Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]

waniem do górnego Dniestru, podał

profesor Szkoły politechnicznej

lwowskiej ('Odbitka z Przeglądu technicznego). Warszawa druk. Al. Ginsa, 1879, w 8ce, str. 35 i 1 tablica.

SABOWSKI Władysław. Pozory, powieść, tom I i II. Lwów, Księgarnia polska, druk. Dziennika polskiego, 1880, w 8ce małej, str. 216 i 191. 2 złr.

SCHIRREN C. Quellen zur Geschichte des Untergangs livlandischer Selbstandigkeit, aus dem schwedischen Reichsarchive zu Stockholm herausgegeben

von VI Band (Archiv ftir die

Geschichte Liv-, Est- und Curlands, Neue Folgę VI Band). Reval, Kluge, 1879, w 8ce, str. XI i 352. 7 marek 50 fenig.

SIEDLECKI Jan ks-. Mały katechizm dla młodzieży rzymsko-katolickiej, wyd. czwarte poprawne i powiększone. Kraków, druk. Dniw. Jag., 1879, w 8ce małej, str. 96.

SŁOWACKI Juliusz. Pisma, chronologicznym porządkiem do druku ułożone przez dra Antoniego Małeckiego, tom I i n. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1880, w 8ce małej, str. VII, 365 i 2 ni., 389 i 1 ni.

— La peste au desert a El-Arish, traduction en vers francais par Venceslas Gasztowtt (pośw. J. I. Kraszewskiemu). Paris, imp. D. Jouaust, 1879, w 8ce małej, str. 24. 1 frank.

Spis wykładów odbywać się mających w c. k. Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w półroczu zimowem roku szkolnego 1879/80. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 4ce, str. 23. 15 cnt.

Sprawozdanie kuratoryi szkoły rolniczej czernichowskiej za rok 1877/8 i 1878/9. Kraków, nakł. Towarzystwa rolniczego krakowskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce, str. 17.

— dyrekcyi c. k. wyższego gimnazyum w Kołomyi za rok szkolny 1879. Kołomyja, nakł. funduszu szkol

[ocr errors]

8., docteur en droit. Paris, lib. E. Pi card, Toulouse, lib. E. Privat, imp. P. Privat, 1879, w 8ce, str. 13.

STRZELECKI Antoni. Kalendarz rolniczy wydany staraniem na 1880

rok, część I i II. Warszawa, czcionkami M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1879, w 16ce małej, str. 208, 138 i 136 ni. Ogłoszeń. 1 rubel.

ŚWIĘCICKI Julian Adolf. Najznakomitsi komedyopisarze hiszpańscy: I. Lope de Vega, Gabryel Tellez (Tirso de Molina), Don Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza, studyum literackie (Odbitka z Ateneum, poświęcona J. I. Kraszewskiemu). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1880, w 8ce większej, str. 116. 1 rubel.

SYPOWSKI Kazimierz, ks. Kazania w podobieństwach i przykładach na

niedziele i święta uroczyste, przez

kapelana przy klasztorze Panien Klarysek w Starym Sączu, obecnie plebana w Szczyrku dyecezyi tarnowskiej, tom I i II. Cieszyn, nakł. K. Malika, czcionkami K. Prochaski, 1879, w 8ce, str. HI, 260 i 4 ni., 5 ni. i 257. 4 złr.

SZAJNOCHA Karol. Jadwiga i Jagiełło, pierew. s 2gago polskago izd. W. Kieniewicziem, tom I. St. Pietierburg, M. 0. Wolff, 1879, w 8ce, str. 724.

SZCZEPAŃSKI Alfred. Bramy w Sukiennicach r. 1879 (wiersz bezimienny). B.w.m.i r. (Kraków, 1879), w4ce, str. 1.

— Kochajmy się, fantazya biesiadna (Gazeta szawelska, dodatek nadzwyczajny jubileuszowy do Nru z dnia 4 października 1879). Kraków, nakł. Alf. Szczepańskiego, druk. Czasu, 1879, fol., str. 4. 20 cnt.

SZEKSPIR Wiliam. Zimowa powieść (Winters tale), dramat, przełożył Gustaw Ehrenberg. Warszawa, wydawnictwo A. Wiślickiego 7, druk. Przeglądu tygodniowego, 1879, w 16ce, str. 126. 12 kop.

SZTJSTEB J. Dzieje biblijne starego i nowego przymierza dla szkół ludowych katolickich, z 112 obrazkami

[ocr errors]
[ocr errors]

druk. G. Meyera, 1879, w 8ce, str. 32. 80 fenig.

Z. M. J. Znaczenie posłuszeństwa w wychowaniu, przez (panią) M. J. Z. Warszawa, księgarnia K. Prószyńskiego, druk. Wł. Dębskiego, 1879, w 8ce, str. 13. 5 kop.

Zabytki przedhistoryczne ziem polskich, wydane staraniem Akademii umiejętności w Krakowie, serya 1 (po polsku i po francusku, poświęcona J. I. Kraszewskiemu). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce większej, str. 6 ni., 32, 20 ni. Objaśnień i XI tablic.

