Obrazy na stronie
PDF

sanctam iconam Domini salvatoris eidem demonstrantes, annunciaverunt cuncta, quae in ea exercuerant : et qualiter ab ictu lanceae sanguis et aqua emanavit ex latere ipsius, nec non et de mirabilibus ab ea ostensis ipsi retulerunt per ordinem. Ille vero interrogabat, qualiter icona ipsa ab eis fuisset reperta, et si ab aliquo eam accepissent. At illi retulerunt ei, quod quidam Christicola per oblivionem in cellula synagogae proxima dimisisset eandem iconam, dum se ad alium locum transferret hospitandi gratia. Qui statim jubetur inquiri: et repertus, in praesentia Domini Metropolitani statuitur. Cumque ab eo studiosissime fuisset interrogatus, quomodo icona apud se devenisset, vel a quo tam mirabiliter posita esset, fespondit, dicens, quod

A Nicodemo facta Christi imago, post e

- - w - - . ris relicta. Nicodemus, qui ad JESUM nocte venèrat, propriis niani- £?'

|bus eam composuisset, et moriens Gamalieli tradidisset.
Gamaliel autem doctoris gentium Pauli magister, cum diem
sibi cerneret adesse extremum , Jacobo eam reliquit, et
Jacobus Symeoni, et Symeon Zachaeo , et sic per succes-
siones temporum in Hierosolyma perduravit, usquequo sub-
versio illius urbis patrata est quadragesimo et tertio anno
post ascensionem I)omini salvatoris ad caelos. Sed bien-
iiio antequam Titus et Vespasianus eandem subverterent ur-
bem, admoniti sunt a Spiritu sancto fideles, atque disci-
puli CHRISTI, ut, relicta urbe, ad regnum se transfer-
fent Agrippae regis, quia ipse tunc Agrippa Romanis foe-
deratus erat. Qui egressi ab urbe , omnia, quae ad cul-
tum nostrae religionis vel fidei pertinere videbantur, se-
cum auferentes , in has regiones se transtulerunt. Quo
tempore etiam icona cum caeteris rebus ecclesiasticis de-
portata, usque hodie in Syria permansit, quam ego ipse
à parentibus ex hac luce migrantibus mihi traditam , jure
haereditario usque nunc possedi. Hacc certa et manifesta
ratio est de icona sancta Domini salvatoris, qualiter de
Judaea in Syriae partes devenit.
4. GREGORIUS L. IX. epist., ep. 9. ad Seren.
Massil. episc.: Perlatum ad nos fuerat, quod inconsidera-
to zelo succensus, sanctorum imagines sub hac quasi ex-

[ocr errors]
[ocr errors]

Episcopus, qui imagines sanctorum, ne adorem tur,

[ocr errors]

vero reprehendimus. Dic frater, a quo factum sacerdote aliquando auditum est, quod fecisti? Si non aliud, vel illud te non debuit revocare, ne despectis aliis fratribus, solum te sanctum et esse crederes sapientem ? Aliud est enim, picturam adorare: aliud, per picturae historiam, quid sit adorandum, addiscere. ' Nam quod legentibus

p;etora iaio. scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus, quia
*"""""* in ipsa etiam ignorante§ vident, quod sequi debeant, in
ipsa legunt, qui literas nesciunt. _ Unde et praecipue genti-
bus pro lectione pictura est. Quod magnopere a te, qui
imagines non interTgentes habitas, attendi debuerat, ne, dum recto zelo
;;;';;';;';: incautè succenderis, ferocibus animis scandalum generares.
$,';. Frangi vero non debuit, quod non ad adorandum in Ec-
ôïíåíriáé clesiis, sed ad instruendas solummodo mentes fuit nesci-
cultu. - - - - - - - -
entium collocatum. Et quia in locis venerabilibus sancto-
- rum depingi historias non sine ratione vetustas admisit, si
zelum discretione condiisses , sine dubio et ea, quae inten-
debas salubriter obtinere, et collectum gregem non disper-
gere, sed potius dispersum poteras congregare : ut pastoris in
- te meritum nomen excelleret, non culpa dispersoris incumberet.

7. ET L. VII. indict. 2. epist. 53. ad Secundin.: Imagines , quas tibi dirigendas per Dulcidum diaconum roImagines de- gasti, misimus. Unde valde mobis tua postulatio placuit, :;;;" ** quia illum toto corde, tota intentione diligis, cujuis imaginem prae oculis habere desideras. Ab re non facimns, si per visibilia invisibilia demonstramus. Sic homo, qui alium ardenter videre desiderat, aut sponsam amans vidére conatur, si contigerit eam ad balneum, aut ad Ecclesiam ire, statim per viam incedenti se praeparat, ut de visione ejus hilaris recedat. Scio quidem , quod imaginem salvatoris nostri non ideo petis, ut quasi DEUM colas, sed ob recordationem filii DEI in ejus amore recalescas , cujus te ante imagi. imaginem videre consideras. Et nos quidem non quasi anĘ: te divinitatem ante illam prostcrnimur, sed illum adoranitatem pro- mus, quem per imaginem aut natum , aut passum , sed et sternimnur. ra quasi scriptura ad memoriam filium Dei reducit, animum nostrum aut de resurrectione laetificat, aut de passione de.£'; mulcet. Ideoque direximus tibi surtarias duas, imaginem Ęhri- DEI salvatoris , et sanctae Dei genitricis Mariae, beatosti B. Virgi- - Y - Ë.*j*J{% rumque Apostolorum Petri et Pauli continentes, per suPauli. pradictum filium nostrum , et unam crucem, clavim etiam pro benedictione a sanctissimo corpore Petri Apostolorum principis , ut per ipsum a maligno sis defensus, per cujus signum munitum te esse credis: et ex eo te protegat, qui juvenilia semper suggerit recordari: ut in bonis actibus perseverans, alios in ejus amore accendas , propter quem te --- fecisti haberi, ut vitae hujus mala quaeque inimicus suggerit retroacta mentis proventibus quasi facilius inardescas, pro cujus amore vitam etiam velis finire. Ipse quoque te

in throno sedentem recordamur. Et dum nobis ipsa pictu-`

[merged small][graphic][graphic]

protegat usque in finem , qui cunctum mundum dignatus èst redimere JESUS CHRISTUS. 8. IBIDEM ep. 109. ad Seren. Massil. episc. : Indico dudum ad nos pervenisse , quod fraternitas vestra quos- , dam imaginum adoratores, aspiciens , easdem Ecclesiae imagines confregit atque projecit. Et quidem zelum vos , ne,$£$£Tai. quid manu [factum àdorari possit, habuisse laudamus : ££$. sed frangere easdem imagines non debuisse judicavimus. Id-;;;';„„. „. circo enim pictura in Ecclesiis adhibetur, ut hi, qui lite- $. ras nesciunt, saltem in parietibus videndo 'legant , quae' legere in codicibus non valent. 9. DAMASCENUS L. IV. orth. fid. cap. 17. ut supr. hac quaest. A. 10. EUSEBIUS Caes. L. VII. hist. Eccl. cap. 14.: Quoniam in hujus civitatis (Caesareae Philippi, quam Pameadem vocant) mentionem incidi, operae pretium arbi- Haec eadem tror, historiam hoc loco citare, quae digna plane videtur, ;*£„';£: quam memoriae ad posteritatem commendemus. Mulierem Ę. illam sanguinis profluvio afflictatam , quam sanctorum Ę,3* Evangeliorüm testimonio a servatore nostro ímorbi remedium ““ 43• invenisse cognovimus, ex ea civitate oriundam , illiusque domum ibi ostendi, et admirabilia quaedam servatoris in eam beneficii monumenta et quasi trophaea ad hoc tempus durare memorant. Pro foribus enim domus illius, aeneam mulieris effigiem genibus flexis, et manibus instar suppli- cantis, in anteriorem partem extensis, super editum lapi- Mulier in E.

