Obrazy na stronie
PDF

DZ Wjatinia organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, wychodzi dnia 20 każdego miesiąca.

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nadinżynier kolei Karola Ludwika; Józef Jagermann, profesor c. k. Szkoły politechnicznej; Władysław Słoniński, inspektor kolei czerniowieckiej; Paweł Stwiertnia, inżynier elew kolei Karola Ludwika; Julian Zachariewicz, prof. c. k. Szkoły politechnicznej; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor: Ludwik Radwański, autoryzowany inżynier cywilny.

88F~ Prenumerata z przesyłkę pocztową w Austryi wynosi: rocznie 6 zlr. w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Redakcya i administracya znajduje sig przy ulicy Wałowej L. 4.

Kalendarzyk dla duchowieństwa katolickiego na rok 1880

w pięknej oprawie ze złoconymi wyciskami, wyszedł świeżo w księgarni katolickiej dra Władysława Miłkowskiego w Krakowie. Cena 1 złr. w. a. i 6 cnt., z przesyłkę 1 złr. 21 cnt.

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI

Jego życie i zasługi

skreślił

Bolesław Baranowski.

Książka pamiątkowa, wydana w pięćdziesięcioletnią rocznicę pracy literackiej J. I. Kraszewskiego przez Towarzystwo pedagogiczne z portretem Jubilata.

We Lwowie, 1879.

Piękny odczyt p. Bolesława Baranowskiego o J. I. Kraszewskim przyjęty był na walnym zjeździe Towarzystwa pedagogicznego w Brodach nader sympatycznie. Dziełko niniejsze jest obszerniej opracowane na podstawie rzeczonego odczytu, i będzie miła pamiątka dla każdego, który obchodzić będzie jubileusz naszego wiefkiego pisarza.

Życiorys J. I. Kraszewskiego poprzedza adres, wystosowany przez Towarzystwo pedagogiczne do czcigodnego Jubilata.

Cena esemplarza 40 cnt, z przesyłka pod opaską 45 cnt.

UflP Do nabycia w Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego (plac Maryacki 1. 9 I piętro), i we wszystkich księgarniach.

PRZYRODA I PRZEMYSŁ tygodnik popularno naukowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie pod redakcya prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z przesyłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek.

Treść nrów 8—16 z d. 20 sierpnia do 15 października 1879: Fauna ornitologiczna Ameryki zwrotnikowćj, przez Wł. Taczanowskiego (8—15); Magnetyzm zwierzęcy i jasnowidzenie, przez dra Jana Stellę Sawickiego (8—15); O śmierci, przez A. Skorkowskiego (8-10); Oświetlenie gazowe (12); Pęcherz pławny ryb (12—13); Filozofia i badania przyrodnicze, streścił dr Józef Baranowski (11—13); List p. Konitza (13); Obronność roślin (13); Nowe oznaczenia gęstości par i złożoność haloidów, podał Bron. Pawlewski (14—15); Obyczaje kolibrów, przez prof. Ant Wagę (15); Ceramika i materyały budowlane z gliny, przez Juliana Łapickiego (15—16); Bernard von Cotta (16); Ilość monety metalicznej we Francyi (16); Przemysł ciekawy (16); Jeszcze o nowej machinie powietrznej (16); Historya poglądów chemicznych od Lavoisiera do dni naszych, przez A. Wiirtza, tłóm. J. I. Boguskiego (16); Kronika.

NOWE DZIEŁA WYDANE NAKŁADEM

księgarni GEBETHNERA i WOLFFA w Warszawie.

BYKOWSKI Piotr J a x a. Trzy epizody z dawnego życia szlacheckiego: I. Święcone w Łabuniu u wojewody Stępkowskiego, II. Córka hetmańska, •III. Mirza Tadź-El-Faher (Wacław Rzewuski). 1 ra. 50 kop.

BIERNACKI Mikołaj (M. RODOÓ). Piosnki i satyry. 1 rs.

DEOTYMA. Zwierciadlana zagadka, powieść. 1 rs. 20 kop.

DUBIECKI Maryan. Kudak, twierdza kresowa i jej okolice, monografia historyczna nagrodzona przez Akademią umiej, w Krakowie. 90 kop.

GLOGER Zygmunt. Baśnie i powieści ze źródeł etnograficznych i własnych notat. 20 kop.

— Krakowiaki, 657 śpiewek, ze źródeł etnograficznych i własnych notat, wyd. 2gie. 30 kop.

— Kujawiaki, mazurki, wyrwasy i dumki pomniejsze, ze źródeł etnograficznych i własnych notat. 25 kop.

— Starodawne dumy i pieśni. 25 kop.

HUBNER baron. Syxtus V, według korespondencyj dyplomatycznych niewydanych, znajdujących się w archiwach Watykanu, Simancas, Weneoyi, Paryża, Wiednia i Florencyi, przekład S. Strojnowskiego, 2 tomy. 3 rs. 60 kop.

JORDAN. Ze wspomnień marymonckich. 60 kop.

KRASZEWSKI J. I. Bratanki, powieść z podania z początku XVIII wieku, 2 tomy. 1 rs.

— Hołota, powieść współczesna, 2 tomy. 1 rs. 50 kop.

— Jak się pan Paweł żenił i jak się ożenił, powieść. 1 rs

— Krasicki, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury XVIII wieku. 2 rs. 50 kop., w mniejszym formacie 2 rs.

— Pan na czterech chłopach, historya szlachecka z XVIII wieku. 90 kop.

— Skrypt Fleminga, powieść historyczna z czasów Augusta II, 2 tomy. 1 rs. 50 kop.

— Syn marnotrawny, opowiadanie z końca XVIII wieku, 2 tomy. 2 rs. 40 kop.

— W starym piecu, studyum psychograficzne. 1 rs. 20 kop. LUBOWSKI Edward. Cichy Janek i głośny Franek, powieść w 2 tomach.

1 rs. 50 kop.

ORZESZKOWA Eliza. Z różnych sfer, nowelle i obrazki, sery* I, 2 tomy: Stracony, Dziwak, Pani Luiza, Szara dola, Julianka, Czternasta część, Silny Samson, Milord. 2 rs. 70 kop.

ROHLWES. Praktyczny poradnik dla gospodarzy czyli nauka chowu, utrzymania, żywienia, poznawania i leczenia chorób koni, bydła, owiec, świń, kóz i psów, przekład z 21 niemieckiego wydania. W oprawie 1 rs. 20 kop.

SPENCER Herbert. O wychowaniu moralnem, umysłowem i fizycznem, przełożył Michał Siemiradzki. 1 rs. 35 kop.

WENTURA de RAULICA. Wzór doskonałej chrześcianki w tegoczesnym świecie żyjącej czyli żywot Wirginii Bruui-Granei, zmarłej w Rzymie w r. 1840, z włoskiego przełożył ks. Prokop. 90 kop.

ZYGMUNT J. A, Nowy zbiór powinszowań do użytku młodzieży na dni uroczyste: imieniny. Nowy rok i t. p., dla rodziców i krewnych, oraz wiersze do użytku osób dorosłych. 50 kop.

Nowości muzyczne wydane nakładem Księgarni i składa nut muzycznych BOLESŁAWA KOEEYWO W KIJOWIE:

CHODOROWSKI G. La Fileuse (Przaśniczka) transcrite pour le piano, kop. 75.

GRABOWSKI St. Polonaise pathetiąue, kop. 45.

LISSENKO M. Op. 2, Suitę in G. Śpiewy ukraińskie: Nr. 1. Preludya (Chłopcze mołodeze, jakij ty ledaszczo), kop. W); Nr. 2. Couranta (Po mału braciku hraj), kop. 45; Nr. 3. Toccata (Piszła maty na seło), kop. 45; Nr. 4. Sarabanda (Sońce nyzeńko), kop. 30: Nr. 5. Gavotte (Oj! czyja ty diwczyno, czyja ty), kop. 45; Nr. 6. Scherzo (Ta kazała meni Sołocha pryjdy), kop. 45. Wszystkie Nry w 1 kajecie zebrane, rs. 1 kop. 80.

ZAWADZKI Mich. Op. 109. Valse de salon (ded. a Me la comtesse Potocka nee Sanguszko), kop. 75; — op. 231. Kalina. Śpiew Komorowskiego nafortep., rs. 1. kop. 5; —op. 280. Marche nuptiale, kop. 90; — op. 315. Parafraza na dwie piosnki Ign. Komorowskiego „Idzie sobie pacholę" i „Wspomnienie", kop. 75; — op. 324. Cotillons de plus jolies valses de Strauss pere et fils et de Keler Bela, kop. 75; — op. 340. Marsz Zaporożski Nr. 1, 2, 3, po kop. 60.

^^^-^ Osoby zamawiające jednorazowo nut za rs. 5, kosztów przesyłki nie ponoszą. .^» &W^ Katalogi nut na żądanie wysyłają się bezpłatnie. ^WB

Od r. 1870 począwszy wychodzi we Lwowia pod redakcyą dra Ignacego Czemeryńskiego:

PRAW.N1K. pismo tygodniowe, poświęcone teoryi i praktyce pra

wa i administracyi.

j|Hp- Okólnikami c. k. Prezydyów obu sadów wyższych, a to Lwowskiego z dnia 23 stycznia 1874 r. 1. 942 pr., i Krakowskiego z dnia 8 marca 1874 1. 481 pr., „Prawnik" wszystkim władzom sadowym w kraju został zaleconym, z wezwaniem do jak najsilniejszego poparcia tego wydawnictwa (Nr. 6 str. 52 i Nr. 12 str. 108 „Prawnika" 1874 r.).

Prenumerata wynosi całorocznie 6 złr., półrocznie 3 złr., kwartalnie 1 złr. 50 cnt.

SZlCOdJ A tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 39 -42 z dnia 27 września — 18 października: 0 obowiązkach rodziny względem szkoły, przez dra Fr. Nowakowskiego (39—41); Mieszaniny językowe, przez P. Parylaka (39); O fizycznej konstytucyi słońca (39); Adres Tow. pedag. złożony J. I. Kraszewskiemu w dzień jego jubileuszu przez deputacyą zarządu głównego (40,; Z wycieczek po kraju, przez T. N. (40, 42); Jubileusz 501etniej pracy literackiej J. I. Kraszewskiego, sprawozdanie Bolesława Baranowskiego (41); Urywki z mineralogii, przez Wł. Boberskiego (41, 42); Uroczystość szkolna w czasie jubileuszu J. I. Kraszewskiego w Krakowie dnia 4 października 1879 (42); 0 szkółkach drzew i krzewów owocowych, przez A. R. (42); Wiadomości potoczne; Inseraty.

Nakładem KAROLA WILDA we Lwowie wyszło dziełko:
KAZIMIERZA STADNICKIEGO

Przyczynek do Heraldyki polskiej w średnich wiekach.

Treść: 1. Spis imion starosłowiańskich tudzież obcych używanych w Polsce, mianowicie w średnich wiekach, z osobnym wykazem tych, które przeszły na nazwiska szlacheckie polskie; 2. Spis przydomków w średnich wiekach używanych, które przeszły na nazwiska szlacheckie polskie; 3. Spis szlachty piastowskiej t. j. tej, która już przed wstąpieniem Jagiellonów na tron polski miała nazwiska swe rodowe; 4. Rozprawy o Piotrze Duńczyku i o Piotrze synu Własta, o Herburtach, Zaklikach, Zawiszach i Żegotach; 5. Dodatek drobniejszych zapisków genealogicznych.

lSmo, XII i 307 str. W oprawie fl. 2. 80, na ładnym papierze fł. 3. 60 cnt.

jNiektóre dzieła, nakładowe i komisowe
KSIĘGARNI

G. GEBETHNERA i SPÓŁKI

w Krakowie.

BARTOSZEWICZ Julian. Historya pierwotna Polski (aż do śmierci Mieczysława Starego), 4 tomy. 14 złr.

Bobrzyński prof. i prof. Liske o Zygmuncie I, napisał dr ski. 40 cnt.

DE LAVEAUX Ludwik hr Pamiętniki, wydał z rękopisu L. D. L. 8 złr.

DOBRZAŃSKI Mirosław. Poezye. 80 cnt.

ELIASZ Walery. Ubiory w Polsce i u sąsiadów, tomu Igo część 1-sza (do końca XI wieku), w 4ce, textu str. 19 i tablic XI. 3 złr.

ENGESTRÓM Wawrzyniec hr. Jan Jakób Berzelius, życiorys z portretem. 1 złr.

— Pamiątka obchodu uroczystości imienin J. I. Kraszewskiego w Dreźnie w roku jego jubileusz. 1879, z polecenia komitetu medalowego wydana. 1 złr. 80 cnt.

ESTREICHER Karol dr. Pięćdziesiąt lat pracy J. I. Kraszewskiego (1830—1879), abecadłowe i chronologiczne zestawienie 50-letniej działalności naukowej i literackiej jubilata z wymienieniem wszystkich wydań dzieł jego i przekładów na obce języki. Na wielkim arkuszu 1 złr. 20 cnt., na wstędze 9 metrów długiej, zwiniętej w rulon 1 złr. 50 cnt.

JANCZEWSKI Edward. Zapiski pomologiczne, wyniki doświadczeń z sadu Blinstrubiskiego na Żmudzi. 40 cnt.

KALINKA W. ks. Męczeństwo św. Stanisława i jego znaczenie w dziejach narodu. 60 cnt.

KRASZEWSKI J. I. Hymny boleści (poezye), wydanie ozdobne z pięknie kolorowanymi inicyałami i obwódkami. 1 złr.

— Przemówienie w Krakowie d. 3 października 1879 r. 20 cnt.

LELIWA Ludwik Piotr. Wielka rodzina w wielkim narodzie (monografia o hetmańskiej rodzinie Rzewuskich). 1 złr. 50 cnt.

Listy do pani Apatyi, która stała się Progresy^, i jej odpowiedzi, serya pierwsza. 80 cnt.

MOLICKI A. dr. Wykład systematyczny tagmatologii to jest nauki o porządku istności, część fundamentalna: Metodologia. 3 złr.

Nauka krótka o rozmyślaniu i rachunku sumienia. 20 cnt.

PIENIĄŻEK Przemysław dr. Laryngoskopia oraz choroby krtani i tchawicy, z 15 tabl. litogr. 7 złr.

K1VAUX ks. Opowiadanie dziejów kościoła rzymsko-katolickiego w streszczeniu, z Vgo wydania francuskiego przełożył ks. Bogumił z nad Wisły, 3 tomy. 8 złr.

RULIKOWSKI Edward. Zapiski etnograficzne z Ukrainy. 1 złr. 80 cnt.

SAPALSKI A. Przewodnik dla organistów, wskazówki jak organy w dobrym stanie utrzymać, reperacye i strojenie ich samemu uskuteczniać i. t. d., pogląd teoretyczno-praktyczny dla dozorów kościelnych, proboszczów, budujących kościoły, jak niemniej miłośników muzyki kościelnej, objaśniony 30 drzeworytami. 1 złr. 80 cnt.

SAULSONOWA R. Wiązanka powiastek wierszem napisana i dziatwie polskiej na pamiątkę dnia uroczystości jubileuszowej J. I. Kraszewskiego w Krakowie ofiarowana. 75 cnt.

Zakon nasz narodowy czyli wzkazówki do umiejętności życia dla synów i cór polskiej ziemi, przez A. J. J. z nad Sanu. 1 żłr. 50 cnt.

Ziemi ęc ki T. Teorya wypływów kultury fenickiej, krytycznie rozebrana. 2 złr, — Zamek na Wawelu i muzeum narodowe. 40 cnt.

NAJŚWIEŻSZE HOWOSOl WYDANE iNAKŁADEM

Księgarni ADOLFA KOWALSKIEGO w Warszawie.

HELCIN August. Gra w szachy wyłożona na mistrzowskich partyach Andersena, Morphy'ego, Steinitza, Paulsena, Dubów, Kolischa, Stauntona, Kizieryckiego, Horwiiza, Owena, Loyda, Arnous de Rivière, Zukertorta, G. R. Nenmanna, Beniowskiego, Rosenthala, Winawera, Petrowa, Barnes i w. i. Metoda służąca do wydoskonalenia się praktycznie samemu. Rs. 1 kop. 20, w ozdobnej płóciennej oprawie rs. 1 kop. 50.

0CH0R0WICZ Julian dr. fil. Pogadanki i spostrzeżenia z dziedziny fizyologii, psychologii, pedagogiki i nauk przyrodniczych. Rs. 1 kop. 50.

Treść: O wrażeniach zmysłowych; O wrażliwości siatkówki; O kształceniu słuchu; Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania; Myśl i ciepło; Myśl i światło; O możności zbudowania przyrządu do przesyłania obrazów optycznych na dowolną, odległość; 0 wartości pokarmów; Rozwój filozoficznych i chemicznych pojęć o atomach; Teorya mikrofonu; O jednej nowej książce (Przyczynek do dziejów filozofii popularnej); O jednej z naszych wad narodowych; Właściwości charakterów kobiecych. WÓJCICKI K. Wł. Historya literatury polskiej w zarysach dla młodzieży. Rs. 1 kop. 50, w ozdobnej oprawie płóciennej rs. 2.

A partir du 1er Janvier 1880 doit paraître. REVUE DES LITTÉRATURES SLAVES

PUBLICATION SCIENTIFIQUE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE,

paraissant deux fois par mois par cahiers in 4o de deux feuilles à deux feuilles et demie d'impression à deux collonnes; c'est-à-dire dans le format de la Revue politique et littéraire de Paris.— Rédacteur en chef J. MIEN. Pour tous les pays de l'Autriche - Hongrie 8 flr. par an; pour la Russie et le Royaume de Pologne 8 roubles par an; pour la France, l'Italie, la Suisse et l'Angleterre 18 francs par an. (Frais de poste compris).

La Revue des Littératures Slaves, contiendra des articles originaux, des biographies, des romans, des analyses et des comptes rendus des oeuvres les plus nouvelles et les plus remarquables des pays slaves. Elle aura également une rubrique consacrée aux nouvelles et aux échos du monde slave intellectuel et politique ainsi qu'un bulletin bibliographique le plus complet possible.

Dès que le nombre de ses abonnés le permettra, la Bévue des Littératures Slaves publiera tous les trois mois un volume, elzévir in 18 , contenant d'excellentes traductions des oeuvres les plus remarquables des différents pays slaves, ainsi qu'une Histoire des Littératures Slaves, rédigée dans chaque pays par des écrivains nationaux compétents.

Cette publication qui est comme un appendice indispensable à la Revue des Littératures Slaves, portera le nom de Bibliothèque Slave. Les abonnés qui souscriront pour un an ne paieront que la moitié du prix des volumes; c'est-à-dire 2 flr. par an pour 4 volumes.

Les dons volontaires pour le développement de cette Bibliothèque seront acceptés avec reconnaissance. — Toute personne qui versera 25 flr. sera de fait membre-fondateur de la Bibliothèque Slave et aura droit à un abonnement gratuit à la Revue des Littératures Slaves pendant trois ans, ainsi qu'a l'envoi de tous les livres que la Bibliothèque publiera pendant ces trois années.

La Revue des Littératures Slaves insérera dans ses colonnes la liste des membres fondateurs.

On s'abonne chez les principaux libraires ou directement en adressant à la Rédaction — Rue Karmelicka 151, à Cracovie. Les abonnements sont d'un an, payables facultativement par semestres, en mandats - poste ou par lettres chargées.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

« PoprzedniaDalej »