Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Administracya wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki 1. 9, 1 piętro,

ma na skladzie następujące dziela:

[ocr errors]

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u

dzieci. Lwów, 1877. 24 cnt. BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficz

nych, część 1: Galicya. Lwów, 1873. 50 cnt. - Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya, 2gie

wydanie. Lwów, 1875. 20 cnt. CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszéj szkoły ludowej

przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. 34 cnt. FRANKE J. O wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów, 1875. 25 cnt. JANOTA E. dr. Jakby uczyć można języka niemieckiego. Lwów, 1876.

80 cnt. JÓZEFCZYK A. Geometrya dla szkół ludowych pospolitych, 2gie wydanie.

Lwów, 1879. 50 cnt. - Ta sama w tłómaczeniu ruskiem. Lwów, 1877. 50 cnt. KURYŁOWICZ S. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej, z 68 rycinami.

Lwów, 1878. 80 cnt. MADEJSKI Edw. Gimnastyka w szkołach ludowych, instrukcya dla nauczy

cieli, z 8 tablicami litogr. Lwów, 1879. 60 cnt. Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi edukacyi narodo

wéj. Lwów, 1873. 25 cnt. NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać

dzieci do nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. 50 cnt. PARYLAK P. Mieszaniny językowe. Lwów, 1877. 16 cnt. SAMOLEWICZ Z. dr. Gramatyka jezyka łacińskiego, 2gie wydanie. Lwów,

1879. 2 złr. - O karności szkolnej w Prusiech a u nas. Lwów, 1872. 10 cnt. SAWCZYNSKI Z. Benjamin Franklin, Jerzy Wasyngton, żywoty. Lwów,

1876. 80 cnt. - Ks. Felix Dupanloup, wspomnienie pośmiertne. Lwów, 1879. 60 cnt. SELINGEROWA J. Ziemie polskie, lekcye geografii w połączeniu z etno

grafią. Lwów, 1876. 70 cnt. WIERZBICKI D. dr. O kalendarzu pod względem historycznym, astrono

micznym i kościelnym. Lwów, 1878, 68 cnt. WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego, podług J. John

stona. Kraków, 1869. 70 cnt, ŽULINSKI J. dr. O znaczeniu astronomii w wychowaniu i jėj nauczaniu.

Lwów, 1874. 60 cnt.
Rachunki miarami i liczbami dziesiętnemi, podręcznik metodyczny.

Lwów, 1877. 70 cnt.
Roczniki „Szkoły z roku 1873, 1874, 1876 i 1877 po 2 złr., rocznik

z roku 1878. 4 złr.

KSIĘGARNIA I SKŁAD OBRAZÓW ALTENBERGA i ROBITSCHKA W WARSZAWIE

Krakowskie Przedmieście Nr. 41, poleca
ALBUM FOTOGRAFIJ

Z OBRAZÓW MALARZY POLSKICH, składające się z 70-ciu następujących fotografij gabinetowego formatu:

Nr.

9.

46.

[ocr errors]

13.

49.

51.

[ocr errors]

1. Brandt. Puk, puk w okieneczko. Nr. 36. Lesser. Obrona Trębowli w ro2. Brodowski. Jazda na kulig.

ku 1675. 3. Cynk. Miecznik i Marya.

37. Maszyński. Rok 1812. 4. Dylczyński. Stłuczony talerz.

38. Miller. Leszek Biały. 5. Gerson. Zachwycenie.

39. Siemiradzki. Elegia. 6. Gierymski. Wieczernice.

40.

Jawnogrzesznica. 7. Kossak i Brodowski. Bitwa pod 41. Suchodolski. Czerkiesi. Beresteczkiem.

42. Sypniewski. Konrad Wallenrod. 8. Kostrzewski. Sprawa o ges.

43. Siemiradzki. Pochodnie Nerona. Powrót z jarmarku. 44. Grottger. Pójdź za mną w doli10. . Adwokat przed

45.

Zły znak. [nę łez. sprawa.

Losowanie.
11. .
Adwokat po sprawie.

Pożegnanie.
Klient przed sprawą.

Ofiara wojny.
Klient po sprawie.

Głód.
14. Kurelia. Rybka.

50.

Zdrada i kara. 15. Lesser. Wanda.

Ludzie czy szakale. 16. Löffler. Powrót z jassyru.

52.

Nic prócz nędzy. 17. Śmierć Stefana Czarnie 53.

O rodzie ludzki, plemię

ckiego. 18. Maleszewski. Grajek.

54. Lesser. Ostatnie chwile Kopernika. Miodek.

55. Miller. Zamojski odwiedza Kocha20. Matejko. Wit Stwosz.

nowskiego w Czarnolesiu. 21. i Jan Kazimierz w czasie | 56. Suchodolski. Wjazd Sobieskiego požaru Krakowa.

do Wiednia. 22. Zygmunt i Barbara. 57. Matejko. Zygmunt August w Lu23. Piotrowski. Wieczór flisaków na

blinie 1569. Niemnie.

Kazanie Skargi. 24. Redlich. Krytycy.

59. n.

Czytanie wyroku śmierci. 25. Simmler. Smierć Barbary.

Wieszczba ukraińskiego 26. Przysięga Jadwigi.

lirnika. 27. Streitt. Czaty.

Smierć Przemysława. 28. Sypniewski. Toast weselny.

Otrucie królowej Bony. 29. Brandt. Obozowisko w Harthusen.

Wierzynek. 30. Brodowski. Mohort.

Michał Sedziwoj. 31. Gerson. Kopernik w Rzymie.

Bolesław Smiały. 32. Głebocki. Sierota.

Mikołaj Kopernik. 33. Kostrzewski. Odpust na wsi.

Stańczyk. 34. Lesser. Skarbek Habdank.

Bolesław Rogatka. 35. Młody Bolesław III, rok |

Maciek Borkowic. 1094.

Śmierć Wapowskiego.

[ocr errors]

Każda fotografia sprzedaje się osobno po kop. 50. Kupującym naraz 14 fotografij

za rs. 7, dodaje się bezpłatnie piękna ozdobna teczka. Nr. 44 do 53 Albumu stanowi całość kompozycyi Grottyera „WOJNA“ czyli „W DOLINIE ŁEZ“.

Cena za całość w ozdobnej teczce rs. 5.

« PoprzedniaDalej »