Obrazy na stronie
PDF

Znajduje się pod prasą i wkrótce wyjdzie nakładem

księgarni Gebethnera i Wolffa

w Warszawie:

J. I. KRASZEWSKIEGO STARA BAŚN,

powieść z dziewiątego wieku, illustrowana przez E. M. Andriollego.

Wydanie jubileuszowe.

W formacie 4ki większej, z portretem jubilata, z 24 pysznie wykonanymi drzeworytami przez pierwszych

rytowników polskich.
W BARDZO OZDOBNÉJ OPRAWIE.

[ocr errors]

Celem ustalenia nakładu na przyszłe półrocze uprasza redakcya „Przewodnika bibliograficznego“ wszystkich P. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłatę tylko do grudnia r. b., o wczesne odnowienie prenumeraty.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small]

UNIK BIBLIOGRAFIA

LLOGRAFICZNY

PRZEWODNIK

miesięcznik

dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, jako též

czytających i kupujących książki

wydawany przez

dra Władysława Wisłockiego.

Rok III. – 1880

styczeń – grudzień.

KRAKÓW,
nakładem wydawcy, na składzie w księgarni G. Gebethnera i Sp.,

z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

Skorowidz abecadłowy autorów, wydawców, tłómaczów, redaktorów, jako též pism zbiorowych

i bezimiennych.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »