Obrazy na stronie
PDF

apraepositis sacrorum accipiat satisfactionis suae modum. :::;;$; Deniqüe cap. XVI.: Certiores sunt claves Ecclesiae, quam """""* corda regia. Quibus clavibus quodcunque in terra solvitur, *etiam in caelo solutum esse prómittitur. Et multo est honesior humilitas , qua se quisque humiliat Ecclesiae Dei , et Mg: aeterhbor minor imponitur, et nullo temporalis mortis pericu- na vitatur. lo mors aeterna vitatur. A. CHRYSOSTOMUS L. 3. de sacerd.: Qui terram incolunt atque in ea versantur, iis commissum est, ut ea, quae in caelis sunt, dispensent : iis datum est, ut potestatem habeant, quam Deus optimus neque angelis neque „£££T archangelis datam esse voluit: neque enim ad illos dictum *£* est: Quaecunque alligaveris in terra , erunt alligata et in £a£ì6, i9. et caelo: et quaecunque solveris in terra, erunt soluta et in 18, 48. caelo. Habent quidem et terrestres principes vinculi potestatem , verum corporum solum. Id autem, quod dico Sacerdotum vinculum, ipsam etiam animam contingit, atque „§*$t; ad caelos usque pervădit : usque adeo, ut, quaecünque in- £iï ferne sacerdotes confecerint, illa eadem Deus superne rata dit. habeat, ac servorum sententiam Dominus confirmet. Etenim quidnam hoc aliud esse dicas, nisi omnem rerum caelestium potestatem illis a Deo concessam ? Quorumcunque enim, ait, peccata retinueritis, retenta sunt. Quaenam, obsecro, potestas hac una major esse queat? Pater omnifùriam Filio potestatem dedit : caeterùm video , ipsam ean- matth. *, 15 dem omnifariáin potestatem a Deo filio illis traditam. Et paulo post: Nostris sacerdotibus non corporis lepram, Animae ! verum ánimae sordes, non dico purgatas probare, sed påíïí Purgare prorsus concessum est. 5. CYPRIANUS L. I. epist. 2. ad Cornel : Nec enim fas erat aut permittebat paterna pietas et divina clementia, £cclesiam puisantibus claüdi , et `dolentibus ac deprecantihus spei sàlutaris subsidium denegari, ut de saeculo recedente§, sine communicatione et páce ad Dominum dimitte- In Ecclesia

militante rerentur, quando permiserit ipse, `qui legem dedit, ut liga-£$: ta in terris, etiam in caelis ligata essent : solvi autem pos- §ijötest. sent illic, quae hic prius in Ecclesia solverentur. 6. HILARIUS Pictav. Episc. can. 16. in Matth. : o£;£:'* In nnncupatione novi nominis felix Ecclesiae fundamentum, ignaque aedificatione illius petra, quae infernas leges , ££ $tari portas , . et omnia mortis claustra dissolveret. ° raas caeli janitor, cujus arbitrio claves aeterni aditus ;;;;;;';; traduntur, cüjus terrestre judicium praejudicata auctori-““ tas sit in caelo, ut quae in terris aut Tigata sunt aut soluta, statuti ejusdem conditionem obtineant et in caelo.

uanta eorum potestas.

7. BERNARDUS L. II. d. consid. ad Eugen.: Age

{√. indagemus adhuc diligentius, quis sis, quam geras videlicet È` pro tempore personam in Ecclesia Dei. Quis es? Sacerdos mtagnus, summus pontifex. Tu princeps Episcoporum, tu haeres Apostolorum , tu primatu Abel , gubernatu Noë, patriarchatu Abraham , ordine Melchisedech , dignitate Aaron, auctoritate Moyses, judicatu Samuel, potestate Petrus, umctione Christus. Tu es , cui claves traditae , cui oves creditae sunt. Sunt quidem et alii caeli janitores, et gregum pastores : sed tu tanto gloriosius, quanto et differentius utrinque prae caeteris nomen haereditasti. Habent Pastorum pa- illi sibi assignatos greges, singuli singulos: tibi universi É;.. ., .,. crediti, uni unus. Nec modo ovium, sed et pastorum tu ;;::„!?* unus omnium pastor. Unde id probem, quaeris ? Ex ver

[ocr errors]

',y£ bo Domini. Cui enim non dico Episcoporum, sed etiam t.at e m. Apostolorum sic absolute et indiscrete totae commissae sunt '""*'**"* oves ? Si me amas, Petre, pasce oves meas. Quas? Illius vel illius populos civitatis, aut regionis, aut certe regni ? Oves meas, inquit. Cui non planum, non designasse aliquas , sed adsignasse omnes ? Nihil excipitur , ubi distinguitur nihil. Et forte praesentes caeteri condiscipuli erant, cum committens uni unitatem omnibus commendaret, in cant. 6, s. uno grege, in uno pastore, secundum illud: Una est columba mea, formosa mea, perfecta mea. Ubi unitas, ibi perfectio. Reliqui numeri perfectionem non habent, sed divisionem , recedentes ab unitate. Inde est, quod alii singuli singulas sortiti sunt plebes, scientes sacramentum. Degalat. o, o. mique Jacobus, qui videbatur columna Ecclesiae, una contentus est Hierosolyma, Petro universitatem cedens. Pulchre vero ibi positus est suscitare semen defuncti fratris, ubi occisus est ille. Nam dictus est frater Domini. Porro cedente Domini fratre, quis se alter ingerat Petri praerogativae? Ergo juxta canones tuos alii in partem solicitudinis, tu in plenitudinem potestatis vocatus es. Aliorum potestas certis arctatur limitibus : tua extenditur et in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt. Nonne si causa exstiterit, tu episcopo caelum claudere, tu ipsum ab Episcopatu deponere, etiam et tradere satanae potes? Stat ergo

- inconcussum privilegium tuum tibi tam in datis clavibus, quam in ovibus commendatis. Accipe aliud, quod nihiloJoan 21, 4. minus praerogativam confirmat tibi. Discipuli navigabant, ' et Dominus apparebat in litore: quodque jucundius erat, in corpore redivivo. Sciens Petrus, quia Dominus est, in mare se misit: et sic venit ad ipsum, | aliis navigio pervenientibus, Quid istud? Nempe" signum singularis Pontifieii Petri, per quod non navim unam, ut caeteri quique suam , sed saeculum ipsum susceperit gubernandum. TMáre , enim saeculum est: naves, Ecclesiae. Inde est, quod altera vice instar Domini gradiens super aquas, unicum se Chri- Matth. us, ss. sti vicarium designavit, qui non umii populo, sed cunctis ** praeesse deberet. Siquidem aquae multâe , populi multi. a,...„,,. Ita cum quisque caeterorum habeat suam, tibi una commissa est grandissima navis facta ex omnibus ipsa universalis Ecclesia toto orbe diffusa.

8. CONCILIUM Florent. in literis unionis: Diffini-,'°g- P£nti

- fex in nniver. mus sanctam Apostolicam sedem et Romanum Pontificem, si 35ę in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Enatum veRomanum successorem esse beati Petri principis Apostolorum, et verum Christi vicarium, totiusque Ecclesiâe caput, £, Ę;: et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere, et ta* ά ipsi in beato Petro pascendi, regendi, et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro JESU Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum Conciliorum , et in sacris canonibus

continetur.

XX.

Quid habet undecimus articulus? - - - - - • Esa. 26, 19. A. Carnis resurrectionem , quae in novissi- ;££ - £zech. 37, 1 —• mo die bonis, malisque continget. Nam corpus %; íí; hoc, quod fragile, caducum, multisque morbis ἐ - - 22, 25 - 32. et perpetuis aerumnis obnoxium , et post mortem £; £;; $ 1er. a

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ceptionem unusquisque, prout gessit in corpore ííiiííé p 9 - 2

[ocr errors]

- - - - IMatth. 13, 50 na fecerunt, in resurrectionem vitae : qui vero-*

[ocr errors]
[ocr errors]

$,'* supplicium aeternum. B. Hac fide vir bonus et patiens in aerumnis se vel maximis consolatur, ut in supremo :'* *** etiam vitae agone dicat: “ Scio, quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum , et rursum circumdabor pelle mea, et in $*3; 3; carne mea videbo Deum. . Prudentes illi sane, $£.£; 3 qui terrena haec et moribunda membra, in ju;;;;?; ! $:'* stitiae ac * virtutis servitutem redigunt, quique corpus hoc, veluti vas purum, beatae praeparant

[merged small][ocr errors]

E s ai. XXVI.: Vivent mortui tui, interfecti mei rcsurgent : expergiscimini , et laudate, qui habitatis in pulvere.

J o b. XIX. : Scio , quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum. Et rursum circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum. Quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt, et ^ non alius : reposita est haec spes mea in sinu meo.

Ezech. XXXVII. : Facta est super me manus Domini, et eduxit, me in spiritu Domini: et dimisit me in medio campi, qui erat plenus ossibus. Et circumduxit me per ea in gyro: erant autem multa valde super faciem campi, siccaque vehementer. Et dixit ad me : Fili hominis, putas ne vivent ossa ista? Et dixi , Domine Deus, tu nosti. Et dixit ad me: Vaticinare de ossibus istis , et dices eis : Ossa arida, audite verbum Domini. Haec dicit Dominus Deus ossibus his : Ecce ego intromittam in vos spiritum, et vivetis. Et dabo super vos nervos, et succrescere faciam super vos carnes, et superextendam in vobis cutem : et dabo vobis spiritum , et vivetis : et scietis,

[ocr errors]

quia ego Dominus. Et prophetavi sicut praeceperat mihi. Factus est autem sonitus prophetante me, et ecce commotio: et accesserunt ossa ad ossa, unumquodque ad juncturam suam. Et vidi, et ecce super ea nervi, et carnes ascenderunt: et extenta est in iis cutis desuper, et spiritum non habebant. Et dixit ad me : Vaticinare ad spiritum, vaticinare fili hominis et dices adspiritum: Haec dicit Dominus Deus : A quatuor ventis veni spiritus, et insufila super interfectos istos, et reviviscant. Et prophetavi sicut praeceperat mihi: et ingressus est in ea spiritus : steteruntque super pedes suos exercitus grandis nimis valde etc.

M. Cor. XV.: Omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur. In momento , in ictu oculi, in novissima tuba (canet enim tuba) et mortui resurgent incorrupti, et nos immutabimur : Oportet enim corruptibile hoc ' induere incorruptionem et mortale hoc induere immortalitatem. I. Th e s s. IV. : Ipse Dominus in jussu et in voce archangeli et in tuba Dei descendet de caelo : et mortui, qui in Christo sunt, resurgent primi : Deinde nos, qui vivimus, qui relinquimur, simul rapiemur cum illis in nubibus obviam Christo in aëra, et sic semper cum Domimo erimus. Joan. IX.: Dicit ei Martha: Scio, quia resurget in resurrectione in novissimo die. ET V.: Amen, amen dico vobis, quia venit hora et nunc est, quando mortui audient vocem filii Dei: et qui audierint, vivent. Et paulo post : Nolite mirari hoc, quia venit hora, in qua omnes , qui in monumentis sunt, audient vocem ejus : et procedent, qui bona fecerunt, in resurrectionem vitae : qui vero mala egerunt, in resurrectiokm judicii. M atth. XXII.: In illo die accesserunt ad eum Saducari, qui dicunt, non esse resurrectionem : et interrogaverunt eum, dicentes: Magister, Moyses dixit: Si quis mor

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »