Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

OGŁOSZENIA.

Staraniem i nakładem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich w Krakowie wyszło dzieło p. t.

PSYCHOPATHOLOGIA FORENSIS czyli NAUKA O CHOROBACH UMY. SŁOWYCH w zastosowaniu do sadownictwa, a w szczególności do praw obowią. zujących w Królestwie polskiem i Galicyi, przez dra med. A, Rothego, naczelnego lekarza zakładów dla obłąkanych w Warszawie.

Cena 2 złr. 25 kr. . Składy główne : w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie, Gebethnera i Wolffa w Warszawie, i J. Milikowskiego we Lwowie.

Najnowsze na klady księgarni i skladu nut

G. SENNEWALDA

w Warszawie, Miodowa 4: Chełmlanie, opowiadanie z lat 1792/96, przez K. Kraszewskiego, 1878. Cena rs. 1. Nowy Komeniusz czyli pierwiastki konwersacyi polskiej, francuskiej i niemieckiej,

obejmujące: 1. Zupełny zbiór wyrazów i wyrażeń najnżywańszych w stosunkach towarzyskich; 2. Wzory potocznej konwersacyi; 3. Gramatyczne początki trzech wymienionych jezyków; ułożył W. Zieliński, wydanie siódme przejrzane

i poprawione przez N. Delacriox i W. Fechta, 1879, 75 kop. Sadownictwo zasadzające się na prostych prawach, poradnik podręczny dla wykładu

uprawy owocowej, oraz własnego nauczenia się takowej, przez dra Edwarda Lucasa i dra Fryderyka Medicus, przełożył z ostatniego wydania niemieckiego

Fryderyk Osterloff, 1878, rg. 1 kop. 20. Warzywnictwo, zawierające dokładny wykład teorytyczno-praktyczny uprawy ogro

dowej i rolnej roślin warzywnych, przez dra Edwarda Lucasa, z ostatniego pomnożonego wydania niemieckiego przełożył Ludwik Dembowski, z 115 rycinami, oraz planem ogrodu warzywnego, 1876, rs. 1 kop. 35.

Ksią ž k i dla młodzieży: Czarodziejskie baśnie dla młodego wieku p. Le Prince de Beaumont, z francuskie

go przetłómaczyła K. Gościmska, 1879, rs. 1 kop. 20. Chwile rozrywki, sześć moralnych powieści dla starszych dzieci, przez Terese Ja...dwigę, z rycinami rysunku Władysława Szymanowskiego, 1875, rs. 1 kop. 20. Maly poszukiwacz złota w Kalifornii, opowiadanie dla młodzieży przez Fryderyka

Gerstäckera, przełożył z niemieckiego Stanisław Miłkowski, 1874, kartonowane

rs. 1 kop. 20. Na spodzie okrętu, czyli podróż młodego marynarza wśród ciemności, przez kapitana

Mayne-Reid, tómaczył J. Chęciński, Warszawa, 1872, in 12, kartonowane

rs. 1 kop. 20. Po szkolnym roku, powieść naukowa dla dzieci, przez A. Castillon'a, profesora Kol.

legium św. Barbary w Paryżu, przełożył Jan Chęciński, z 37ma rycinami,

1874, kartonowane rs. 1 kop. 20. Wakacye' na wsi, powieść naukowa dla dzieci przez A. Castillon'a, profesora Kol.

legium sw. Barbary w Paryżu, przełożył Jan Chęciński, z 34ma rycinami, 1873, kartonowane, rs. 1 kop. 20.

« PoprzedniaDalej »