Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Matth. VII.: Petite, et dabitur vobis.
Eccli. XVIII. : Non impediaris orare semper.

Ephes. II.: Deus autem , qui dives est in misericordia , propter nimiam caritatem suam, qua dilexit nos, et cum essemus mortui peccatis , convivificavit nos in Christo (cujus gratia estis salvati) et conresuscitavit, et consedere fecit in caelestibus in CHRISTO JESU, ut ostenderet in saeculis supervenientibus abundantes divitias gratiae suae, in bonitate super nos in Christo JESU. Gratia enim estis salvati per fidem, (et hoc non ex vobis, Dei enim donum est) non ex operibus, ut ne quis glorietur. Ipsius enim sumus factara creati in Christo JESU in operibus bonis , quae praeparavit Deus, ut ambulemus in eis.

Tit, III.: Eramus aliquando et nos insipientes, increduli etc. Cum autem benignitas et humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei, non ex operibus justitiae, quae fecimus nos ,

sed secundum suam misericordiam salvo's nos fecit etc.

Rom. VIII,: Nam quos praescivit, et praedestinavit conformes fieri imaginis filii sui : ut ipse sit primogenitus in multis fratribus. Si Deus pro nobis, quis contra nos ? Qui etiam proprio filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illam: quomodo non etiam cum illo om-, nia nobis donavit?

Joan. III.: Sic Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret etc.

I. Joan. IV.: In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam filium suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum.

In hoc est caritas : non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse prior dilexit nos, et misit filium suum propitiationem pro peccatis nostris.

Hebr. X.: Accedamus cum vero corde in plenitudine fidei , aspersi corda a conscientia mala, et abluti corpus aqua munda, tencamus spei nostrae confessionem indeclina

bilem, (fidelis enim est, qui repromisit) et consideremus invicem in provocationem caritatis et bonorum operum.

Tit. I. : In spem vitae aeternae, quam promisit , qui non mentitur DEUS.

Rom. V.: Commendat caritatem suam DEUS in nobis: quoniam cum adhuc peccatores essemus, secundum tempus Christus pro nobis mortuus est etc. Si in unius delicto mors regnavit per unum: multo magis abundantiam gratiae et donationis et justitiae accipientes , in vita regnabunt per unum JESUM Christum. Ubi abundavit delictum, superabundavit gratia: ut sicut regnavit peccatum in mortem, ita et gratia regnet per justitiam in vitam aeternam , per JESUM Christum Dominum nostrum.

Rom. VIII.: Non sunt condignae passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis.

Prov. XV.: Secura mens quasi , juge convivium.

I. Joan. III.: Carissimi, si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam habemus ad Deum: et quidquid petierimus, accipiemus ab eo, quoniam mandata ejus custodimus, et ea, quae sunt placida coram eo, facimus.

I. Cor. I.: Sive autem tribulamur, pro vestra cxhortatione et salute : sive exhortamur, pro vestra exhortatione et salate, quae operatur tolerantiam carundem passionum, quas et nos patimur: et spes nostra firma est pro vobis , scientes, quod sicut socii passionum estis, sic eritis et consolationis.

Hebr. III. : Christus vero tanquam filius in domo sua: quae domus sumus nos, si fiduciam et gloriam spei usque ad finem firmam retineamus.

Hebr. X.: Nam et vinctis compassi estis , et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis , cognoscentes vos habere meliorem et manentem substantiam. Nolite itaque amittere confidentiam vestram , quae magnam habet remunerationem. Patientia enim vobis necessaria est , ut voluntatem Dei facientes, reportetis promissionem.

1. Joan. III.: Videbimus eum sicuti est.

Et omnis, qui habet hanc spem in eo, sanctificat se, sicut et ille sanctus est.

Coloss. I. : Nunc autem reconciliavit in corpore care nis ejus per mortem, exhibere vos sanctos et immaculatos, et irreprehensibiles coram ipso: si tamen permanetis in fide fundati et stabiles, et immobiles a spe evangelii, quod audistis.

II. Petr. I. : Quapropter fratres magis satagite, ut per bona opera certam vestram vocationem et electionem faciatis.

II. Petr. II. : Hi sunt fontes sine aqua etc. Superba enim vanitatis loquentes, pelliciunt in desideriis carnis luxuriae eos, qui paululum effugiunt, qui in errore conversantur, libertatem illis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionis.

Eccl. V.: Ne dixeris, peccavi, et quid mihi accidit triste? Altissimus enim est patiens redditor. De propitiato peccato noli esse sine metu, neque adjicias peccatum saper peccatum. Et ne dicas : Miseratio Domini magna est, multitudinis peccatorum meorum miserebitur etc.

P A T R E S,

rum

1. 2.4. 62. art. 4. et q:65. art. 4. 1. Tim. 1,5.

1. A. AUGUSTINUS L. 1. de doctr. christ. C. 37.: Si Spos at for: a fide quisque ceciderit, a caritate etiam necesse est cadat: Por- tatem requi ro si et credit et diligit, bene agendo et praeceptis bono-consciboriam

morum obtemperando efficit, ut etiam speret se ad Video Di id, quod diligit, esse venturum.

2. ET cap. 40. : Cum diceret Apostolus : Finis praecepti est caritas : addidit, de corde puro : ut nihil aliud, quam id, quod diligendum est , diligatur. Conscientiam vero bonam subjunxit, propter spem. Ille enim se ad id, quod credit et diligit , perventurum esse desperat, cui malae conscientiae scrupulus inest. Tertio, et fide (inquit) non ficta : Si enim fides nostra mendacio caruerit, tunc et nos diligimus, quod non est diligendum, et recte vivendo id speramus , ut nullo modo spes nostra fallatur. ITEM L. III. doctr, christ, c. 10:: Spes sua cui

1. Tim. 1, 5.

nem.

Et nemo,

da.

qae est in conscientia propria, quemadmodum se sentit ad dilectionem Dei et proximi cognitionemque proficere.

4. IDEM Augustinus in praefat. enar. Psalm. 31. : Ipsa caritas bene operantis dat ei spem bonae conscientiae: spem enim gerit bona conscientia. Quomodo mala conscientia tota in desperatione est , sic bona conscientia tota in spe. Finis, inquit Apostolus) praecepti est caritas de corde puro et conscientia bona et, fide

non ficta. Pro spe conscientiam posuit. Ille enim sperat, qui bonam conscientiam gerit. Quem vero pungit mala conscientia, retrahit se a spe, et non sibi sperat nisi damnatio

Ut ergo speret regnum, habeat bonam conscientiam : quod habeat bonam conscientiam, credat et operetur: quia quod credit , fidei est: quod operatur, caritatis est.

1 B. GREGORIUS Magnus L. XXXIII. Moral. in Job, cap. 15.: Pius ac justus est conditor noster. Sed nemo dicat : quia pius est, venialiter

pecco.

. qui peccaverit, dicat : quia justus est, de peccati remissione despero. Relaxat enim Deus facinus , quod defletur,

sed perpetrare quisque timeat, quod, si digne deflerc posSpes timori sit, ignorat. Ante culpam ergo justitiam metuat, post conjungen- culpam tamen de pietate praesumat: neque ita justitiam

timeat, ut nulla spei consolatione convalescat :
que ita confidat de misericordia , ut adhibere vulneribus
suis dignae poenitentiae negligat medicinam: sed quem
praesumit sibi pie parcere, semper etiam cogitet et distric-
te judicare. Spes igitur praesumptionis nostrae habeat
etiam morsum timoris : ut ad corrigenda peccata justitia
judicantis terreat, quem ad fiduciam veniae gratia parcen-
tis invitat.

2. IDEM Gregorius L. VI. epistolar. ep. 22. ad Greg. cubic. Aug. : Quod vero dulcedo tua in suis epistolis subjunxit : Importunam se mihi existere, quoadusque scribam mihi revelatum, quia peccata tua dimissa sunt:

rem et difficilem etiam et inutilem postulasti. Difficilem remissione e quidem, quia ego indignus sum , cui revelatio fieri depeccatoruin beat. Inutilem vero , quia secura de peccatis tuis fieri periculosa

non debes, nisi cum jam in die vitae tuae ultimo plangere 2. Cor. 12. 4. eadem peccata minime valebis. Quae dies quousque ve

niat, semper suspecta, semper trepida metuere culpas debes, atque eas quotidianis fletibus lavare. Certe Paulus Apostolus jam ad tertium caelum ascenderat, in-paradisum

quoque ductus fuerat, arcana verba audiverat, quae homi1. Cor. 9, 27. ni loqui non liceret: et tamen adhuc trepidans dicebat:

Castigo corpus meum et servituti subjicio,* ne forte aliis

ne

Securitas de

est in hac vita.

curitas et de.

praedicans , ipse reprobus efficiar. Adhuc timet, qui jam ad caelum ducitur: et jam timere non vult, qui adhuc in terra conversatur? Perpende dulcissima filia , quia mater Mater negli. negligentiae solet esse securitas.

Habere ergo in hac vita ritas. non debes securitatem, per quam negligens reddaris: Scrip-Psalm.: 11 tum est enim: Beatus vir , qui semper est pavidus. Et rursus scriptum est: Servite Domino in timore, et exultate ei cum tremore. In pauco ergo hujus vitae tempore mentem vestram necesse est, ut tremor teneat, quatenus per securitatis gaudium sine fine postmodum exultet.

3. BERNARDUS in Serm. de fest. b. M. Magdal. : Fugienda se. Pedes isti sunt misericordia et judicium : quorum alterum speratio. sine altero osculari vel temeraria securitas est , vel despe ratio fugienda. Quis enim Dei misericordiam indesinenter attendens, non statim tepidioris vitae quietem exoptet? Cum enim recogitat universitatis Dominum formam servi pro

Deceptoria servis suscipere, triginta et tribus annis operari salutem Dei miseriDostram in medio terrae hujus, capi, ligari, lanceari, tendere. crucifigi, et hoc totum pati pro filiis hominum : statim deceptoria spe sibi blanditur et alludit, gaudet observari in misericordia et miserationibus, judicium nescit, ignorat justitiam, et punienda aestimat non puniri. Fallitur, Praesumptio qui 'sic osculatur misericordiae pedem , ut pedem judicii ez sola ide. non attendat : qui totum de misericordiae pede praesumit, hoc solam ad salutem sufficere credens, quod credit: Nec est judicii pedi morosius incumbendum, ne pietatis intuitum ferocia judicantis excludat.

spes solam

III.

Quae bona sub spem cadunt, et Christiano

speranda sunt?
Praecipue quidem ' bona illa regni caelestis, 3. Tic

. 2, 15. quae homines beant, nec sinunt ulla ex parte mi

Tum illa, quaecunque mortalibus in hac vita 'conducibilia, recte a Deo desiderantur Aug. in" Enatque petuntur, in bonis sperandis et exspectandis debent haberi. Ea vero praecipue relucent in dominica oratione , utpote quam Christus Dominus

seros esse.

chir. c. 114

« PoprzedniaDalej »