Obrazy na stronie
PDF
ePub

et

a mari

occasum.

[ocr errors]

Ubi agnovimus Christum in Psalmo de se prophetantem: Psalm. 2,7. Dominus dixit ad me, filius meus es tu, ego hodie genui

te: ibi agnovimus Ecclesiam in eo, quod sequitur: Postula à me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae. Ubi agnovimus CHRISTUM

in eo, quod scriptum est: Et ipse tanquam sponsus proPsalm. 18, 6. cedens de thalamo suo, exultavit ut gigas ad currendum

viam : ibi agnovimus et Ecclesiam in eo, quod paulo superius dicitur : In omnem terram exivit sonus eorum,

in fines orbis terrae verba eorum. In sole posuit tabernaEcclesia in culum suum: Ipsa est Ecclesia in sole posita , hoc est , in solo posita. manifestatione omnibus nota usque ad terminos terrae.

Adfert deinde plura ex scripturis testimonia, veluti ex psalm. XXI. Convertentur ad Dominum universi fines terrae etc. Ex psalm. CVI.: Exaltare super caelos Deus, et super omnem terram gloria tua. Ex psalm. LXXI.: Et dominabitur usque

ad mare etc. Item ex Daniel. II. : Lapidem crevisse, et factum montem magnum, et replevisse omnem terram. Ex Habac. III.: Et laudis ejus plena est terra. Ex Esai.: LIV.: Laetare sterilis, quae non paris etc. Ex psalm. XLIX.: Et vocavit terram a solis ortu usque ad

Et ex Soph. II. : Adorabunt eum viri de loco suo, omnes insulae gentium.

3. IDEM contr. epist. Manich., quam vocant funAugustinum, dam. cap. 4.: Ut omittam sincerissimain sapientiam, multa Presia Catho: sunt alia, quae in Catholicae Ecclesiae gremio me justissi

me teneant. Tenet consensio populorum atque gentium, Joann. 21, 17. tenet auctoritas miraculis inchoata, spe nutrita , caritate

aucta, vetustate firmata. Tenet ab ipsa sede Petri Apostoli, cui pascendas oves suas post resurrectionem Dominus commendavit, usque ad praesentem Episcopatum successio sacerdotum. Tenet postremo ipsum Catholicae nomen, quod non sine causa inter tam multas haereses sic ista Ecclesia sola obtinuit, ut, cum omnes haeretici se Catholicos dici velint, quaerenti tamen peregrino alicui , ubi ad Catholicam conveniatur, nullus haereticorum vel basilicam suam , vel domum audeat ostendere,

4. IDEM de vera Relig. cap. 7,: Tenenda est nobis Christiana religio, et ejus Ecclesiae communicatio, quae Catholica est, et Catholica nominatur, non solum a suis, verum etiam ab omnibus inimicis. Velint enim nolintve ipsi quoque haeretici, et schismatum alumni , quando non

cnm suis, sed cum extraneis loquuntur, Catholicam nihil Catholica no aliud, quam Catholicam vocant. Non enim possunt intelliminatur ad

lica teneant.

gi, nisi hoc eam nomine discernant , quo ab universo or- universo orbe nuncupatur.

5. VINCENTIUS Lirin. Lib. adv. profan. omn. haeres. Verus Cathenovat.: Ille est verus et germanus Catholicus, qui verita- licus quis sit. tem Dei, qui Ecclesiam, qui Christi corpus diligit , qui divinae religioni, qui Catholicae fidei nihil praeponit, non hominis cujuspiam auctoritatem, non amorem, non ingenium , non eloquentiam, non philosophiam: sed haec cuncta despiciens , et in fide fixus et stabilis permanens, quicquid universaliter antiquitus Ecclesiam Catholicam tenuisse cognoverit , id solum sibi tenendum credendumque decernit. Quicquid vero ab aliquo deinceps uno, praeter omnes, vel contra omnes sanctos, novum et inauditum sabinduci senserit, id non ad religionem, sed ad tentationem potius intelligat pertinere. Et sub libri principium : In ipsa Catholica Ecclesia magnopere curandum est, ut id te-Catholicum neamus , quod ubique, quod semper, quod ab omnibus dicatur? creditum: hoc est etenim vere proprieque catholicum, quod ipsa vis nominis ratioque declarat, quae omnia vere universaliter comprehendit. Sed hoc ita demum fit, si sequamur universitatem, antiquitatem, consensionem. Seque- Universitao. mur autem universitatem hoc modo : Si hanc unam fidem veram esse fateamur, quam tota per orbem terrarum confitetur Ecclesia : Antiquitatem vero ita , si ab his nulla- Antiquitas. tenus sensibus recedamus, quos sanctos majores ac patres postros celebrasse manifestum est. Consensionem quoque

Consensus. itidem, si in ipsa vetustate, omnium vel certe paene omnium sacerdotum pariter et magistrorum definitiones sententiasque sectemur. Quid igitur faciet Christianus Catholicus, 51 se aliqua Ecclesiae particula ab universalis fidei communione praeciderit ? Quid itaque, nisi ut pestifero corruptoque membro sanitatem, universi corporis anteponat ? Quid si novella aliqua contagio non jam portiunculam tantum, sed totam pariter Ecclesiam commaculare conetur? Tunc item providebit, ut antiquitati inhaereat, quae prorsus jam non potest ab ulla novitatis fraude ses duci. Quid si in ipsa vetustate, duorum aut trium hominum, vel certe civitatis unius, aut etiam provinciae alicujus error deprehendatur ? Tunc omnino curabit, ut paucorum temeritati vel inscitiae, si qua sunt universaliter antiquitus universalis ") Concilii decreta - proponat. Quid leida si tale aliquid emergat, ubi nihil ejusmodi reperiatur?' Tunc operam dabit, ut collatas inter se Majorum consulat interrogetque sententias, eorum duntaxat , qui diversis licet temporibus et locis, in unius tamen Ecclesiae Cae

In qua

Ecclesia perina • nendum.

synagoga.

dicitur.

tholicae communione et fide permanentes, magistri probabiles exstiterunt: et quicquid non unus aut duo tantum, sed omnes pariter uno eodemque consensu, aperte , frequenter, perseveranter, tenuisse, scripsisse, docuisse cognoverit, id sibi quoque intelligat absque ulla dubitatione credendum.

6. HIERONYMUS in dialog. adv. Lucifer.: Brevem tibi apertamque animi mei sententiam proferam: in illa esse Ecclesia permanendum, quae ab Apostolis fundata, usque ad diem hanc durat. Sicubi audieris eos, qui dicun

tur CHRISTI, non a Domino JESU CHRISTO, sed a quoAntichristi quam alio nuncupari, ut puta Marcionitas, Valentinianos,

Montenses sive Campitas: scito non Ecclesiam CHRISTI, sed Antichristi esse synagogam. Ex hoc enim ipso, quod

postea instituti sunt, eos se esse indicant, quos futuros 1. Tim. 4, 1. Apostolus praenunciavit.

7. BEDA in cant. VI. : Sicut unus Dominus, una fiCatholicum des, unum baptismum, unus Deus et pater omnium, ita rum,lucorum est una Catholica electorum omnium multitudo, per omnia universitate" et mundi loca et tempora sacculi, eidem uni Deo et patri

subjecta.

1. E. AUGUSTINUS tract. 32. in Joann. : Ecclesia est corpus CHRISTI, in hoc corpore membrum es : ergo membrum sis ejus corporis, quod loquitur omnibus linguis , crede, te loqui omnibus linguis. Unitas enim

membrorum caritate concordat, et ipsa unitas loquitur, 1. Cor. 12, 4. quomodo tunc unus homo loquebatur.

Datus est spiritus ad manifestationem : quia alii datur per spiritum sermo sapientiae etc.; sed tu forsitan eorum omnium , quae dixi, nihil habes. Si amas, non nihil habes : si enim amas u

nitatem, etiam tibi habet, quisquis in illa habet aliquid. Communio Tolle invidiam, et tuum est, quod habeo : tollam invibris humani diam, et meum est, quod habes: livor separat, caritas spondui.

jungit Oculus solus videt in corpore, sed numquid soli sibi oculus videt? Et manui videt, et pedi videt, et ceteris membris videt: non enim si aliquis ictus in pedem veniat , avertit se oculus inde, ut non praecaveat etc.

2. EUSEBIUS Caesar. hist. Eccl. Lib. VII. cap. 19. : Ubi agit de Nepote Episcopo et ejus schismate, refert er Dionysio Alexandrino , quemadmodum ille Presbyteros hacresi Chiliastarum infectos instituerit: eosque valde paratos et promptos fuisse ad assentiendum veritati perceptae, et schismati atquc crrori abrenunciandum.

3. AUGUSTINUS Lib. II. d. baptism. contr. Donat. cap. 6.: Vos itaque Donatistac, quid ad haec dicitis ? Si

cum

corporis re.

Schisma

Jerom 36, 29.

nostra sententia de baptismo vera est, omnes, qui aliter sapiebant Cypriani temporibus, non sunt ab ccclesiae unitate separati , donec illud, quod aliter saperent , Deus illis revelaret. Vos ergo quare separatione sacrilega pacis vinculum diripuistis? Deinde, quantum crimen sit schis, quam grave ma facere, his verbis explicavit: Tempore illo, quo Do- Exod.32,1.59. minus priora delicta receptibus poenarum exemplis cavenda monstravit, et idolum fabricatum atque adoratum est, et propheticus liber ira regis contemptoris incensus , et schisma tentatum et idololatria gladio punita est, exustio libri, bellica caede et peregrina captivitate, schisma hiatu terrae sepultis auctoribus vivis, et ceteris caelesti igne Num. 16. 56. .consumptis : quis jam dubitaverit , hoc esse sceleratius commissum, quod est gravius vindicatum ?

4. IDEM epist. 19. ad Hieronym. scribens, ostendit se salva caritate ab eo dissentire circa reprehensionem, qua adversus S. Petrum usus est B. Paulus.

