Obrazy na stronie
PDF
ePub

vel non rectam Christi fidem profitentur, discernendi ac internoscendi sunt.

P A T R E S.

symbolum,

intemeratum servat.

1. CLEMENS epistola prima ad fratrem Domini: Christo resurgente et ascendente in caelum, misso sancto Spiritu, collata Apostolis scientia linguarum, adhuc in uno positi, symbolum, quod fidelis nunc tenet Ecclesia, unusquis-Apostolicus que quod sepsit dicendo, condiderunt, ut discedentes ab condiderunt invicem, hanc regulam per omnes gentes praedicarent. Et post pauca: Symbolum enim graece, latine collatio dicitur. Nominis in

terpretatio. Et hoc praedicti sancti Apostoli inter se per Spiritum sanctum salubriter (ut dictum est) condiderunt Dicitur ct indicium, quod per hoc, qui recte crediderit, indicatur.

2. AMBROSIUS in epist. LXXXI. ad Syric.: Credatur Symbolum symbolo Apostolorum, quod Ecclesia. Romana intemeratum Rom.ecclesia semper custodit et servat.

3. IDEM. serm. XXXVIII. : Arbitror Apostolicam fidem duodecim artificum operatione conflatam. Duodecim enim Apostolorum symbolo fides sancta concepta est, qui velut periti artifices in unum convenientes, clavem suo consilio Clavis est. conflaverunt. Clavem enim quandam ipsum symbolum dixerim, per quod reserantur diaboli tencbrae, ut lux Christi adveniat: aperiuntur conscientiae clausa peccata, ut justitiae fulgeant opera manifesta. Igitur haec clavis ostendenda est fratribus nostris, ut et ipsi tanquam discipuli Petri, inferna sibi reserare, coelos aperire consuescant.

4. AUGUSTINUS serm. CLXXXI. d. temp., qui Serm. I. in Vig. Pentecost. in praefat.: Sancti Apostoli certam regulam fidei tradiderunt, quam secundum numerum Apostolicum duodecim sententiis comprehensam, symbolum vo- sententiis caverunt, per quam credentes catholicam tenerent unitatem apostoli fidei et per quam haereticam convincerent pravitatem. Symbolum comprehenergo tali ratione institutum majores nostri dixerunt. Tradiunt enim, quod post ascensionem Domini et Salvatoris nostri ad Patrem, cum per adventum Spiritus sancti discipuli ejus Quando et inflammati, linguis omnium loquerentur, ad singulas quasque Apostoli

Symbolum nationes, ut Dei verbum praedicarent, ituri ac discessuri abs invicem, normam prius sibi futurae praedicationis in commune statuerunt, ne localiter ab invicem discedentes, diversum vel dissonum praedicarent his, qui ad fidem Christi invitabantur. Omnes igitur in ugo positi, et Spiritu sancto

Math. 16, 19.

Duodecim

composuerint.

sacramentis symbolum.

om, ediscen. dum est.

repleti, breve suae praedicationis indicium conferendo in Magnum est unum, quod sentiebat unusquisque computabat, atque hanc

ita credentibus dandam esse regulam institucrunt. Symbolum breve est verbis, sed magnum est sacramentis : quidquid enim praefiguratum est in Patriarchis, quidquid denunciatum in scripturis, quidquid praedictum est in Prophetis, vel de Deo ingenito, vel ex Deo in Deum nato, vel de Spiritu sancto, vel de suscipiendo omni sacramento, vel

de morte Domini, resurrectionisque ejus mysterio, totum Symbolum... breviter hoc symbolum continet, et continendo habet et tismo sumus confitendo. Discat ergo quisque fidem Apostolicam profesora gestanti- sus per ora gestantium in baptismo, cum ad annos intelli

gibiles venerit.

5. RUFFINUS in exposit. in Symb. apost.: Traduct majores nostri, quod post ascensionem Domini cum per adventum sancti Spiritus super singulos quosque Apostolos igneae linguae sedissent, ut loquelis diversis variisque loquerentur, per quod eis nulla gens extera, nulla linguae bar.

baries inaccessa videretur et invia, praeceptum eis a Domino, Car et quodatum ob praedicandum Dei verbum ad singulas quemque stoli Symbo- proficisci nationes. Discessuri itaque ab invicem, normam praedicationis in

commune constituunt, ne forte alius ab alio abducti, diversum aliquid his qui ad fidem Christi invitabantur, exponerent. Omnes ergo in uno positi, et Spi

ritu sancto repleti, breve istud futurae sibi, ut diximus, prae'Appellatio

dicationis indicium, conferendo in unum quod sentiebat unusquisque, componunt, atque hanc credentibus dandam esse regulam statuunt. Symbolum autem hoc multis et justissimis ex causis appellare voluerunt. Symbolum enim graece indicium dici potest et collatio, hoc est, quod plures in unum conferunt. Id enim fecerunt Apostoli in his sermonibus, in unum conferendo unusquisque quod sensit. In

dicium autem vel signum idcirco dicitur, quia illo tempo..Cor.11, 13. re, sicut et Paulus Apostolus dicit, et in actis Apostolorum

multi ex circumcisis Iudaeis simulabant se esse Apostolos Christi, et lucri alicujus vel ventris gratia ad praedicandum proficiscebantur, nominantes quidem Christum, sed non integris traditionum lineis nunciantes. Idcirco

ergo

istud indicium posuere, per quod agnosceretur is, qui Christum vere secundum apostolicas regulas praedicaret. Denique et in bellis civilibus hoc observari ferunt: quoniam et armorum habitus par, et sonus vocis idem et mos unus est, atque eadem instituta bellandi, ne qua doli subreptio fiat, symbola discreta unusquisque dux suis militibus tradit, quae

derunt.

uis ratio.

Discessuri ergo,

Latine vel signa, vel indicia nominantur: ut si forte occurreret quis, de quo dubitetur, interrogatus symbolum pro- nombola dat, si sit hostis, an socius.

Idcirco denique haec non Apostolis scribi chartulis atque membranis, sed retineri cordibus tra- ditum. diderunt, ut certum esiet, neminem hac ex lectione quae interdum pervenire etiam ad infideles solet, sed ex Apostolorum traditione didicisse sufficeret. ut diximus, ad praedicandum, istud unanimitatis et fidei suae

Geno, 11, 4. indicium Apostoli posuere non sicut filii Noe discessuri ab alte-sq. rutrum, turrem ex latere cocto et bitumine construentes, cujus cacumen pertingeret usque ad caelum, sed munimenta fidei, quae starent adversum faciem inimici, ex lapidibus vivis et margaritis dominicis aedificantes, quae neque venti impellerent, neque flumina subverterent, neque tempestatum ac procellarum turbines permoverent. Merito ergo illi ab invicem separandi, turrem superbiae aedificantes, linguarum confusione damnati sunt, uti ne unusquisque posset advertere proximi sui loquelam. Isti vero, qui turrem fidei construcbant, omnium linguarum scientia et agnitione donati sunt, ut illud peccati, hoc fidei probaretur indicium.

6. IRENAEUS advers. "haeres. Valent L. I. c. 2. Ecclesia

per

universum orbem usque ad fines terrae seminata, ab Apostolie et ab Apostolis, et a discipulis eorum accepit eam fidem, symboli ca.

pita profecta quae est in unum Deum, patrem omnipotentem, qui fecit caelum et terram, mare et omnia quae in eis sunt, etc. 7. IDEM lib. 3. cap. 4. Quid autem si neque Apostoli

Traditiones quidem scripturas reliquissent nobis, nonne oportebat or- Apostolica

non seripta.. dinem sequi traditionis, quam tradiderunt iis, quibus committebant ecclesias? cui ordinationi assentiunt multae gentes Barbarorum, eorum qui in Christum credunt, sine charactere vel atramento scriptam habentes per spiritum in cordibus suis salutem, et veterem traditionem diligenter custodientes, in unum Deum credentes fabricatorem caeli et terrae, et omnium quae in eis sunt, per Christum JESUM Dei filium.

8. HIERONYMUS ad Pammach. advers. error. Joan. Hierosol. epist. 61.: In Symbolo fidei et spei nostrae, quod ab Apostolis traditum non scribitur in charta et atramento, sed in tabulis cordis carnalibus, post confessionem Trinitatis et unitatem Ecclesiae, omne Christiani dogmatis sacramentum carnis resurrectione concluditur.

9. LEO M. Serm. 11. d. pass. Dom.: Hac fidei regula, dilectissimi, quam in ipso exordio symboli per auctori- Apostolica tatem Apostolicae institutionis accepimus, Dominum nostrum est.

sunt.

Duodecim Aposlolis duodecim ar

.

Jesum Christum, quem filium Dei Patris omnipotentis unicum dicimus, eundem quoque de Spiritu sancto natum ex Maria virgine confitemur.

10. IDEM in epist. 13. ad Pulch. Aug. : Ipsius Catholici symboli brevis et perfecta confessio , duodecim Apo

stolorum totidem est signata Sententiis tanquam instructa dent. Sym. sit munitione caelesti, ut omnes haereticorum opiniones solo boli perfeo. ipsius possint gladio detruncari. Cuius symboli plenitudi

nem si Eutyches puro et simplici voluisset corde concipere, in nullo a decretis sacratissimi Niceni Concilii deviaret,

et hoc a sanctis Patribus intelligeret constitutum, ut confiles non ni. tra Apostolicam fidem, quae non nisi una est, nullum se si una est. ingenium, nullum elevarent eloquium.

11. IDEM in serm. contr. Eutych.: Fraterna vos et paterna solicitudine commonemus ut inimicos Catholicae fidei, hostes Ecclesiae, incarnationis dominicae negatores, et instituto a sanctis Apostolis Symbolo repugnantes, in nullam recipiatis consensionis affectum.

12. MAXIMUS Taurinens. hom. d. Trad. Symb. et exSymbolam pos. ejusd. Cum apud Patres nostros, sicut liber Judicum cür ab Apo

refert, quaedam Israeliticae tribus civili adversum se proepositum. l.

lio decertarent, nec propter consimilem populi unius habitum inter bellantes posset esse discretio : tribus illa, cujus justior erat causa pugnandi, quia merito per Dei auxilium victoriam praesumebat, signum sibi certo in sermone constituit, ut quos una armorum facies confundebat, secretioris verbi distingueret sacramentum Quod beati Apostoli, ut ego reor, exemplum sequentes, Ecclesiae Dei, quam ade versum militiam diabolici furoris armabant, mysterium symboli tradiderunt, ut, quia sub uno Christi nomine credentium erat futura diversitas, signaculum symboli inter fideles perfidosque secerneret, et alienus a fide atque hostis appareret Ecclesiae, aut tanquam baptizatus pescisset, aut tanquam haereticus corrupisset.

stolis con

dic. 12.

VI.

Qui sunt Symboli hujus articuli? Symbolum

CREDO in Deum patrem omnipotentem, creaHost hoch..i torem caeli et terrae.

esplicarunt Cyrillus in Catechesibus

sin symb.

Item in libr. & de symb. ad catech. In li.

symb. Serm. 115.119. 123. 126. 131,181. 193.193. 194.

1]. Et in Jesum Christum filium ejus unicum, do- Ang.in Ench.

minum nostrum. III. Qui conceptus est de spiritu sancto, natus ex bredo ide et

Maria virgine. 1y. Passus' sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, de temp.

et sepultus. V. Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a

mortuis.
VI. Ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Pa-

tris omnipotentis.
VII. Inde venturus est judicare vivos et mortuos.
VIII. Credo in Spiritum sanctum.
IX. Sanctam Ecclesiam Catholicam Sanctorum com-

munionem.
X. Remissionem peccatorum.
XI. Carnis resurrectionem, et
all. Vitam aeternam. Amen.

[ocr errors]

VII.

Hiere. 9, 23

Quo maxime spectant haec Symboli verba ? ?

A. Eo certe, ut veram Dei divinarumque re-Ioan. 17. rum cognitionem, quae ad bene beateque vivendum cap. 1., : 6 est cuique necessaria, succincte comprehensam habeamus.

B. Ubi primum et praecipuum habet locum agnitio et confessio sanctissimae Trinitatis, ne ullo modo dubitetur, Deum, quo nihil aut majus, los 10.3.cap. aut melius, aut sapientius potest excogitari, in essentia quidem seu natura divina unum et simplicem,

1) Aug. con

« PoprzedniaDalej »