[ocr errors]

dem collocatam : huic e regione viri erectam imaginem, ex'?;;;;;,,,,,,.

cadem materia conflatam , vestitu ad talos demisso decen- Ę. ter ornatam , et manum mulieri porrigentem, ad cujus pe- erexit, des in ipsa basi peregrinam quandam et inusitatam herbae speciem enasci : quam quidem, ubi ad aenei vestitus fim- Miraculum. briam excreverit, morbis cujusque generis medicandi vim Eusebius et facultatem habere. Hanc statuam, effigiem JESU ex-;;; '*j;; primere dicunt: quam ad nostram usque aetatem manentem, conspexit. ipsi ad eam civitatem profecti , oculis cernebamus. Nec imagine, pe. plane mirum , eos, qui ex gentilibus prognati, a servatore, ““ Pauli. dum inter homines vivebat, beneficiis affecti fuissent, ista effecisse, cum et nos Petri et Pauli Apostolorum, et Christi etiam ipsius, imagines in picturis colorum varietate expressas, conservatasque aspeximus. 11. SOZOMENUS hist. Eccl. L. V. cap. 20. : Illud porro dicetur a me, quod etiam regnante Juliano accidit : quod quidem , ut CHRISTI potentiam plane indicat, ita Julianus apo. iram divinam adversus imperatorem accensam evidenter Ę;*;;;;;;';;

ostendit. Cum certior, factus esset Caesareae Philippi (est deturbavit.

[ocr errors]

/

ea quidem urbs Phoenicea, quam Paneadem vocant) praeclaram esse CHRISTI statuam, quam mulier, quae sanguinis profluvio laborabat, cum essét morbo liberata, ibi colApostatae i-locaverat, eam deturbavit, suamque in ejus loco posuit. Ę Quo facto, ignis violentus de caelo delapsus, statuam illam circiter pectus persecuit, caputque una cum collo in terram dejecit, atque in faciem humi ea in parte defixit, quae fuerat a pectore divulsa. Ex quo quidem tempore Fragmenta ad hodiernum diem atra tanquam fulminis ictu ambusta 3$';,,.. manet. Id temporis igitur Gentiles statuam CHRISTI tan;;;- custo- ta cum violentia trahebant, ut eam confringerent; at Christiani postea ejus fragmenta cum collegissent, in Ecclesia posuerunt, ubi etiam adhuc custoditur. Ex basi, supra quam haec statua locata erat, herba quaedam , uti narrat Eusebius , quae morbis cujusque generis mederi solet, eEusebius ut nascebatur : quae quidem cujus generis esset, nemo nostrosupra. rum medicorum , qui vel scientia valebant medendi , vel experientia , omnino novit. - 12. NICEPHORUS Callist. L. II. hist. Eccl. cap. 7.: m'has imngi. Postquam Angarus scripto suo persuadere CHRISTO. quod ;,,!;";;;;;;' voluisset (ut scilicet ad se veniret, ipsumque, quo jam §,P^"^*** dudum aflligebatur, inveterato morbo liberaret) non potuit, desperato JESU propter responsum acceptum adventu , quid caperet consilii incertus , eo tamen , quo in CHRISTUM tenebatur desiderio, perculsus, pictorem eximium ad eum misit, eique, ùt diligenter et accurate faciem ejus in pictura effingeret, imaginemque pro desiderato illo sibi afferret, imperavit. Et ille quidem venit, atque in loco sublimiori stans , pingere Christi vultum , ut decebat, conabatur. Quum ver6 coeptum opus non succederet, (divinus quippe splendor et `gratia in vultu ejus - coruscans, impedimento erat re ea cognita salvator tex„AIii ''''?; tum lineum petit, in eoque prius loto fáciem suam expriŠn no- mit, et ad + Angarum mittit. Dicitur quoque Pevsarum pex manu ingenioque promptum pictorem misisse, et per hunc ferventi fidei desiderio, simul et ipsius CHRISTI, et quae eum divino modo genuit, matris, quam celerrime imaginem depictam accepisse. Atque haec quidem ex tabulariis et archivis civitatis Edessae, quae tuim regia administrabatur potestate, sunt desumpta. Fuerant enim in publica librorum monumenta relata. Et libri de Angari rebus conscripti haec quoque complectebantur, ex Syrorüm lingua translata. Incas primus 13. ET ejusdem L. c. 45. : Fertur Lucas quoque pri£'''',';';%' mus, CHRISTI, et quae eum ita, ut DEUM décebat, ge* V***"*• nuit, natris, atque item principum Apostolorum effigiem

[graphic]
[graphic]
[graphic]

pingendi arte adumbrasse , unde in omnem deinde habita- ;t principum bilem orbem tam venerandum et pretiosum opus est illatum. AEgytolo44. IDEM Niceph. L. VI. c. 16. : Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, ipsiusque adeo CHRISTI, et quae „{£$°;; eum supra, naturae captum mirifice genuit, virginis matris, Š?;g coloribüs adumbratas imagines plurimas ad hunc , usque í'íí* diem conservatas esse novimus. Ac Lucas `quidem Aposto-“ lus ipsas accurate, opus id exorsus, manibus suis depinxit: deinde vero ex veteribus alii quoque viri, pro eo atque par erat , `veluti servatores suos in signis et picturis servantes, idem fecere. • 15. NICETAS Choniat. L. V. de reb. gest. Manuel. Comnen. imperat. : Pannoniis superatis, imperator tanta victoria laetus et exsultans , DEO gratiis actis, statim rei bene gestae nuntios in urbem mittit: ac post dies aliquot et ipse Constantinopolim ingressus, triumphum ducit ab Orientali porta, quae ad arcem patet, eumque ob insignem et incruentam victoriam quam splendidissime et magnificentissime adornat. Expansae sunt omnes purpureae et auratae vestes: et cives alii aliunde ad pompam illam confluentes instar torrentis ex monte decurrentis, fora, aedes , templa, officinas, et loca omnia urbis amplissimae deseruerunt. Sunt et captivi in triumpho ducti. Platea illa utrinque suggesta habuit ad binas et ternas contignationes educta, tecta quoque omnia spectatoribus referta *, fuerunt. Imperatorem quadrigae argenteac auratae cum equis nive candidioribus praecedebant: quibus imposita erat imago invictae adjutricis et insuperabilis commilitonis {$*?'';';';; matris Dei. Eum currum imperatoris propinqui atque a- $i;;;;;; mici, senatus, viri magistratibus et dignitatibus insignes, íí ôïí. pone sequebantur. Deinde ipse imperator prodiit equo fe-"* roci insidens, vir inclytus et maximus, ornamentis illustribus insignis. - IDEM Nicetas de imperio Joann. Comn. : Illud insig- „';;';;. nem ejus pietatem testatur : Cum romanae phalanges urgen- $££$° tibus hostibus et audacius se inferentibus laborarent, i- íüìåíïíïò maginem Dei genitricis cum gemitu ct miserabilibus gesti- frustra. bus intuens , lacrimas bellicis sudoribus calidiores fundebat, neque id frusra. Statim enim caelesti robore armatus , Scythicam aciem profligat : quemadmodum olim Moyses extensione manuum Amalechiticas turmas dissipavit. JONAS Aurelianensis episcopus, scripsit libros tres, • _ _ imperante Ludovico, de cultu imaginum adversus Clau- $. dium Taurinen. episcopum, discipulum Felicis episcopi Ur-;:;';;.!;.

gelitanensis, in Concilio Francofordicnsi, sub Adriano pri- Ę: conf

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »