Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

OGŁOSZENIA.

Celem ustalenia nakładu na przyszłe półrocze uprasza redakcya ,Przewodnika bibliograficznego“ wszystkich P. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłatę tylko do grudnia r. b., o wczesne odnowienie prenumeraty.

Staraniem i nakładem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich w Krakowie wyszło dzieło p. t.

PSYCHOPATHOLOGIA FORENSIS czyli NAUKA O CHOROBACH UMY. SŁOWYCH w zastosowaniu do sądownictwa, a w szczególności do praw obowiązujących w Królestwie polskiém i Galicyi, przez dra med. A. Rothego, naczelnego lekarza zakładów dla obłąkanych w Warszawie.

Cena 2 złr. 25 kr. Składy główne : w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie, Gebethnera i Wolffa w Warszawie, i J. Milikowskiego we Lwowie.

of DLA P. P. KSIĘGARZY. TO Pomocnik księgarski, pracujący 12 lat w tym zawodzie, który miał własny skład

przez trzy lata w Krakowie, lecz w skutek zbiegu okoliczności zmuszony był odsprzedać go, poszukuje posady. Włada językiem polskim i niemieckim, najbieglejszy jest w dziale nut.

Adres: W, C. No. 32. Kraków. Poste restante.

[ocr errors]
[graphic]

gagaboq KATALOG ważniejszych czasopism polskich na r. 1880,

na które prenumeratę przyjmuje księgarnia
G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Kronika rodzinna
Medycyna .......
Niwa.... .
Ogrodnik ....
Przegląd katolicki ..

lekarski ..
lwowski.
polski ..

techniczny .. Przewodnik bibliograficzny...

naukowy i literacki
Przyjaciel dzieci. ...:
Przyroda i przemysł..
Tygodnik illustrowany . .....

mód .... 19

powszechny ...
rolniczy .......
romansów i powieści . .

z Bibl. najc. utw. Wędrowiec

z dodatkiem ..... | 2 50 BEHOV

sem Oprócz powyżej wyszczególnionych czasopism księgarnia G. Gebethnera Spółki przyjmuje prenumeratę na wszelkie inne czasopisma tygodniowe, dwuty. podniowe lub miesięczne, wychodzące w kraju i za granicą we wszystkich językach.

W Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9, 1 piętro, są na składzie: Gimmastyka w szkołach ludowych, instrukcya dla nauczycieli, ułożona przez

Edw. Madejskiego, z 8 tablicami litografowanemi. Cena 60 cnt. Ksiądz Felix Dupanloup, biskup orleanski, wspomnienie pośmiertne przez

Zygmunta Sawczyńskiego, dyrektora seminaryum nauczycielskiego. Cena 60 cnt.

1 CYRKUL ARZ.

Dla P. P. KSIĘGARZY.

Donoszę WWPanom, że na dniu 4 lipca r. b. sprzedałem bez aktywów i pasywów moję antykwarnią, założoną 1 września 1876 r., Panu Leonowi Frommerowi, który takową aż do otrzymania koncesyi od c. k. Namiestnictwa tymczasem pod mojém nazwiskiem prowadzić będzie.

Salda przypadające WWPanom do d. 1 grudnia zostały zapłacone. Opóźnienie w zamknięciu rachunków oraz zawiadomienie o sprzedaży handlu nastąpiło w skutek ode mnie niezależnych a WWPanom dobrze wiadomych przyczyn.

Dziękując za okazywane mi zaufanie, zostaję z szacunkiem

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »