Obrazy na stronie
PDF

post pauca: Et ecce vox de caelis, dicens: Hic est filius
meus dilectus, in quo mihi complacui.
L u c. XX.: Dixit autem Dominus vineae, quid faciam?
Mittam filium meum dilectum : Forsitan, cum hunc viderint,
verebuntur.
Matth. XVII. : Et ecce vox de nube, dicens : Hic est
filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui: ipsum
audite. -
Matth. *I.: Ecce virgo in utero habebit, et pariet
filium, et vocabunt nomen ejus Emmanuel , quod est in-
terpretatum, nobiscum Deus.
E s ai. VIII.: Et vocabitur nomen ejus Emmanuel.
Ac t. IV. : Hic est lapis, qui reprobatus est a vobis
aedificantibus , qui factus est in caput anguli. Et non est
in alio aliquo salus. Nec enim aliud nomen est sub caelo
datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri.

X. Quid credendum proponit tertius articulus, conceptus est de spiritu sancto?

[ocr errors]
[ocr errors]

ab aeterno genitus a Deo Patre sine matre fuit, ;';;%%. propter nos de caelis descendisse, et humanam 1) Galat. 4, A.

- 1 - - - - assumpsisse* naturam, qua temporaliter et con-£;,';?;

ceptus sit in Nazareth, et sub Caesare Augusto in£.£';

[ocr errors]

Bethleem natus sine patre ex iIlibata Virgine, o- iii**. Sv* perante scilicet in illa sic Spiritus sancti virtute, ut (quod admirationem omnem excedit) VERBUM ay consil;:

[ocr errors]
[ocr errors]

generatio, humanae salutis ac redemptionis* pri- ÉÉÉ

mordia continet, nostraeque est forma regenera£?* tionis. Qua fit, ut maledicti Adae filii de immung;£:£,* do semine * concepti, et irae filii nati, purificemur, ɤ*** tum ut e carnalibus spirituales ac plane filii Dei efficiamur im Christo, cui Pater aeternus conformes fieri voluit electos, ut sit ipse, quemadmodum

oaom. s, 29. * Paulus ait, in multis fratribus primogenitus.

[ocr errors]

millibus Juda, ex te milii egredietur, qui sit dominator in
Israel, et egressus ejus ab initio, a diebus aeternitatis.
Jo a n. I.: In principio erat verbum, et verbum erat
apud Deum, et Deus erat verbum : Hoc erat in principio
apud Deum.
Ib i d. XVI.: Exivi a patre, et veni in mundum ; ite-
rum relinquo mundum, et vado ad Patrem. Dicunt ei
discipuli etc. Jn hoc credimus, quia a Deo existi.
Esai. LIII.: Generationem ejus quis enarrabit?
J o a n. VI. : Haec est voluntas patris mei, qui misit
me. Item : Non quia Patrem vidit quisquam, nisi is, qui
est a Deo, hic vidit patrem. Item, Ego sum panis vivus,
qui de caelo descendi.
G a 1 a t. IV. : Ubi venit plenitudo temporis, misit Deus
filium suum factum ex muliere, factum sub lege.
Rom. I. : Quod ante promiserat per Prophetas suos
in scripturis sanctis de filio suo , qui factus est ei ex semi-
ne David secundum carnem.
M a t t h. I. : Cum esset desponsata mater ejus Maria
Joseph , antequam convenirent, inventa est in utero habens
de Spiritu sancto etc. Quod enim in ea natum est, de
Spiritu sancto est. Pariet autem filium, et vocabis no-
men ejus Jesum.

[ocr errors]

L u c. I. : Missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilaeae, cui nomen Nazareth, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph , de domo David , et nomen virginis Maria. Et ait angelus ei : Ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum : Ecce concipies in utero , et paries filium , et vocabis nomen ejus Jesum etc. Et Il. : Exiit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis etc. ' Ascendit autem et Joseph a Galilaea de civitate Nazareth , in Judaeam civitatem David, quae vocatur Bethleem , eo quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnante. Factum est autem cum essent ibi , impleti sunt dies, ut pareret. Et peperit filium suum primogenitum. E s a i. VII.: Ecce virgo concipiet et pariet filium. J e r e m. XXXI.: Creavit Dominus novum super terram : Foemina circumdabit virum. E z e ch i c l. XLIV.: Dixit Dominus ad me, Porta haec clausa erit, non aperietur, et vir non transiet per eam : quoniam Dominus Deus Israel ingressus est per eam, eritque clausa principi. . ~ J o a n. III.: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto, non potest introire in regnum Dei. I. Petr. II. : Deponentes igitur omnem malitiam et omnem dolum, et simulationes, et invidias , et omnes detractioncs, sicut modo geniti infantes, rationabiles, sine dolo lac concupiscite, ut in eo crescatis in salutem.

Ibi d. III.: Quod et vos nunc similis formae salvos

facit baptisma.

IIe b r. II.: Quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem , quae cum initium accepisset cnarrari per Dominum, ab eis , qui audierunt, in nos confirmata est, contestante Deo signis , et portentis, et variis virtutibus, et Spiritus sancti distributionibus secundum suam voluntatem. • ''• '- --

Ibi d. VII.: Salvare in perpetuum potest accedens per semetipsum ad Deum, semper vivens ad interpellandum pro nobis.

Ti t. III. : Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus sancti, quem effudit in nos abunde per Jesum Christum Salvatorem nostrum.

J ob. XIV. : 'Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine? Nonne tu , qui solus es ?

E p h e s. II. : Eramus natura filii irae , sicut et caeteri: Deus autem, qui dives est in misericordia, propter nimiam caritatem suam , qua dilexit nos , et cum essemus mortui peccatis, convificavit nos in Christo, cujus gratia salvati estis, et conresuscitavit, et consedere fecit in caelestibus in Christo Jesu.

Rom. VI.: Quicunque baptizati sumus in Christo Jesu, in morte ipsius baptizati sumus : consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem, ut quomodo Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus.

I b i d. VIII.: Nihil ergo nunc damnationis est iis, qui sunt in Christo Jesu, qui non secundum carnem ambulant. Lex enim spiritus vitae in Christo Jesu, liberavit me a lege peccati et mortis. Nam quod impossibile erat legi, in quo infirmabatur per carnem , Deus filium suum mittens in similitudinem carnis peccati, et de peccato damnavit peccatum in carne, ut justificatio legis impleretur in nobis, qui non secundum carnem ambulamus, sed secundum Spiritum. Et paulo post: Ergo fratres debitores sumus, non carni , ut secundum carnem vivamus : si enim secundum carnem vixeritis, moriemini : si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis. Quicunque, enim . spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei etc. Si autem filii, et haeredes : haeredes quidem Dei, cobaeredes autem Christi, si

tamen compatimur, ut et conglorificemur. Ibi d.: Quos praescivit, et praedestinavit conformes fieri imaginis filii sui, ut ipse sit primogenitus in multis fratribus.

P A T R E S.
M. A. CONCILIUM Ephes. can. XIII. : Non dicimus,

quod Dei natura conversa vel immutata facta sit caro : nec quod in totum hominem , qui est ex anima et corpore, transformata sit : sed illud magis, quod carnem animatam anima rationali sibi copulaverit Verbum substantualiter et ineffabiliter et indeprehensibiliter factus sit homo, et nuncupatus sit etiam filius hominis, non nuda tantummodo voluntate, sed nec assumptione sola personae, sed quod diversae quidem naturae in unum convenerint. Unus tamen ex ambabus Christus et filius, non evacuata aut sublata diversitate naturarum per conjectionem, sed quia simul nobis effecerunt unum Dominum et Christum et filium, id est, divinitas et humanitas, per arcanam illam ineffabilemque copulationem ad unitatem. * - *. 2. HIERONYMUS, in lib. adv. Helvid. : ex professo egregie defendit virginitatem perpetuam beatae Mariae. 3. AMBROSIUS epist. LXXXI. ad Syric. : Sed de „, „„,„. via perversitatis produntür dicere : Virgo concepit, sed non virginitate

- - - - - perpetua. virgo generavit. Duae potuit ergo virgo concipere, potuit virgo generare , cum semper conceptus praecedat, partus sequatur. Sed si doctrinis non creditur sácerdotug,, uc. 4, 37.

credatur oraculis Christi, credatur monitis angelorum dicentium : Quia non est impossibile Deo omne verbum. Credatur symbolo Apostolorum, quod Ecclesia Romana intemeratum semper custodit et servat. Audivit Maria vocem Angeli, et quae ante dixerat; Quomodo fiet istud? non de fide generationis interrogans, respondit postea : Ecce ancilla Domini, contingat mihi secundum verbum tuum. Haec Esa. 7, 14. est virgo, quae in utero concepit, virgo quae peperit filium. Sic enim scriptum est. Ecce virgo in utero accipiet et pariet filium. Non enim concepturam tantummodo virginem, sed et parituram virginem dixit. Quae autem est illa porta sanctuarii, illa exterior ad Orientem , quae manet clausa, et nemo, inquit, pertransibit per eam, nisi solus Deus Israel ? Nonne est haec porta Maria, per quam in hunc mundum redemptor intravit? Haec porta justitiae, sicut ipse dixit: Sine nos implere omnem justitiam. Haec M.tth. s, ,3. porta est beata Maria , de qua scriptum est, quia Domi

nus pertransibit per eam , et erit clausa post partum, quia

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »