Obrazy na stronie
PDF

vel non rectam Christi fidem profitentur, discernendi ac internoscendi sunt.

[ocr errors]

4. CLEMENS epistola prima ad fratrem Domini : Christo resurgente et ascendente in caelum, misso sancto Spiritu, collata Apostolis scientia linguarum, adhuc in uno po- siti, symbolum, quod fidelis nunc tenet Ecclesia, unusqüis-£?$.*** que quod sensit dicendo, condiderunt, ut discedentes ab Ę* ihvicei, hanc regulam per omnes gentes praedicarent. Et ° --post pauca: Symbolum enim graece, latine collatio dicitur. NĂ; Et hoc praedicti sancti Apostoli inter se per Spiritum sanctum salubriter (ut dictum est) condiderunt Dicitur et indicium, quod per hoc, qui recte crediderit, indicatur.

2. AMiBROSIUS in epist. LXXXI. ad Syric. : Credatur É',„ symbolo Apostolorum, quod Ecclesia, Romana intemeratum ɤ·i·

- mtemerasemper custodit et servat. tum servat.

3. IDEM. serm. XXXVIII. : Arbitror Apostolicam fidem duodecim artificum operatione conflatam. Duodecim enim Apostolorum symbolo fides sancta concepta est, qui velut periti artifices in unum convenientes, clavem suo consilio Clavis est. conflaverunt. Clavem enim quandam ipsum symbolum dixerim, per quod reserantur diaboli tenebrae, ut lux Christi adveniat: aperiuntur conscientiae clausa peccata, ut justitiae fulgeant opera manifesta. Igitur haec clavis ostendenda est fratribus nostris, ut et ipsi tanquam discipuli Petri, inferna sibi reserare, coelos aperire consuescant. Math. 16, 19.

4. AUGUSTINUS serm. CLXXXI. d. temp., qui Serm. I. in Wig. Pentecost. in praefat.: Sancti Apostoli certam regulam fidei tradiderunt, quam secundum numerum Apo- • ' stolicum duodecim sententiis comprehensam, symbolum vo- Duodecim

sententiis caverunt, per quam credentes catholicam tenerent unitatem ;;;;;;';^asi et per quam haereticam convincerent pravitatem. Symbolum $ígienergo tali ratione institutum majores nostri dixerunt. Tradunt erunt. enim, quod post ascensionem Domini et Salvatoris nostri ad Patrem, cuim per adventum Spiritus sancti discipuli ejus $%$* inflammati, linguis omnium loquerentur, ad singulas quasque §£$£ vationes, ut Déi verbum praedicarent, ituri ac `discessuri ab isticem, normam prius sibi futurae praedicationis in com-“ = ne statuerunt, ne localiter ab invicem discedentes, diver*sa vel dissonum praedicarent his, qui ad fidem Christi in

vitabantur. Omnes igitur in uno Positi, et Spiritu sancto

repleti, breve suae praedicationis indicium conferendo in Magnnm est unum, quod sentiebat unusquisque computabat, atque hanc :;;;;;;'' ita credentibus dandam esse regulam instituerunt. Symbolum breve est verbis, sed magnum est sacramentis: quidquid enim praefiguratum est in Patriarchis, quidquid denunciatum in scripturis, quidquid praedictum est in Prophetis, vel de Deo ingenito, vel ex Deo in Deum nato, vel de Spiritu sancto, vel de suscipiendo omni sacramento, vel de morte Domini, resurrectionisque ejus mysterio, totum Š, breviter hoc symbolum continet, et continendo habet et ά, surgis confitendo. Discat ergo quisque fidem Apostolicam profesprofe* si per

ὸra gestanti- ÄÈ' ora gestantium in baptismo, cum ad annos intelli

[ocr errors]

5. RUFFINUS in exposit. in Symb. apost.: Tradu nt majores nostri, quod post ascensionem Domini cum per adventum sancti Spiritus super singulos quosque Apostolos igneae linguae sedissent, ut loquelis diversis variisque loquerentur, per quod eis nulla gens extera, nulla linguae barbaries inaccessa videretur et invia, praeceptum eis a Domino $%**;E$- datum ob praedicandum Dei verbum ad singulas quemque

[ocr errors]

A$*di- praedicationis in commune constituunt, ne forte alius ab alio abducti, diversum aliquid his qui ad fidem Christi invitabantur, exponerent. Omnes ergo in uno positi, et Spiritu sancto repleti, breve istud futurae sibi, ut diximns, praedicationis indicium, conferendo in unum quod sentiebat unusquisque, componunt, atque hanc credentibus dandam esse regulam statuunt. Symbolum autem hoc multis et justissimis ex causis appellare voluerunt. Symbolum enim graece indicium dici potest et collatio, hoc est, quod plures in unum confefunt. Id enim fecerunt Apostoli in his sermonibus, in unum conferendo unusquisque quod sensit. Indicium autem vel signum idcirco dicitur, quia illo tempo•.Cor.1 1, 13. re, sicut et Paulus Apostolus dicit, et in actis Apostolorum multi ex circumcisis Iudaeis simulabant se esse Apostolos Christi, et lucri alicujus vel ventris gratia ad praedicandum proficiscebantur, nominantes quidem Christum, sed non in— tegris traditionum lineis nunciantes. Idcirco ergo istud indicium posuere, per quod agnosceretur is, qui Christum vere secundum apostolicas regulas praedicaret. Denique et in bellis civilibus hoc observari ferunt: quoniam et armorum habitus par, et sonus vocis idem et mos unus est, atque eadem instituta bellandi, ne qua doli subreptio fiat, symbola discreta unusquisque dux suis militibus tradit, qnae *

* Appellatiouus ratio.

Latine vel signa, vel indicia nominantur: ut si forte occurreret quis, de quo dubitetur, interrogatus symbolum pro-5'"';'";. dat, si sit hostis, an socius. Idcirco denique haec non ΔΕΕ. scribi chartulis atque membranis, sed retineri cordibus tra- î "* diderunt, ut certum esset, neminem hac ex lectione quae interdum pervenire etiam ad infideles solet, sed ex Apostolorum traditione didicisse sufficeret. Discessuri ergo, ut diximus, ad praedicandum, istud unanimitatis et fidei süae „„. indicium Apostoli posuere non sicut filii Noe discessuri ab alte- û. rutrum, turrem ex latere cocto et bitumine construentes, cujus cacumen pertingeret usque ad caelum, sed munimenta fidei, quae starent adverstum faciem inimici, ex lapidibus vivis et margaritis dominicis aedificantes, quae neque venti im- pellerent, neque flumina subverterent, neque tempestatum ac procellarum turbines permoverent. Merito ergo illi ab invicem separandi, turrem superbiae aedificantes, linguarum confusione damnati sunt, uti ne unusquisque posset advertere roximi sui loquelam. Isti vero, qui turrem fidei construeÊ, omnium linguarum scientia et agnitione donati sunt, ut illud peccati, hoc fidei probaretur indicium.

6. IRENAEUS advers. haeres. Valent L. I. c. 2. Ecclesia Per uniyersum orbem usque ad fines terrae seminata, ,„,„„„, et ab Apostolis, et a discipulis eorum accepit eam fidem, ;;;;';;;;;; quae est in unum Deum, patrem omnipotentem, qui fecit E Proteetcaelum et terram, mare et omnia quae in eis sunt, etc.

7. IDEM lib. 3. £ap. 4. Quid autem si neque Apostoli ,,„„„, quidem scripturas reliquissent nobis, nonne oportebat or- ÄÈÉÉÉÉÉ dinem sequi traditionis, quam tradiderunt iis, quibus com- non scriptae. mittebant ecclesias? cui ordinationi assentiunt multae gentes Barbarorum, eorum qui in Christum credunt, sine charactere vel atramento scriptam habentes per spiritum in cordibus suis salutem, et veterem traditionem diligenter custodientes, in unum Deum credentes fabricatorem caeli et terrae, et omnium quae in eis sunt, per Christum JESUM Dei filium.

