Obrazy na stronie
PDF
[subsumed][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]

Zaproszenie do prenumeraty. Od roku 1870 po

pod redakcyą dra ay walay bychom PRAW cząwszy wycho

NIK Ignacego Czemeryńdzący we Lwowie,

skiego, pismo tygodniowe, poświęcone teoryi i praktyce prawa i administracyi,

rozpoczyna z rokiem 1880 rok jedenasty swego istnienia. „Prawnik“ obejmuje następujące rubryki:

I. Artykuły wstepne z zakresu prawa obowiązującego i nauk społecznych. – II. Przeglądy tygodniowe, jako artykuły redakcyjne podające wiadomości o ważniejszych wypadkach lub kwestyach ruchu prawniczego, treściwe sprawozdania z rozpraw Sejmu krajowego i Rady państwa, tudzież z ważniejszych prac innych ciał ustawodawczych. – III. Praktykę sądową i administracyjną, a mianowice: 1) wypadki praktyczne, sądowe i administracyjne; 2) zasady orzeczeń sądowych i administracyjnych w innych czasopismach prawniczych ogłaszanych; 3) orzeczenia zasadnicze Najw. trybunału sprawiedliwości wpisane do Księgi i Repertoryum orzeczen; 4) orzeczenia trybunału administracyjnego i trybùnału Państwa; 5) orzeczenia trybunału kasacyjnego; 6) sprawozdania z rozpraw karnych. - IV. Korespondency e oryginalne. – V. Literaturę prawniczą i Krytykę. – VI. O kólniki urzędowe, główniejsze. – VII. Feljeton. – VIII. Wiadomości potoczne ze stowarzyszeń prawniczych, rozmaitości prawnicze, wiadomości urzędowe (mianowania i t. p.), upadłości, wykazy bezwłasnowolnych. IX. Ogłoszenia.

Okólnikami c. k. Prezydyow obu sądów wyższych, a to Lwowskiego z dnia 23 stycznia 1874 r. 1. 942. pr., 'i Krakowskiego z dnia 8 marca 1874 1. 481. pr., „Prawnik“ wszystkim władzom sądowym w kraju został zaleconym, z wezwaniem do jak najsiluiejszego poparcia tego wydawnictwa (Nr. 6 str. 52 i Nr. 12 str. 108 „Prawnika“ 1874 r.).

Prenumerata wynosi: całorocznie 6 złr., półrocznie 3 złr., kwartalnie 1 złr. 50 cnt.
Redakcya i administracya we Lwowie, ul. Teatralna 1. 9.

[ocr errors]

NOWE DZIEŁA otrzymane na skład główny przez księgarnią G. Gebethnera i Spółki

W KRAKOWIE:

O REAKCYI SOC Y A LI Z M I E,

przez autora
Szkicu dwuwiekowej polityki polskiego narodu,

w Sce, str. 247. 1 złr. 50 cnt.

LARYNGOSKOPIA

oraz

choroby krtani i tchawicy

przez
dra Przemysława Pieniążka,
w dużej 8ce, str. 603 i XV tablic litogr. 7 złr.

mammu

Ubiory w Polsce

i u sąsiadów,

skreślił Walery Eliasz, tomu Igo część 1sza (do końca XI wieku),

w dużej 4ce, 19 str. textu i XI tablic.

3 złr., kolorowane 8 złr.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

2 drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

z dnia 1 lutego 1880 r.

[ocr errors][graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,

jako téź czytających i kupujących książki.

[ocr errors][subsumed][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »