Obrazy na stronie
PDF

Najnowsze dzieła nakładowe księgarni

GEBETHNERA I WOLFFA

w Warszawie:

KRASICKI, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury XVIII wieku,

przez J. I. Kraszewskiego.
2 rs., w większym formacie 2 rs. 50 kop. is

KUDAK,

IND

[ocr errors]

twierdza kresowa i jej okolice, monografia historyczna, nagrodzona przez Akademią umiejętności: w Krakowie, skreślona przez Maryana Dubieckiego. in .

90. kop.

[graphic]

Ze wspomni e h Marymo nekich,

opowiadanie JORDANA.

60 kop.

Rohlwesa PRAKTYCZNY PORADNIK ..?

dla gospodarzy czyli nauka chowu, utrzymania, żywienia, poznawania i leczenia chorób koni, bydła owiec, świń, kóz i psów.

Przekład z 21 niemieckiego, wydania. Dzieło uwieńczone przez król. Towarzystwo ekonomiczne Marchijskie:

: Cena w oprawie 1 rs. 20 kop.

SYXTUS PIATY,

przez
BARON A H ÜBN E R AG

byłego posła austryackiego w Paryżu i Rzymie. Według korespondencyi dyplomatycznych niewydanych, znajdujących się w archiwach: Watykanu, Simancas, Wenecyi, Paryża, Wiednia i Florencyi.

Przekład St. Strojnowskiego..!

2 tomy. 3 rs. 60 kop.

Nakładem KAROLA WILDA we Lwowie wyszło dziełko:

KAZIMIERZA STADNICKIEGO
Przyczynek do Heraldyki polskiej w średnich wiekach.

Treść: 1. Spis imion starosłowiańskich tudzież obcych używanych w Polsce, mianowicie w średnich wiekach, z osobnym wykazem tych, które przeszły na nazwiska szlacheckie polskie; 2. Spis przydomków w średnich wiekach używanych, które przeszły na nazwiska szlacheckie polskie; 3. Spis szlachty piastowskiej t. j. tej, która już przed wstąpieniem Jagiellonów na tron polski miała nazwiskă swe rodowe; 4. Rozprawy o Piotrze Duńczyku io Piotrze synu Własta, o Herburtach, Zaklikach, Zawiszach i Žegotach; 5. Dodatek drobniejszych zapisków genealogicznych.

- 16mo, XII i 307 str. W oprawie A. 2. 80, na ładnym papierze i. 3. 60 cnt.

[ocr errors]

Pod redakcyą prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopismo: KOSMOS organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.

Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 zł., półrocznie 2 złr. 50 cnt.; W całej Austryi z przesyłką pocztową 6 złr., półrocznie 3 złr.;;W całych Niemczech z przesyłką pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z przesyłką pocztową 14 franków, półrocznie 7 franków.

Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych. NEMAS

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Księgarnia G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie
otrzymała na skład główny:
PAMIĄTKA OBCHODU

uroczystości imienin
J. I. KRASZEWSKIEGO

w Dreznie

w roku jego jubileuszowym 1879. 2 polecenia komitetu medalowego zebrał i wydał Wawrzyniec hr. Engeström.

1 złr. 80 cnt.

[merged small][ocr errors]

Męczeństwo św. Stanisława i jego znaczenie w dziejach narodu, napisał ks. W. Kalinka. Rzecz czytana na posiedzeniu publiczném Akademii umiej. w Krakowie 3 maja 1879 r.).

60 cnt.

WIELKA RODZINA

W WIELKIM NARODZIE,
(monografia o hetmańskiej rodzinie Rzewuskich),
. przez Ludwika Piotra Leliwę.

1 zł. 50 cnt.

NASZ NARODOWY ZAKON

czyli Wskazówki do umiejętności życia dla synów i cór polskiej ziemi,

przez A. J. J. z nad Sanu.

1 zł. 50 cat.

[ocr errors][ocr errors]

Wydawca i redaktor odpowiedzialny, dr. Władysław Wisłocki.

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,

jako też czytających i kupujących książki.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »