Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

OGŁOSZENIA.

Celem ustalenia nakładu na przyszłe półrocze uprasza redakcya „Przewodnika bibliograficznego" wszystkich P. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłatę tylko do czerwca r. b., o wczesne odnowienie prenumeraty.

DZWIGNIA organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, wychodzi dnia 20 każdego miesiąca.

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nadinży. nier kolei Karola Ludwika; Józef Jägermann, profesor c. k. Szkoły politechnicznej; Władysław Słoniński, inspektor kolei czerniowieckiej; Paweł Stwiertnia, inżynier-elew kolei Karola Ludwika; Julian Zachariewicz, prof. c. k. Szkoły politechnicznej; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor: Ludwik Radwański, autoryzowany inżynier cywilny.

The Prenumerata z przesyłka pocztowa w Austryi wynosi: rocznie 6 zhr. w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Redakcya i administracya znajduje się przy ulicy Wałowej L. 4.

Z dniem 6 maja r. 1879 rozpoczęło wydawnictwo Gwiazdki Cieszyńskiej rocznik 32gi. GWIAZDKA CIESZYNSKA pismo ludowe, wychodzi w Cieszynie na Szląsku austryackim, tygodniowo (co sobotę) arkusz z dodatkami.

Zawiera: artykuły i wiadomości polityczne, powieści historyczno - narodowe, rozprawy pouczające, historyczne, przyrodoznawcze, gospodarskie, rozmaitości, doniesienia piśmiennicze, nowiny miejscowe, ceny targowe, ogłoszenia i t. d.

Przedpłata wynosi z przesyłka pocztowa: całorocznie 4 zhr. 60 cnt., półrocznie 2 złr. 30 cnt., ćwierćrocznie i złr. 15 cnt.

Redaktorem i wydawcą jest P. Stalmach.

[ocr errors]

rającym potrzebne, w stanie będącym użyteczne, z autorów łacińskich wyjete. Kraków, 1879, str. 41, w 32ce. 10 cnt..

Czysty dochód przeznaczony na upiększenie kościoła w Niepołomicach, fundowanego przez Kazimierza Wielkiego pod wezwaniem „Dziesięciu tysięcy męczenników".

[ocr errors]

SZKOŁA tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 17—20 z dnia 26 kwietnia - 17 maja 1879: Ks. F. Dupanloup, biskup orleański, przez Z. Sawczyńskiego (17— 20); O nauce historyi w szkole ludowej, napisał Romuald Starzecki (17-18); Lekcye do odpowiednich ustępów w IIIciéj książce do czytania, przez Hel. Łempicka (17-18); Szkoły w Japonii, przez Józefa Chmielewskiego (19); Polska Zygmuntowska, przez L. Tatomira (19-20); Stan szkół ludowych w Galicyi w r. 1877/8 (20); Wiadomości potoczne; Inseraty.

[ocr errors]

Niektóre nowsze dzieła do nabycia w księgarni G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie:

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »