Obrazy na stronie
PDF

OO-ŁOSZEIsTIA.

Powieści historyczne

JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

wydane nakładem

Spółki Wydawniczej Księgarzy w Warszawie:

i. | vi.

Stara baśń, j Królewscy synowie,

powieść z IX wieku, 3 tomy. 3 rs. i powieść z czasów Władysława Hermana jl. ;i Bolesława Krzywoustego,

... } 4 tomy. 4 rs.

Lubonie,

powieść z X wieku, 2 tomy. 2 rs. < VII.

in. Historya prawdziwa o Petrku

Bracia zmartwychwstańcy, <właście, palatynie, którego zwa

powieść z czasów Chrobrego, 3 tomy. 3 rs. j

[ocr errors]

no Duninem,

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Administracja wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9,1 piętro,
ma jeszcze na składzie i poleca:

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u dzieci. Lwów, 1877. 24 cnt.

BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya. Lwów, 1873. 50 cnt.

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya, 2gie wydanie Lwów, 1875. 20 cnt.

CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszej szkoły ludowej

przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. 34 cnt. FRANKĘ J. O wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów, 1875. 25 cnt. JOZEFCZYK A. Geometry<t dla szkól ludowych pospol. Lwów, 1877. 50 cnt.

— Ta sama w tłómaczcniu niskiem. Lwów, 1877. 50 cnt. KURYŁOWICZ S. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej, z 68 rycinami. Lwów, 1878. 80 cnt.

Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi edukacyi narodowej. Lwów, 1873. 25 cnt.

(Zawiera oprócz opisu uroczystości, urządzonej przez Towarzystwo pedagogiczne we Lwowie dnia 17 lipca r. 1873 ku uczczeniu stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi ed. nar, jeszcze dwie wielce cenne rozprawy, mianowicie: l) J. I. Kraszewskiego Komisya edukacyjna, jej prace i zasługi na polu wychowania publicznego; 2) Z. Sawczyńskiego 0 zadaniu wychowania publicznego, a w szczególności w zastosowaniu do potrzeb naszego narodu).

NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. 50 cnt.

PARYLAK P. Mieszaniny językowe. Lwów, 1877. 16 cnt.

SAMOLEWICZ Z. dr. Gramatyka języka łacińskiego, 2gie wyd., część I. Lwów, 1879. Z przedpłatą na całe dzieło 2 złr.

— O karności szkolnej w Prusiech a u nas. Lwów, 1872. 10 cnt. SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin, Jerzy Wasyngton, żywoty. Lwów,

1876. 80 cnt.

SELINGEROWA J. Ziemie polskie, lekcye geografii w połączeniu z etnografią. Lwów, 1876. 70 cnt.

WIERZBICKI D. dr. O kalendarzu pod względem historycznym, astronomicznym i kościelnym. Lwów, 1878. 68 cnt.

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego, podług J. Jolinstona. Kraków, 1869. 70 cnt.

ZULIŃSKI J. dr. 0 znaczeniu astronomii w wychowaniu i jej nauczaniu. Lwów, 1874. 60 cnt.

— Rachunki miarami i liczbami dziesiętnemi, podręcznik metodyczny. Lwów, 1877. 70 cnt.

Roczniki „Szkoły" z roku 1873, 1874, 1876 i 1877 po 2 złr., roczuik z roku 1878 4 złr.

[ocr errors]

Najnowsze wydawnictwa księgarni

GEBETHNERA i WOLFFA

w Warszawie.

BOBRZYŃSKI Michał. Dzieje Polski w zarysie. 2 rs. 25 kop.

BROSIUS i KOCH. Szkoła maszynisty, podręcznik dla urzędników dróg żelaznych i uczniów szkół technicznych, tłómaczył L. Wojno. Część pierwsza: kocieł parowozu i jego uzbrojenie, ze 159 drzeworytami i 2 tabl. litogr. Cena 3ch części 3 rs., po wyjściu całego dzieła 4 rs. Część II i III pod prasą.

DMOCHOWSKI F. S. Krótki zbiór historyi polskiej podług najnowszych źródeł historycznych, wydanie nowe. 75 kop.

DU CHAILLU P. Przygody podróżnika i myśliwego w Afryce zachodniej przystępnie opowiedziane, przeł. A. Wrześniowski, z 4 rycinami. Karton

1 rs 20 kop., opr. w płótno ang. 1 rs. 50 kop.

KAMOCKA Józefa. Bądź wola twoja, modlitwy i rozmyślania na wszystkie dni tygodnia i miesiąca. 1 rs. 20 kop., w oprawie od 2 rs. do 25 rs.

KRAKÓW P. Wspomnienia wygnanki, wyd. 4te, z 6 rycinami. 90 kop.

KRASZEWSKI J. I. Pan na czterech chłopach, historya szlachecka z XVIII wieku. 90 kop.

— Syn marnotrawny, opowiadanie z końca XVIH wieku, 2 t. 2 rs. 40 kop.

— Stach z Konar, powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego, 4 tomy. 4 rs.

MAYNE REID kapitan. Porwana siostra, przekład polski przez P. S,, z 7 rycinami. Karton. 1 rs., w płótno ang. opr. 1 rs. 20 kop.

MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz. 60 kop.

RZEWUSKI Gracyan ks. Katechizm rzymsko-katolicki, przystępnym sposposobem wyłożony, wyd. 3cie, opr. 30 kop.

WENTURA de RAULICA. Wzór doskonałej chrześcianki w tegoczesnym świecie żyjącej czyli żywot Wirginii Bruni Granei, zmarłej w Rzymie w r. 1840, z włoskiego przełożył ks. Prokop. 90 kop.

Pod prasą: HUBNER J. A. baron. Syxtus V, przekład St. Strojnowskiego, 2 tomy. KRASZEWSKI J. I. Bratanki, powieść i podanie z początku XVIII w.,

2 tomy.

—- Krasicki, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury.

— Krzyżacy (1410 r.), obrazy z przeszłości, 2 tomy.

— Pod blachą, powieść historyczna w 3 tomach.

— Złoto i błoto, powieść współczesna, 2 tomy.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

« PoprzedniaDalej »