Obrazy na stronie
PDF
ePub

hebdomadae septimae, id est, quinquaginta dies, et sic offeretis sacrificium novum Domino ex omnibus habitaculis vestris. Mense septimo, prima die mensis erit vobis Sabbatum memoriale clangentibus tubis, et vocabitur sanctum: Omne opus servile non facietis in eo , et offeretis holocaustum Domino. Decimo die mensis hujus septimi dies erpiationum erit celeberrimus, et vocabitur sanctus : affligetisque animas vestras in eo, et offeretis holocaustum Domino. Omne opus servile non facietis in tempore diei hujus: quia dies propitiationis est, ut propitietur vobis Dominus Deus vester: Omnis anima, quae afflicta non fuerit die hac , peribit de populis suis : et quae operis quippiam fecerit, delelo eam de populo suo. Nihil ergo operis facietis in eo: legitimum sempiternum erit vobis in cunctis generationibus, et habitationibus vestris. Sabbatum requietionis est, et affligetis animas vestras die nono mensis. A quinto decimo die mensis hujus septimi, erunt feriae tabernaculorum septem diebus Domino. Dies primus vocabitur celeberrimus atque sanctissimus : omne opus servile non facietis in eo. Et septem diebus offeretis holocausta Domino. Dies quoque octavus erit celeberrimus atque sanctissimus, et offeretis holocaustum Domino : est enim coetus atque collectae : omne opus servile non facietis in eo. Hae sunt feriae Domini , quas vocabitis celcberrimas atque sanctissimas etc.

Hierem. XVII. : Haec dicit Dominus: Custodite animas vestras, et nolite portare pondera in die Sabbati: nec inferatis per portas Jerusalem. Et nolite ejicere onera de domibus vestris in die Sabbati, et omne opus non facietis : sanctificate diem Sabbati , sicut praecepi patribus vestris.

E sa i. LVI.: Quia haec dicit Dominus Eunuchis: Qui custodierint Sabbata mea , et elegerint, quae ego volui, et tenuerint foedus meum: dabo eis in domo mea, et in muris meis locum, et nomen melius a filiis et filiabus:

quae fiunt in

nomen sempiternum dabo eis , quod non peribit. Et filios advenae , qui adhaerent Domino, ut colant eum, et diligant nomen ejus, ut sint ei in servos: omnem custodientem Sabbatum, ne polluat illud, et tenentem foedus meum : Adducam eos in montem sanctum meum, ei laetificabo eos in domo orationis meae : holocausta eorum et victimae eorum placebunt mihi super altari meo : quia domus mea, domus orationis vocabitur cunctis populis.

A poc. I. : Fui in spiritu in Dominica die.

Act. XX. : Una autem Sabbati cum convenissemus ad frangendum panem, Paulus disputabat cum eis etc.

1. Cor. XVI.: De collectis autem, Sanctos, sicut ordinavı Ecclesiis Galatiae, ita et vos facite. Per unam Sabbati unusquisque vestrum apud se seponat, recondens , quod ei bene placuerit, ut non cum venero, tunc collectae fiant.

Joann. IV.: Sed venit hora, et nunc est, quando veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu et veritate. Nam et Pater tales quaerit, qui adorent eum. Spiritus est Deus, et eos, qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare.

Deut. V.: Observa diem Sabbati etc., hac quacst.

Num. XV.: Factum est autem, cam essent filii Israel in solitudine, et invenissent hominem colligentem ligna in die Sabbati , obtulerunt eum Moysi et Aaron et universae multitudini. Qui recluserunt eum in carcerem, nescientes, quid super eo facere deberent.

Dixitque Dominus ad Moysen : Morte moriatar homo iste; obruat eum lapidibus omnis turba extra castra. Cumque eduxissent eum foras, obruerunt eum lapidibus, et mortuus est, sicut praeceperat Dominus.

Lev. XXIII. : ut sup. bac. quaest.

at sup:

P A T R E S.

stianos per tineat.

Matth. 11, 28.

