Obrazy na stronie
PDF

VOGEL Alfred dr. Choroby narządu trawienia, przekład dzieła „Krankheiten des cbylopoetischen Apparates" (Biblioteka umiejętności lekarskich). Warszawa, wyd. i druk. Gazety lekarskiej, 1879, w 8ce, str. 313.

V0GEL W. Hermann. Skizzen aus der Hohen Tatra. Lichtbilder naoh der Natur von H. W. Vogel, Berlin, 1879, w 8ce, str. 248—288.

WALISZEWSKI Kazimierz dr. Archiwum spraw zagranicznych francuskie

do dziejów Jana III, opracował

tom I, lata od 1674 do 1677 (Acta historica res gestas Poloniae illustran tia, tom III). Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. Czasu, 1879, w 4ce, str. XXVIII i 546.

WE&NER Stanisław. Przemówienie

delegata Towarzystwa Stella w

Poznaniu na obchodzie jubileuszowym
J. I. Kraszewskiego w Krakowie w Su
kiennicach dnia 4 października 1879.
Poznań, nakł. autora, czcionkami N.
Kamieńskiego i Sp., 1879, w 8ce, 2 kartki.

WIELOGŁOWSKI Walery. Komornica czyli tajemnice życia wiejskiego, wydanie wznowione. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Wł. L Anczyca i Sp., 1879, w8cemałej, str. 384. 1 złr.

WIEŃKOWSKI Georg von. Lehrgang der polnischen Sprache zum Gebrauche in k. k. Militarschulen und zum Selbst

unterrichte, bearbeitet von k. k.

Oberlientnant, Lehrer an der k. k. In fanterie-Cadetten-Schnle in Prag, zweite verb. und verm. Auftage. Teschen, K. Prochaska, 1879, w 8ce, str. 163. 1 złr. 60 cnt.

WIEEZBICKI Daniel dr. Spostrzeżenia magnetyczne zrobione w Tatrach w r. 1878 i w Wieliczce w r. 1878 i 1879 (Odbitka z tomu VI Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 38.

WILCZYŃSKI Albert. Misya familijna, opowiadanie przez autora Kłopotów sta

[ocr errors]

OGŁOSZENIA.

&0F~ Celem ustalenia nakładu na przyszłe półrocze uprasza redakcja „Przewodnika bibliograficznego" wszystkich P. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłatę tylko do grudnia r. b., o wczesne odnowienie prenumeraty.

Staraniem i nakładem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich w Krakowie wyszło dzieło p t.

PSYCHOPATHOLOGIA FORENSIS czyli NAUKA O CHOROBACH UMYSŁOWYCH w zastosowaniu do sądownictwa, a w szczególności do praw obowiązujących w Królestwie polskiem i Galicyi, przez dra med. A. Rothego, naczelnego lekarza zakładów dla obłąkanych w Warszawie.

Cena 3 złr SS lsr.

Składy główne: w księgarni 8. A. Krzyżanowskiego w Krakowie, Gebethnera i Wolffa w Warszawie, i J. Milikowskiego we Lwowie.

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[table]
[ocr errors]

Oprócz powyżej wyszczególnionych czasopism księgarnia G. Gebethnera i Spółki przyjmuje prenumeratę na wszelkie inne czasopisma tygodniowe, dwutygodniowe lut miesięczne, wychodzące w kraju i za granicą we wszystkich językacn

W Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9, I piętro, są na składzie;

Gimmastyka w szkołach ludowych, instrukcya dla nauczycieli, ułożona przez Edw. Madejskiego, z 8 tablicami litografowanemi. Cena 60 cnt.

Ksiądz Felix Dupanloup, biskup orleański, wspomnienie pośmiertne przez Zygmunta Sawczyńskiego, dyrektora seminaryum nauczycielskiego. Cena 60 cnt.

W CYRKCLARZ. *^f

Dla P. P. KSIĘGARZY.

Donoszę WWPanora, że na dniu 4 lipca r. b. sprzedałem bez aktywów i pasywów moje antykwarnią, założoną 1 września 1876 r., Panu Leonowi Frommerowi, który takową aż do otrzymania koncesyi od c. k. Namiestnictwa tymczasem pod mojóm nazwiskiem prowadzić będzie.

Salda przypadające WWPanom do d. 1 grudnia zostały zapłacone. Opóźnienie w zamknięciu rachunków oraz zawiadomienie o sprzedaży handlu nastąpiło w skutek ode mnie niezależnych a WWPanom dobrze wiadomych przyczyn.

Dziękując za okazywane mi zaufanie, zostaję z szacunkiem

WALERY CHABERSKI

właściciel księgarni antykwarskiej

i składu nut.

Kraków, 20 listopada 1879 r.

[ocr errors]

Kalendarzyk dla duchowieństwa katolickiego na rok 1880

w pięknej oprawie ze złoconymi wyciskami, wyszedł świeżo w księgarni katolickiej dra Władysława Miłkowskiego w Krakowie. Cena 1 złr. w. a. i 6 cnt, z przesyłka 1 złr. 21 cnt.

[ocr errors]

NAJŚWIEŻSZE NOWOSUl WYDANE iNAKŁADEM

Księgarni ADOLFA KOWALSKIEGO w Warszawie.

HELCIN August. Gra w szachy wyłożona na mistrzowskich partyach Andersena, Morphy'ego, Steinitza, Paulsena, Dubów, Kolischa, Stauntona, Kizieryckiego, Horwitza, Owena, Loyda, Arnous de Riviere, Zukertorta, G. R. Neumanna, Beniowskiego, Rosenthala, Winawera, Petrowa, Barties i w. i. Metoda służąca do wydoskonalenia się praktycznie samemu. Rs. 1 kop. 20, w ozdobnej płóciennej oprawie rs. 1 kop. 50.

0CHOROWICZ Julian dr. fil. Pogadanki i spostrzeżenia z dziedziny fizyologii, psychologii, pedagogiki i nauk przyrodniczych. Rs. 1 kop. 50.

Treść: O wrażeniach zmysłowych; O wrażliwości siatkówki; O kształceniu słuchu; Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania; Myśl i ciepło; Myśl i światło; O możności zbudowania przyrządu do przesyłania obrazów optycznych na dowolną odległość; O wartości pokarmów; Rozwój filozoficznych i chemicznych pojęć o atomach; Teorya mikrofonu; O jednej nowej książce (Przyczynek do dziejów filozofii popularnej); 0 jednej z naszych wad narodowych; Właściwości charakterów kobiecych. WÓJCICKI K. Wł. Historya literatury polskiej w zarysach dla młodzieży. Rs. 1 kop. 50, w ozdobnej oprawie płóciennej rs. 2.

O^ja.uija. tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 43—47 z dnia 25października—22 listopada: Jubileusz 501etniej pracy literackiej J. I. Kraszewskiego, sprawozdanie B. Baranowskiego (43—46); Uroczystość szkolna w czasie jubileuszu J. I. Kraszewskiego w Krakowie dnia 4 października 1879 (43); Wstępne przemówienie J. Chmielewskiego na konferencyi w Sanoku (43, 44); Mieszaniny językowe, P. Parylaka (43, 45); Z wycieczek po kraju, przez T. N. (44); Przemówienie J. I. Kraszewskiego w Sukiennicach 3 października 1879 (45, 46); O zasiewaniu ziarnek i pestek owocowych, przez A. R. (45, 47); Mowa wygłoszona w Stanisławowie 5 paźdź. b. r. na wieczorku jubileuszowym w cześć J. I. Kraszewskiego, przez P. Parylaka (46, 47): Szkolne kasy oszczędności, przez Jerzego Harwota (47); Wiadomości potoczne; Inseraty.

« PoprzedniaDalej »