocr errors]

A. IRENAEUS L. IV. contr. haer. c. 43.: Obaudire quip...i.,i.. oportet presbyteris Ecclesiae, qui successionem habent ab ** audiendi. Apostolis, qui cum Episcopatus successione charisma veritatis certum secundum placitum Patris acceperunt. Reliquos vero, qui absistunt a principali successione et quocunque loco colliguntur, suspectos habere , vel quasi haereticos et malae sententiae, vel quasi scindentes et elatos, et sibi placentes : aut rursus , ut hypocritas, quaestus gratia et vanae gloriae hoc operantes.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

princeps pastorum CHRISTUS tum Petro Apo- E, & §. stolo, tum hujus * successoribus pascendam tra- 9 §¤?.!;

[ocr errors]

sed * falso arrogant sibi Haeretici et Schismatici;,';;;;;;' omnes : qui etsi fidem atque doctrinam CIIRISTIĘ 1. 4profiteri videntur: tamen summi pastoris ac pontificis, quem CHRISTUS ovili Ecclesiae loco suo praefecit , et perpetua * successione in Romana?';;;.:; Ecclesia usque conservavit, oves esse detrectant. ä£}:

« PoprzedniaDalej »