Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

A'£;{;:in ' personis vero tribus esse distinctum, ut alius

. 9. - - - - - - $$í.s, * Pater, alius Filius, alius Spriritus sanctus esse, 49. Athan. in

sym. ante omnia certo credatur. Pater est, qui suum ;;;;;';;?* ab * aeterno filium generat, fons et opifex re*""* rum: Filius ex Patris genitus substantia, mundi

redemptor est ac Salvator: Spiritus sanctus, qui

;?!?',$ et * Paracletus dicitur, ecclesiae seu Christi fide

É1. Ioan. 5. lium est administrator. Iam * hi tres unum sunt:

[ocr errors]

7. 6, 16. - - §.3.:;,, hoc est, unus, verus , aeternus, immensus et in

Sq. comprehensibilis Deus.
G. Pulchre igitur , huic sanctissimae simul et

individuae Trinitati partes Symboli tres praecipuae

respondent : Prima nimirum de creatione, secunda

[merged small][ocr errors]

HieneMi. IX.: Non glorietur sapiens in sapientia sua, et non glorietur fortis in fortitudine sua, et non glorietur dives in divitiis suis: scd in hoc glorietur, qui gloriatur, scire et nosse me. a* IoAN. XVII. : - Hacc est autem vita aeterna, ut cognoscant te solum Deum verum, ct quem misisti Jesum Clinistum. - I. Cor. II.: Non enim judicavi me scire aliquid inter vos, nisi IesuM Christum, et hunc crucifixum etc. I. P e t r. I. : In quem nunc quoque non videntes creditis: credentes autem exultatis laetitia inenarrabili et glorificata, reportantes finem fidei vestrae salutem animarum. , SAPIENt. XIII.: Vani autem sunt omnes bomines, in quibus non subest scientia Dei, et de his quae videntur bona, non potuerunt intelligere eum qui est, neque operibus at

tendentes, agnoverunt quis esset artifex. *

-

Matth. XXVIII. : Baptizantcs eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.

PsAL. CIX.: Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum: ex utero ante luciferum genui te.

Heb r. I. : Novissime diebus istis locutus est nobis in filio, quem constituit haeredem universorum , per quem fecit et secula. Qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae ejus, portansque omnia verbo virtutis suae, purgationem peccatorum faciens, sedet ad dexteram majestatis, in excelsis : tanto melior angelis effectus, quanto differentius prae illis nomen haereditavit. Cui enim dixit aliquando angelorum, Filius meus es tu, ego hodie genui te? Et rursum: Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium? Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terrae, dicit : Et adorent eum omnes Angeli Dei. Et ad Angelos quidem dicit: Qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flammam ignis. Ad filium autem: Thronus tuus deus in seculum seculi: virga aequitatis virga regni tui. Dilexisti justitiam, etc. I. Io an. IV.: Pater misit filium suum Salvatorem mundi. Et paulo ante : Ipse dilexit nos, et misit filium suum propitiationem pro peccatis uostris. Ioan. XV.: Cum autem venerit paracletus, quem ego mittam vobis a Patre, spiritum veritatis, qui a Patre procedit, etc. Er cap. XVI. : Si enim non abiero, paracletus non veniet ad vos. Item cap. XIV.: Et ego rogabo patrem, et alium paracletum dabit vobis, ut maneat voloiscum in aeternum. Et paulo post: Paracletus autem Spiritus sanctus, quem mittet pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, et suggeret vobis omnia quaecunque dixero vobis. I. Ioan. V.: Tres sunt qui testimonium dant in caelo, Pater, Verbum, et Spiritus sanctus : et hi tres unum sunt. 9 *

[ocr errors][ocr errors]

I. Timoth. I.: Regi autem seculornm immortali invisibili, soli Deo honor et gloria in secula seculorum.

Et capite sexto: Quem suis temporibns ostendet beatus et solus potens, rex regum et dominus dominantium, qui solus habet immortalitatem, et lucem inhabitat inaccessibilem, quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest, cui honor et imperium sempiternum, Amen.

HiEREMI. XXXII.: Ecce tu fecisti caelum et terram in fortitudine tua magna, et in brachio tuo extento: non erit tibi difficile omne verbum. Qui facis misericordiam in mil— `libus, et reddis iniquitatem patrum in sinum filiorum eorum post eos. , Fortissime, magne, et potens, dominus exercituum nomen tibi. Magnus consilio, et incomprehensibilis cogitatu: cujus oculi aperti sunt super omnes vias filiorum Adam, ut reddas unicuique secundum vias suas, et secundum fructum adinventionum ejus. Qui posuisti signa et portenta in terra Aegypti usque ad diem hanc, et in Israel, et in hominibus: et fecisti tibi nomen sicut est dies haec etc. Et factum est verbum Domini ad Hieremiam, dicens: Ecce ego Dominus Deus universae carnis, numquid mihi difficile erit omne verbum?

