Obrazy na stronie
PDF
[subsumed][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

OGŁOSZENIA.

Udzielone przeze mnie pozwolenie tłómaczenia moich powieści na jezyk niemiecki osobom, które dotąd nie zgłosiły się do mnie z oznajmieniem wyboru, niniejszem odwołuje. Te tylko osoby mieć będą prawo wydawania przekładów, które na każde z pism pojedynczo uzyskały upoważnienie.

Upraszam łaskawe redakcye pism peryodycznych o powtórzenie tego ogłoszenia. Drezno, 27 listopada 1879 r.

J. I. Kraszewski.

W Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9, 1 piętro, są na składzie: Gimnastyka w szkołach ludowych, instrukcya dla nauczycieli, ułożona przez

Edw. Madejskiego, z 8 tablicami litografowanemi. Cena 60 cnt. Ksiądz Felix Dupanloup, biskup orleański, wspomnienie pośmiertne przez

Zygmunta Sawczyńskiego, dyrektora seminaryum nauczycielskiego. Cena 60 cnt.

[ocr errors]

PRZEGLAD LEKARSKI organ Towarzystwa lekarskiego krakowskiego rozpoczął w dniu 1 stycznia 1879 osiemuasty rok swego istnienia, i wychodzi w objętości średniej 1'), arkusza na tydzień najregularniej. Prenumerata z przesyłką pocztową bezpośrednią wynosi:

w Królestwie polskiem w Cesarstwie we Francyi w Austryi

i Cesarstwie rosyjskiem niemieckiem i Belgii rocznie 8 złr. 80 c.

6 rsr.

18 marek 24 frank. półrocznie 4 40 ,

12 kwartalnie 2

W innych krajach według przepisów pocztowych.

Prenumeratę przyjmują: w Krakowie Administracya, nadto w Warszawie pp. Gebethner i Wolff, w Paryżu p. Adam, Carrefour de la Croix rouge 2.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Noimassa

Najnowsze nakłady księgarni Gebethnera i Wolffa

W WARSZAWIE:

BIERNACKI Mikołaj (M. RODOĆ). Piosnki i satyry. 1 rs. BYKOWSKI Piotr Jaxa. Trzy epizody z dawnego życia

szlacheckiego: I. Święcone w Łabuniu u wojewody Stepkowskiego, II. Córka hetmańska, III. Mirza Tadż-El-Faher

(Wacław Rzewuski). 1 rs. 50 kop. DEOTYMA. Zwierciadlana zagadka , powieść. I is. 20 kop. DUBIECKI Maryan. Kudak, twierdza kresowa i jej okolice,

monografia historyczna, nagrodzona przez Akademią umie

jętności w Krakowie. 90 kop. HEINE. Pieśni, przekład Alexandra Kraushara; wydanie nowe

przejrzane i uzupełnione. W ozd. oprawie 2 rs. KRASZEWSKI J. I. Herod-baba, opowiadanie dziadka. 1 rs.

20 kop.
Stara baśń, powieść z IXgo wieku, wydanie jubileuszowe
z 24 illustracyami E M. Andriollego, w formacie wielkiej
4ki, na pięknym papierze welinowym, w ozdobnéj, bogato

złoconej oprawie. 12 rs. MAYNE-REID. Wygnańcy w lesie, przekład z angielskiego,

z 12 rycinami, wyd. 2gie. Karton. 1 rs. 20 kop. Obrazki dziejowe dla młodzieży przez Teresę Jadwigę,

z 6 rycinami rysunku J. Kossaka. Karton. 1 rs. 20 kop.,

w oprawie w płótno ang. 1 rs. 50 kop. ORZESZKO Eliza. Z różnych sfer, nowelle i obrazki, serya

I, 2 tomy: Stracony, Dziwak, Pani Luiza, Szara dola,
Julianka, Czternasta część, Silny Samson, Milord. 2 rs.

70 kop. SIENKIEWICZ Henryk. Pisma, tom I: Stary sługa, Hania,

Szkice węglem, Janko muzykant. 1 rs. 50 kop. SPENCER Herbert. O wychowaniu moralném, umysłowem

i fizyczném, przełożył Michał Siemiradzki. 1 rs. 35 kop.

« PoprzedniaDalej »