8. HIERONYMUS ad Pammach. advers. error. Joan. Hierosol. epist. 61. : In Symbolo fidei et spei nostrae, quod ab Apostolis traditum non scribitur in charta et atramento, sed in tabulis cordis carnalibus, post confessionem Trinitatis et unitatem Ecclesiae, omne Christiani dogmatis sacramentum carnis resurrectione concluditur.

9. LEO M. Serm. 11. d. pass. Dom. : Hac fidei regula, dilectissimi, quam in ipso exordio symboli per auctóri- Apgstgligas

[ocr errors]

tatem Apostolicae institutionis accepimus, Dominum nostrum ììì.

[ocr errors]

Jesum Christum, quem filium Dei Patris omnipotentis unicum dicimus, eundem quoque de Spiritu sancto natum ex Maria virgine confitemur.

10. IDEM in epist. 13. ad Pulch. Aug. : Ipsius Ca

Ę tholici symboli brevis et perfecta confessio, duodecim ApoŠ. stolorum , totidem est signata Sententiis tanquam instrücta ÉÉÉ'§í" sit munitione caelesti, ut omnes haereticorum opiniones solo $ P*** ipsius possint gladio detruncari. Cuius symboli plenitudinem si [Eutyches puro et simplici voluisset corde concipere, in nullo a decretis sacratissimi Niceni Concilii deviaret, et hoc a sanctis Patribus intelligeret constitutum, ut con£}:;':;;;*;;. tra Apostolicam fidem, quae nön nisi una est, nullum se

si una est-- ingenium, nullum elevarent eloquium.

M 4. IDEM in serm. contr. Eutych. : Fraterna vos et paterna solicitudine commonemus ut inimicos Catholicae fidei, hostes Ecclesiae, incarnationis dominicae negatores, et instituto a sanctis Apostolis Symbolo repugnantes, in nullam recipiatis consensionis affectum.

42. MAXIMUS Taurinens. hom. d. Trad. Symb. et exsymoglt;;. pos. ejusd. Cum apud Patres nostros, sicut liber Judicum ;;;;;* ££*£efert, quaedam Israeliticae tribus civili adversum se proe;;;';; * lio decertarent, nec propter consimilem populi unius habitum inter bellantes posset esse discretio: tribus illa, cujus justior erat causa pugnandi, quia merito per Dei auxilium victoriam praesumebat, signum sibi certo in sermone constituit, ut quos una armorum facies confundebat, secretioris verbi distingueret sacramentum Quod beati Apostoli, ut ego reor, exemplum sequentes, Ecclesiae Dei, quam ad- versum militiam diabolici furoris armabant, mysterium symboli tradiderunt, ut, quia sub uno Christi nomine credentium erat futura diversitas, signaculum symboli inter fideles perfidosque secerneret, et alienus a fide atque hostis appareret Ecclesiae, aut tanquam baptizatus nescisset, aut tanquam haereticus corrupisset.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

III. Qui conceptus est de spiritu sancto, natus ex Ë; Maria virgine. ;;;;';?;;?: IV. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, ἐ" et sepultus. V. Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis. VI. Ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. VII. Inde venturus est judicare vivos et mortuos. VIII. Credo in Spiritum sanctum. IX. Sanctam Ecclesiam Catholicam Sanctorum communionem. X. Remissionem peccatorum.

XI. Carnis resurrectionem, et

AII. Vitam aeternam. Amen. i.
VII.
Quo maxime spectant haec Symboli verba?
- - - - hiere. 9, 23.
A. Eo certe, ut veram Dei divinarumque re- £; £;:

[ocr errors][merged small]

B. Ubi primum et praecipuum habet locum agnitio et confessio sanctissimae Trinitatis, ne ullo modò dubitetur, Deum, quo nihil aut ' majus, £££; aut melius, aut sapientius potest excogitari, in essentia quidem seu natura divina unum et simplicem,

« PoprzedniaDalej »