[ocr errors]

- 4. B., AUGUSTINUS L. I. confess. c. 4. : Quid es "*"*"** ergo Deus meus ? Quid, rogo, nisi Dominus Deus? Quis enim Dominus praeter Dominum? aut quis Deus praeter IDeum nostrum ? Summe, optime, potentissime, omnipoten— tissime, misericordissime, et justissime, secretissime, et praesentissime, pulcherrime et fortissime , stabilis et incom— prehensibilis, immutabilis mutans omnia, nunquam novus, nunquam vetus, innovans omnia, et in vetustatem perducens superbos, et nesciunt. Semper agens, semper quictus, colligens et, non egens , portans et implens et protegens, creans et nutriens et perficiens, quaerens cum nihil desit tibi, amas nec aestuas, zelas et securus es, poenitet te et non doles, irasceris et tranquillus es, opera mutas, nec mutas consilium, recipis quod invenis, et nunquam amisisti. Numquam inops et gaudes lucris, nunquam avarus et usuras erigis. Supererogatur tibi ut debeas, et quis habet quicqnim non tuum? Reddis debita nulli debens, donas debita nihil perdens. Et quid dicimus Deus meus, vita mea, dulredo mea sancta, aut quid dicit aliquis, cum de te dicit? et vae tacentibus de te, quoniam loquaces muti sunt. 2. IDEM L. de fid. et Symb. c. 9. : Ista Trinitas unus $££*,

est Deus; non ut idem sit Pater, qui est filius et spiritus Ę; sanctus, sed ut Pater sit Pater, et Filius sit Filius, et Spiritus *"""* sanctus sit Spiritus sanctus : sed haec Trinitas unus Deus, sicut scriptum est, Audi Israel, Dominus Deus tuus, Deus unus est. Tamen si interrogemur de singulis, et dicatur nobis, Deus est Pater? respondebimus, Deus. Si quaeratur, utrum l)eus sit Filius, hoc respondebimus. Nec si fuerit de Spiritu sancto talis interrogatio, aliud esse eum debemus respondere, quam Deum, vehementer caventes sic ac- Paal. 81, 6 cipere, quomodo de hominibus dictum est, Dii estis. ί'ά.'3, §. Non enim sunt naturaliter dii, quicunque sunt facti atque conditi ex Patre per Filium dono Spiritus sancti. Ipsa enim significatur Trinitas, cum Apostolus dicit, Quóniam ex nom. 11. s6. ipso, et in ipso, ct per ipsum sunt omnia. Quodcunque ergo de singulis interrogati, respodeamus Deum esse de quo quaeritur, sive Patrem, sive Filium, sive Spiritum sanctum, ut tamen non tres doceri a nobis coli quisquam existimaverit. Nec mirum, quod haec de ineffabili natura dicuntur, cum in iis etiam rebus, quas corporeis oculis cernimus, et corporeo sensu dijudicamus, tale aIiquid accidat. Nam cum de fonte etc.

3. ATHANASIUS in symbolo suo: Fides autem Catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur : Neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Alia est enim persona Patris, p.„..„„„„ alia Filii, alia Spiritus sancti : sed Patris et Filii et Spiri- £;j;;;;; et tus sancti una est Divinitas, aequalis gloria, et coaeterna ôåëåíèìtia tnajestas: Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus sanctus. lncreatus Pater, increatus Filius, increatus Spiritus sanctus. lumensus Pater, immcnsus fiiius, immensus Spiritus sanctus. Aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus Spiritus sanctus : et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus: sicut non tres ucreati, nec tres immensi, sed unus increatus, et unus immensus. Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus sanctus : et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens; ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus sanctu$ : et tamen non tres Dii, sed unus

Dout. 6, A.

[ocr errors]
[ocr errors]

est Deus ; ita Dominus Patcr, Dominus Filius, Dominus Spiritus sanctus : et tamen non tres Domini, scd unus est Dominus. Quia sicut singulatim unamquamque personam Deum aut Dominum confitcri Christiana veritate compeIlimur, ita tres Deos aut Dominos dicere Catholica religione prohibemur. Pater a nullo est factus, nec creatus, nec genitus : Filius a Patre solo est, non factus, nec creatus, sed genitus: Spiritus Sanctus a Patre et Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. Unus ergo Pater, non tres Patres : unus Filius, non trcs Filii: umus Spiritus sanctus, non tres Spiritus sancti. Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut minus, sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales, Ita ut per

, omnia, sicut jam supra dictum est, et unitas , in Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sit. Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat.

VIII. ... Quid sibi vult primus Symboli articulus, Cre

do in Deum Patrem? Dent. 6, &. IMatth. 6, 9.

[ocr errors]

lAom. s, 1&- - - • - - - genuit, et nos hoc tempore gratiae in filios sibi ad

[ocr errors]

ma cum bonitate ac sapientia, a quo et ad quem Iacob 1, 17. - £';; {:!' omnia. Ipse * Pater luminum, apud quem non est ct. 14, 15 • - - . — 17. transmutatio, Pater misericordiarum, et DEUS to

tius consolationis: talis demum ac tantus, ut ad

« PoprzedniaDalej »