Exod. 20, 3.

eq. Deut. 5,

[ocr errors]

servare

Praeceptum

1. A. AUGUSTINUS epist. 119. ad Januar cap. 12.: de colenduo. Ideoque inter omnia illa decem praecepta solum ibi, quod modo adChri. de Sabbato positum est, figurate observandum praccipi

tur: quam figuram nos intelligendam, non etiam per

otium corporale celebrandam, suscepimus. Cum enim SabPsalm. 45, 11. bato significetur spiritalis requies, de qua dictum est in

Psalmo : Vacate et videte, quoniam ego sum Deus, et quo vocantur homines ab ipso Domino , dicente: Venite ad me omnes , qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Tollite jugum meum super vos,

et discite a me,

quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Caetera tamen ibi praccepta, proprie sicut praccepta sunt, sine ulla figurata significatione observamus. Nam et idola non colere manifeste didicimus, et non accipere in vanum nomen Domini Dei nostri, et honorare patrem et matrem, et non moechari, non occidere, non furari, non falsum testimonium dicere, non concupiscere uxorem proximi, non concupiscere ullam rem proximi , non figurate aliud prætendunt et mystice aliud significant, sed sic pbservantur, ut sonant. Ob

tamen diem Sabbati non ad literam jubemur secundum otium ab opere corporali, sicat observant Judzei: et ipsa eorum observatio , quia ita praecepta est, nisi aliam quandam spiritalem requiem significet, ridenda judicatur. Unde non inconvenienter intelligimus ad amorem excitandum, quo ad requiem tendimus, valere omnia, quae fin. rate in scripturis dicuntur, quandoquidem non solum id in decalogo figurate praecipitur, ubi requies commendatur, quae ubique amatur, sed in solo Deo certa et sancta invenitur.

2. DEINDE .c. 13.: Dies tamen dominicus non Ju

daeis, sed Christianis resurrectione Domini declaratus est, cessit apud et ex illo habere coepit festivitatem suam.

Animae quippe omnium sanctorum ante resurrectionem corporis sunt quidem in requie, sed in ea non sunt actione, qua corpora recepta vegetantur. Talem quippe actionem significat dies octavus , qui et primus : quia non aufert illam requiem,

sed glorificat. Non enim redit cum corpore difficultas er 1. Cor. 15, 63. corpore, quia nec corruptio. Oportet enim corruptibile

hoc indui incorruptionem, et mortale hoc indui immortalitatem. Quapropter ante resurrectionem Domini , quamvis sanctos Patres plenos spiritu prophetico octavae sacramentum nequaquam lateret, quo significatur resurrectio : nam et pro octava Psalmus inscribitur, et octavo die cir

Dies domini. cus in locum Sabbati suc.

Christianos.

[ocr errors]

cumcidebantur infantes. Et in Ecclesiaste ad duorum testa- Eccles. 11, 2. mentorum significationem dicitur: Illis septem, et illis octo reservatum est: tamen illis est occultatum, et solum celebrandum Sabbatum traditum est, quia erat antea requies mortuorum Resurrectio autem nullius erat, donec veniret Christus, qui resurgens ex mortuis, jam non moreretur, et mors illi ultra non damnaretur. Sed postquam facta est Rom. 6,9. } talis resurrectio in corpore dominico, ut praeiret in capite Ecclesiae, quod corpus Ecclesiae speraret in fine, jam etiam dies dominicus, i. e. octavus, qui et primus , inciperet celebrari, ipsa etiam causa intelligitur, cur observandum Pascha, ubi agnum occidere et comedere jubentur, quod manifestissime passionem Domini praefigurat, non eis ita praeceptum, ut attenderent occurrere Sabbatum, et cum mense novorum et tertiam lunae hebdomadam concurrere, ut eundem quoque diem Dominus potius sua passione signaret, qui etiam dominicum, id est, octavum, qui et primus est, declaraturus advenerat.

4. ITEM ep. 118. ad Januar. C. 1.: Illa, quae non Anniversa: scripta , sed tradita custodimus, quae quidem toto terra- tates Christirum orbe observantur, datur intelligi, vei ab ipsis Apo-postolis in stolis, vel plenariis conciliis , quorum est in Ecclesia salu- stitutae, vel a berrima auctoritas , commendata atque statuta retineri , sicuti , quod Domini passio et resurrectio , et ascensio in cælum, et adventus de caelo Spiritus sancti anniversaria solemnitate celebrantur. Et si quid aliud tale occurrerit, quod servatur ab universa quacunque se diffundit Ecclesia. Diei Domini.

4 IDEM Augustinus serm. 154 de temp.: Venerabilis datio. est haec dies , qui dominicus dies, et dics primus atque Exod. 14:16. perfcctus est, et dies clarus , in quo visa est prima lux, Exod1, : in quo transgressi sunt filii Israel mare rubrum siccis pe- Joann. 2, 9. dibus , et in quo pluit manna filiis Israel in deserto , quo Dominus baptizatus est in Jordane, quo vinum de Joann. 20, 19. aqua in Cana Galilaeae factum est. Quo benedixit Dominus quinque panes , quibus satiavit quinque millia hominum : In quo resurrexit Dominus a morie: Quo intravit Dominus in domus clausas, ubi crant discipuli congregati propter metum Judaeorum: In quo Spiritus sanctus descendit in Apostolos : Et in quo speramus Dominum nostrum Actor. 2, 4. JESUM CHRISTUM ad judicium venturum : In quo die Esa. 50, 26. omnis creatura reformabitur in melius, ut sol et luna septuplum lumen accipiant, et sancti homines vitam aeternam propier merita bonae obedientiae recipiant a Deo.

5. LEO M. ep. 81. ad Dioscor. c. 1.: Dies resurrec- Dominicao. tionis dominicae tantis divinarum dispositionum mysteriis tia.

plenariis Conciliis.

Matth. 14, 17. et

seq.

Gen. 1.

Joann. 20, 19 -23.

2016, 13.

sicut ornan. tur corpora

ornamentis exornanda

est consecrata, ut quidquid est a Domino insignias consti

tutum , in hujus diei dignitate sit gestum. In hac mundus Marc. 16, 15. sumpsit exordium : in hac per resurrectionem Christi et Matth. 28, 19. mors interitum, et vita accepit initium.

In hac Apostoli a Domino praedicandi omnibus gentibus Evangelii tubam sumunt, et inferendum universo mundo sacramentum regenerationis accipiunt. In hac (sicut beatus

Joannes Evangelista testatur) congregatis in unum discipuJoann. 19, 17. lis, januis clausis, quum ad eos Dominus introiisset, inActor. 2, 1.8q.

sufllavit, et dixit: Accipite Spiritum sanctum: quorum remiseritis peccata , remittuntur eis : et quorum detinueritis, detenta erunt. In hac denique promisius a Domino Apostolis Spiritus sanctus advenit.

1. B. IGNATIUS in epist. ad Philipp.: Dies festos Dicbus festis rolite inhonorare.

2. LEO M. serm. 3. de Quadrag.: Si rationabile et di compla, ita quodammodo religiosum videtur, per diem festum in vesti

tu nitidiore prodire, et habitu corporis hilaritatem mentis est et a vitiis ostendere, si ipsam quoque orationis domum propensiore purganda. tunc cura et ampliore cultu, quantum possumus ,

mus : nonne dignum est, ut anima Christiana , quae verum vivumque Dei templum est, speciem suam prudenter exornet, et redemptionis suae celebratura sacramentum , omni circumspeetione praecaveat, ne ulla eam macula iniquitatis obfuscet, aut duplicis cordis ruga dedecoret? Nam quid prodest honestatis formam praeferens cultus exterior, si interiora hominis aliquorum sordeant contaminatione vitiorum?

Omnia igitur, . quae animi puritatem et speculum mentis obnubilant, abstergenda sedulo, et quadam elima

tione radenda sunt. Scrutetur quisque conscientiam suam Paschae celo. seque ante se statuat proprii censura judicii etc. Unde dragesimali

94a- quia, dum mortali carne circumdamur, non desinit nobis jejunio prae- antiquus hostis laqueos peccati ubique praetendere, et

tunc maxime adversus Christi membra saevire , quando ab cii doctrina. eis sunt celebranda sacratiorą, mysteria, merito doctrina

Spiritus sancti hac eruditione imbuit populum Christianum, ut ad Paschale festum quadraginta dierum continen

tia se praeparet. co quid agen

3. GREGORIUS L. XI. epistol. , ep. 3. ad Rom. civ.: Dominico die a labore terreno cessandum est , atque omni modo orationibus insistendum, ut, si quid negligen

tiae per sex dies agitur, per diem resurrectionis Dominicæ An Paulus precibus expictur.

4. HIERONYMUS in Galat. IV.: Dicat aliquis : Si dies observare non licet, et menses, et tempora, et an

Ad festum

hrandum

ex

Piramur
Spiritus san.

Die domini.

dum.

prohibeat quosvis dies observari a Christianis.

« PoprzedniaDalej »