Trość: Prusy królewskie, badał i opisał Godfryd Ossowski, przekład francuski Zygmunta Zaborowskiego - Moindron.

ZAREMBA Tadeusz. Niedobrana para, powieść. Poznań, nakł. i druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1879, w 8ce małej, str. 262. 3 marki.

ZAWISZA Jan. Poszukiwania archeologiczne w Polsce 1877, 1878, 1879 (po polsku i po francusku. Odbitka z Wiadomości archeologicznych?). Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów,

1879, w 8ce, str. 30, 3 tablice i drzeworyty w texcie.

ZGÓRSKI Alfred dr. Piąty rocznik stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych w Galicyi i W. ks. krakowskiem, zebrał i ogłosił redaktor „Związku".

Lwów, nakł. autora, I związkowa druk., 1879, w 4ce wielkiej, str. 44.

Ziarnka złote, zbieranka rad ku szczęściu i uświęceniu życia, wydanie peryodyczne z lat 1868—1876, przekład z francuskiego. Poznań. T. Daszkiewicz, czcionkami Handkego i Chocieszyńskiego, 1879, w 16ce, str. 104, 100 i 111. 1 marka 50 fenig.

Dochód na cel dobroczynny; praca zaszczycona brewem J. Św. Piusa IX i przez wielu biskupów zatwierdzona.

ŹDŹARSKA Józefa. Powinszowania wierszem i prozą, dzieciom i młodzieży poświęcone. Warszawa, nakł. i własność M. Orgelbranda, druk. Wieku,

1880, w 8ce, str. 116 i 2 ni. 40 kop.

OGŁOSZEKIA.

Staraniem i nakładem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich w Krakowie wyszło dzieło p t.

PSTCHOPATHOLOGIA FORENSIS czyli NAUKA O CHOROBACH UMYSŁOWYCH w zastosowaniu do sądownictwa, a w szczególności do praw obowiązujących w Królestwie polskićm i Galicyi, przez dra raed, A. Bothego, naczelnego lekarza zakładów dla obłąkanych w Warszawie.

Cena 3 złr. 85 kr.

Składy główne: w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie, Gebethnera i Wolffa w Warszawie, i J. Milikowskiego we Lwowie.

Najnowsze nakłady księgarni i składu nut

G^. SENNEWALDA

w Warszawie, Miodowa 4:

Chełmianie, opowiadanie z lat 1792/96, przez K. Kraszewskiego, 1878. Cena rs. i.

Nowy Komeniusz czyli pierwiastki konwersacyi polskićj, francuskiej i niemieckiśj, obejmujące: 1. Zupełny zbiór wyrazów i wyrażeń najuży wańszych w stosunkach towarzyskich; 2. Wzory potocznej konwersacyi; 3. Gramatyczne początki trzech wymienionych języków; ułożył W. Zieliński, wydanie siódme przejrzane i poprawione przez N. *Delacriox i W. Fechta, 1879, 75 kop.

Sadownictwo zasadzające się na prostych prawach, poradnik podręczny dla wykładu uprawy owocowej, oraz własnego nauczenia się takowej, przez dra Edwarda Lucasa i dra Fryderyka Medicus, przełożył z ostatniego wydania niemieckiego Fryderyk Osterloff, 1878, rs. 1 kop. 20.

Warzywnictwo, zawierające dokładny wykład teorytyczno-praktyczny uprawy ogrodowej i rolnej roślin warzywnych, przez dra Edwarda Lucasa, z ostatniego pomnożonego wydania niemieckiego przełożył Ludwik Dembowski, z 115 rycinami, oraz planem ogrodu warzywnego, 1876, rs. 1 kop. 35. Książki dla młodzieży:

Czarodziejskie baśnie dla młodego wieku p. Le Prince de Beaumont, z francuskiego przetiómaczyła K. Gościmska, 1879, rs. 1 kop. 20.

Chwile rozrywki, sześć moralnych powieści dla starszych dzieci, przez Teresę Jadwigę, z rycinami rysunku Władysława Szymanowskiego, 1875, rs. 1 kop. 20.

Mały poszukiwacz złota w Kalifornii, opowiadanie dla młodzieży przez Fryderyka GerstSckera, przełożył z niemieckiego Stanisław Miłkowski, 1874, kartonowane rs. 1 kop. 20.

Ma spodzie okrętu, czyli podróż młodego marynarza wśród ciemności, przez kapitana Mayne-Reid, tłómaczył J. Chęciński, Warszawa, 1872, in 12, kartonowane rs. 1 kop. 20.

Po szkolnym roku, powieść naukowa dla dzieci, przez A. Castillon'a, profesora Kollegium św. Barbary w Paryżu, przełożył Jan Chęciński, z 37ma rycinami, 1874, kartonowane rs. 1 kop. 20.

Wakacye na wsi, powieść naukowa dla dzieci przez A. Castillon'a, profesora Kollegium św. Barbary w Paryżu, przełożył Jan Chęciński, z 34ma rycinami, 1873, kartonowane, rs. 1 kop. 20.

« PoprzedniaDalej »