5. IDEM in lib. d. vera Relig. cap. 6. de bonis chrislianis loquens , ita ait : Saepe sinit divina providentia per nonnullas nimium turbulentas carnalium hominum seditiones expelli de congregatione Christiana etiam bonos viros. Quam contumeliam vel injuriam suam

cum patientissime Pacem Ecclepro Ecclesiae pace tulerint, neque ullas novitates vel schis- faciant honi matis vel haeresis moliti fuerint, docebunt homines , quam vero affectu , et quanta sinceritate caritatis DEO serviendum sit: talium ergo virorum propositum est , aut sedatis remeare turbinibus: aut si id non sinantur, vel eadem tempestate perseverante, vel ne suo reditu talis aut sacvior oriatur, tenent voluntatem consulendi etiam eis ipsis, quorum motibus perturbationibusque cesserunt, sine ulla conventiculorum segregatione usque ad mortem defendentes et testimonio juvantes eam fidem, quam in Ecclesia Catholica praedicari sciunt. Hoc coronat in occulto pater in occulto videns. Rarum hoc videtur genus, sed tamen exempla non desunt: immo plura sunt, quam credi potest. Ita omnibus generibus hominum et exemplorum ad animarum curationem et ad institutionem spiritualis populi utitur divina providentia.

6. IDEM serm. 181. d. temp. C. 13.: Sanctorum com- Ad sanctomunionem: id est, cum illis sanctis, qui in hac , quam nionem etiam

defuncti persuscepimus, fide defuncti sunt, societate et spei communione teneamur. Si igitur cum sanctis in aeterna vita communionem habere volumus, de imitatione corum cogitemus. Debent enim in nobis aliquid recognoscere de suis virtutibus , ut pro nobis diguentur Domino supplicarc. lo gupplicant.

Christiani.

tinent.

Sancti pro nobis in cae.

1

Ecclesia tri.

latur.

mae defunc.
forum ad Ec. Dunc

ment, et com

7. ITEM in Enchirid. cap. 56.: Ecclesia tota hic accipienda est, non solum ex parte, qua peregrinatur in terris, a solis ortu usque ad occasum laudans nomen Domini, et post vetustatis captivitatem cantans canticum novum: verum etiam ex illa , quae in caelis semper,

ex quo condita est, cohaesit Deo , nec ullum sui casus malum experta est. Haec in sanctis angelis beata persistit , et suae parti

peregrinanti sicut oportet opitalatur : quia utraque una amphans mi.

erit consortio aeternitatis, et nunc una cst vinculo cariLitanti opitu. tatis, quae tota instituta est ad colendum unum Deum.

7. ITEM Lib. 20. de civit. Dei , cap. 9.: Neque pioPioram ani- rum animae mortuorum separantur ab Ecclesia , quae etiam

est regnum CHRISTI. Alioquin nec ad altare Dei olenia na porti fieret eorum memoria in communione corporis CHRISTI :

nec aliquid prodesset ad ejus in periculis baptismum curjus.

rere, ne sine illo finiatur haec vita : nec ad reconciliatio-
nem , si forte per poenitentiam malamve conscientiam quis
que ab eodem corpore separatus est.

Cur enim fiunt ista, nisi quia fideles etiam defuncti, membra ejus sunt ? Purgatorius 8. GREGORIUS L. 4. Dial. cap. 39 : De quibusdam ignis.

levibus culpis esse ante judicium purgatorius ignis creden

dus est, pro eo, quod veritas dicit: Quia si quis in sancMatt. 12 31. to spiritu blasphemiam dixerit etc., ut infra de Sacramen

to Poenitentiae, quaestione nona, litera C.

1. F. AUGUSTINUS epist. 50. ad Bonifac. comit. : Extra semlo- Multi unum corpus sumus in CHRISTO. Ac per hoc nejustus, aut ju. mo poterit esse justus, quam diu fuerit ab unitate hajus

corporis separatus. Quemadmodum enim membrum, si
praecidatur ab hominis vivi corpore, non potest tenere
spiritum vitae : sic homo, qui praeciditur de CHRISTI
justi corpore, nullo modo potest spiritum tenere justitiae,
etiam si figuram membri teneat, quam sumpsit in corpo-

re. Et sub finem ejusdem epistolae : Ecclesia Catholica Spiritus sola corpus est CHRISTI, cujus ille caput est, Salvator

corporis sui. Extra hoc corpus neminem vivificat Spiritus membra Ec- sancttus : quia sicut ipse dixit Apostolus: Caritas Dei difRom. 6,5. fusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum , qui da

tus est nobis. Non est autem particeps divinae caritatis,

qui hostis est unitatis. Non habent itaque spiritum sancUnitatis ho- tum, qui sunt extra Ecclesiam. De illis quippe scriptum

est: Qui seipsos segregant, animales, spiritum non haben

Sed nec ille eum percipit, qui fictus est in ecclesia: quoniam et inde scriptum est: Sanctus enim spiritus dis

ciplinae effugiet fictum. Qui ergo vult habere spiritum Sap. 1, 5.

sanctum, caveat foris ab Ecclesia remanere, caveat in eam

1. Cor. 12, 12.

tum tenero potest.

sanctus non vivificat nisi

stis caritatem non habet.

tes.

Judas iep

« PoprzedniaDalej »