Obrazy na stronie
PDF

Znajduje się pod prasą i wkrótce wyjdzie nakładem

księgarni Gebethnera i Wolffa

w "Warszawie:

J. I. KRASZEWSKIEGO

powieść z dziewiątego wieku,

illustrowana przez JE. M.. ^ndriolleg-o.

Wydanie jubileuszowe.

W formacie 4ki większej, z portretem jubilata, z 24

pysznie wykonanymi drzeworytami przez pierwszych

rytowników polskich.

W BARDZO OZDOBNEJ OPRAWIE.

Cena 13 rs. = 16 złr\

D^* Celem ustalenia nakładu na przyszłe półrocze uprasza redakcya „Przewodnika bibliograficznego" wszystkich P. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłatę tylko do grudnia r. b., o wczesne odnowienie prenumeraty.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

Z drakami Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

[merged small][graphic][merged small][merged small]
[graphic][merged small]

dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, jako też czytających i kupujących książki

[merged small][ocr errors][merged small]

KRAKÓW,

nakładem wydawcy, na składzie w księgarni G. Gebethnera 1 Sp.,

z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego

pod zarządem Ignacego Stelcla.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »