Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

OGŁOSZENIA.

W maju r. b. wyjdzie:

MORALNA czyli nauka obyczajów chrześciańskich dla młodzieży,

przez ks. Fr. Lesniaka, b. dyrektora szkół ż.

Lituanicarum Societatis Jesu historiarum libri decem auctore Stanislao, Rostowski, recognoscente Joanne Martinow, ejusdem Societatis presbytero, juxta exemplar rarissimum editionis Vilnensis a. 1768. Parisiis et Bruxellis, typis A. Vromant, 1877, w 4ce, str. V, 1 nl., 507, 1 nl., 1 litogr. mapa i podobizna własnoręcznej profesyi Andrzeja Boboli z r. 1630. Cena 25 franków.

os Do nabycia: w Paryżu apud V. Palmé via dicta GrenelleSaint-Germain 25, i w Bruxelli apud G. Lebrocquy via dicta de Louvain 5, także we wszystkich księgarniach znaczniejszych.

Wydawnictwo księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie:

DZIEJE POLSKI

w zarysie

przez Michała Bobrzyńskiego

w 8ce dużéj, str. 495.

Cena 2 rs. 25 kop. = 3 złr. Do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych, skład główny na Galicyą w księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie.

Administracya wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9, 1 piętro,
ma jeszcze na składzie i poleca:

[ocr errors]

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u

dzieci. Lwów, 1877. 24 cnt. BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficz

nych, część 1: Galicya. Lwów, 1873. 50 cnt. -- Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya, 2gic

wydanie. Lwów, 1875. 20 cnt. CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszej szkoły ludowej

przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. 34 cnt.. FRANKE J. O wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów, 1875. 25 cnt. JÓZEFCZYK A. Geometrya dla szkół ludowych pospol. Lwów, 1877. 50 cnt.

- Ta sama w tłómaczeniu ruskiém. Lwów, 1877. 50 cnt. KURYŁOWICZ S. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej, z 68 rycina

mi. Lwów, 1878. 80 cnt. Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi edukacyi narodo

wéj. Lwów, 1873. 25 cnt.

(Zawiera oprócz opisu uroczystości, urządzonej przez Towarzystwo pedagogiczne we Lwowie dnia 17 lipca r. 1873 ku uczczeniu stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi ed. nar., jeszcze dwie wielce cenne rozprawy, mianowicie: 1) J. I. Kraszewskiego Komisya edukacyjna, jéj prace i zasługi na polu wychowania publicznego; 2) Z. Sawczyńskiego 0 zadaniu wychowania publicznego, a w szczególności

w zastosowaniu do potrzeb naszego narodu). NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać

dzieci do nauki pisania i czytania ? Lwów, 1874. 50 cnt. PARYLAK P. Mieszaniny językowe. Lwów, 1877. 16 cnt. SAMOLEWICZ Z. dr. Gramatyka języka łacińskiego, 2gie wyd., część I.

Lwów, 1879. Z przedpłatą na całe dzieło 2 złr. - Okarności szkolnej w Prusiech a u nas. Lwów, 1872. 10 cnt. SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin, Jerzy Wasyngton, żywoty. Lwów,

1876. 80 cnt. SELINGEROWA J. Ziemie polskie, lekeye geografli w połączeniu z etno

grafią. Lwów, 1876. 70 cnt. WIERZBICKI D. dr. O kalendarzu pod względem historycznym, astrono.

[ocr errors]

KI H. Chemia nyon. Lwow, 1878. El com historycznym,

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »