Obrazy na stronie
PDF
ePub

Non sufficit

communice. mus.

Extra eccle

simulate intrare: Aut si jam talis intravit, caveat in eadem simulatione persistere, ut veraciter coalescat arbori vitae.

2. AUGUSTINUS epist. 152. ad Donatist. : Quisquis IraDci manet ergo ab bac Catholica Ecclesia fuerit separatus , quantum- ab Ecclesia alibet laudabiliter se vivere existimet, hoc solo scelere, quod a CHRISTI unitate disjunctus est, non habebit vitam, sed ira Dei manet super eum.

3. IDEM d. unit. Eu. c. 4.: Quicunque de ipso capite scripturis sanctis consentiunt, et unitati Ecclesiae non deChristo ree communicant, non sunt in Ecclesia, quia de CHRISTI to sentire, ni. corpore, quod est Ecclesia , ab ipsius CHRISTI testifica-siao unitati tione dissentiunt. Et paulo post : Quicunque credunt quidem, quod CHRISTUS JESUS, ita ut dictum est , in carne venerit, et eadem in carne , in qua natus et passus est, resurrexerit, et sit ipse filius Dei, Deus apud Deum etc., sed tamen ab ejus corpore, quod est Ecclesia, ita dissentiunt, ut eorum communio non sit cum toto quacunque diffunditur, sed in aliqua parte separata inveniatur, manifestum est, eos non esse in Catholica Ecclesia.

4. ET c. 16. e. I. : Ad ipsam salutem ac vitam aeter- siam nulla sanam nemo pervenit, nisi qui habet caput CHRISTUM. lus. Habere autem caput CHRISTUM nemo poterit, nisi qui in ejus corpore fuerit, quod est Ecclesia.

5. AUGUSTINUS, vel secundum alios Fulgentius, L. Extra eccled. fid. ad Petr. Diac. c. 37.: Firmissime tene, et nullate- potest fieri

particeps vi. nus dubites, omnem extra Ecclesiam Catholicam baptizatum, participem fieri non posse vitae aeternae, si ante finem vitae hujus, Catholicae non fuerit redditus atque incorporatus Ecclesiae. Quia si habeam, inquit Apostolus, omnem fidem, et noverim omnia Sacramenta , caritatem 1. Cor.13,1.2. autem non habeam ,

nihil sum.

Nam et in diebus diluvii neminem legimus extra arcam potuisse salvari. 6. DEINDE c. 38. ej. 1.: Firmissime tene ,

et nulla. tenus dubites, non solum omnes Paganos , sed etiam om- Extra ecclenes Judaeos , Haereticos, atque Schismaticos, qui extra ec-tes, damnaclesiam Catholicam praesentem finiunt vitam, in ignem aeternum ituros , qui paratus est diabolo et angelis ejus.

7. ET c. 39. ej. 1.: Firmissime tene, et nullatenus dubites , quemlibet Haereticum sive Schismaticum in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti baptizatum, si Ecclesiae Catholicae non fuerit aggregatus , quantascunque eleemosymas fecerit, etsi pro CHRISTI nomine etiam sanguinem

Martyrium fuderit, nullatenus posse salvari. Omni enim homini, qui siam non sal. Ecclesiae Catholicae non tenet unitatem , neque baptismus, neque eleemosyua quamlibet copiosa, neque mors pro no

tac aeternae.

Gen, 7, 23.

buntur.

citra ecclesi.

Num. 46,1.89.

64.

mine CHRISTI susccpta proficere poterit ad salutem, quam diu in eo haeretica vel schismatica pravitas perseverat, quae ducit ad mortem.

8. IRENAEUS L. IV. adv. haeres. c. 43.: Eis, qui in Ecclesia sunt, Presbyteris obaudire oportet, his, qui successionem habent ab Apostolis, sicut ostendimus , qui cum Episcopatus successione carissima veritatis certum, secundum placidum patris acceperunt. Reliquos vero, qui absistunt a principali successione, et quocunque loco colliguntur, suspectos habere, vel quasi haereticos, et malae sententiae, vel

quasi scindentes et elatos, et sibi placentes, aut rursus ut hyHaeretico- pocritas, quaestus gratia et vanae gloriae hoc operantes. rum ot Sohis. Omnes autem hi decidunt a veritate: Et haeretici quidem poena et into- alicnum ignem afferentes ad altare Dei, id est, alienas docLevit. 10, s. 2. trinas, a caelesti igne comburentur, quemadmodum Nadab

et Abiu, Qui vero exsurgunt contra veritatem, et altcros adhortantur adversus Ecclesiam Dei, remanent apud in

feros, voragine terrae absorpti, quemadmodum qui circa A. Reg. 14, 16. Chore, Dathan et Abyron. Qui autem scindunt et sepa

rant unitatem Ecclesiae, eandem, quam Jeroboam, poenam percipiunt a Deo.

9. GREGORIUS L. XIV. Moral. c. 2. : Sancta universalis ecclesia praedicat , salvari veraciter nisi intra se non posse , asserens, quod omnes, qui extra ipsam sunt, mi

nime salvabuntur. Schismatis 10. CHRYSOSTOMUS hom, 11. in Ephes. : Nihil ita peccatum.

Deum irritat, sicut Ecclesiae divisio. Et si innumera bona operati fuerimus, non minores tamen poenas dabimus, quam qui corpus ipsius prosciderunt, si plenitudinem et integritatem Ecclesiasticam discerpserimus. Illud enim lucro quidem factum est totius orbis , tametsi non eo animo si reprobos illos respexeris. Istud vero nihil uspiam commodi habet, sed plurimum nocumenti. Ista mihi non ad Eccle

siae primores duntaxat dicuntur, sed et ad subditos. Vir in Cyprianum quidam sanctus t quippiam dixit, quod audaciam sapere intelligit.

videtur, attamen dixit. Quid autem est istud? Peccatum

videlicet istud ne martyrii quidem sanguine deleri. Dic Martyrii saa. guine non de.

enim, quaeso, quam ob causam martyrium subis ? An non fetur pecca. propter Christi "gloriam ? Quo itaque pacto, qui animam

pro Christo exponis, Ecclesiam oppugnas, pro qua ani

suam tradidit Christus ? Audi Paulum ipsum: Non

sum, inquit, dignus, ut vocer Apostolus, quoniam Eccle1. Cor. 16, 9.

siam Dei persecutus sum, ac vastavi illam. Et interjectis quibusdam: Dico et obtestor, Ecclesiam scindere non minus esse peccatum, quam in haeresim incidere.

Bitra occlosi. siam Demo salvatus.

tum Schisma.

mam

Excommuni.

Matt. 18, 17:

11. CONCILIUM LATERAN. mag. sub Innocent. III. Nemo salvacan. 1.: Una est fidelium universalis ecclesia, extra quam clesiam. nullus omnino salvatur.

12. CYPRIANUS L. I. epist. 11 ad Pomp.: Interfi- Dout,125.69. ci Deus jussit Sacerdotibus suis non obtemperantes, judicibus a se ad tempus constitutis non obedientes: et tunc quidem gladio occidebantur, quando adhuc et circumcisio clic est giá: carnalis manebat: nunc autem, quia circumcisio spiritalis dius spiritaesse ad fideles servos Dei coepit, spiritali gladio superbi Foris vivero et contumaces necantur, dum de ecclesia ejiciuntur. Ne- nequeunt. que enim vivere foris possunt, cum domus Dei una sit, et nemini salus esse nisi in Ecclesia possit.

13. AUGUSTINUS L. I. contr. adversar. leg. et Proph. c. 17. : Claves regni caelorum sic dedit CHRISTUS Ecclesiae, ut non solum diceret, quae solveritis

super

terram, erunt soluta et in caelis: ubi apertissime bonum, Kart. 16. et non malum, pro malo reddit Ecclesia: verum et adjunge- 18. ret: Quae ligaveritis in terra, erunt ligata et in caelo : quia bona est et vindicandi justitia. Illud enim , quod ait: Si nec Ecclesiam audierit, sit tibi tanquam ethnicus et Excommuni. publicanus: gravius est , quam si gladio feriretur, si flam- catio quada mis absumeretur, si feris subigeretur. Nam ibi quoque subjunxit: Amen dico vobis, quae ligaveritis super terram, erunt ligata et in caelis: at intelligeretur, quanto gravius sit punitus, qui velut relictus est impunitus. Hic dicat iste , si placet : Siccine mandata Salvatoris accipimus juben- Matt. 5, 89. tis: Nemini reddideritis malum pro malo : sed si quis vos percusserit in unam maxillam, praebete et alteram, et dimittite injurias fratribus vestris? Ecce ab hominibus non reddentibus malum pro malo, alligatur homo amarius et Nota pro exinfelicius ecclesiae clavibus , quam quibuslibet gravissimis ne. et durissimis, ferreis vel adamentinis nexibus

14. 'IDEM serm. 181. d. temp. C. 12.: Quisquis ille Extra coclo. est, et qualiscunque est, Christianus non est, qui in anus non est, CHRISTI ecclesia non est. Sola quippe est per quam sa

acceptum est. crificium Dominus libenter accipiat, sola quae pro errantibus fiducialiter intercedat. Unde etiam de agni hostia Dominus praecepit, dicens : In una domo comedetis, nec efferetis de carnibus ejus foras. In ana namque domo ag- Exod. 12, 46. dus comeditur, quia in una Catholica Ecclesia vera hostia redemptoris immolatur. De cujus carnibus divina jussio efferri foras prohibet , . quia dari sanctum canibus vetat. Sola est, in qua opus bonum fructuose peragitur : unde mercedem denarii non, nisi qui intra vineam laboraverant, Matth. 20, 2

et nihil Deo

[ocr errors]
[ocr errors]

1

!

mes.

Simile.

acceperant. Sola est, quae intra se positos valida carita

tis compage custodit etc. ut Gregorius supra, litera C. Ecclesia a

15. ITEM in Psalm. 88. concio 2. : Amemus Domimanda est tan minum Deum nostrum, amemus ccclesiam ejus: illum sicut quam mater,

patrem, istam sicut matrem: illum sicut Dominum, hanc sicut ancillam ejus, quia filii ancillae ipsius sumus. Sed matrimonium magna caritate compaginatur. Nemo offendit unum, et promeretur alterum. Nemo dicat , ad idola quidem vado, arreptitios quidem et sortilegos consulo, sed tamen Dei Ecclesiam non relinquo, Catholicus sum: tenens matrem, offendis patrem; alius item dicit : Absit a mé, non consulo sortilegum, non quaero arreptitium, non quaero divinationes sacrilegas, nec eo ad adoranda daemo

nia , non' servio lapidibus, sed tamen in parte Donati sum. Non prodest Quid tibi prodest non offensus pater, qui offensam vindiDeum colere cat matrem? Quid prodest, si Dominum confiteris , Deum a ecclesiam honoras, ipsum praedicas, filium ejus agnoscis, sedentem ejus blasphe.

ad dexteram patris confiteris, et blasphemas ecclesiam ejus ? Non te corrigunt exempla humani conjugii? Si haberes aliquem patronum, cui quotidie obsequereris, cujus limina serviendo contereres, quem quotidie non dico salutares, sed et adorares , cui impenderes fidelia obsequia, si unum crimen de ejus conjuge diceres, numquid domum ejus intra

Attendite ergo carissimi, tenete omnes unanimiter Deum patrem et matrem Ecclesiam.

AUGUSTINUS epist. 104. ad Donat. presbyt. DoMartyrium extra ecclesi- natist : Foris autem ab ecclesia constitutus et separatus a am inutile.

compage unitatis et vinculo caritatis , aeterno supplicio punireris, etiamsi pro CHRISTI nomine vivus incendereris.

17. CYPRIANUS lib. 1. epist. 1. : Inimicus et hostis ecclesiae, quos alienavit ab ecclesia et foras duxit, ut captivos et vinctos contemnit et praeterit: eos pergit lacessere, in quibus Christum cernit habitare. Quamquam etsi ali

quis ex talibus fuerit apprehensus, non est, quod sibi Poena perfi- quasi in confessione nominis blandiatur, cum constet, si

occisi ejusmodi extra ecclesiam fuerint, fidei coronam non esse, sed poenam potius esse perfidiae.

18. IDEM 1. E. 4. epist. 2. ad Antonianum in fine :

Apostatae vero et desertores, vel adversarii et hostes et queunt ad ec. clesiae pacem CHRISTI ecclesiam 'dissipantes, nec si occisi pro

nomine Ephe. 4, s. 89. foris fuerint, admitti secundum Apostolum possunt ad ec

clesiae pacem, quando nec spiritus, nec ecclesiae tenuerunt unitatem.

19. CYPRIANUS in tract. d. simpl. Praelat. sive de unitate Ecclesiae: Quisquis ab Ecclesia segregatus adulterae

res?

diac.

Admitti ne.

,

trem,

Extra ecclesi. am non est

tur.

delotur.

jungitur, a promissis Ecclesiae separatur. Nec perveniet ad Doum patrom Christi praemia , qui relinquit Ecclesiam Christi. Alienus qui ecclesiam est , profanus est, hostis est: Habere jam non potest Deum ion habet mapatrem, qui Ecclesiam non habet matrem. Si potuit evadere quisquam , qui extra arcam Noë fuit: et qui extra ecclesiam foris fuerit, evadit. Stare ta et vivere putas posse de ecclesia recedentem , sedes sibi alias et diversa domicilia condentem? cum dictum sit ad Raab, in qua prae- Josue 2,18.89. formabatur Ecclesia, patrem tuum et matrem tuam, et fratres tuos et totam domum patris tui colliges ad te ipsam in domum tuam : et erit omnis, qui exierit ostium domus tuae foras, reus sibi erit. Item sacramentum Paschae ni

Exod. 12, 46. hil aliud in Exodi lege contineat, quam ut agnus, qui in figura Christi occiditur, in domo una edatur. Caro Christi et sanctum Domini ejici foras non potest, nec alia ulla credentibus praeter unam Ecclesiam domus est. An secum esse Christum, cum collecti fuerint opinantur, qui extra Christi Ecclesiam colliguntur? Tales etiam si occisi in confessione nominis fuerint, macula ista nec sanguine abluitur. Na martirio Inexpiabilis et gravis culpa discordiae nec passione purga- matis macula

Esse martyr non potest, qui in Ecclesia non est: ad regnum pervenire non poterit, qui eam , quae regnatura est , derelinquit. Cum Deo manere non possunt, quia esse in Ecclesia Dei unanimes noluerunt. Ardeant licet flammis, et ignibus traditi, vel objecti bestiis animas suas ponant: non erit illa fidei corona, sed poena perfidiae : nee reli- poena perd. giosae virtutis exitus gloriosus, sed desperationis interitus. Occidi talis potest, coronari non potest.

An esse sibi cum Christo videtur, qui adversus sacerdotes Christi facit? qui se a cleri ejus et plebis societate secernit? Arma ille contra Ecclesiam portat, contra Dei dispositionem repugnát. Si extra Ecclesiam fuerit occisus, ad Ecclesiae non potest praemia pervenire. Deus unus est, et Christus unus, et una Ecclesia ejus, et fides una, et plebs in solidam corporis unitatem concordiae glutino copulata. Scindi unitas non potest, nec corpus unum discidio compaginis separari, divulsis laceratione visceribus in frusta discerpi. Quidquid a te nequit. matrice discesserit, seorsum vivere et spirare non poterit, substantiam salutis amittit.

20. AUGUSTINUS L. 4. d. Symb. ad Catech. C. 10.: Extra Ecc!oHujus conclusio sacramenti per sanctam Ecclesiam termina- tuti. tur , quoniam si quis absque ea inventus fuerit, alienus erit a numero filiorum. Nec habebit Deum patrem, qui Ecclesiam noluerit habere matrem. Nihilque" ei valebit, sia.

Mater Ecclequod credidit vel fecit tanta bona sine fine summi boni.

A matrice separatum vive.

« PoprzedniaDalej »